Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтруктура госпітальної інформаційної системи.

 

Госпітальні інформаційні системи переважно мають модульну структуру, яка дозволяє окремим модулям працювати як автономно, так і у складі комплексу, об'єднаного ядром системи, що зберігає ключову інформацію (реєстрація документів (подій), база електронних карт тощо).

ГІС може включати в себе наступні підсистеми (модулі):

- Реєстратура;

- Поліклініка або Амбулаторія;

- Стаціонар;

- Адміністратор;

- Автоматизовані робочі місця Головного лікаря та його замісників.

- Електронна медична картка;

- Лабораторія;

- Операційна;

- Облік лікарських засобів;

- Звітність;

- Облік медобладнання;

- Пошук;

- Лікувальне харчування.

 

 
 

Розглянемо структуру ГІС на прикладі інформаційної системи "Емсімед" (рис.2).

Рис.2. Структура ГІС Емсімед

 

ЯДРО Системи – це базовий модуль (Адміністратор), який

- забезпечує доступ до бази даних;

- реалізує систему безпеки ;

- забезпечує зв’язок між всіма модулями Системи, які використовуються медичним закладом

- містить підсистеми

основних налаштувань Системи

управління персоналом

бази обладнання та інструментарію

 

Модуль “Реєстратура” забезпечує автоматизацію роботи підрозділів реєстратури, координаторів та Call-центру медичного закладу. Основною задачею модулю є оптимізація роботи реєстратури: проведення організації реєстрації пацієнта, пошук картки (ЕМК) пацієнта в базі даних, запис пацієнта на прийом.

Модуль дозволяє виконувати наступні операції:

- швидкий пошук медичної карти за її номером;

- швидкий пошук медичної карти за прізвищем пацієнта;

- швидкий пошук медичної карти за датою реєстрації карти;

- пошук за даними пацієнта;

- перегляд медичної карти;- заведення нової медичної картки;

- реєстрації видачі мед. карти лікарям та в кабінети;

- реєстрація повернення мед. карти в архів;

- направлення хворого на огляд;

- видалення медичної карти (функція доступна лише адміністратору).

Наявність оперативної інформації про графіки роботи лікарів та кабінетів закладу (рис.3), паспортних даних пацієнта дозволяє якнайкраще та у коротші строки здійснити запис пацієнта на прийом чи курс лікування, попередити пацієнта та/або лікаря про прийом.

 

Рис.3. Запис пацієнта на прийом

Модуль “Стаціонар” дозволяє значно полегшити та покращити роботу керівництва та медичного персоналу відділення стаціонару, оскільки його функціональні можливості передбачають:

- ведення медичної інформації пацієнтів

- бази ліжок (ліжковий фонд)

- формування звітів (в т.ч. за формами МОЗ)

- роботу із статистичною інформацією

Ведення медичної інформації пацієнтів

Електронна медична картка кожного пацієнта може мати довільну кількість Стаціонарних Карток, в залежності від кількості його госпіталізацій. Велика кількість Стаціонарних карток не заважає швидко знайти інформацію про поставлені пацієнту діагнози, оскільки використовується функція зведення даної інформації по всіх картках (амбулаторних та стаціонарних) пацієнта. Стаціонарні картки містять інформацію про

- огляд лікарем приймального відділення

- первинний огляд

- діагноз

- щоденник

- температурний листок

- діагностичні обстеження

- лабораторні дослідження

- епікриз

Рис.4. Щоденник стаціонарної картки пацієнта

Підсистема “Ліжковий фонд” дозволяє вести базу даних палат та ліжок стаціонарних відділень медичного закладу з метою отримання оперативної інформації про:

- наявність/відсутність вільних палат (ліжок)

- статус ліжок відділення (вільне, закрите, оновлюється, карантин, заражене, на ремонті і т.д.)

- профіль ліжок (терапевтичне, неврологічне, урологічне і т.д.)

- переміщення пацієнта (зміна ліжка, палати, відділення і т.д.)

Модуль “Стаціонар” має функцію автоматичного формування звітності (в т.ч. за формами МОЗ) про діяльність стаціонарних підрозділів медичного закладу

 

Модуль “Амбулаторія” призначений для створення та супроводу електронних медичних карток пацієнтів, зберігання в електронному вигляді персональних даних пацієнтів, структурованої медичної інформації, протоколів досліджень та цифрових зображень.

Використання модулю “ Амбулаторія ” дозволяє значно полегшити та покращити роботу медичного персоналу закладу, оскільки його функціональні можливості передбачають ведення медичної інформації пацієнтів та протоколів прийомів лікарів в електронному вигляді з можливістю одночасного доступу до інформації кількох користувачів, формування звітів та роботи із статистичною інформацією.

Основні можливості:

- Можливість здійснення запису пацієнта на прийом лікарем (а не виключно працівниками реєстратури)

- Формування лікарями реєстрів відібраних пацієнтів

- Робота із медичною інформацією пацієнта в електронному вигляді

- Робота з медичними протоколами (прийомів, консультацій, обстежень та ін.)

- Робота з довідниками (класифікатори хвороб, лікарських препаратів та ін.)

- Створення та використання власних багаторівневих довідників (шаблонів) для швидкого та уніфікованого введення інформації в лікарські протоколи

- Робота із статистичною звітністю

- Друк медичної документації за формами згідно вимог МОЗ

- Надсилання SMS-повідомлень пацієнтам та співробітникам закладу

 

Користувачами модуля “Електронна медична картка” є співробітники, яким необхідно працювати з інформацією про лікувальний процес пацієнта. Кожен медичний працівник має доступ в будь-який момент до інформації з медичної картки лише в тому об’ємі, який необхідний для роботи. Об’єм визначається адміністратором системи і корегується по мірі необхідності, у відповідності з обов’язками медпрацівника. Система дозволяє відслідковувати рух медичної карти пацієнта по кабінетах і відділеннях.

 

Модуль “ Лабораторія ” автоматизує роботу лабораторії медичного закладу на всіх ланках процесу починаючи від параметризації лабораторних досліджень, біоматеріалів, лабораторного посуду та витратних матеріалів та завершуючи можливістю автоматичного вводу результатів досліджень в Систему та формування всіх лабораторних журналів

Робота з модулем дозволяє

  • здійснювати необхідні налаштування,
  • виконувати контроль якості,
  • працювати з інформацією про біоматеріали та результати досліджень.

Модуль підтримує автоматичний імпорт інформації з лабораторних аналізаторів, що дозволяє оптимізувати робочі навантаження персоналу лабораторії та усунуту помилки при ручному введені даних досліджень, скоротити час виконання досліджень, переглядати результати серії досліджень у зручному форматі із відображенням динаміки змін.

Модуль “Швидка допомога” забезпечує автоматизацію роботи бригад швидкої медичної допомоги. Завдяки можливостям модулю бригади швидкої допомоги протягом робочої зміни завжди мають доступ до ЕМК пацієнтів, можуть отримати будь-яку необхідну для їх роботи інформацію та вести медичну документацію (наприклад, протоколи виїзду до пацієнта)

Постійний доступ до бази даних медичного закладу забезпечується шляхом використання мобільних пристроїв (портативних комп’ютерів)

 

Модуль “Управління запасами”призначений для здійснення автоматизованого контролю за рухом медикаментів, перев'язувальних матеріалів і виробів медичного призначення з формуванням відповідних документів між постачальниками, аптекою і відділеннями стаціонару, «Швидкою допомогою» та консультативно-діагностичним відділенням. Автоматизується процес формування звітної інформації про рух медикаментів, що підлягають предметно-кількісному обліку за визначений проміжок часу.

 

Модуль “Фінанси” призначено для організації фінансового обліку послуг медичного закладу, вирішення завдань реєстрації наданих пацієнтам послуг, здійснення автоматичного розрахунку вартості проведеного лікування на підставі прейскурантів та встановлених знижок, організації касових розрахунків, організації взаємодії та документообігу із страховими компаніями. На підставі обліку формуються дані, які можуть використовуватися в системі бухгалтерського обліку «1:С-Підприємство». Модуль забезпечує автоматизацію роботи касира, бухгалтера та страхового менеджера медичного закладу.

Архів медичних зображень призначений для зберігання, архівування та пошуку медичних зображень, таких як знімки КТ, МРТ, Рентген, Ендоскопія, а також зображень із сканерів УЗД та ін. за допомогою порту передачі даних “DICOM”

Модуль дозволяє здійснювати

- Збереження файлів на віддаленому сервері (PACS сервер - Picture Archiving and Communication System), що дозволяє зменшити навантаження на основний сервер, на якому розміщено базу даних

- Миттєвий доступ до графічних та відео зображень (відразу після збереження знімку та його опису)

- Робота користувачів модуля із зображеннями (реконструкція, введення додаткової інформації, ін.)

З модулями системи зв’язані уніфіковані довідники медичних закладів:

- шифрів і діагнозів захворювань (МКХ-10) (Рис. 5)

- кваліфікаційні категорії лікарів

- географічних понять і т.д.

- лікарських препаратів

Використання довідників дозволяє персоналу оперативно заповнювати медичну документацію.

 

Рис. 5. Використання МКХ при заповненні протоколу огляду

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.