Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВикористання аерокосмічних матеріалів при пошуку розсипів

Розсипні родовища є найважливішим джерелом видобутку в різних регіонах світу золота, алмазів й інших корисних копалин, у зв’язку з чим їх пошуки завжди актуальні, а вдосконалення пошукових методів є необхідною задачею. Одним із перспективних напрямків є випереджуючий спеціалізований аналіз аерокосмічних знімків і топографічних карт. МДЗ дозволяють вивчати рельєф і новітній структурний план будь-якої території, встановлювати характер перестройки річкової мережі, зміни областей розмиву і транспортування уламкового матеріалу, виявляти ділянки долин, де найбільш імовірна концентрація корисного компонента, і тим самим визначати стратегію проведення наземних пошукових робіт.

Об’єкти дешифрування

Найбільш ефективним є застосування МДЗ при пошуках алювіальних розсипів, і, перед усім, для виявлення структурно-геоморфологічного і неотектонічного контролю місць можливого утворення розсипів. В областях з різною направленістю і темпом неотектонічних (неогенчетвертиних) рухів створюються умови для консервації стародавніх розсипів і/або їх розмиву і корінних джерел, перевідкладу, часто багаторазового, і накопичення корисного компонента в пастках. У більшості розсипних провінцій найбільш численні алювіальні розсипи знаходяться в долинах успадкованого розвитку. При стійкому піднятті території розсипи займають сучасні днища долин; при чергуванні епох врізання і акумуляції розсипи виявляються похованими під сучасним днищем; в стабільних морфоструктурах при домінуванні бокової ерозії утворюються поклади, що лежать поблизу поверхні, зазвичай невеличкі за запасами, з незначною потужністю пласта.

Розсипи доволі часто приурочені до зон приєднання крупних підняттів і прогинів, що повільно розвиваються, особливо розломного або флексурно-розривного типу, які слугують регіональною тектонічною передумовою пошуків як похованих, так і сучасних розсипів. Великий інтерес в пошукових цілях представляють долини-грабени і прирозломні ділянки долин, у тому числі типу pull-apart. Особливої уваги заслуговують розломи і зони тріщинуватості, які розробляються річками, долини-впадини, локальні структури,де можуть виникати пастки на шляху транспортування алювію – підпружування (перед підняттям) і розвантаження, в яких перед усім відбувається нагромадження корисного компонента тощо. Типи структурно-геоморфологічних пасток різноманітні; задача дешифрування – виділити найбільш перспективні для утворення розсипів.

Рисунок ерозійної мережі в плані дозволяє будувати висновки про домінуючі напрямки розломів і зон тріщинуватості, які маркуються водотоками або перетинаються ними; наявність кільцевих морфоструктур, які можуть бути пов’язані з інтрузивними масивами з корінними джерелами тощо (рис. 17.38).

 

Рис. 17.38. Рисунок ерозійної мережі, який проявляє домінуючі північно-східні розриви і зон тріщинуватості і концентричних структур різних розмірів. Гвіне я

 

Зміщення і переломлення русел водотоків, зміна морфології річних долин (у тому числі ширини), напрямку, характеру меандрирування тощо, є непрямими ознаками наявності тектонічних деформацій (рис. 17.38).

 

Рис. 17.38. Вплив розривних порушень (1) і локальних купольних структур на будову річкових долин:

а – Ангола, КС; б – Сибір, АФЗ

Блокові диференційовані рухи земної кори можуть привести до обезголовлення річки, появі підпрудних озер, ущелинних ділянок прориву річкою підняттів.

На МДЗ можна побачити, як змінюється морфологія долин при перетинанні річкою локальних підняттів і впадин (рис. 17.39).

 

Рис. 17.39. Зміна морфології долин і русла річок при перетинанні тектонічних структур. АФЗ (за Н. В. Макаровою і Т. В. Сухановою):

а – осушення заплави (сірий тон) на ділянці підняття (+) при перетинанні річкою підняття, що розвивається. Русло спрямлене, з’явилися уступи терас врізання. Перед підняттям заплава підпружена, заболочена (темний тон у лівій частині знімка). Річка Чу. Північний Тянь-Шань; б– спрямлення русла ріки і більш глибокі врізання на ділянці перетинання підняття (світлий тон, оконтурене пунктиром). Східний Сибір

 

Рис. 17.40. Зміна ширини річкової долини на ділянках підняття (+) і опускання (-). АФЗ. Казахстан. Зона розлому (1), що зрізує гранітоїдний шток (2), прослідковується на південний-схід, де на перетинанні з нею річкова долина (темний тон) різко розширяється

На ділянці зростаючих підняттів, які можуть бути неявно проявленими в рельєфі, зазвичай збільшуються відносні перевищення терас над руслом і нижче розташованою терасою; можливе їх розщеплення, поява цокольних терас. Долина ріки звужується; зменшується звивистість русла; іноді з’являються врізанні меандри або зникають зовсім; відзначається локальне збільшення глибини врізування і біфуркація русла, звуження й осушення заплави з відмиранням балок (улоговин), стариць, поява в заплаві ерозійних останців, які огинаються протоками.

На ділянках локальних впадин, які перетинає річка, ширина долин зазвичай збільшується; меандри стають вільними, розтягнутими; зменшується кількість терас і їх відносне перевищення (найчастіше присутня лише заплава); тераси широкі, акумулятивні; відмічається фуркація русел водотоків, заболочування (рис. 17.40).

Молоді впадини і підняття, зони контрастного їх зчленування, локальні структури у впадинах тощо, які можуть створювати умови місцевого розвантаження алювію, добре проявляються на комп’ютерних моделях цифрового рельєфу (рис. 17.41).

 

 

 

Рис. 17.41. Модель цифрового рельєфу. Гвінея. Темні тони – відносні впадини, світлі – підняття

 

 

Останні також допомагають при палеогеоморфологічних реконструкціях стародавніх шляхів транспортування алювіального матеріалу.

 

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.