Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 18: КІСТКОВА ТКАНИНА. БУДОВА.

Зміст

Кісткова тканина. Загальний план будови і функції. Різновиди кісткових тканин. Морфофункціональна характеристика ретикулоФіброзної і пластинчастою кісткових тканин. Клітини кісткової тканини: остеоцити, остеобласти, остеокласти (будова, функції, походження). Міжклітинна речовина, його склад: волокна і аморфний компонент, фізіко-хімічні особливості. Остеон як структурно-функціональна одиниця компактної кісткової тканини. Будова компактної кісткової тканини на прикладі діафіза трубчастої кістки. Остеонна (Гаверсова) система. Кістка як орган. Окістя, її роль в будові, трофіці, зростанні і регенерації кістки. З'єднання кісток. Класифікація. Будова суглобів, суглобовий хрящ, суглобова капсула, її структура.

 

Контрольні питання

1 Загальний план будови і функції кісткової тканини.

2. Класифікація кісткової тканини.

3. Клітинний склад кісткової тканини.

4. Міжклітинна речовина кісткової тканини: будова, хімічний склад.

5. Морфофункціональна характеристика плстинчатої кісткової тканини.

6. Гістологічна будова трубчастої кістки.

 

Питання, винесені на СРС

1. Будова ретикулофіброзної кісткової тканини.

2. Функції і будова ендосту і периоста.

3. З'єднання кісток. Класифікация.

4. Будова суглобів, суглобовий хрящ, суглобова капсула, її структура.

Мікропрепарати

1. Пластинчаста кісткова тканина – поперечний зріз діафіза трубчастої кістки. Забарвлення по Шморлю.

2. Пластинчаста кісткова тканина – подовжній зріз діафіза трубчастої кістки. Забарвлення по Шморлю.

 

Електронні мікрофотографії

1. Остеоцити.

 

Основна література

1. Луцик О.Д. Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологія людини. Львів. Мир. 1992. С.98-102.2. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 2001. С.223-238, 241-252

3. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 1989.С.218, 224-236

 

Додаткова література

4. Лабораторні заняття по курсу гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Ю.И.Афанасьева. М.: Вища школа. 1990..

5. Напханюк В.К., Сервецкий К.Л. Практикум по цитології, загальній гістології і ембріології. Навчальний посібник. Одеса, 1999...

6. Практикум по гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Н.А.Юриної, А.И.Радостиної. М.: Вид-во УДН. 1989.

7. Алмазов И.В., СутуловЛ.С. Атлас по гістології і ембріології. М.:Медицина,1978. С.

8. Напханюк В.К. Основи цитології, загальної гістології і ембріології (курс лекцій). Одесса.1999.

 

 

Тестові завдання М1 см2 т18

1. У людей похилого віку спостерігається остеопороз – надмірна втрата маси кісткової тканини. Активація яких клітин кісткової тканини обумовлює розвиток даного захворювання?

А. Остеоцитів

В. Остеобластів

С. Остеокластів

D. Фібробластів

Е. Макрофагів

 

2. У гістоопрепарате представлена тканина, що містить крупні полярні клітини, позбавлені відростків і що мають кожна декілька десятків ядер. Один з полюсів клітини має численні цитоплазма вирости і скупчення лізосом. Яка тканина представленна в гістоопрепарате?

А. Кісткова

В. Хрящова

С. Епітеліальна

D. Ретикулярна

Е. Щільна сполучна

 

3. Остеоцити підтримують баланс кальцію в організмі людини, формуючи єдину функціональну систему в кістці. Які контакти між відростками клітин забезпечують виконання їх функцій ?

А. Плотні контакти

В. Десмосоми

С. Вставочні диски

D. Нексуси

Е. Синапси

 

4. У гістопрепараті представлена тканина, що містить крупні полярні клітини, позбавлені відростків і що мають кожна декілька десятків ядер. Один з полюсів клітини має численні цитоплазма вирости і скупчення лізосом. Які це клітини?

А. Фібробласти

В. Остеобласти

С. Остеокласти

D. Хондроцити

Е. Остеоцити

 

5. У лікарню доставлений хлопчик з травматичним пошкодженням верхньої кінцівки. При рентгенологічному дослідженні виявлений перелом плечової кістки. За рахунок якої структури відбуватиметься репаративная регенерація кістки?

А. Шару зовнішніх генеральних пластинок

В. Шару внутрішніх генеральних пластинок

С. Епіфіза

D. Діафіза

Е. Окістя

 

6. У складі клітинних елементів, які утворюють кісткову тканину, можна виділити гістоогенетичний ряд клітин. Які клітини не входять до складу дифферона кісткової тканини?

А. Стовбурові остеогенні

В. Напівстовбурові

С. Остеобласти

D. Остеокласти

Е. Остеоцити

 

7. У місцях переломів кістки зростаються унаслідок активації остеобластів. Яка з перерахованих характеристик їм невластива?

А. Синтез колагену

В. Синтез протеогліканів

С. Секреция лужної фосфатази

D. Диференціювання в остеоцити

Е. Диференціювання в остеокласти

 

8. У клініку поступив хворий з діагнозом: перелом ключиці. Які клітинні елементи візьмуть участь в регенерації кісткової тканини?

А. Остеобласти

В. Остеокласти

С. Остеоцити

D. Хондроцити

Е. Фібробласти

 

9. При аналізі рентгенограми хворого 57 років лікар звернув увагу на локальне руйнування твердих тканин окремих кісток. З підвищеною активністю яких клітин можуть бути связанни ці зміни?

А. Остеобластів

В. Хондробластів

С. Остеокластів

D. Остеоцитів

Е. Хондроцитів

 

10. На рентгенограмі спостерігається поява кістковою мозолі на місці перелому стегнової кістки у верхній третині діафіза. Яка тканина при цьому утворюється?

А. Хрящова

В. Гіалінова

С. Щільна сполучна

D. Грубоволокниста кісткова

Е. Пластинчата кісткова

 

11. У гістологічному препараті кісткової тканини видно крупна клітина, що містить сім ядер. Одна її сторона прилежит до кісткової щаблини і містить багато цитоплазмі виростов (гофрована облямівка). Яку функцію виконує дана зона клітини?

А. Щільне прилягання

В. Енергоутворення

С. Секреція гідролітичних ферментів

D. Секреція ГАГ

Е. Секреція колагену

 

12. Представлений гістологічний препарат, виготовлений з плоскої кістки зародка. Видно товсті пучки колагенових волокон, овальної форми лакуни, заповнені кістковими клітинами, що мають довгі відростки. Яке розташування повинні мати колагенові волокна в даному препараті?

А Строго паралельне

В. Невпорядковане

С. Перехрещуються під певним кутом

D. Що формує паралельні пластинки

Е. Що формує концентричні пластинки

 

13. У постембріональному періоді скелет людини утворений пластинчастою і ретикулофіброзною кістковою тканиною. Вкажіть місце розташування ретикулофіброзної кісткової тканини?

А. У епіфізах трубчастих кісток

У. У кістках черепа

С. В швах кісток черепа

D. У кістках тазу

Е. У грудині і ребрах

 

14. Відомо, що в діафізі трубчастої кістки є вставні пластинки. Вкажіть місце їх локалізації.

А. Утворюють остеони

В. Утворюють зовнішні генеральні пластинки

С. Утворюють внутрішні генеральні пластинки

D. Утворюють спайні лінії

Е. Між остеонами

 

15. Анатомічно трубчасті кістки складаються з діафіза і епіфізу, які в період зростання організму сполучені між собою метафізарним хрящем. У кожній з цих структур розрізняють ряд шарів. Вкажіть, який шар виділяють в діафізі трубчастої кістки.

А. Пузирчатий

В. Стовбчатий

С. Пограничний

D. Остеонний

Е. Центральний

 

16. Відомо, що остеоцити – клітини кісткової тканини, що втратили здібність до ділення. Вони мають відросчату форму, відносне крупне ядро. Вкажіть місце їх розташування в кістковій тканині.

А. Канали остеонів

В. Костні лакуни

С. Ендост

D. Періост

Е. Кістковомозкова порожнина

 

17. Вставні кісткові пластинки в діафізі трубчастої кістки розташовуються між остеонами і мають будову, подібну до остеонних пластинок. Яке їх призначення в пластинчастій кістковій тканині?

А. Джерело утворення зовнішніх або внутрішніх кісткових пластинок

В. Джерело утворення остеонів

С. Остатки попередніх остеонів

D. Частина знов сформованих остеонів

Е. Остатки грубоволокнистої кістковій тканини

 

18. Кісткова тканина, як різновид скелетної сполучної тканини, складається з клітин і міжклітинної речовини і має свої особливості будови і походження. Вкажіть, що не характерний для пластинчастої кісткової тканини.

А. Утворює компактну і губчасту кістку

В. Апозиційний зростання

С. Колаген III типу

D. Впорядковане розташування колагенових волокон

Е. Канали остеонів містять кровоносні судини

19. На електронній мікрофотографії кісткової тканини виявлені багатоядерні клітини, цитоплазма яких містить численні лізосоми. Які клітини представлені на електроннограмі?

А. Остеокласти

В. Остеобласти

С. Остеоцити

D. Преостеобласти

Е. Остеогенні клітини

 

20. У дітей з малорухливим способом життя наголошуються явища гіпокінезії, що приводить до зменшення швидкості росту кістки. Як при цьому змінюється функціональна активність кісткових клітин?

А. Остеобластів зменшується

В. Остеоцитів зменшується

С. Не змінюється

D. Остеобластів збільшується

Е. Остеоцитів збільшується

 

22. У трубчастій кістці між остеонами розташовані кісткові пластинки, не створюючі остеонів. Як називаються ці пластинки?

А. Вставочні

В. Спайні

С. Наружні генеральні

D. Внутрішні генеральні

Е. Шарпеєві волокна

 

23. Відомо, що при старінні збільшується діаметр каналів остеонів. Як ці зміни впливають на механічні властивості кістки?

А. Міцність зменшиться

В. Еластичність зменшиться

С. Міцність не зміниться

D. Міцність збільшиться

Е. Еластичність збільшиться

 

24. На гістологічному препараті матеріалу черепних швів видно товсті пучки безладно розташованих колагенових волокон і лакуни з довгими анастомозуючими канальцями. Яка тканина представлена в гістоопрепарате?

А. Волокнистий хрящ

В. Пластинчата кісткова тканина

С. Ретикулофіброзна кісткова тканина

D. Сполучна тканина

Е. Гіаліновий хрящ

 

25. На електронній мікрофотографії одній з скелетних тканин видно паралельно розташовані колагенові волокна, а між ними знаходяться одиночні відросчаті клітини із слабким розвитком органел. Назвіть цю тканину.

А. Пластинчата кісткова тканина

В. Ретикулофіброзна кісткова тканина

С. Гіаліновий хрящ

D. Еластичний хрящ

Е. Волокнистий хрящ

 

26. На гістологічному препараті однієї з скелетних тканин видно округлі утворення, утворені концентричними пластинками, в середині яких розташований канал. Назвіть орган з якого можливо був зроблений даний препарат.

А. Вушна раковина

В. Міжпозвоночні диски

С. Суставна поверхня кістки

D. Шви черепа

Е. Діафіз трубчастої кістки

 

27. На гістологічному препараті компактної кісткової тканини визначаються незамкнуті кісткові пластинки, через які проходять всередину кістки судини. Назвіть цю структуру кісткової тканини.

А. Периост

В. Наружні генеральні пластинки

С. Остеон

D. Внутрішні генеральні пластинки

Е. Ендост

 

28. На гістологічному препараті однієї з скелетних тканин видно товсті пучки безладно розташованих колагенових волокон і лакуни, заповнені клітинами з довгими анастомозуючими відростками. Назвіть орган, з якого можливо був зроблений даний препарат.

А. Вушна раковина

В. Міжпозвоночні диски

С. Суставна поверхня кістки

D. Шви черепа

Е. Діафіз трубчастої кістки

 

29. У гістологічному препараті діафіза стегнової кістки видно колагенові волокна, проникаючі в кістку з боку окістя під різними кутами. Назвіть ці структури.

А. Прободаючі канали

В. Прободаючі волокна

С. Спайні лінії

D. Вставні пластинки

Е. Остеонні пластинки

 

30. У гістологічних препаратах трубчастих кісток молодого покоління щурів визначається тонка оболонка, що вистилає кістковомозкову порожнину, містить численні остеобласти. Назвіть цю оболонку.

А. Ендотеноній

В. Перитеноній

С. Ендост

D. Періост

Е. Ендомізій

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.