Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗастосування матеріалів дистанційного зондування при пошуках родовищ алмазів

 

Практично всі корінні родовища алмазів мантійного походження розташовуються в межах стародавніх платформ, або кратонів, з віком фундаменту понад 1,5 млрд років (правило Кліффорда). Однак в останній час відкриті родовища алмазів у крайових частинах платформ і в протерозойських і верхньопротерозойських рухомих поясах. Промислові родовища алмазів приурочені головним чином до трубок вибуху. Сприятливими тектоніченими обстановками проявлення кімберлітового магматизму багатьма дослідниками вважаються архейські кратони в областях взаємодії мантійно-корових лінійних структур, що характеризуються підвищеними потужностями земної кори і літосфери, з рифтогенними структурами, активізованими в період кімберлітоутворення. ”Космічні портрети” деяких алмазоносних площ наведені на рис. 17.17 і 17.18.

Рис. 17.17. Космічний портрет алмазоносної площі Орапа – Летлахане в Ботсвані (зйомка 1991 р.) (за Ю. М. Серокуровим)

 

Рис. 17.18. Космічний портрет алмазоносного району Східний Кімберлі в Австралії на знімках середнього (а) і високого (б) просторового розрізнення (за Ю. М. Серокуровиму та ін.)

 

Об’єкти дешифрування

Об’єктами дешифрування МДЗ при пошуках родовищ алмазів є кімберлітові тіла і лампроітові масиви, тобто структури глибинного магматизму, з якими й пов’язані алмази. Вони іноді дешифруються у вигляді невеличких субізометричних тіл, що відрізняються, як правило, кольором на аерознімках, якщо не перекриті (рис. 17.19), і на спеціально оброблених МДЗ. Але зазвичай на закритих територіях використання методів дистанційного зондування для прямих пошуків кімберлітів мало- або безперспективно.

Перші результати застосування матеріалів радіолокаційної аерозйомки при виявленні структур трубочного типа на території Ленінградської і Новгородської областей отримані В. А. Старостіним.

На основі дешифрування РЛ-знімків були складені структурно-тектонічні схеми, виявлені структури, що ототожнюються зі структурами, пов’язаними з кимберлітовим магматизмом, які будуть локалізовані при проведенні висококоточної аеромагнітної зйомки, електророзвідки й інших методів. Багаточастотна радіолокаційна зйомка особливо ефективна в залісенних і заболочених районах Північного-Заходу Росії (рис. 17.20).

 

Рис. 17.19. Кімберлітова трубка Зарниця: а – космічний знімок високого розрізнення (1986 р.), б – аерофотознімок (1956 р.). Східний Сибір (за Ю. М. Серокуровим та ін.)

1 кімберлітові трубки (а) і дайки (б); 2 олдонинська свита ордовика (доломіти з прошарками мергелей, алевролітів); 3 моркокинська свита кембрію (вапняки, доломити, мергелі, аргилліти)

Рис. 17.20. Кільцеві структури, що відповідають кімберлітовим трубкам (1,2,3). РЛ-аерознімки сантиметрового ( а ) і метрового (б) діапазонів. Масштаб 1: 100 000. Потужність рихлого покриву 50-70 м. Північний Захід Росії. Зимний берег (за А. В. Перцовим)

 

Проникаюча здатність радіохвиль дозволяє ”долати” екрануючий ефект рослинного покриву й отримувати інформацію про властивості земних ґрунтів.

Важливе значення в прогнозно-пошукових роботах має виявлення форм структурного контролю кімберлітів, особливості аномального структурування ділянок прояву кімберлітового магматизму. Для цього залучаються різні методи досліджень – від високоточних магнітних і гравіметричних зйомок, електричних і сейсмічних зондувань до дешифрування космічних знімків. Відсутність однозначних критеріїв пошуку джерел алмазів приводить до необхідності вияву контролюючої їх системи структурно-речовинних неоднорідностей (ієрархічного ряду лінійних і ареальних тектонічних утворень) фундаменту і чохла, специфічних для кожної алмазоносної територіях. У Росії відомі три алмазоносні субпровінції з корінними і розсипними родовищами: Якутська, Уральска, Архангельска. Незважаючи на підвищений інтерес і гарну вивченість кімберлітових трубок, у питаннях їх утворення і структурного контролю серед геологів немає єдиної думки. Тому при проведенні прогнозно-пошукових досліджень дуже важливими є наукові і модельні подання експерта.

 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.