Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтандартизація медичних записів.

4. Структуризація медичних даних на електронних носіях.

5. Проблеми впровадження електронних медичних карток та паспортів в Україні.

6. Методи захисту медичної інформації


Електронна медична картка (ЕМК)

 

Електронні історії хвороб (Electronic patient records — EPR) — це революція у системі охорони здоров'я. У минулому людина нерідко губила свою медичну картку кілька разів протягом життя. Звичайні події, на зразок переїзду з одного міста до іншого або до іншої країни, часто означали, що людина залишає клініку, у якій зберігається історія її хвороби. Копії було складно отримати і з ними було незручно працювати. З електронними історіями хвороб вибір одного медика для контролю та ведення історії хвороби більше не становить проблеми.

Така картка доступна для будь-якого користувача. В ній зберігаються всі необхідні дані, що раніше записувались в паперовому аналогу. При цьому інформація систематизована, що є зручним для перегляду та пошуку необхідних даних. В приведеному варіанті картка має кольоровий екран, малу кількість елементів керування, що забезпечує простоту освоєння. Інформація з картки також доступна через вебсайт в Інтернеті, а також за телефоном, що вказаний на самій картці.

Рис. 1 Електронна медична картка.

 

Це дає змогу отримати дані в будь-який необхідний момент, навіть, якщо сама картка розряджена, та немає змоги її зарядити.

Ще одним важливим питанням є зміна ролі пацієнтів: саме пацієнт стає повним власником своїх медичних записів, що дозволяє йому вибирати якнайкраще обслуговування. Доступ до записів та спектр послуг має бути гнучким і повинен відповідати всім можливим ситуаціям у людському житті.

Основним призначенням ЕМК є забезпечення документованого обліку медичного лікування, який підтримує поточне і майбутнє лікування, що здійснюється одним і тим же або іншими лікарями. Дана інформація забезпечує можливість спілкування між лікарями, залученими до лікування пацієнта. Основними суб'єктами, що отримують користь від такого обліку, є пацієнт (споживач) і лікар.Будь-яке інше призначення, для якого використовується ЕМК, вважається вторинним, як і будь-яка інша особа, що отримує з цього користь. Велика частина вмісту ЕМК, в даний час, визначена його вторинними призначеннями, оскільки інформація, зібрана для основного призначення, була недостатньою для багатьох вторинних призначень, наприклад для виписки рахунків, визначення політики і планування, статистичного аналізу, акредитації і так далі.

Вторинними використаннями ЕМК є:

• судова медицина – підтвердження проведеного лікування, ознаки відповідності законодавству, віддзеркалення компетентності лікарів;

• управління якістю – вивчення безперервного підвищення якості, огляд використання, моніторинг виконання (експертна оцінка, клінічний аудит, аналіз результатів), проведення кількісних випробувань, акредитація;

• освіта – навчання студентів медичних спеціальностей, пацієнтів/споживачів і лікарів;

• дослідження – розробка і оцінка нових діагностичних методів, заходів і засобів запобігання захворюванням, епідеміологічні дослідження, аналіз здоров'я населення;

• здоров'я суспільства і населення;

• створення політики – аналіз статистики здоров'я, тенденцій, клінічних випадків;

• управління службою охорони здоров'я – розподіл і управління ресурсами, управління витратами, управління ризиками, звіти і публікації, маркетингові стратегії; • платежі, фінанси, компенсації – споживачами ЕМК є страхові компанії, урядові агентства.

Електронна медична картка може мати вигляд звичайної флеш–картки. Таку «флешку» можна буде під’єднати до будь–якого комп’ютера, проте далеко не кожна машина зможе «прочитати» з неї дані. В електронних картках працюватиме спеціальна система криптографії (шифрування), яка перетворюватиме зрозумілі для кожного букви на спеціальні символи. Для розшифрування інформації на комп’ютері має бути спеціальне програмне забезпечення, яке встановлюватимуть лише у медичних закладах. Таким чином винахідники медичних карток хочуть захистити «флешки» від пошкодження та втрати даних.

Електронні дані обов'язково мають зберігатися протягом багатьох десятиліть, що пов'язано з серйозними технічними проблемами. Багато людей не можуть відкрити документи десятирічної давнини, оскільки програми, в яких вони були створені, давно не використовуються, а нові програми не відкривають файли старих форматів. ЕМК повинні відповідати відкритим стандартам. Це стосується не лише зберігання медичних даних в універсальному форматі, яке стає особливо важливим, коли йдеться про передавання медичних даних на різні рівні медичного обслуговування (у клініку або кабінет лікаря), а й передачі даних.

Персональну електронну «картку» теж можна загубити. У такому випадку пацієнт зможе отримати нову. Щоправда, це коштуватиме певних грошей — неуважному пацієнтові доведеться заплатити за втрачену «флешку». Відновлення інформації на електронному носії стане можливим через її дублювання у своєрідній базі даних: кожне обстеження фіксуватимуть і в паспорті, і в спеціальній електронній мережі.

Електронна медична картка може виступати засобом захисту лікарів від некоректних пацієнтів. Записи з такої «флешки» не можна буде стерти, тож медики у разі чого зможуть із легкістю довести свою правоту. Медичний паспорт також допоможе боротися з неграмотними лікарями. Дані з медичної картки зможе читати лікар будь-якої напрямку, але лише з письмового дозволу пацієнта. Зараз головний лікар може погортати історію хвороби будь–якого пацієнта, при цьому порушуючи усі біоетичні закони, а після введення електронних документів лікар певного спрямування зможе читати лише ту інформацію, яка стосується його спеціалізації, а до інших даних він не матиме доступу».

Інформацію в ЕМК буде продубльовано трьома мовами: українською, англійською та російською. Таким чином, пацієнт, який вирішить лікуватися за кордоном, не матиме проблем із тлумаченням історії хвороби тамтешніми лікарями.

Якісна медична картка це база даних, що складається з всієї важливої інформації стосовно конкретного пацієнта: демографічна інформація, поточний стан здоров’я, медична історія, можливі захворювання, минуле та поточне лікування. Ця інформація записується та зберігається таким чином, щоб сприяти плануванню, проведенню та оцінюванню лікування пацієнта протягом всього його/її життя. Пацієнт повинен обізнаний із сутністю та масштабами лікування, а також тим, яка інформація збирається для підтримки цієї діяльності.

Створення та використання якісної медичної картки враховує такі факти:

• запис будь-якої інформації стосовно здоров’я пацієнта базується на конфіденційній взаємодії між особою та медичним працівником;

• запис та зберігання такої інформації виконується медичними працівниками таким чином, що моніторинг здоров’я пацієнта, прогресу лікування та прийнятих рішень є всеохоплюючим та відповідає стану здоров’я пацієнта та/або наявним захворюванням;

• інформація з медичної картки використовується тільки для таких цілей, для яких її було

зібрано, а пацієнт має право обмежити використання цієї інформації;

• пацієнт повинен мати право переглядати свою власну медичну інформацію та вимагати

внесення в ній виправлень;

• для використання медичної інформації потрібен дозвіл пацієнта;

• запис, використання, передавання та архівування такої медичної інформації регулюється

законами та постановами, а також урядовими та місцевими інструкціями; Проект “Медичний електронний паспорт громадянина України” заснований на підставі таких нормативно-правових актів: ЗУ “Про Національну програму інформатизації” ; ЗУ “Про інформацію";ЗУ “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" Укази Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України” “Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України”; “Про заходи з розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпеченню широкого доступу до цієї мережі в Україні”;“Про Положення про технічний захист інформації в Україні”; “Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави” ; Постанови Верховної Ради України “Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2000 – 2002 роки” ; “Про утворення Комісії з питань координації роботи з впровадження автоматизованих систем з ідентифікаційними картками” ; Наказ МОЗ України “Про створення Єдиного інформаційного поля системи охорони здоров’я України;Наказ ДСТСЗІ СБУ НД ТЗІ 3.7-003-05 “Порядок проведення робіт зі створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі” та інш.

• релевантна та вичерпна інформація медичної картки також забезпечує юридичний захист

медичних працівників;

Для забезпечення якості послуг та лікування, а також для планування тестів та процедур необхідно, щоб інформація про попереднє лікування та тести була наявна у оригінальному та найновішому вигляді у новому місці отримання лікування. Документація та записана інформація повинні підтримувати планування, проведення та оцінку лікування навіть в таких випадках, коли допомога надається різними медичними закладами. З електронною медичною карткою (ЕМК), найновіша інформація про пацієнта може використовуватися одночасно багатьма медичними організаціями, до того ж читабельність електронної версії краща за паперову.

Наразі, в світі існує велика кількість ЕМК систем. Однак, вони багато в чому відрізняються одна від одної у питаннях охоплення, а також зберігання та презентації інформації. Можуть навіть бути значні розбіжності між різними версіями однієї і тої самої ЕМК системи, оскільки прикладні програми еволюціонують з часом. Це негативно впливає на зручність використання та функціональну сумісність таких систем.

Більш того, більшість ЕМК на сьогодні базується на парадигмі простого переходу від паперових форматів до електронного, тобто до форм на екрані. Окрім небагатьох цифрових результатів тестів, більшість медичних карток все ще оповідальні, у вигляді неструктурованого та неорганізованого потоку тексту. В результаті ці системи надають мало, якщо взагалі надають, переваг відносно старих паперових варіантів, окрім, хіба що, кращої читабельності та легкості доступу. Втім, лікарям потрібна структурованість інформації в ЕМК, причому така, яка б допомагала у процесі прийняття рішення відносно лікування пацієнта. Також важливо, щоб класифікації, словники та номенклатура, що використовується у ЕМК були уніфіковані та широко прийняті серед різних постачальників медичної допомоги. Однією з найважливіших переваг, що надається ЕМК для медичних працівників є повторне використання інформації: інформація, введена тільки один раз може використовуватися у багатьох різних контекстах та переглядатись велику кількість разів. Також, буде покращено пошук інформації у великому обсязі медичних даних. Якщо ЕМК структурована, це збільшить швидкість та якість лікування пацієнта. Більш того, зберігання медичної інформації в електронному форматі покращує захист даних пацієнта через більш безпечне зберігання, посилений контроль доступу та можливості перевірки. Також можливість перегляду пацієнтом власної медичної інформації збільшить довіру до надаваної медичної допомоги.

Існування уніфікованих та структурованих даних надає можливість програмного доступу та використання такої інформації різними медичним прикладними програмами та різними користувацькими інтерфейсами. Коли дані записані у структурований спосіб, можливе їхнє використання для створення різноманітних узагальнень, витягів даних, а також організаційних, регіональних або національних звітів. Конкретним прикладом використання структурованих даних ЕМК на сьогодні є автоматичне копіювання відповідної інформації до багатьох інших документів, таких як електронний рецепт, направлення, епікриз або статистичні звіти. Не менш важливим є щоб інформація з направлення автоматично переходила до відповідної ЕМК. Структуровані медичні дані також корисні для клінічних досліджень, прийняття рішень, забезпечення якості та підрахунку витрат.

Зручність у використанні ЕМК буде значно вдосконалена через стягнення основних клінічних даних, таких як діагнози, ліки, фактори ризику та результати тестів у окремі документи. Таким чином організації могли б використовувати цю інформацію, в залежності, звичайно, від дозволу пацієнта. Вони також могли б використовувати цю основну інформацію як базис для їхньої власної документації.

Оригінальна основна інформація буде оновлюватися протягом лікування, якщо необхідно, та буде централізовано архівуватися після його закінчення. Такий підхід призведе до пацієнт-центричного зберігання основної інформації ЕМК, на відміну від організаційно-центричного зберігання, яке здебільшого використовується зараз.

Основними характеристиками системи ЕМК є:

• неперервність

• структурованість

• цілісність

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.