Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОхорона здоров'я і суспільство

Медичне обслуговування охоплює не тільки комерційні та технологічні аспекти. Мати хорошу охорону здоров'я настільки важливо для суспільства, що цю галузь не можна будувати виключно на умовах вільного ринку та з використанням ринкових сил. У більшості країн існують міцні зв'язки між системами медичних послуг і державним сектором, що дає змогу забезпечити мінімальні стандарти медицини для всіх членів суспільства.

Фундамент системи охорони здоров'я складають приймальні лікарів, клініки, лікарні, мережа консультантів та страхові компанії. Ті, хто надає медичні послуги, мають обмінюватися інформацією між собою, а також з пацієнтами, страховими компаніями, роботодавцями, фармацевтичними компаніями та урядовими установами. Проте такий обмін ускладнюється через те, що медичні заклади користуються різними, часто несумісними інформаційними системи, багато з яких базується на застарілих технічних засобах. У деяких регіонах невеликі медичні установи в основному покладаються на неефективні методи паперового документообігу.

Для лікарень інформаційні системи є безцінними інструментами, завдяки яким лікарі можуть швидше та точніше приймати життєво важливі рішення та покращити обслуговування пацієнтів. Отже, забезпечення швидкого та безперебійного функціонування інформаційних потоків дасть змогу досягти у сфері охорони здоров'я значних успіхів, особливо, якщо це завдання виконати без значних витрат на заміну наявних систем.

У прийнятті рішень стосовно лікування важливу роль відіграють також технології, що підтримують мобільність. Використовуючи портативні безпровідні пристрої, які забезпечують захищений паролями зв'язок, лікарі в будь-який час можуть здійснювати доступ до історій хвороб та інформації про ліки, отримувати важливі повідомлення і результати клінічних досліджень. У разі пошкодження або втрати такого пристрою дані можна негайно відновити завдяки системі автоматизованого резервного копіювання.Сучасні технології допомагають і пацієнтам у прийнятті рішень, оскільки медичні дані подаються у простій та зрозумілій формі. Інформаційні системи забезпечують необхідними даними тих, хто здійснює догляд за хворими, зокрема аптекарів та лікарів, а також пацієнтів. Оскільки призначення кожного запису даних реєструється, професійна інформація відокремлюється від інформації, яку мають бачити клієнти. Ключовим компонентом цього механізму є системи реєстрації, які для створення та збереження інформації використовують Інтернет та веб-служби. Основна перевага таких систем полягає в тому, що вони дають змогу керувати доступом користувачів до даних. Система може надавати доступ лише до певних наборів даних, дозволяти разовий або обмежений у часі доступ чи доступ, право якого діє до моменту відкликання.

Сфера медичних послуг постає перед проблемою постійного зростання попиту та обсягів інформації. Зараз майже вся інформація зберігається в медичних закладах на папері. Контакти між медичними установами і пацієнтами досі здійснюються за допомогою листів, складних паперових форм, телефонних дзвінків та зустрічей. На просте запитання на зразок «Чим лікували цього пацієнта?» відповісти важко, оскільки інформація про пацієнтів та їхні хвороби знаходиться в окремих інформаційних та комерційних вертикальних системах. Отже, без трудомісткого та небезпечного з огляду втрати конфіденційності даних процесу пошуку отримати цілісну інформацію неможливо. Для системи охорони здоров'я такий стан справ означає величезні витрати матеріально-технічних ресурсів, а для пацієнта взаємодія з будь-якою лікувальною установою перетворюється на складну, довготривалу й дорогу процедуру.

Загальна мета очевидна: перетворити слово «здоров'я» (health) на частину виразу «електронні послуги з охорони здоров'я» (e-health). Необхідно подолати організаційні та інформаційні бар'єри в медичній системі й зосередитися на процесі догляду за пацієнтом. Ми говоримо про трансформацію системи охорони здоров'я, яка передбачає поєднання освіти, охорони здоров'я і сфери послуг. Інформаційні технології (ІТ) спроможні надати фахівцям медичної сфери можливості, які дадуть їм змогу задовольнити нові потреби сучасної системи охорони здоров'я. Необхідним є також створення e-health-спільноти, в якій особи, що навчаються протягом усього життя, можуть легко зв'язатися з лікарями, лікарнями та отримати інформацію, потрібну їм для кращого розуміння хвороб, діагностичних процедур та лікування. Технології відкривають нові можливості для навчання та отримання знань, оскільки завдяки комп'ютерам і потужному програмному забезпеченню, доступному через веб-служби, люди можуть отримувати доступ до інформації з різних місць.

Протягом останніх років відбувається еволюційна зміна підходів, прав та ролей у сфері стосунків між медиками та пацієнтами. Сьогодні пацієнтів усе більше розглядають як клієнтів, а не як залежних споживачів послуг. Змінилося й робоче середовище лікарів та середнього медичного персоналу.

Розбіжність інтересів осіб, які розробляють політики, пацієнтів, медиків та страхових компаній призвела до появи складного проблемного середовища. Рішення, в яких використовуються переваги ІТ, здатні допомогти у вирішенні конфліктів та підвищити ефективність процесів, пов'язаних з охороною здоров'я.

Охорона здоров'я завжди вимагала найкращих технологій. Цифрові зображення рентгенівських знімків, для яких потрібні потужні обчислювальні ресурси та носії інформації великої ємності, є лише одним прикладом того, як медицина розширила межі свого технічного розвитку та послуг. Інформаційні технології виходять на одне з основних місць у процесі лікування. З простого інструмента для роботи вони перетворились на засіб, що забезпечує інтеграцію всього спектра медичних послуг.

Однією з ключових розробок у галузі комп'ютеризації охорони здоров'я стали електронні історії хвороб та інформаційні системи лікарень. Вони забезпечують оперативною і точною інформацією лікарів та спрощують отримання повних даних про пацієнтів. У результаті лікарі мають можливість ставити більш точні діагнози, а пацієнти отримують набагато повнішу картину процесу лікування. Створюються нові форми медичного обслуговування, зокрема програми допомоги хронічним хворим і служби курування пацієнтів. Лікарні та медики можуть бути впевнені, що ці зміни принесуть тільки користь як стосовно обробки існуючих даних про пацієнтів, так і у плані базової інфраструктури, та не матимуть негативного впливу на жодну з кращих сторін існуючої практики.

Щоб краще зрозуміти потреби, які повинна задовольняти медична інформаційна система, необхідно розглянути учасників ринку медичних послуг та проаналізувати їхні інтереси.

Пацієнти
Пацієнти стають більш освіченішими та висувають до системи охорони здоров'я все вищі вимоги. Лікарі вже не сприймаються як «боги в білих халатах», проте їх ще вважають важливішими за працівників комунальних служб. Пацієнти прагнуть більше спілкуватися зі своїми лікарями та встановлювати з ними тісніші взаємини, які дадуть їм можливість разом приймати рішення стосовно лікування.
До цього часу сферою, у якій пацієнти зазнавали найменшого впливу, була вартість лікування. Але по мірі зростання загальних витрат, яке спричинене старінням населення та збільшенням середньої тривалості життя, а також за умови обмеженості бюджету медичної сфери пацієнти будуть стикатися зі складнощами. Громадянам доведеться платити більше податків, щоб забезпечити фінансування вищих рівнів медичних послуг; обсяг медичного обслуговування прийдеться обмежити; оплачувати прямо на місці потрібно буде все більше медичних послуг, які надаються державним або приватним сектором. В обмін на додаткове фінансування (через оподаткування або прямі платежі) пацієнти очікуватимуть більших можливостей стосовно лікування, медичних препаратів та одужання. Пацієнти будуть все більше схожі на споживачів та поставатимуть перед традиційними постачальниками медичних послуг у нових ролях. Поряд з пацієнтами, які й надалі віддаватимуть себе в руки медицини і дозволятимуть лікарям приймати всі рішення, з'являться нові, добре інформовані та вимогливі пацієнти, сприйнятливі до останніх технологічних тенденцій.

Удосконалення обробки даних історій хвороб та тенденція до ширшого використання технологій базується на одному фундаментальному принципі — довірі пацієнта. Пацієнти мають бути впевнені, що лише вповноважені медики матимуть доступ до персональних медичних карток та вноситимуть зміни в них. Ще одним важливим питанням є безпечність зберігання медичних даних та унеможливлення їхньої плутанини.
Наразі проблемою для пацієнтів є покращення доступу до своїх персональних медичних даних, поліпшення якості медичного обслуговування та відкритість загальної інформації з охорони здоров'я. Наприклад, сьогодні пацієнти не мають реальної можливості отримати важливу інформацію зі свого анамнезу. І вони, і медики отримали б велику користь, якби доступ до медичних даних забезпечувався за будь-яких обставин, навіть у разі переїзду в іншу місцевість та під час подорожі.
Деякі групи пацієнтів, зокрема літні люди, потребують особливої уваги від системи охорони здоров'я. Порівняно з молодими пацієнтами, процес одужання в них часто проходить важче, він триваліший та вимагає більше медичних препаратів. Отже, зі збільшенням віку людини зазвичай зростає обсяг ресурсів, необхідних для підтримки її здоров'я. Але суспільство вимагає, щоб медичні послуги розподілялися рівномірно і справедливо залежно від потреб. У той же час в промислово розвинених країнах внаслідок скорочення народжуваності постійно зростає частка літнього населення. Зручні у використанні ІТ-рішення, адаптовані до можливостей літніх людей з вадами здоров'я, допоможуть забезпечити здоров'я та якість їхнього життя.

Інваліди — це друга важлива група, для якої ІТ можуть забезпечити надання необхідної інформації в будь-якому місці та в будь-який час. Підтримка спеціалізованого апаратного забезпечення, на зразок клавіатури з шрифтом Брайля, та зручне подання візуальної інформації, знімає перешкоди для використання інформаційних технологій та розширює індивідуальні можливості щодо отримання інформації та комунікації.

Лікарі
Амбулаторне лікування — це не лише найбільш розповсюджений метод отримання медичної допомоги, а й важливий посередник між пацієнтами та іншими рівнями медичної допомоги, зокрема діагностикою високого рівня й установами для спеціалізованого лікування (наприклад, лікарнями).

Практикуючі лікарі постійно піклуються про ефективність лікування пацієнтів. І не тільки тому, що продуктивність має вплив на їхні доходи. Лікарі загальної практики є важливою передавальною ланкою в потоці медичної інформації, оскільки вони поширюють та приймають великі обсяги інформації від своїх пацієнтів та інших лікувальних установ. Проте інформаційні ланцюги все ще дуже часто розриваються. Причиною цього є несумісність інформаційних систем (паперових та електронних документів), різні методи керування програмними системами та брак стандартів і положень, що регламентують обмін медичною інформацією.

Лікарні
Лікарні та групи лікарень стикаються з багатьма перепонами, що заважають впровадженню електронних засобів у процес медичного обслуговування. Серед них:

·обмеженість і розрізненість ІТ-інфраструктури;

·несумісність і неоднорідність програмного забезпечення та відомчих систем;

·брак комплексної та легкодоступної інформації про пацієнтів;

·різні місця надання послуг: обхід хворих, пара-медицина, невідкладна допомога, лабораторія та адміністрація;

·різні ІТ-навички учасників процесу надання послуг;

·складні системи виставлення рахунків;

·постійні зміни положень щодо оформлення рахунків та бухгалтерського обліку.

Водночас інвестиції в інформаційні технології часто бувають недостатні або неправильно спрямовані. Нерідко основні зусилля витрачаються на виконання адміністративних вимог, а не на оптимізацію внутрішніх процесів з метою підвищення ефективності роботи лікарні та покращення якості послуг.

Фармацевтична галузь

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.