Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 13: КРОВ. АГРАНУЛЯРНІ ЛЕЙКОЦИТИ. ЛІМФА.

Зміст

Загальна морфофункціональна характеристика агранулярних лейкоцитів. Лімфоцити. Морфологічна і імунологічна класифікації. Участь лімфоцитів в реакціях гуморального і клітинного імунітету. Моноцити. Поняття про макрофагічну систему організму. Вікові зміни. Лейкоцитарна формула, її особливості у новороженних і дітей різного віку. Лімфа.

Контрольні питання

1. Характеристика лімфоцитів.

2. Будова лімфоцитів в світловій і електронній мікроскопії.

3. Імунологічна класифікація лімфоцитів.

4. Морфофункціональна характеристика моноцитів.

5. Лейкоцитарна формула. Її значення для практичної медицини

6. Значення агранулоцитів крові в клітинному і гуморальному імунітеті.

Питання, винесені на СРС

1. Поняття про макрофагічну систему організму.

2. Вікові зміни крові.

3. Дія екологічних чинників на кров.

4. Лімфа.

 

Мікропрепарати

1. Мазок крові людини. Забарвлення по Романовському-гимзе.

 

Електронні мікрофотографії

1. Т-лімфоцит крові людини. 2. В-лімфоцит крові людини. 3. Моноцит.

 

Основна література

1. Луцик О.Д. Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологія людини. Львів. Мир. 1992. С.60-65.

2. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 2001. С.171-173.

3. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 1989.С.164-168

Додаткова література

4. Лабораторні заняття по курсу гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Ю.И.Афанасьева. М.: Вища школа. 1990.

5. Напханюк В.К., Сервецкий К.Л. Практикум по цитології, загальній гістології і ембріології. Навчальний посібник. Одеса, 1999.

6. Практикум по гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Н.А.Юриної, А.И.Радостиної. М.: Вид-во УДН. 1989.7. Алмазов И.В., СутуловЛ.С. Атлас по гістології і ембріології. М.:Медицина,1978.

8. Напханюк В.К. Основи цитології, загальної гістології і ембріології (курс лекцій). Одесса.1999.

 

Тестові завдання М1 см2 т13

1. При гетеротрансплантації органу виявлено відторгнення трансплантанта. Які клітини крові забезпечують цей процес?

А. Т-лімфоцити - супресори

У. Т-лімфоцити-хелпери

С. Т-лімфоцити- кілери

D. Т-лімфоцит -О

Е. Т-лімфоцити-памяті

 

2. При введенні хворому білкового препарату збільшується кількість плазматичних клітин, які виробляють специфічні антитіла на введений антиген. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення кількості плазмоцитів?

А. Клетин-памяті

У. Т-кілерів

С. Т-супресорів

D. Т-хелперів

Е. В-лімфоцитів

 

3. У мазку периферичної крові видно велика клітина із слабо базофільною однорідною цитоплазмою і бобовидним ядром. Клітина є найбільшою серед видимих в полі зору. Яка це клітина?

А. Плазмоцит

В. Великий лімфоцит

С. Моноцит

D. Середній лімфоцит

Е. Малий лімфоцит

 

4. У умовному експерименті стимулювали одну з популяцій клітин крові (Т-лімфоцитів). В результаті значного підвищився рівень імуноглобулінів. Які речовини регулює діяльність В-лімфоцитів?

А. Гістамін

В. Лімфоліберини

С. Лімфокини

D. Лімфостатіни

Е. Кисла фосфатаза

 

5. У експерименті помітили В-лімфоцити крові, після чого тварині ввели під шкіру чужорідний білок. У яких клітинах за межами судин виявлятимуться мітки?

А. плазмоцитах

У. Т-лімфоцитах

С. макрофагах

D. тканинних базофілах

Е. фібробластах

 

6. Циркулюючі стовбурові клітини крові (СКК), які поступають в кров з кісткового мозку, за морфологічними ознаками відносяться до:

А. Великим лімфоцитам

В. Среднім лімфоцитам

С. Малим лімфоцитам

D. Моноцитам

Е. Гранулоцитам

 

7. При обстеженні часто хворіючу дитину було виявлено зниження гуморального імунітету. Які з перерахованих клітин імунної системи його забезпечують?

А. Плазмоцити

В. Макрофаги

С. Імунобласти

D. Т-хелпери

Е. Т-супресори

 

8. Хворому 40 років, що постраждав від опіків, була проведена операція по пересадці шкіри. Проте, через 10 діб після операції стали спостерігатися процеси відторгнення трансплантанта. Які клітини обумовлюють цей ефект?

А. Т- супресори

У. Т-хелпери

С. В-лімфоцити

D. Плазмоцити

Е. Т-кілери

 

9. У хворого 45 років виявлено зниження кількості В-лімфоцитів. До якої групи відносяться В-лімфоцити?

А. Короткоживучі і активно рухомі

В. Довгоживучі і малорухливі

С. Короткоживучі і мало рухомі

D. Довгоживучі і активно рухомі

Е. Довгоживучі і не рухомі

 

10. При обстеженні крові дитини були отримані наступні дані: еритроцити – 6 ´ 1012 л, лейкоцити – 20 ´ 109 л, еозинофіли – 45%, лімфоцити – 47%;, базофіли – 0,2%, еозинофіли – 20%. Назвіть вік дитини.

А. 4 тижні

В. Новорожденний

С. 1 рік

D. 4 року

Е. 10 років

 

11. У мазку крові видно крупна кругла клітина із слабо базофільною цитоплазмою, що не містить специфічної зернистості, ядро світле бобовидної форми. Назвіть цю клітину.

А. Моноцит

В. Тромбоцит

С. В- лімфоцит

D. Т- лімфоцит

Е. Ретикулоцит

 

12. У організмі в результаті генної мутації виникла популяція ракових клітин. Які клітини крові забезпечують антипухлинний захист?

А. Т- хелпери

У. Т- супресори

С. Т- кілери

D. В- лімфоцити

Е. Моноцити

 

13. У організм людини введений чужорідний білок. Які клітини крові не братимуть участь в імунній відповіді?

А. Т- хелпери

У. Т- супресори

У. В-лімфоцити

D. Моноцити

Е. Т- кілери

 

14. Електроно-мікроскопічно у дорослих людей в популяції лімфоцитів виділяють 4 типи лімфоцитів. Які лімфоцити не відносяться до них:

A. Малі світлі

B. Малі темні

C. Великі

D. Середні

E. Плазмоцити

 

15. На електронограмі представлена клітина крові (лімфоцит) діаметром 7 мкм. Ядерно-цитоплазматичний індекс зсувається у бік ядра. У світлій цитоплазмі невелика кількість рибосом і мітохондрій, комплекс Гольджі і ЕПС виражені слабо. Визначите цей лімфоцити.

A. Малий світлий

B. Малий темний

C. Великий

D. Середній

E. Плазмоцит

 

16. На електронограмі представлена клітина крові (лімфоцит) діаметром 6-7 мкм. Ядерно-цитоплазматичний індекс зрушений в бік ядра. Хроматин щільний, ядерце велике. Цитоплазма має високу електронну щільність. У ній розташована велика кількість рибосом. Який це лімфоцити?

A. Малий світлий

B. Малий темний

C. Великий

D. Середній

E. Плазмоцит

 

17. На електронограмі представлена клітина крові (лімфоцит) діаметром 14 мкм. Ядро округле і містить великі глибки гетерохроматина, які розташовуються у вигляді радіальних тяжей. Який це лімфоцити?

A. Малий світлий

B. Малий темний

C. Великий

D. Середній

E. Плазмоцит

 

18. Роль рецепторів для антигена на В-лімфоцитах виконують поверхневі імуноглобуліни. Який клас імуноглобулінів до них не відноситься:

A. IGA

B. IGH

C. IGM

D. IGG

E. IGD

 

19. При дослідженні імунного статусу хворого було виявлено різке зниження рівня імуноглобулінів. З порушенням діяльності яких клітин крові це пов'язано:

A. Еритроцитів

B. Моноцитів

C. Т-лімфоцитів

D. Плазмоцитів

E. Тромбоцитів

 

20. При аналізі крові лікар-лаборант зробив вивід, що кров належить новонародженому. Особливості будови яких формених елементів дає можливість зробити такий висновок?

А. Малих лімфоцитів

В. Еритроцитів

С. Средніх лімфоцитів

D. Великих лімфоцитів

Е. Базофільних лейкоцитів

 

 

ТЕМА 14: ЕМБРІОНАЛЬНИЙ І ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ ГЕМОЦИТОПОЕЗ

 

Зміст

Гемоцитопоез і лімфоцитопоез. Постнатальний гемоцитопоез як фізіологічна регенерація крові. Мієлоїдна і лімфоїдна тканина. Сучасна теорія кровотворення. Стовбурова кровотворна клітина, її властивості. Напівстовбурові клітини. Поняття про колоніутворюючі одиниці. Унімпотентні клітини-попередники, морфологічне розпізнавання проліферуючих клітин-попередників, що дозрівають і зрілі клітин крові. Гістогенетичні ряди: еритроцитопоеза, гранулоцитопоеза, моноцитопоезу, тромбоцитопоезу, лімфоцитопоезу.

Ембріональний гемоцитопоез (розвиток крові як тканини), його етапи (мезобластичний, гепатотимолінальний і медулотимолімфоїдний).

 

Контрольні питання

1. Ембріональне кровотворення і його характеристика.

2. Постембріональний гемоцитопоез.

3. Поняття про мієлоїдну і лімфоїдні тканини.

4. Ерітроцитопоез.

5. Гранулоцитопоез.

6. Моноцитопоез.

7. Лімфоцитопоез.

8. Тромбоцитопоез.

Питання, винесені на СРС

1. Поняття про унітарну теорію кровотворення.

2. Принцип організації червоного кісткового мозку.

3. Роль специфічних чинників в регуляції процесів кровотворення.

Мікропрепарати

1. Мазок червоного кісткового мозку. Забарвлення по Романовському-гимзе.

 

Основна література

1. Луцик О.Д. Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологія людини. Львів. Мир. 1992. С.67-77.

2. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 2001. С180-198.

3. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 1989.С.171-186.

Додаткова література

4. Лабораторні заняття по курсу гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Ю.И.Афанасьева. М.: Вища школа. 1990..

5. Напханюк В.К., Сервецкий К.Л. Практикум по цитології, загальній гістології і ембріології. Навчальний посібник. Одеса, 1999...

6. Практикум по гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Н.А.Юриної, А.И.Радостиної. М.: Вид-во УДН. 1989.

7. Алмазов И.В., СутуловЛ.С. Атлас по гістології і ембріології. М.:Медицина,1978.

8. Напханюк В.К. Основи цитології, загальної гістології і ембріології (курс лекцій). Одесса.1999.

 

Тестові завдання М1 см1 т14

1. Необхідно обчислити мієлограму – процентний вміст клітин крові на різних стадіях дозрівання і, зокрема, нейтрофільних метамієлоцитів. На якій стадії вперше з'являється специфічна зернистість в гранулоцитарному ряду дозрівання, що дозволяє ідентифікувати ці клітини?

А. Метамієлоцита

В. Мієлоцита

С. Промієлоцита

D. Мієлобласту

Е. Сегментоядерного гранулоцита

 

2. Що не характерний для ембріонального кровотворення в жовтковому мішку?

А. Екстраваскулярного кровотворення

В. Інтраваскулярного кровотворення

С. Мегалобластичного кровотворення

D. Формування еритроцитів з ядрами

Е. Формування лімфоцитів

 

3. Для уточнення діагнозу анемії, в гістологічній лабораторії досліджується пунктат червоного кісткового мозку хворого. Досліджуються і підраховуються клітини еритроїдного ряду. Які структурно-функциональні зміни не відбуваються під час їх дозрівання?

А. Базофілія цитоплазми зміняється еозинофілією

В. Ядро ущільнюється, зменшується до повної втрати

С. В цитоплазмі накопичується азурофільна зернистість

D. Накопичується гемоглобін, втрачаються органели

Е. Розмір клітини зменшується, форма змінюється

 

4. Перед дослідником поставлено завдання вивчити особливості інтраваскулярного кровотворення в ембріональному періоді. Який орган повинен служити об'єктом вивчення?

А. Печінка

В. Селезінка

С. Тимус

D. Жовтковий мішок

Е. Лімфатичні вузли

 

5. Згідно унітарної теорії кровотворення всі клітини крові, незважаючи на їх структурні і функціональні відмінності, походять від однієї родоначальної клітини - стовбурової клітини крові. Що не характерний для цих клітин?

А. Часто і швидко розмножується

В. Здатна диференціюватися на всіх напрямках мієло- і лімфопоезу

С. Может циркулювати в периферичній крові

D. За структурними ознаками схожа з малим лімфоцитом

Е. Проліферативна активність залежить від мікрооточення

 

6. Анемії, зв'язані з крововтратами, характеризуються значним збільшенням ретикулоцитів як в периферичній крові, так і на рівні червоного кісткового мозку. Що не властиве ретикулоцитам?

А. Це молоді незрілі еритроцити

В. Утримують деяку кількість органели і РНК

С. Ненасичені гемоглобіном

D. Не містять ядра

Е. Забарвлюються базофільно

 

7. Основним методом встановлення діагнозу при захворюваннях крові служить вивчення мієлограми. Вкажіть, які з нижеперечисленних клітин червоного кісткового мозку в нормі відносяться до периферичного кровотоку.

А. Мегакаріоцит

В. Проеритробласт оксифільний

С. Ретикулоцит

D. Проеритробласт базофільний

Е. Ретикулярная клітина

 

8. Основним методом встановлення діагнозу при захворюваннях крові служить вивчення мієлограми. Вкажіть, які з нижеперечисленних клітин червоного кісткового мозку в нормі відносяться до периферичного кровотоку.

А. Мегакаріоцит

В. Метамієлоцит

С. Проеритробласт оксифільний

D. Проеритробласт базофільний

Е. Ретикулярная клітина

9. У пацієнта, внаслідок обширної травми, виникла велика крововтрата. Назвіть головний чинник, який стимулює еритропоез в даному випадку.

А. Чинник Касла

У. Збільшення продукції гемопоетических чинників

С. Повищний вміст еритропоетину в крові

D. Гіпоксія

E. Посилення секреторної активності інтерстиціальних клітин нирки

 

10. При обстеженні хворого було виявлено зрушення лейкоцитарної формули вліво. Який вивід і які повинні бути дії лікаря?

А. Дослідження пунктату червоного кісткового мозку

В. Дослідження пунктату лімфатичного вузла

С. Обстежити хворого на алергени

D. Визначити імунний статус хворого

E. Призначити антибіотикотерапію

 

11. При обстеженні пацієнта в гострому періоді запального інфекційного захворювання виявлений значний лейкоцитоз. Кількість яких форм лейкоцитів, найймовірніше, може збільшуватися при підрахунку лейкоцитарної формули в даному випадку?

А. Лімфоцитів

В. Еозинофільних гранулоцитів

С. Нейтрофільних гранулоцитів

D. Моноцитів

E. Базофільних гранулоцитів

 

12. На гістологічному препараті 16-денного зародка визначається мезенхімная тканина, в якій помітні тонкостінні судини з клітинами, що діляться, в їх просвіті. Назвіть даний орган гемоцитопоеза.

А. Кістковий мозок

В. Печінка

С. Селезінка

D. Лімфатичний вузол

Е. Жовточний мішок

 

13. Під світловим мікроскопом на препараті мазка червоного кісткового мозку видно великі клітини, що набагато перевершують в розмірах сусідні, з ацидофільною цитоплазмою, великим, неправильної форми, лопатевим ядром. Назвіть цю клітину.

А Мієлобласт

У Оксифільний проеритробласт

З Промоноцит

D Макрофаг

E Мегакаріоцит

 

14. На гістологічному препараті визначається група округлих клітин з щільним круглим ядром і цитоплазмою, які забарвлюються по-різному: базофільний, оксифільно, полихроматофільно; у центрі групи розміщується велика, неправильної форми клітина, з відростками і псевдоподиями. Диференціювання якого гемопоетичного паростка має такі структурні ознаки?

А Тромбоцитарного

У Гранулоцитарного

З Моноцитарного

D Лімфоцитарного

E Еритроцитарного

15. В процесі вивчення механізмів розвитку анемії в базофільному еритробласті в умовах експерименту пригнічений біосинтез білка. Який специфічний білок не утворюватиметься і чи можливе подальше диференціювання клітин?

А. Гемоглобін, не можлива

B Гемоглобін, можлива

C Гемосидерін, можлива

D Актин, неможлива

E Трансферин, можлива

16. При експериментальних дослідженнях з червоного кісткового мозку виділили клітини еритробластичного ряду, в яких міститься ядро і в основному закінчений синтез гемоглобіну. Які клітини виділені?

А Оксифільні нормобласти

У Базофільні нормобласти

З Еритробласти

D Ретикулоцити

E Поліхроматофільні нормобласти

 

17. У експерименті в ранньому неонатальному періоді була пригнічена функція тимуса. Який вид гемопоезу при цьому порушується?

A Лімфопоез

B Плазмоцитогенез

C Еритропоез

D Тромбоцитопоез

E Мієлопоез

 

18. Для уточнення діагнозу хворому з підозрою на пернициозную анемію необхідно провесли пункцію червоного кісткового мозку. У кістковому мозку яких кісток дорослої людини не відбувається гемопоез?

A. Ребер

B. Грудина

C. Хребців

D. Тазу

Е. Діафізів довгих кісток

 

19. Перед дослідником поставлено завдання вивчити вплив еритропоетину на мегалобластичне кровотворення в експерименті. Який кровотворний орган повинен стати об'єктом вивчення?

A. Селезінка

B. Кістковий мозок

C. Тимус

D. Печінка

Е. Жовточний мішок

 

20. На підставі здібності до самооновлення, клітинного ділення і утворення формених елементів кровотворні клітини можна розділити на 6 класів. I клас містить клітини:

A. Що диференціюються

B. Уніпотентні родоначальні

C. Частково детерміновані поліпотентні

D. Плюріпотентні стовбурові

Е. Бластні попередники

 

21. На підставі здібності до самооновлення, клітинного ділення і утворення формених елементів кровотворні клітини можна розділити на 6 класів. II клас містить клітини:

A. Що диференціюються

B. Унімпотентні родоначальні

C. Частково детерміновані поліпотентні

D. Плюріпотентні стовбурові

Е. Бластні попередники

 

22. На підставі здібності до самооновлення, клітинного ділення і утворення формених елементів кровотворні клітини можна розділити на 6 класів. III клас містить клітини:

A. Що диференціюються

B. Унімпотентні родоначальні

C. Частково детерміновані поліпотентні

D. Плюріпотентні стовбурові

Е. Бластні попередники

 

23. На підставі здібності до самооновлення, клітинного ділення і утворення формених елементів кровотворні клітини можна розділити на 6 класів. IV клас містить клітини:

A. Що диференціюються

B. Унімпотентні родоначальні

C. Частково детерміновані поліпотентні

D. Плюріпотентні стовбурові

Е. Бластні попередники

 

24. На підставі здібності до самооновлення, клітинного ділення і утворення формених елементів кровотворні клітини можна розділити на 6 класів. V клас містить клітини:

A. Що диференціюються

B. Унімпотентні родоначальні

C. Частково детерміновані поліпотентні

D. Плюріпотентні стовбурові

Е. Бластні попередники

 

25. На підставі здібності до самооновлення, клітинного ділення і утворення формених елементів кровотворні клітини можна розділити на 6 класів. VI клас містить клітини:

A. Що диференціюються

B. Унімпотентні родоначальні

C. Частково детерміновані поліпотентні

D. Диференційовані

Е. Бластні попередники

 

26. У дослідницькій лабораторії проводиться розробка нового лікарського препарату, дія якого направлена на стимуляцію процесів розмноження клітин крові V класу дозрівання. Назвіть клітину, що знаходиться на на стадії диференціювання, але ще не втратила здібність до проліферації.

A. Мієлоцит

B. Метамієлоцит

C. Мегакаріоцит

D. Оксифільний еритробласт

Е. Ретикулоцит

 

27. Для вивчення структурних аспектів ембріонального кровотворення були виготовлені гістологічні препарати стінки жовткового мішка зародка курчати. Які клітини не можуть бути виявлені на зрізі?

A. Мегалоцити

B. Ядроутримуючі еритроцити

C. Без'ядерні еритроцити

D. Гранулоцити

Е. Лімфобласти

 

28. При гістологічному дослідженні мазків крові було виявлено велику кількість еритроцитів великих розмірів з базофільним відтінком цитоплазми – мегалоцитів. Для якого органу характерне мегалобластичне кровотворення в нормі?

А. Селезенки

В. Лімфатичних вузлів

С. Печінки

D. Жовткового мішка

Е. Червоного кісткового мозку

 

29. Гемоцитопоез – процес, що забезпечує в ембріональному періоді утворення крові, як тканини. Цей процес підкоряється загальним закономірностям гістогенезу. Який процес не присутній для гемоцитопоеза?

А. Проліферації

В. Коммітування

С. Детермінації

D. Диференціювання

Е. Дедиференціації

 

30. У чоловіка 23 років виявлено недорозвинення сім’яників. Це стан, що супроводжується недостатнім виробленням еритропоетину. Порушення розвитку якого дифферона червоного кісткового мозку можна чекати при дослідженні мієлограми цього хворого?

А. Мієлоцитарного

В. Лімфоцитарного

С. Тромбоцитарного

D. Еритроцитарного

Е. Моноцитарного

 

31. Бласттрансформація – феномен, що полягає в “поверненні” високодиференційованої клітини крові в бластний стан, що відрізняється здібністю до активної проліферації. Для якого гемопоетичного паростка характерно це явище?

А. Мієлоїдного

В. Лімфоїдного

С. Тромбоцитарного

D. Ерітроїдного

Е. Моноцитарного

 

32. В даний час загальноприйнятою є унітарна теорія кровотворення, що свідчить, що родоначальницею всіх формених елементів крові є єдина стовбурова клітина крові (СКК). Проте раніше існували інші теорії. Теорія свідчила, що існували дві СКК – лімфо- і мієлопоезу, називалася:

А. Унітарною

В. Монолістичною

С. Дуалістичною

D. Тріалістічною

Е. Поліфілетичною

 

33. Попередником тромбоцитів є мегакаріоцит – гігантська клітина червоного кісткового мозку. Для мегакаріоциту характерним є:

А. Накоплення гепарину і гістаміну

В. Контакт з макрофагом

С. Поліплоідизація ядра

D. Синтез імуноглобулінів

Е. Накоплення специфічних гранул

 

34. Гранулоцитопоез – процес утворення еозинофільних, нейтрофільних і базофільних зернистих лейкоцитів, що відбувається в червоному кістковому мозку. Що не характерно для дозрівання гранулоцитів?

А. Накопичення гемоглобіну

В. Ущільнення і сегментації ядер

С. Зменшення розмірів клітин

D. Накопичення специфічної зернистості

Е. Утрати здібності до ділення

 


ТЕМА 15: ВЛАСНЕ СПОЛУЧНІ ТКАНИНИ. КЛІТИНИ

Зміст

Загальна морфофункціональна характеристика. Класифікація. Волокнисті сполучні тканини. Їх різновиди: пухка і щільна. Характеристика пухкої волокнистої сполучної тканини. Клітинний склад пухкої волокнистої сполучної тканини (фібробласти, макрофагоцити, плазмоцити, тканинні базофіли, ліпоцити, пігментні і адвентиціальні клітини): походження, будова і функції. Макрофагична система організму. Взаємодія клітин крові і сполучної тканини при запаленні. Участь клітин сполучної тканини в алергічних і імунологічних реакціях організму.

 

Контрольні питання

1. Поняття і класифікація сполучної тканини.

2. Морфофункціональна характеристика пухкої волокнистої сполучної тканини.

3. Клітинний склад пухкої волокнистої сполучної тканини.

4. Функції, особливості будови і джерела розвитку :

- фібробластів, фіброцитів, ііброкластів, міофібробластів

- макрофагів

- тканинних базофілів

- плазмацитів

- адипоцитів

- пігментоцитів

- адвентиціальних клітин

 

Питання, винесені на СРС

1. Поняття про макрофагічну систему організму.

2. Взаємозв'язок клітин пухкої волокнистої сполучної тканини і крові.

 

Мікропрепарати

1. Пухка волокниста неоформленная сполучна тканина. Плівковий препарат. Забарвлення залізним гематоксиліном. 2. Тучні клітини. Забарвлення азур 11-Еозином.

 

Електронні мікрофотографії

1. Пухка волокниста сполучна тканина. 2. Макрофаг. 3. Плазмоцит.

 

Основна література

1. Луцик О.Д. Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологія людини. Львів. Мир. 1992. С.77-86

2. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 2001. С199-212..

3. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 1989.С. 186-198

Додаткова література

4. Лабораторні заняття по курсу гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Ю.И.Афанасьева. М.: Вища школа. 1990..

5. Напханюк В.К., Сервецкий К.Л. Практикум по цитології, загальній гістології і ембріології. Навчальний посібник. Одеса, 1999...

6. Практикум по гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Н.А.Юриної, А.И.Радостиної. М.: Вид-во УДН. 1989.

7. Алмазов И.В., СутуловЛ.С. Атлас по гістології і ембріології. М.:Медицина,1978. С.

8. Напханюк В.К. Основи цитології, загальної гістології і ембріології (курс лекцій). Одесса.1999.

 

 

Тестові завдання М1 см2 т15

1. На електронній мікрофотографії зображена маловідросчата клітина з дисперстним хроматином ядра, великим числом рибосом і полісом в цитоплазмі, відносно слабо розвиненими рештою огранеллами. Фібробласт якого вигляду зображений на мікрофотографії?

А. Спеціалізований

В. Малоспеціалізований

С. Фіброцит

D. Міофібробласт

Е. Фіброкласт

 

2. На електронній мікрофотографії зображена клітина. Ядро світле, овальне, містить 1-2 великих ядерця. Добре розвинені комплекс Гольджі і гранулярна ЕПС, яка місцями контактує з цитолемою. Мітохондрії і лізосоми розвинені помірно. По периферії розташовані мікрофіламенти. Фібробласт якого вигляду зображений на мікрофотографії?

А. Спеціалізований фібробласт

В. Малоспеціалізований фібробласт

С. Фіброцит

D. Міофібробласт

Е. Фіброкласт

 

3. На електронній мікрофотографії зображена клітина веретиновидної форми, що має крилоподібні відростки, з компактним хроматином ядра. У цитоплазмі невелика кількість органели, вакуолей, ліпідів і глікогену. Фібробласт якого вигляду зображений на мікрофотограф

А. Спеціалізований

В. Малоспеціалізований

С. Фіброцит

D. Міофібробласт

Е. Фіброкласт

 

4. У гістологічному препараті стінки матки при розвитку вагітності виявлені клітини, функціонально схожі з гладкими м'язовими клітинами, але у відмінності від останніх мають добре розвинену гранулярну ЕПС. Які це клітини?

А. Спеціалізований фібробласт

В. Малоспеціалізований фібробласт

С. Фіброцит

D. Міофібробласт

Е. Фіброкласт

 

5. У матці після закінчення вагітності в сполучній тканині виявляються клітини з високою фагоцитарною і гідролітичною активністю, що беруть участь в «розсмоктуванні » міжклітинної речовини. У цитоплазмі цих клітин велика кількість лізосом. Які це клітини?

А. Спеціалізований фібробласт

В.Малоспеціалізований фібробласт

С. Фіброцит

D. Міофібробласт

Е. Фіброкласт

 

6. На електронній мікрофотографії зображена клітина неправильної форми, цитолемма утворює складки і довгі мікровирости. Ядро невелике округою форми з великими глибками хроматину. Цитоплазма багата лізосомами, фагосомами і піноцитозними бульбашками, містить помірну кількість мітохондрій, гранулярною ЕПС, комплекс Гольджі, включення. Яка клітина сполучної тканини представлена на мікрофотографії?

А. Диференційований фібробласт

В. Адипоцит

С. Макрофаг

D. Тканинний базофіл

Е. Плазмоцит

 

7. В результаті радіаційного випромінювання пошкоджені стовбурові гемопоетичні клітини. Утворення яких клітин сполучної тканини буде порушено?

А. Диференційований фібробласт

В. Адипоцит

С. Пігментоцит

D. Тканинний базофіл

Е. Фіброкласт

 

8. У підвищення температури тіла при запальних захворюваннях бере участь піроген. Які клітини сполучної тканини синтезують цей біологічно активний чинник?

А. Диференційований фібробласт

В. Адипоцит

С. Макрофаг

D. Тканинний базофіл

Е. Плазмоцит

 

9. У запальному процесі беруть участь клітини, що активно фагоцитують, багаті органелою для внутріклітинного травлення поглиненого матеріалу і синтезуючі антибактеріальні речовини. Які клітини сполучної тканини виконують ці функції?

А. Фібробласт

В. Адипоцит

С. Макрофаг

D. Тканинний базофіл

Е. Плазмоцит

 

10. Клітини сполучної тканини здатні поглинати антигени, переводити їх з корпускулярної форми в молекулярну. Вступаючи в контакт з імунокомпетентними клітинами, ці клітини передають їм інформацію, необхідну для утворення антитіл. Які це клітини сполучної тканини?

А. Фібробласт

В. Адипоцит

С. Макрофаг

D. Тканинний базофіл

Е. Плазмоцит

 

11. Препарат пухкої сполучної тканини забарвлений спеціальним краителем, який виявляє кислую фосфатазу. Частина клітин в цьому препараті демонструє високу активність цього ферменту. Які це клітини?

А. Фібробласти

В. Адипоцити

С. Макрофаги

D. Тканинний базофіли

Е. Плазмоцити

 

12. У пухкій волокнистій сполучній тканині сальника виявлені клітини округлої форми, цитоплазма різко базофільна. Ядро овальної форми, розташовано ексцентрично. Біля ядра невелика світла зона. Які це клітини сполучної тканини?

А. Фібробласти

В. Адипоцити

С. Макрофаги

D. Тканинний базофіл

Е. Плазмоцити

 

13. На електронній мікрофотографії зображена клітина овальної форми. Ядро відносно невелике, округле, розташовано ексцентрично. У цитоплазмі добре розвинені гранулярні ЕПС, комплекс Гольджі, багато рибосом. Яка це клітина сполучної тканини?

А. Фібробласт

В. Адипоцит

С. Пігментоцит

D. Тканинний базофіл

Е. Плазмоцит

 

14. При попаданні антигена в організм людини активно виробляються антитіла, забезпечуючи гуморальний імунітет. Які клітини сполучної тканини безпосередньо беруть участь в цьому процесі?

А. Фібробласти

В. Адипоцити

С. Макрофаги

D. Тканинні базофіли

Е. Плазмоцити

 

15. На гістологічному препараті, забарвленому гематоксилін-еозином, визначаються клітини «перстневидної» форми. Вся центральна частина клітин не забарвлена і оточена тонким обідком цитоплазми рожевого кольору. Ядро уплощено, зрушено на периферію. Яка це клітина сполучної тканини?

А. Фібробласт

В. Плазмоцит

С. Пігментоцит

D. Адіпоцит

Е. Тканевой базофіл

 

16. Гістологічний препарат сполучної тканини забарвлений спеціальним барвником – Суданом ІІІ. Частина клітин забарвилася в оранжевий колір. Для виявлення яких клітин сполучної тканини можна використовувати даний барвник?

А. Фібробластів

В. Макрофагов

С. Пігментоцитів

D. Тканинних базофілів

Е. Адипоцитів

 

17. Клітини пухкої волокнистої сполучної тканини беруть участь в трофіці, енергоутворенні і метаболізмі води. Ці клітини розміщуються групами, рідше – поодинці, і як правило, біля кровоносних судин. Які це клітини сполучної тканини?

А. Фібробласти

В. Адипоцити

С. Макрофаги

D. Тканинні базофіли

Е. Плазмоцити

 

18. На гістологічному препараті мигдалин визначаються клітини округлої форми. Ядро з щільно розташованим хроматином. У цитоплазмі численні гранули різні по щільності і складу, органели розвинена слабо. Які це клітини сполучної тканини?

А. Фібробласти

В. Адипоцити

С. Макрофаги

D. Тканинні базофіли

Е. Плазмоцити

 

19. На місці укусу оси спостерігається паління, гіперемія, набряк. В результаті алергічної реакції підвищується проникність стінки судин, знижується згортання крові і проникність міжклітинної речовини. Які клітини сполучної тканини беруть участь в цих процесах?

А. Фібробласти

В. Адипоцити

С. Тканевие базофіли

D. Макрофаги

Е. Плазмоцити

 

20. На гістологічному препараті поряд з огрядними клітинами видно велике число гранул. В процесі дегрануляції відбулося часткове порушення цілості клітинної оболонки і гранул. Яку речовину містять гранули?

А. Серотонін

В. Гепарин

С. Піроген

D. Інтерферон

Е. Лізоцин

 

21. У пухкій волокнистій сполучній тканині визначаються клітини, короткі, що мають, непостійної форми відростки. У цитоплазмі знаходиться пігмент меланін. Які це клітини сполучної тканини?

А. Фібробласти

В. Адипоцити

С. Макрофаги

D. Пігментоцити

Е. Плазмоцити

 

22. Сполучна тканина характеризується різноманітністю клітин і добре розвиненою міжклітинною речовиною. Які клітини сполучної тканини мають моноцитарне походження?

А. Фібробласти

В. Адипоцити

С. Макрофаги

D. Тканинні базофіли

Е. Плазмоцити

 

23. З діяльністю фібробластів пов'язано утворення основної речовини і волокон, загоєння ран, розвиток рубцевої тканини, утворення сполучнотканинної капсули навколо чужорідного тіла і ін. Які речовини синтезуються цими клітинами?

А. Гепарин і гістамін

В. Коллаген і еластин

С. Піроген і інтерферон

D. Лізоцим і пластин

Е. Коллаген і піроген

 

24. На місці оперативного втручання утворилася рубцева тканина. Які клітини сполучної тканини брали участь в цьому процесі?

А. Фібробласти

В. Адипоцити

С. Макрофаги

D. Тканинні базофіли

Е. Плазмоцити

 

25. У експерименті в тканину упроваджено чужорідне тіло. З часом навколо нього сформувалася сполучнотканинна капсула. Які клітини сполучної тканини брали участь в цьому процесі?

А. Фібробласти

В. Адипоцити

С. Макрофаги

D. Тканинні базофіли

Е. Плазмоцити

 

26. У організмі виявлена бактерійна інфекція. Які клітини сполучної тканини братимуть участь в клітинному імунітеті?

А. Фібробласти

В. Адипоцити

С. Макрофаги

D. Тканинні базофіли

Е. Плазмоцити

 

27. Більшість клітин пухкої волокнистої сполучної тканини мають мезенхімне походження. Проте існують клітини що відносяться до цієї тканини, оскільки розташовуються в ній. Доведена утворення їх з нервових гребенів, а не з мезенхіми. Які це клітини?

А. Фібробласти

В. Адипоцити

С. Перицити

D. Пігментоцити

Е. Плазмоцити

 

28. Сполучна тканина характеризується різноманіттям клітин, які виконують важливі функци і є високоспеціалізованими. Які клітини сполучної тканини відносять до молоспеціалізованих?

А. Пігментоцити

В. Тучні клітини

С. Перицити

D. Адвентиціальні клітини

Е. Плазмоцити

 

29. Провідну роль в судинній фазі запалення грає гістамін. Яка клітина сполучної тканини виробляє гістамін?

А. Лаброцити

В. Фіброкласти

С. Фіброцити

D. Адіпоцити

Е. Плазмоцити

 

30. У хворого розвинулася алергічна реакція у вигляді кропив'янки (під епідермісом утворилися міхури унаслідок виходу плазми в пухку сполучну тканину). Яка речовина, що виробляється огрядними клітинами, викликає підвищення проникності стінки судин?

А. Гістамін

В. Гепарин

С. Піроген

D. Інтерферон

Е. Лізоцим

 

31. Після травми кисті у жінки виникла кровотеча, яка супроводжувалася слабким згортанням крові (при нормальній кількості тромбоцитів в аналізі крові). Яка речовина пухкої сполучної тканини перешкоджає процесу згортання крові?

А. Гістамін

В. Гепарин

С. Піроген

D. Інтерферон

Е. Лізоцим

 

32. У розвитку клінічних проявів алергії важливу роь грає гістамін. Які клітини його виробляють?

А. Тканевие базофіли

В. Фіброкласти

С. Макрофаги

D. Адіпоцити

Е. Плазмоцити

 

33. У крові хворого вірусною інфекцією виявлена невелика кількість специфічних антитіл. Функція яких клітин сполучної тканини понижена?

А. Тканевих базофілів

В. Адипоцитів

С. Макрофагів

D. Т- лімфоцитів

Е. Плазмоцитів

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.