Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА23: НЕРВОВА ТКАНИНА. НЕРВОВІ ВОЛОКНА І ЗАКІНЧЕННЯ

Зміст

Нервові волокна. Загальна характеристика, класифікація. Мієлінові і безмієлінові нервові волокна. Де- і регенерація нервових волокон.

Нервові закінчення. Загальна морфофункціональна характеристика. Рецептори і еффектори, їх класифікація і будова. Поняття про синапс. Міжнейронні синапси (класифікація, будова, медіатори). Механізм передачі збудження в синапсах. Морфологічний субстрат рефлекторної деяльности нервової системи (поняття про просту і складну рефлекторну дугу). Нейронна теорія.

Контрольні питання

1. Поняття про нервові волокна, їх класифікація, функціональне значення.

2. Будова безмієлінових нервових волокон, особливості проведення нервового імпульсу.

3. Будова мієлінових нервових волокон, особливості проведення нервового імпульсу.

4. Морфологія процесів мієлінізації нервових волокон.

5. Нервові закінчення. Класифікація по функціях.

6. Чутливі нервові закінчення. Функції, класифікація, будова ( тельцеві Фатера-пачині, Мейснера, дотиковий меніск Меркеля)

7. Еффекторні нервові закінчення. Функція і будова моторної бляшки.

8. Синапи. Функції, класифікація і будова. Принципи структурної організації хімічних і електричних синапсів.

 

 

Питання, винесені на СРС

1. Етапи регенерації нервових волокон після пошкодження.

2. Будова периферичного нерва. Поняття про ендо-, пери- і епіневрії.

3. Особливості будови нервово-м'язового веретена.

4. Вплив екологічних чинників на нервову тканину.

 

Мікропрепарати

1. Мієлінові нервові волокна. Забарвлення осмієвою кислотою.

2. Безмієлінові нервові волокна. Забарвлення гематоксилін-еозин.

3. Пластинчасте тільце Фатера-пачині. Забарвлення гематоксилін-еозином.4. Периферичний нерв. Поперечний зріз сідничого нерва. Забарвлення гематоксилін-еозином.

 

Електронні мікрофотографії

1. Мієлінові нервові волокна. 2. Безмієлінові нервові волокна.

Основна література

1. Луцик О.Д. Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологія людини. Львів. Мир. 1992. С.119-120, 122-127.

2. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 2001. С.284-301.

3. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 1989.С. 279-293.

Додаткова література

4. Лабораторні заняття по курсу гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Ю.И.Афанасьева. М.: Вища школа. 1990.

5. Напханюк В.К., Сервецкий К.Л. Практикум по цитології, загальній гістології і ембріології. Навчальний посібник. Одеса, 1999.

6. Практикум по гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Н.А.Юриної, А.И.Радостиної. М.: Вид-во УДН. 1989.

7. Алмазов И.В., СутуловЛ.С. Атлас по гістології і ембріології. М.:Медицина,1978. 8. Напханюк В.К. Основи цитології, загальної гістології і ембріології (курс лекцій). Одесса.1999.

 

Тестові завдання М1 см2 т23

1. В результаті дії нейротропної токсичної речовини порушується механізм передачі нервового імпульсу. Яка структура забезпечує виконання даної функції?

A. Нейроплазма

B. Синапс

С. Нейрофібрилли

D. Мітохондрії

E. Субстанція Ніссля

 

2. Після травматичного здавлення кінцівки в її нервовому стовбурі виявлена дегенерація нервових волокон. Які морфологічні ознаки відсутні при цьому?

А. Розпад мієліну

B. Розпад закінчень нервових волокон

C. Дегенерація осьових циліндрів в дистальному відрізку

D. Загибель шванновских клітин в дистальному відрізку

E. Фагоцитоз фрагментів пошкоджених нервових волокон

 

3. На місці перерізання нервового волокна виник грубий сполучнотканинний рубець. Як це відіб'ється на процесі регенерації нервового волокна?

А. Процесс регенерації сповільниться

B. Процес регенерації прискориться

C. Виникне неврома ампутації

D. Ніяк не вплине

E. Порушиться мієлінізація

 

4. У експерименті перерізані чутливі нервові волокна, що йдуть до шкіри. Які морфофункциональні зміни в шкірі не спостерігатимуться при цьому?

А. Випадені температурної чутливості

В. Дезорганізація рецепторних структур шкіри

С. Випадені больовій чутливості

D. Випадання тактильній чутливості

E. Порушення процесу ороговіння

 

5. У препараті шкіри, імпрегнованої солями срібла, виявлені тонкі терміналі аферентного волокна, що гілкуються, такі, що залягають серед клітинних елементів епідермісу у вигляді “кущика”. Як називається таке нервове закінчення згідно морфологічної класифікації?

А. Вільне

B. Сковане неінкапсульоване

C. Сковане інкапсульоване

D. Рухове

E. Синапс

 

6. У препараті скелетної м'язової тканини, імпрегнованої солями срібла, виявлені пучки мієлінових волокон, що розпадаються на окремі волокна і створюючі з м'язовими волокнами синапси у вигляді бляшок. Назвіть дане нервове закінчення.

А. Нервно- м’язове веретено

B. Вільне

C. Інкапсульоване

D. Рухове

E. Міжнейронний синапс

 

7. У препараті підшлункової залози виявлено нервове закінчення. Центральну його частину займає гліальна колба, по всій довжині якої проходить чутлива нервова терминаль. Частина миелинового волокна і вся внутрішня колба оточені товстою багатошаровою сполучнотканинної капсулою. Назвіть рецептор.

А. Тельце Руффіні

B. Меніск Меркеля

C. Колба Краузе

D. Тельцеві Мейснера

E. Тельцеві Фатера-Пачині

 

8. Досліджувалися нервові волокна, швидкість передачі нервового імпульсу якими складала 95 м/с. До якого типу вони відносяться?

А. Безмієлінові

B. Мієлінові

C. Еферентні

D. Аферентні

E. Кабельні

 

9. Досліджувалися нервові волокна, швидкість передачі нервового імпульсу якими складала 1,5 м/с. До якого типу вони відносяться?

А. Безмієлінові

B. Аферентні

C. Еферентні

D. Мієлінові

E. Інтрафузальні

 

10. При дослідженні скелетної м'язової тканини виявлена утворення, що містить декілька інтрафузальних м'язових волокон з ядерною сумкою і ядерним ланцюжком, оточених тонкою капсулою веретеновидної форми. Назвіть рецептор.

А. Вільне нервове закінчення

B. Нервово-м'язове веретено

C. Тельцеві Фатера-пачині

D. Колба Краузе

E. Тельцеві Мейснера

 

11. Перерізано нервове волокно. На препараті виявлені булавоподібні розширення осьового циліндра (колби зростання). До якого відрізка нервового волокна відноситься досліджувана ділянка?

А. До центрального

B. До периферичного

C. До проміжного

D. До дегенерируючого

E. До пресинаптичного

 

12. Регенерація периферичного нерва після травматичного розриву супроводжується поряд морфологічних процесів. Які процеси не характерні?

А. Размножені нейроцитів

B. Руйнування осьових циліндрів і розпад мієліну на всьому протязі периферичного відрізання

C. Дегенерація нервових волокон на невеликому протязі центрального відрізання

D. Проростання аксонів з центрального відрізання в периферичне

E. Орієнтація регенеруючих аксонів по ланцюжках з шванновских клітин

 

13. Мієлінові нервові волокна складаються з осьового циліндра, оточеного мієліновою оболонкою. Чим утворений мієліновий шар периферичного нервового волокна?

А. Ущільненою міжклітинною речовиною, що містить білки і фосфоліпіди

B. Плазматичною мембраною шванновских клітин

C. Спеціалізованою частиною периневрія

D. Елементами цитоскелета шванновских клітин

E. Спіральною закрученою мембраною аксона

 

14. Після травматичного здавлення кінцівки пропала температурна чутливість. Які чутливі нервові закінчення втратили зв'язок з центральним аналізатором?

А. Свободні нервові закінчення

B. Тельця Руффіні

C. Пластинчасті тільця Пачині

D. Дотикові тільця Мейсснера

E. Сухожильні органи Гольджі

 

15. У хворого невритом інтоксикації порушена провідність нервового імпульсу в нервово-м'язових синапсах, що приводить до м'язової слабкості. Які нервові закінчення піддалися патологічному процесу?

А. Сухожильні веретена

B. М'язові веретена

C. Моторні бляшки

D. Тельця Пачині

E. Тельця Руффіні

 

16. При електронній мікроскопії поперечного зрізу нервового волокна видно декілька осьових циліндрів, розташованих на периферії нейролеммоцита. Які це нервові волокна?

А. Ассоциативні

B. Мієлінові

C. Аферентні

D. Еферентні

E. Кабельного типу

 

17. При електронній мікроскопії подовжнього зрізу нервового волокна можна розрізнитки перехоплення Ранвье, осьовий циліндр, мезаксон, цитоплазму олігодендроцита. Відсутня базальна мембрана і насічки мієліну. Яке це нервове волокно?

А. Мієлінові ЦНС

B. Мієлінові ПНС

C. Безмієлінове

D. Кабельного типу

E. Вегетативне

 

18. Синапси є спеціалізованими міжклітинними контактами і забезпечують поляризацію проведення імпульсу. Який з процесів відсутній при синаптичною передачі нервового імпульсу?

А. Мієлінізація терміналі

B. Синтез нейромедіатора і його зберігання

C. Вивільнення нейромедіатора

D. Взаємодія нейромедіатора з рецептором постсинаптичної мембрани

E. Руйнування нейромедіатора

 

19. Після травматичного пошкодження кінцівки порушилася тактильна чутливість шкіри. Які клітини в епідермісі шкіри разом з терминалями аферентних волокон утворюють тактильні рецептори?

А. Меланоцити

B. Клітини Лангерханса

C. Кератіноцити

D. Клітини Меркеля

E. Сателлітоцити

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.