Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРезультати дослідження рівня сформованості знань дітей про осінні явища природі

Прізвище, ім’я дитини                     Всього
  Шака Діана                      
  Токарева Анастасія                      
  Гуль Діана                      
  Зелінська Влада                      
  Дода Єгор                      
  Пінчук Настя                      
  Чехурська Аня                      
  Муляр Саша                      
  Рибінський Ілля                      
  Чернявська Алла                      
  Данилюк Саша                      
  Ревун Настя                      
  Посудевська Настя                      
  Качур Софія                      
  Орлюк Максим                      
  Юсупович Софія                      
  Мухін Андрій                      
  Гаспарян Аня                      
  Томчук Даниїл                      
  Ковальчук Віолетта                      
  Завадська Дарья                      
  Голяк Аня                      
  Максимчук Віка                      
  Бондарець Артем                      

 

Орієнтовані відповіді дітей:

«3» - повна відповідь; 10-15балів – низький рівень; 33%
«2»- відповідь не повна; 15- 22 балів – середній рівень; 67%
«1»- відсутня відповідь; 23-30 балів – високий рівень; 0%

16 дітей (67%) продемонстрували середній рівень сформованості знань дітей про осінні явища в природі, 8 дітей – середній рівень. Дітей із низьким рівнем сформованості знань дітей про осінні явища в природі немає. Результати представлені у вигляді діаграми (рисунок 3.1.2.)

Рисунок 3.1.2. Розподіл результатів рівнів сформованості знань дітей про осінні явища природі

Такі результати можна пояснити тим, що вихователі систематично проводять з дітьми бесіди,спостереження,досліди,вихователь широко використовує художнє слово, проводяться дидактичні ігри. Це сприяє формуванню та збагачення знань у дітей про сезонні зміни в природі.

3.1.3. Аналіз календарного плану вихователя

Було проведено аналіз календарного планування вихователя Голяк Руслана Василівна з 15.09. по 26.09.2014 рік (тематичний блок «Осінь чарівна»)

15.09. - Індивідуальні бесіди. Тема «Ось і осінь до нас прийшла».

Спостереження за осіннім сонцем

16.09. - Бесіда з усіма дітьми:

Про те, що робили вчора;

Які плани на сьогодні;

Побажання дітей (чим хотіли б зайнятися).

17. 09. – Спостереження за клопами-солдатиками.

18. 09 - Інтегроване заняття(мовленнєве спілкування, математика,

природа, малювання) В гості до Осені

Ліплення «Великі і маленькі морквини»

19.09 - Читання та бесіда. Тема «Що нам осінь принесла»

Обговорювання, повторення потішки вірш О.Плещеєв «Нудна

картина»

22.09. - Казка на фланелеграфі «Яка погода краще?»

Закріплення ЗУН д/і «Чудесний мішечок», «Четвертий зайвий»

23.09. Спостереження за мурашником

Гра «Допоможемо мурашкам побудувати мурашник»

24.09. - Відгадування загадок про гриби

Ігор. Вправа «Знайди відмінності»

Заняття на тему «Що росте на грядці»

Пластичний етюд: зобрази кабачок, капусту.

25.09. – Спостереження за осіннім небом.

Розгляд предметних і сюжетних картинок з осінніми пейзажами.

Складання розповіді «Осінній лист»- обведення трафарету

26.09. – Спостереження за деревами.

Індивідуальні бесіди про навколишній світ: що бачив дитина по

дорозі, природні, сезонні, погодні зміни. Тема: «Що змінилося

восени»

Згідно календарного плану розроблено планування занять з фізичного, мовленнєвого, пізнавального, художньо-естетичного розвитку дітей, що проводить вихователь у першу половину дня. А також запланована на тематичний блок і трудова, ігрова, дослідно-експериментальна діяльність дітей та спостереження в довкілля.
Вихователь використовувала різні методи,такі як довготривалі спостереження за природою, бесіда з дітьми, розповіді, читання художніх творів (казок, віршів, прислів’їв, загадок тощо), запитання другорядного порядку, які систематизують знання дітей про осінь, явища природи та їх значення в нашому житті, розвивають словниковий запас, мовлення і мислення. Щоб досягти цієї мети педагог використовує картини, ілюстрований матеріал,книги, грамзаписи.

Отже, календарний план показав, що вихователь дав добрі знання дітям про природу,осінні явища в природі, використовуючи при цьому різні види діяльності.

3.1.4. Було проведено спостереження заняття в середній групі, ДНЗ №28 «Казка», протокол подано в додатку 2

Отже, заняття було проведене на високому методичному рівні. Тема заняття та зміст відповідають віковим особливостям дітей. Вдало були розміщені об'єкти, умови створені для демонстрування об'єктів, відбір і розташування обладнання і матеріалів, розміщення дітей дозволяло всім дітям в повній мірі розгляду ілюстрацій. Були використані ряд проблемних ситуацій, які активізувати дітей. Вихователь опиралась на досвід дітей, їх знання. В кінці заняття вихователь підвела підсумки.

 

 

Методичні рекомендації щодо удосконалення педагогічних умов ознайомлення дітей середньої групи із сезонними змінами осені.

 

- Розширити куточок художньої літератури (оповіданнями, казками, малими фольклорними жанрами) - Забезпечити обладнання для пошуково - дослідницької роботи та систематично проводити її аби знання дітей були доказовими.. - Пропоную додати репродукції картин на осінню тематику. - Розширити дидактичний матеріал. – Використовувати для ознайомлення дітей із сезонними змінами осені ІКТ (інформаційні комп’ютерні технології)

 

Висновки.

Знайомлячи дітей із сезонними змінами осені, ми формуємо реалістичні уявлення про природу в безпосередньому спілкуванні з нею, пізнаючи за допомогою різних аналізаторів реальні якості природних об'єктів. На основі ознайомлення з природою вже в дошкільному віці починається формування перших елементів матеріалістичного світорозуміння. Відбувається систематизація знань про сезони на основі встановлення тимчасових (що за чим відбувається) і причинно-наслідкових (від чого відбуваються ті чи інші явища) зв'язків. Також розв'язуються й виховні завдання: прищеплення любові до рідного краю; виховання інтересу до праці; формування трудових умінь і навичок; естетичне виховання.

Програми виховання і навчання дітей «Дитина» «Українське довкілля» відповідають сучасним вимогам дошкільної освіти, оскільки містять у собі зміст комплексного характеру та оптимального рівня складності, що дає можливість знайомити із сезонними змінами в природі, зокрема восени.

Застосовуючи той чи інший метод, вихователь використовує безліч різних прийомів. Так, при проведенні бесіди в поєднанні із спостереженням вихователь «наближає» об'єкт до дітей, порівнює з уже відомим, вводить елементи гри, використовує прислів'я, приказки тощо.
Різноманітність і ефективність методів і застосовуваних прийомів характеризують майстерність вихователя. Вибір методів і прийомів визначається змістом програми і залежить від природного оточення дитячого садка, місця і об'єкта спостережень, а також від віку дітей і нагромадженого ними досвіду.

Дослідження проводилося в групі «Малятко» ДНЗ №28 «Казка» м.Бердичів, Житомирської області з 15.09. по 26.12.2014 рік.

Проаналізувавши стан педагогічних умов та обладнання необхідного для ознайомлення дітей середньої групи із сезонними змінами осені я дійшла висновку, що вихователі мають досить багатий матеріал необхідний для ознайомлення дітей середньої групи із сезонними змінами осені. Це сприяє формуванню та збагачення знань у дітей про природу.

З метою виявлення сформованості знань дітей про осінні явища в природібуло проведено бесіду: 16 дітей (67%) продемонстрували середній рівень сформованості знань дітей про осінні явища в природі, 8 дітей – середній рівень. Дітей із низьким рівнем сформованості знань дітей про осінні явища в природі немає. Такі результати можна пояснити тим, що вихователі систематично проводять з дітьми бесіди,спостереження,досліди,вихователь широко використовує художнє слово, проводяться дидактичні ігри. Це сприяє формуванню та збагачення знань у дітей про сезонні зміни в природі.

Згідно календарного плану розроблено планування занять з фізичного, мовленнєвого, пізнавального, художньо-естетичного розвитку дітей, що проводить вихователь у першу половину дня. А також запланована на тематичний блок і трудова, ігрова, дослідно-експериментальна діяльність дітей та спостереження в довкілля.

Календарний план показав, що вихователь дав добрі знання дітям про природу,осінні явища в природі, використовуючи при цьому різні види діяльності.

Спостерігаючи інтегроване заняття «В гості до осені» можемо зробити висновки, що заняття було проведене на високому методичному рівні. Тема заняття та зміст відповідають віковим особливостям дітей. Вдало були розміщені об'єкти, умови створені для демонстрування об'єктів, відбір і розташування обладнання і матеріалів, розміщення дітей дозволяло всім дітям в повній мірі розгляду ілюстрацій. Були використані ряд проблемних ситуацій, які активізувати дітей. Вихователь опиралась на досвід дітей, їх знання. В кінці заняття вихователь підвела підсумки.

 

Література

1. Веретенникова С.О. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. - К.: «Вища школа», 1979, ст.54.

2. Лисенко Н.В. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. - Л.: «Світ», 1994,ст. 62-66.

3. Марковська C.B. Куточок природи в дитячому садку. Ніколаєва С.М. Любов до природи. - вид. «Ранок», 2007.

4. Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина" наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В. (лист МОН про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" від 08.12.2010 № 1/11-11177)

5. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” Білан Олександра Іванівна, Возна Лідія Михайлівна, Максименко Оксана Любомирівна ISBN 978-966-634-628-8 Рік видання: 2012

6. Саморукова П.Г. Как знакомить дошкольника с природой. - М.: «Просвещение», 1978, ст.22.

7. Теплюк С.М. Заняття на прогулянці з малюками. - вид. «Ранок», 2007, ст.47.

8. Яришева Н.Ф.»Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою»,1999

 


Додатки
Додаток 1


Примірний перелік занять, рекомендованих для проведення в середній групі восени

 

Розглядання цибулі і буряка

Мета. Уточнювати і розширювати уявлення про овочі - цибулю і буряках, їх особливості (колір, форма, величина, запах, смак). Тренувати в способах сенсорного обстеження предметів - цибулі і буряка (натиснути, погладити, понюхати, скуштувати на смак). Збагачувати словник, писати, в нього слова, що позначають якості: твердий, шорсткий, гладкий, гіркий, соковитий, запашний. Виховувати вміння точно виконувати вказівки педагога.ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.