Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБази даних систематизованих оглядів

 

Велика роль в узагальненні результатів належить Кокранівському співробітництву (Міжнародна спільнота вчених – Cochrane Collaboration) – міжнародній організації, метою якої є пошук і узагальнення достовірної інформації про результати медичних втручань. Перший Кокранівській центр відкрився у жовтні 1992 р. в Оксфорді. Сьогодні вже існує 26 таких центрів у різних країнах світу (США, Велика Британія, Австралія, Бельгія, Бразилія, Канада Японія, Італія, Німеччина та ін.) У жовтні 1993 р. 73 представники з 9 країн заснували Кокранівське співробітництво. До складу цієї організації входить Кокранівський центр, структура якого наведена на рис. 2, міжнародні проблемні групи, робочі групи та групи за певними інтересами.

 

Рис. 2. Структура Кокранівського центру.

 

За допомогою мета-аналізу вчені підсумовують результати різних досліджень з певної проблеми. Результатом є об’єктивне, статистично обґрунтоване висвітлення інформації, оцінка ступеня корисності різних лікувальних, діагностичних і профілактичних втручань. Прикладом таких зусиль у національному масштабі є Велика Британія, де всі лікарні, поліклініки й медичні центри отримують доступ до інформаційних ресурсів Кокранівської бібліотеки – електронної бази даних систематичних оглядів, що публікуються Кокранівською асоціацією.

Міжнародні проблемні групи (52 групи у різних країнах) займаються складанням і оновленням кокранівських оглядів з різних питань медичного втручання. У роботі цих груп беруть участь дослідники, лікарі, представники споживацьких організацій і взагалі всі, хто зацікавлений у створенні надійної, сучасної інформації з профілактики, лікування та реабілітації різних захворювань.Кокранівські робочі групи з методології оглядів займаються підтримкою на належному рівні доказовості та точності систематичних оглядів завдяки розробці спеціальних методів компіляції, оцінки і узагальнення результатів випробувань, які використовуються при складанні оглядів.

Групи за інтересами формуються відповідно до різних аспектів медицини, зокрема, об’єднуючим чинником можуть виступати умови надання медичної допомоги певним групам хворих, різний рівень медичної допомоги або певний тип втручань. Члени груп займаються ручним пошуком публікацій у спеціалізованих журналах, стежачи за тим, щоб основні проблеми і перспективи розвитку галузі, що досліджується, були охоплені при складанні систематичних оглядів. Крім того, вони формують спеціалізовані бази даних оглядів за галуззю, забезпечують взаємодію з іншими організаціями, готують коментарі до систематичних оглядів.

Кокранівська бібліотека доступна через Інтернет та включає такі баз даних :

· Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)Кокранівська база даних систематичних оглядів: повний текст завершених оглядів, а також протоколи оглядів, які знаходяться у стадії підготовки – найнадійніше джерело новітньої, ретельно відібраної і критично обробленої інформації.

· Cochrane Central Register of Controlled Trials (CCRCT) – Кокранівській регістр контрольованих випробувань:посилання на рандомізірованні контрольовані випробування (РКВ), які були виявлені у процесі систематичного вивчення міжнародних електронних БД, ручного вичерпного пошуку у наукових біомедичних журналах та інших виданнях з метою створення універсального і неупередженого джерела даних систематичних оглядів. Включено також Medical Editors Trials Amnesty («Сповіщення медичних редакторів про клінічні випробування»), що містить повідомлення про неопубліковані випробування разом з контактними даними. Даний перелік може бути надмірним і містити інформацію про випробуваннях, які не є рандомізовані

Кокранівські групи та інші організації можуть надавати свої спеціалізовані регістри, які мають посилання на клінічні випробування із MEDLINE, формують Центральний регістр випробувань (CENTRAL). Дані з Центрального регістру, які пройшли подальший контроль якості, тобто стосуються тільки рандомізованих контрольованих випробувань або контрольованих клінічних випробувань, вводять до Кокранівського регістру.

· Cochrane Methodology Register (CMR) - Огляди щодо методології медичних досліджень:посилання на публікації, присвячені принципам і методам підготовки систематичних оглядів, методології синтезу і аналізу результатів клінічних досліджень, проведення РКІ і ін.

· Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) – Реферативна БД оглядів ефективності медичних втручань: це структуровані реферати з критичної оцінки систематичних оглядів та мета-аналізів, опублікованих у різних джерелах.

· Health Technology Assessment Database (HTA)База даних оцінки медичних технологій: містить систематичні огляди і первинні дослідження.

· NHS Economic Evaluation DatabaseБаза даних оцінок економічної ефективності Національної служби охорони здоров'я Великої Британії: містить структуровані реферати оцінок економічної ефективності медичних втручань

· About The Cochrane Collaboration(Про Кокранівську Співпрацю):містить контактні дані 80-ти різних підрозділів Кокранівської Співпраці.

 

Іншим важливим джерелом інформації про систематизовані огляди є база даних MEDLINE. Пошук слід здійснювати з використанням ключових слів: назва захворювання, метод лікування і діагностики, прогноз.

MEDLINE скорочено від MEDlars onLINE. MEDLARS (MEDical Literature Analysis and Retrieval System). Створена національною медичною бібліотекою США MEDLINE є високо структурованою базою даних. Це найбільша база даних опублікованої медичної інформації в світі, яка охоплює 75% усіх світових видань починаючи з 1950 року. MEDLINE включає описи статей з медичних журналів та інших періодичних видань на 30 мовах (заголовки статей перекладаються на англійську мову). База даних MEDLINE надає авторитетну інформацію з медицини, догляду за хворими, стоматології, ветеринарії, системи охорони здоров'я, фундаментальних медичних наук та Ін. Кожну статтю прочитують експерти з відповідної галузі, які описують її зміст шляхом присвоєння спеціальних термінів (Medical Subject Headings (MeSH) — медичні наочні рубрики). Пошукові системи, розроблені для пошуку в MEDLINE (такі як PubMed і Entrez) звичайно використовують логічні оператори для поєднання MeSH термінів, тобто дозволяють здійснювати пошук за предметними рубриками, що підвищує повноту і точність пошуку, або текстовий пошук (за ключовим словом), який дозволяє знайти статті, в заголовку або рефераті яких зустрічається дане слово, що, проте, не гарантує, що стаття буде цілком присвячена саме цій темі. Функція mapping в Ovid побудована так, щоб допомогти вам визначити відповідні вашим ключовим словам наочні рубрики (терміни MeSH).

 

Систематизовані огляди оновлюються щоразу, коли з'являється нова достовірна наукова інформація про результати досліджень і надаються дані, що заслуговують найбільшої довіри, щодо превентивних, терапевтичних і реабілітаційних втручань.

На сьогодні підготовлено понад 1000 оглядів у різних галузях медицини. Їхня кількість безупинно й швидко зростає.

В останні роки популярними стають медичні журнали, які публікують наукові статті у формі структурованих резюме клінічних досліджень, що супроводжуються коментарями фахівців. Прикладами таких журналів є "The American College of Physicians Journal Club", "Международный журнал медицинской практики".

В Україні досить популярним є щорічний довідник "Доказова медицина" (ЩДДМ), який регулярно подає обновлювану базу доказових даних про застосовувані методи лікування поширених захворювань. Тут зібрані найнадійніші з наявних доказів або зазначено, що таких немає або недостатньо для винесення судження, стосовно окремої хвороби узагальнено всі відомості щодо основних використовуваних втручань.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.