Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВизначення ключових слів за допомогою методу PICO.

Перш ніж приступати до пошуку доказових даних, необхідно чітко сформулювати завдання для пошуку інформації. Для цього слід поставити ряд питань стосовно даної клінічної проблеми:

Patient or population – пацієнт або популяція – опис характеристик пацієнта

(вік, стать, раса, анамнез і т.д.)

Intervention – втручання – Що відбувається або що повинне бути зроблене?

(лікування, діагностичні тести, чинники дії (наприклад, пасивне куріння))

Comparison– порівняння – З чим проводиться порівняння?

(відсутність дії, плацебо, інший вид втручання)

Outcomes – результати – Який ефект втручання?

(конкретизуйте: смертність, число госпіталізацій)

Такий метод формулювання питань називається PICOі полягає у тому, щоб перед початком пошуку записати відповіді на ці питання PICO. Найважливіші елементи відповідей і стануть ключовими термінами при пошуку.

2) Стратегії пошуку для різних цілей дослідження: лікування, діагностики, етіології/причини або прогнозування(за рекомендаціями розділу науково-обгрунтованої медицини Медичного центру Університету штату Нью-Йорк в Брукліні (SUNY Downstate Medical Center Evidence Based Medicine Course: http://library.downstate.edu/resources/ebm.htm).

Лікування— проблеми, пов’язані з методами лікування, які потрібно призначити пацієнту і які можливі результати різних варіантів лікування.

Щоб знайти статті про методи лікування в базі даних MEDLINE, введіть назву захворювання (термін MeSH) і виберіть підрубрики TH (therapy — лікування), DT (drug therapy — лікарська терапія), PC (prevention and control — профілактика і контроль) (можливі і додаткові – дієтотерапія, хірургічне втручання і т.д.). Потім введіть вид втручання - наприклад, назва ліків (термін MeSH) і виберіть підрубрику TU (therapeutic use — терапевтичне застосування). Потім об'єднаєте результати цих двох пошуків. Щоб знайти вагомі джерела науково обґрунтованих медичних даних, обмежте результати пошуку певними типами документів (Publication Types).Пошук рандомізірованих контрольованих досліджень

Для більшості питань, пов'язаних з лікуванням, вам потрібні найвагоміші докази, тобто дані рандомізованного контрольованого дослідження (РКД). Ще краще, якщо це дослідження проводилося подвійним «сліпим» методом. Нижче висловлюється звичний спосіб пошуку РКД.

1. Обмежте пошук типом документа Randomized Controlled Trial. Це дозволяє відібрати бібліографічні джерела, що є реальними звітами про рандомізірованних контрольовані випробування.

2. Не рекомендується використовувати термін MESH Randomized Controlled Trials, оскільки, будучи наочною рубрикою, він пов'язаний з обговоренням даного методу медичних досліджень, а не із звітами про реальні клінічні випробування.

3. Пошук за ключовим словом "random" (тобто пошук будь-яких слів, що починаються з "random", в заголовку або рефераті статті): до такого широкого способу пошуку можна вдатися, якщо перший спосіб не дав корисних результатів (звичайно також не рекомендується).

Пошук подвійних «сліпих» досліджень

Для пошуку подвійних «сліпих» досліджень зручно користуватися терміном MESH Double Blind Method. Якщо вам потрібна ширша сфера пошуку, спробуйте шукати за ключовим словом blind.

Пошук мета-аналізів і систематичних оглядів

Для пошуку мета-аналізів введіть обмеження за типом документа (Publication type) і клацніть на Meta Analysis.

Для пошуку систематичних оглядів в Ovid Medline потрібно ввести обмеження за типом документа (Publication type) і вказати як Randomized Controlled Trial, так і Meta Analysis. Клацніть на Meta analysis, натисніть кнопку Ctrl, потім, утримуючи її в натиснутому положенні, прокрутіть вікно до Randomized Controlled Trial і клацніть на цьому параметрі.

Діагностика— проблеми, пов’язані з ступенем надійності і клінічної цінності того або іншого діагностичного тесту. У більшості випадків статті про діагностичні результати діагностичного тесту, порівнюються з результатами іншого стандартного тесту, який вважається еталоном — "золотим стандартом".

Найшвидший і ефективніший спосіб пошуку достовірної статті по діагностиці — це ввести діагноз і вибрати відповідний термін MeSH, ввести назву діагностичного тесту, об'єднати їх, а потім об'єднати з рубрикою MESH Sensitivity and Specificity(чутливість і специфічність). Щоб дістати доступ до цієї рубрики, введіть Sensitivity — і ви зможете вибрати рубрику MESH Sensitivity and Specificity в наступному вікні. Якщо ви вводитимете назву цієї рубрики повністю, не забудьте взяти її в лапки: "Sensitivity and Specificity"; інакше OVID сприйме 'and' як спеціальну команду об'єднати результати двох пошуків.

За допомогою функції "Explode" розширте рубрику Sensitivity and Specificity, включивши ROC curves(характеристичні криві) і Predictive Value of Tests(прогностична цінність тестів). Обидва ці терміни носять більш специфічний характер і сьогодні все ширше використовуються замість таких класичних характеристик тесту, як чутливість і специфічність, або на додаток до них.

Якщо пошук дав дуже багато посилань, можна об'єднати одержані результати з рубрикою MESH double-blind methodлогічним оператором AND. Це обмежить пошук подвійними сліпими дослідженнями, які відносяться до найнадійнішого типу. Якщо подвійних сліпих досліджень не виявиться, можна провести пошук по ключовому слову 'blind', щоб знайти дослідження, де хоча б в якійсь мірі застосовувався сліпий контроль.

Етіологія/причина— проблеми, які стосуються зв'язку між захворюванням і його можливою причиною.

Безпосереднє відношення до досліджень етіології /причини (Etiology/Harm) має рубрика MESH Risk(ризик).

Для вивчення етіології майже завжди застосовується метод когортних досліджень.

Рандомізіровані контрольовані дослідження питань, пов'язаних з причиною, звичайно неможливі по етичних міркуваннях, а дослідження "випадок – контроль" і дослідження серій випадків, як правило, не дають досить вагомих доказів (хоча іноді до них доводиться звертатися, якщо виникає гостра необхідність хоч в якій-небудь інформації про те, чим може бути викликана та або інша медична проблема).

Це означає, що найзручніше провести пошук по термінах MESH Riskі Cohort Study(розширивши обидва), а потім об'єднати їх логічним оператором OR (АБО). Якщо ви хочете дещо розширити пошук, можна провести пошук за ключовими словами Riskі Cohort, що дозволить одержати дещо більше число посилань.

Прогнозування— проблеми, які стосуються майбутнього здоров'я пацієнта, тривалості і якості його життя у разі вибору того або іншого способу лікування.

Термін MESH Prognosisдозволяє ефективно шукати дослідження за прогнозами. Якнайкращим методом дослідження для відповіді на питання, що стосуються прогнозів, звичайно є когортне дослідження. Для більшості питань цього типу, які мають клінічний інтерес, рандомізіровані контрольовані випробування виключаються з етичних міркувань.

Кращий спосіб пошуку когортних досліджень — розширення (explode) терміну MESH Cohort Studies. Із вищезазначених міркувань доброю стратегією пошуку досліджень, що стосуються прогнозів, є проведення розширеного пошуку (explode) Prognosis і Cohort Studies і об'єднання цих результатів за допомогою логічного оператора OR (АБО). Залежно від типу прогнозу, що цікавить вас, корисними в пошуку можуть бути і такі терміни, як:

Mortality(explode) — смертність (розширений термін MESH)

Morbidity(explode) — захворюваність (розширений термін MESH)

Risk (explode) — ризик (розширений термін MESH).

 

ВИСНОВКИ.

Незважаючи на дуже короткий термін свого існування (всього півтора десятиліття), доказова медицина уже досягла значних успіхів як у плані визначення своєї суті, завдань і напрямків розвитку, так і у практичній діяльності та реформуванні медичної науки, оптимізації клінічної практики і охорони здоров’я. Тут особливу, насправді революційну роль, відіграла елементарно проста, але, як виявилось, глобальна ідея про застосування в медичній практиці лише тих методів і рекомендацій, які отримані, або ще будуть отримані в результаті проведення чітких клінічних досліджень на людях.

Для цього, доказова медицина і клінічна епідеміологія створила єдину методологію наукового пошуку, який використовується на всіх етапах вивчення ефективності нових технологій діагностики і лікування захворювань, як і інших медичних втручань, зокрема на:

- етапі доклінічних досліджень - через використання міжнародних стандартів GLP – належної лабораторної практики;

- етапі клінічних досліджень - через використання міжнародних стандартів GCP – належної клінічної практики;

- етапах планування і проведення клінічних досліджень, обробки та аналізу їх результатів - через використання міжнародних стандартів GSP – належної статистичної практики.

Ці стандарти гарантують отримання високо достовірних результатів клінічних випробувань, які в узагальненому вигляді використовуються для створення нових ефективних технологій діагностики і лікування. Крім того доказова медицина, одночасно, зосереджується на їх безпечності. Причому, безпечність методів діагностики і лікування повинна бути доведена так, як і ефективність, тобто в добре спланованих рандомізованих контрольованих дослідженнях з подальшим статистичним аналізом їх результатів.

Крім доказів ефективності і безпечності будь-яких медичних втручань, особливо діагностики і лікування, практична медицина вкрай зацікавлена в стандартизації традиційних і нових методів. Адже в наш час для більшості захворювань існує по декілька альтернативних методів лікувальних втручань, наприклад, відомо понад 300 методів лікування виразкової хвороби шлунка. У такій ситуації лише клінічні дослідження порівняльного характеру в змозі відібрати найбільш ефективні, безпечні і економічно виправдані конкуруючі технології.

Прагнення медичної спільноти світу створити єдині науково обгрунтовані підходи до діагностики і лікування, єдині стандарти – це є не що інше, як змістовна суть доказової медицини. В кінцевому результаті, якщо такі стандарти схвалюються міжнародним співтовариством медичних працівників і приймаються національними системами охорони здоров’я, вони стають керівництвом до дії лікарів-практиків. Виграють від цього, перш за все, всі пацієнти. В такому випадку стає не так уже суттєво, до якого лікаря звернувся хворий – до молодого і недосвідченого чи до зрілого з багатолітнім досвідом, захворів він у столиці чи в глухому населеному пункті, живе у країні з високорозвинутою медичною наукою чи в країні пострадянського простору. Якщо людина захворіла, її чекає одне і теж: обслідування і лікування за найбільш сучасними і ефективними технологіями. Адже в наш час лікарі всіх країн світу мають можливість в будь-яких умовах і в повній мірі активно використовувати досягнення доказової медицини у своїй практиці.

У використанні досягнень доказової медицини зацікавлені науковці-медики, практичні лікарі і клініцисти, організатори охорони здоров’я, фахівці по обслуговуванню хворих і студенти. Всі вони отримують унікальну можливість постійно отримувати нову інформацію щодо різних аспектів своєї діяльності, бути в курсі світових здобутків для оволодіння основами клінічної епідеміології і доказової медицини. Для науковців, клініцистів і службовців від медицини такі знання вкрай необхідні для грамотного планування своєї практичної діяльності, науково-дослідницької роботи, об’єктивної їх оцінки у відповідності до міжнародних стандартів та особистого досвіду.

Науковці, особливо початківці, ґрунтуючись на засадах доказової медицини, на всіх етапах наукового пошуку – починаючи з планування і аж до аналізу результатів і висновків, отримують впевненість в об’єктивності проведеної роботи і реальності особистого вкладу в медичну науку. Отримавши тему науково-дослідницької роботи, наприклад, дисертації, науковець повинен чітко і детально спланувати її, визначити круг питань пошуку наукової інформації, звернути особливу увагу на ті методи дослідження, які будуть використані, тощо. Вимоги доказової медицини щодо планування науково-дослідницької роботи однозначні: все мусить бути обґрунтовано і передбачено. Лише за такої умови в майбутньому, тобто на етапі проведення експериментального чи клінічного дослідження, виконавець не буде доповнювати його новими методами, вводити додаткові групи об’єктів, що вивчаються, змінювати мету і задачі попередньо погано спланованого дослідження.

Для працівників індивідуального рівня доказова медицина відпрацювала чіткі правила відбору, аналізу наукової літератури, її узагальнення для використання в повсякденній практиці. Вона надає практичним лікарям унікальні можливості постійно нарощувати свій професійний рівень. Для цього необхідно частіше звертатись до мережі Інтернету, вишукувати там лише ті методи медичного втручання, які ґрунтуються на результатах клінічних випробувань, навчитись кращі з них адаптувати до наших соціально-економічних умов, використовувати у своїй повсякденній практиці.

На галузевому рівні доказова медицина надає всім, хто працює в системі охорони здоров’я, тобто науковцям, практичним лікарям, менеджерам і медпрацівникам середньої ланки, необхідну їм сучасну інформацію, причому нерідко в узагальненому вигляді. Ця інформація може використовуватись для створення не тільки індивідуальних програм лікування, але й алгоритмів фармакотерапії на будь-якому рівні надання медичної допомоги, навіть національних стандартів якості. Такі програми, алгоритми і стандарти вбирають в себе світові здобутки і передовий досвід національного галузевого рівня. Такий підхід до справи повинен сприяти покращанню наукових досліджень і клінічної практики, підвищенню професіоналізму виконавців.

Крім того, досягнення доказової медицини і клінічної епідеміології забезпечують об’єктивний контроль якості наукових досліджень, стимулюють подальший розвиток медичної науки. Уведення результатів її в клінічну практику не тільки покращує лікувальну справу, але й стримує появу необґрунтованих з наукової точки зору технологій, оптимізує інноваційний процес в галузі. На цьому рівні доказова медицина сприяє зменшенню об’єму невиправданих фінансових затрат.

Доцільно щоби всі клінічні контрольовані дослідження лікарських препаратів чи нових методів фармакотерапії, після їх завершення, були проаналізовані з точки зору економічності затрат. Такий аналіз починають з оцінки розповсюдженості конкретного захворювання та об’єму втручань при ньому, причому аналізується ефективність затрат на кожне втручання. Звичайно, в кожній країні показники розповсюдженості захворювання, тривалості життя хворих, тяжкість перебігу захворювань будуть різними. Тому і результати економічного аналізу ефективного лікування неоднакові.

Принципи доказової медицини в економічно розвинутих країнах, як про це свідчить світовий досвід, не тільки покращують результати роботи безпосередніх виконавців (науковців, лікарів, менеджерів установ), діяльності лікувально-профілактичних закладів і медичної галузі в цілому, але й сприяють формуванню державної політики щодо охорони здоров’я в цілому. У цих країнах про доказову медицину знають не тільки медичні працівники і пацієнти, але й урядовці всіх рівнів. Тому в них зростає відповідальність за планування і здійснення відповідних реформ, державних програм, нових технологій, насамперед, через раціональне використання бюджетних ресурсів. Причому, державні затрати на інфраструктуру медичної галузі відшкодовуються якістю медичних послуг і покращанням здоров’я населення.

Практична робота

1. З допомогою пошукової системи MEDLINE PubMed виконайте пошук якісних досліджень з діагностики за схемою:

- Проведіть пошук за термінами, визначеними на підставі сформульованих клінічних питань (PICO).

- Виконайте об'єднаний пошук за цими термінами.

- Введіть Sensitivity і натисніть клавішу Enter.

- Виберіть термін MESH Sensitivity and Specificity.

- Розширте цей термін, включивши в нього вужчі рубрики MeSH: ROC Curves(характеристичні криві) і Predictive Value of Tests (прогностична цінність тестів).

- Об'єднайте результати обох етапів логічним оператором AND.

Якщо отримали дуже багато посилань, введіть слово double, виберіть рубрику MESH double-blind methodі об'єднайте з результатами попереднього етапу логічним оператором AND.

2. Розробити презентацію на тему “Доказова медицина”.

Орієнтовний перелік слайдів:

- Титульний слайд, який включає назву, ім’я і прізвище автора, групу, дату розробки.

- Визначення та історія зародження доказової медицини.

- Складові частини доказової медицини.

- Короткий опис кожної з складових доказової медицини на декількох слайдах.

- Основні довідково-інформаційні фонди пошуку доказових даних, їх коротка характеристика

Питання для самостійної роботи

- Як називається медицина, яка базується на доказах?

- Що передбачає доказова медицина?

- Яка ціль рандомізації?

- Які ви знаєте методи доказоваго дослідження?

- Які існують аспекти доказової медицини?

- Що таке мета-аналіз?

- Які ви знаєте проблеми мета-аналізу?

- Що таке Кокранівське співробітництво?

- Які основні тенденції розвитку Кокранівського співробітництва?

Література:

1. Уваренко А.Р. Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та галузевої інноваційної політики: Монографія. - Житомир: Полісся, 2005. - 188 с.

2. Українська енциклопедія. http://www.uapedia.com.ua/?p=1392

3. В.Т. Чумак, І.С. Чекман, О.В. Шумейко, Н.О. Горчакова. Доказова медицина: клініко-фармакологічний аспект. / Рациональная фармакотерапия, 2007, № 4: http://rpt.health-ua.com/article/63.html

4. Скакун М.П. Основи доказової медицини: Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 244с.

5. Розділ науково-обгрунтованої медицини Медичного центру Університету штату Нью-Йорк в Брукліні (SUNY Downstate Medical Center Evidence Based Medicine Course: http://library.downstate.edu/resources/ebm.htm)


 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.