Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарактеристика маркетингової збутової політики закладу ресторанного господарства

Збут – це один з головних елементів маркетингу, який стоїть позаду таких елементів як виявлення споживчих потреб, розробка товарів і встановлення на них відповідної ціни, налагодження системи їх ефективного стимулювання.

Канал збуту товару - сукупність фізичних та юридичних осіб, що беруть на себе право власності на товари чи послуги на шляху їх руху від виробника до споживача.

Для розподілення послуг закладу буде використовуватись прямий канал збуту, так як він дозволяє підтримувати контакт із споживачем і тим самим дозволяє контролювати збут товарів та послуг, що надаються. Каналом розподілення буде роздрібна торгівля, так як заклад ресторанного господарства – роздрібний заклад.

Комплекс стимулювання збуту складається з трьох основних засобів дії: реклама, стимулювання збуту, «Паблік рілейшнз».

Стимулюванням збуту називають використання різних засобів пробуджуючої дії, що націлені прискорити та посилити відповідну реакцію споживачів. Керівництвом закладу будуть використовуватися наступні види впливу:

- гарантування повернення грошей при поганій якості продукції, невідповідному обслуговуванні;

- пропонування знижок;

- розповсюдження купонів через газети із вказівками знижок (в основному на свята);

- стимулювання власного персоналу за допомогою премій.

«Паблік рілейшнз» - сприяння по встановленню взаєморозуміння та доброзичливості між особистістю, установою та іншими людьми, групами осіб, групами людей і суспільством у цілому способом розповсюдження

роз'яснювального матеріалу, розвитку обміну інформацією та оцінки суспільної реакції. В області «паблік рілейшнз» керівництвом будуть проводитися наступні заходи:

- вивчення суспільної думки, відношення та очікування зі сторони спільноти, рекомендації необхідних заходів по формуванню думки та задоволенню очікувань;

- формування поваги до побажань клієнта;

- зацікавлення кваліфікованих робітників і по можливості зниження плинності кадрів;

- здійснення реклами послуг;

- створення «власного іміджу».

У стимулюванні збуту послуг (товарів) велике значення надається спілкуванню персоналу (в тому числі гардеробників, офіціантів й т.д.) зі споживачами.

Формування ефективно працюючого персоналу - одна з найважливіших задач й проблем сучасних закладів ресторанного господарства. У відношенні до цього, керівником закладу буде проводитися доволі суворий відбір кваліфікованих робітників.

Для формування стратегії збутової діяльності важливе значення має те, за допомогою яких конкурентних переваг підприємство хоче зайняти позиції на ринку і створити свій імідж: за допомогою пози­тивних дій по відношенню до споживача чи пониженої ціни реалізації продукції та послуг. У проектованому закладі планується застосувати комплекс стратегій: стратегія переваг та стратегія низьких цін. Стратегія зниження продажних цін тісно пов'язана зі зниженням витрат обігу. При впровадженні певних методів і форм обслуговування врахо­вується інтенсивність вхідного потоку споживачів і відповідно про­пускна спроможність системи обслуговування, а також співвідно­шення результативності і витрат на реалізацію продукції і організацію її споживання.

Визначення цих показників для альтернативних варіан­тів дає змогу вибрати обґрунтований оптимальний варіант системи обслуговування. Іншими словами, щоб знизити ціни потрібно знизити витрати закладу чи підвищити кількість споживачів, і один з способів – це вирівнювання добових коливань попиту. З літературних джерел відомо, що заклади ресторанного господарства мають два піки попиту протягом дня: перший під час обідньої перерви (12:00-14:00) а другий ввечері (з 19:00). Між цими піками настає спад попиту, який породжує негативні явища – простій обладнання і персоналу, що виливається в недоотриманий прибуток. Різні типи закладів ресторанного господарства розробляють сотні маркетингових кроків для того, щоб заповнити свої зали під час обідньої перерви, та всі вони не звертають увагу на паузу, яка наступає між обідньою перервою та вечірнім часом. В проектованому закладі планується провести комплекс маркетингових ходів для того, щоб вирівняти коливання попиту та завдяки раціональному використанню устаткування та персоналу знизити ціну на продукцію, що дасть додаткові переваги в конкурентній боротьбі.

 

Таблиця 1.14Канали збуту продукції та послуг кафе-кондитерської та молочного бару

 

Канал збуту Характеристика каналів
Переваги Недоліки
Основний: 1. Торговельна зала підприємства   - Широкий асортимент готової продукції і послуг, у т.ч. додаткових послуг - Комфортність. - Висока якість обслуго- вувавання. 1. Обмежена кількість відвідувачів. 2. Відсутність попередньої поінформованості про продукцію та послуги. 3. Фіксований режим роботи торгівельного залу кафе.
2.Розважальні послуги -Розміщення в залі закладу музичного та грального автомату -невелика кількіть

 

Характеристика маркетингової комунікаційної політики

Реклама є одним із найважливіших видів діяльності, за допомогою якої заклад передає інформацію, що переконує споживача у доцільності придбання продукції (послуги).

На початковому етапі розвитку закладу буде використовуватись початкова реклама, яка має за мету ознайомити можливих споживачів із створенням нового закладу шляхом надання докладних відомостей про якість, ціну, місцезнаходження закладу. Така реклама націлена переконати споживача у доцільності відвідування закладу. Для рекламування закладу будуть використовуватися наступні основні засоби (табл. 1.13):

• друкована реклама;

• реклама на радіо;

• зовнішня реклама (бігборди ).

Друкована реклама буде розміщатися у формі візиток, де наведені докладні описи послуг, місцезнаходження закладу, ціни та ін. Така реклама буде розповсюджуватися по пошті засобом «Dігесt МаіІ».

Зовнішня реклама буде представлена у вигляді освітлюваних бігбордів.

В рекламну кампанію можна також включити і створення іміджу фірми, тобто створення як можна більш позитивного і сучасного образу закладу. Логотип закладу також формує певні емоції та асоціації у клієнтів.ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.