Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОрганізація списків у ВЕБ-документах

 

У ВЕБ-документах використовують списки трьох типів:

ненумеровані (марковані ), нумеровані та списки визначень.

Для створення маркованого списку потрібно використовувати тег-контейнер <ul> </ul>, всередині котрого поміщуються всі елементи списку. Відкриваючі та закриваючі теги списку забезпечують перевід стрічки, тому відпадає потреба використовувати тег <p> чи <br>.

Кожен елемент списку повинен починатися із тегу <li>, який не потребує заключного тегу

 

Наприклад:

 

<html>

<head>

<title> Основні модулі госпітальних інформаційних систем</title>

</head>

<body>

<ul>

<b> Модулі ГІС</b>

<li> Реєстратура.

<li>Поліклініка.

<li>Стаціонар.

<li>Лабораторія.

<li>Інші.

<ul>

</body>

</html>

 

Тег <ul> може приймати наступні параметри:

 

Параметр Призначення
compact   type   Виводить список в компактному вигляді, наприклад з меншим інтервалом між лініями Вказує на тип маркерів списку (по замовчуванню type=disc): type=disc – замальовані круги type=circle – не замальовані круги type=square – замальовані квадрати

 

Для створення нумерованого списку потрібно використовувати тег-контейнер <ol> </ol>, всередині котрого розташовуються всі елементи списку. Як і в маркованому списку, його елементи повинні починатися тегом <li>.

Тег <ol>, може містити наступні параметри:

 

Параметр Призначення
compact   type   start Виводить список в компактному вигляді, наприклад з меншим інтервалом між лініями Вказує на тип нумерації списку (по замовчуванню type=1): type= A – великі латинські літери type= a – малі латинські літери type= I – великі римські цифри type= i – малі римські цифри type= 1 – арабські цифри дозволяє почати нумерацію не з одиниці, а із заданого значення

 Список визначень - особливий вид списків, які також називаються словарним визначенням. На відміну від інших типів списку цей завжди складається із двох частин. В першій – визначений термін, а у другій – текст у формі словарної статті, що розкриває значення терміну.

Приклад:

 

<dl>

<dt>Термін.

<dd>Визначення.

</dl>

Вставка графічних зображень у ВЕБ-документи

Для вставки зображень в текст потрібно використати тег <img>, що має єдиний обов`язковий параметр src, який визначає шлях до файла із зображенням <img src=”picture1.jpg”>. Тег <img> має 2 необов`язкових параметра width i height. Тобто ширина і висота зображення, відповідно. Значення можуть задаватися як в пікселях, так і у відсотках від розмірів вікна. Зображення можна помістити в рамку заданої ширини. Для цього служить параметр border тега <img>, в якості параметра використовується число – товщина рамки в пікселях. По замовчуванню рамки немає.

Для того щоб зображення стало посиланням достатньо включити тег <img> в тег-контейнер <a>.

Створення таблиць у ВЕБ-документах.

Кожна таблиця розміщується в тегу-контейнері <table> </table>.

Одразу ж після нього може йти необов`язковий тег-контйнер заголовку таблиці <captiion>заголовок таблиці</caption>.

Кожна стрічка складається із тега-контейнера <tr> </tr> імусить містити хоча б одну комірку.

Кожна комірка таблиці описується тегом-контейнером <td> </td> (для комірок даних) або <th> </th> (для комірок заголовків). Ці теги не можуть бути поза тегом-контейнером <tr> </tr>.

Теги </th> </tr> </td> можуть бути опущеними, але це не рекомендується. Тег </table> не може бути опущений.

Якщо комірка пуста її прийнято описувати конструкцією <td>&nbsp;</td>.

Приклад:

 

<html>

<body>

<table>

<caption>Заголовок таблиці</caption>

<tr>

<td>Комірка 1 рядка 1</td>

<td>Комірка 2 рядка 1</td>

</tr>

<tr>

<td>Комірка 1 рядка 2</td>

<td>Комірка 2 рядка 2</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

 

 

Тег має кілька неособливих параметрів, такі як: border, cellspacing, cellpadding, width, align, rowspan, colspan

Параметр Призначення
border   cellspacing   cellpadding   width height align bgcolor rowspan colspan Задає величину рамки навколо всієї таблиці і окремої комірки в пікселях Значення цього параметра не може бути опущене і воно задає відстань в пікселях між рамками комірок в таблиці Задає розмір вільного простору в пікселях між рамкою комірки та даними в ній Задає ширину таблиці чи комірки в пікселях чи відсотках Задає висоту таблиці чи комірки в пікселях чи відсотках Задає горизонтальне вирівнювання таблиці (тільки left i right) Задає колір фону таблиці Об`єднує кілька комірок, що лежать в різних рядках, в одну Об`єднує кілька комірок, що лежать в різних стовпцях, в одну

На ВЕБ-сторінках також можна створювати фрейми, графічні карти, динамічні зображення, елементи для організації діалогового режиму та ін.

Для розмітки ВЕБ-сторінок використовують також спеціальні пакети програм, наприклад, Dreamweawer.

 

 

Завдання

8. Ознайомитися з методами телемедицини. Знайти приклади сучасних телемедичних систем

9. Ознайомитися з медичними ресурсами Інтернет. Знайти сайти медичного призначення на тему «Комп’ютерна медицина».

10. Ознайомитися з методами створення медичних ВЕБ-сайтів та мовою розмітки HTML

11. Створити ВЕб-документ на задану тему.

 

 

Сисок літератури

4. Bradley, Phil. Search Engines: New Search Engines in 2006 [Электронный ресурс] // Ariadne.- Issue 50.- January 2007.- (http://www.ariadne.ac.uk/issue50/search-engines).

5. Bradley, Phil. Using the Right Search Engine at the Right Time [Электронный ресурс] // Ariadne.- Issue 43.- April 2005.- (http://www.ariadne.ac.uk/issue43/search-engines).

6. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. – СПб.: Питер, 2003. – 688.

7. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедия. - СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 576 с.

8. Зуёнок, Татьяна. Что должен знать о Яндексе каждый. Часть 1 [Электронный ресурс] .-( http://www.getinfo.spb.ru/article620.html).

9. Зуёнок, Татьяна. Что должен знать о Яндексе каждый. Часть 2 [Электронный ресурс] .-( http://www.getinfo.spb.ru/article622.html).

10. Кульгин М. Практика построения компьютерных сетей. Для профессионалов. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.

11. Кульгин М. Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия. - СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 704 с.

12. Левин М. Как стать системным администратором: Самоучитель. – М.: Познавательная книга плюс, 2001. – 320 с.

13. Назаров С.В. Администрирование локальных сетей Windows NT: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 336 с.Козлова Т.В. Как найти любую информацию в internet . Издательство: НТ Пресс. 2006,

14. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 672 с.

15. Основы сетей передачи данных /В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – М.: ИНТУИТ.РУ “Интернет-Университет Информационных технологий”, 2003 – 248 с.

16. Пятибратов А.П. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник/ Под редакцией А.П. Пятибратова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 512 с.

17. Райс Л. Эксперименты с локальными сетями микроЭВМ. – М.: Мир, 1990. – 268с.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.