Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУмови повної невизначеності.

Зазначені умови припускають, що нічого не відомо про імовірності окремих сценаріїв.

У загальному випадку очікуваний ЧДД визначається за допомогою критерію оптимізму-песимізму:

,

де ЧДДmax і ЧДДmin - найбільший і найменший ЧДД за сценаріями;

- спеціальний норматив для урахування невизначеності, що відбиває систему переваг відповідного господарського суб'єкта в умовах невизначеності.

При ця формула вимагає оцінювати ефективність проекту песимістично – по найгіршому з можливих сценаріїв. При ця формула визначає ефективність оптимістично, орієнтуючись на найкращий з можливих сценаріїв. У літературі рекомендується приймати , якщо інше не визначено інвестором.

Часткова невизначеність.

При даному типі невизначеності ефект проекту є випадковою величиною, однак відповідний закон розподілу імовірностей точно невідомий. Іншими словами, відомо тільки деяка безліч (клас) припустимих, тобто погоджених з наявною інформацією, законів розподілу імовірностей, якому він належить.

При наявності яких-небудь обмежень на імовірності окремих сценаріїв рi очікуваний ЧДД визначається за формулою:

Де максимум і мінімум визначаються по всім припустимим сполученням ймовірностей окремих сценаріїв.

Лекція №6 "Показники вантажних залізничних перевезень"

План:

1 Обсяг вантажних перевезень.

2 Вантажообіг.

3 Інші показники вантажних перевезень.

Зміст:

Обсяг вантажних перевезень

Вантажні перевезення на залізничному транспорті характеризують декілька показників. Основними з них є: обсяг перевезень; вантажообіг; кількість відправлень; густота перевезень; середня дальність перевезень; нерівномірність перевезень і інші якісні показники.

Обсяг перевезень вантажів - характеризує продукцію залізничного транспорту, тобто кількість тонн вантажів, перевезених за визначений проміжок часу. Виміряється обсяг перевезень на момент початку перевезення або на момент їх закінчення.

Показники вантажних перевезень трохи відрізняються на мережі залізниць у цілому і на її підрозділах - окремих залізницях. Це пояснюється тим, що галузь працює як єдиний механізм і виділення окремих її частин у самостійні господарські одиниці носить дещо умовний характер.

Загальний обсяг перевезень по мережі залізниць (åР) складається з відправлення вантажів усіма залізницями, прийому вантажів із закордонних залізниць і з інших видів транспорту:

По залізниці, що працює не тільки з тим вантажем, що сама навантажую, але і прийнятим нею від сусідніх залізниць, обсяг перевезень вантажів визначають як суму відправлення по всіх станціях залізниці і прийому вантажів із сусідніх залізниць і інших видів транспорту:

Далі обсяг перевезень по залізниці розподіляється на прибуття вантажу в її межах і здачу на інші залізниці або види транспорту:

Потім загальний обсяг перевезень по залізниці у залежності від операцій перевізного процесу, що проходить вантаж, розподіляється за видами сполучень на місцеве, ввіз, вивіз і транзит.

До місцевого сполучення відносяться перевезення в межах однієї залізниці, а до прямого - перевезення на двох і більш залізницях. У прямому сполученні виділяють:

- вивіз, тобто відправлення вантажів зі станцій залізниці на інші залізниці;

- ввіз, тобто прибуття вантажів зі станцій інших залізниць на залізницю;

- транзит, тобто перевезення вантажів, що надходять з інших залізниць і слідують через залізницю, що розглядається, на інші залізниці.

Таким чином, обсяг перевезень за видами сполучень:

Прийом можна розглядати як суму ввозу і транзиту:

а здачу - як суму вивозу і транзиту:

Відправлення дорівнює сумі вивозу і місцевого сполучення:

а прибуття - сумі ввозу і місцевого сполучення:

З вищенаведених формул видно, що показники вантажних перевезень на дорозі утворять єдину систему і можуть бути взаємно перевірені.

На мережі залізниць у цілому обсяг перевезень за видами сполучень підрозділяється на внутрішні (аналог місцевого сполучення) і міжнародні перевезення. Міжнародні перевезення, у сою черга, підрозділяються на експорт (вивіз), імпорт (ввіз) і транзит.

Розподіл перевезень за видами сполучень необхідний для правильного розрахунку доходів і витрат залізниці, тому що кожна залізниці виконує різну кількість операцій, пов'язаних з перевезеннями вантажів у різних сполученнях. Тільки під час перевезення в місцевому сполученні виконується весь цикл перевізних операцій, тоді як при вивозі залізниця не робить кінцевої операції, при ввозі - початкової, а при транзиті - ні початкової, ні кінцевої.

Вантажообіг

Вантажообігом на транспорті називається робота з переміщення вантажу, що визначається як добуток маси переміщеного вантажу на відстань перевезення. Виміряється вантажообіг в умовно-натуральних одиницях - тонно-кілометрах. Вантажообіг нетто - це корисна робота транспорту, що враховує переміщення тільки вантажу, тоді як вантажообіг брутто враховує переміщення вантажу разом з масою тари рухомого складу.

Вантажообіг нетто підрозділяється на тарифний і експлуатаційний. Тарифний вантажообіг розраховується за "тарифними" відстанями, що вказуються у перевізних документах (товарно-транспортна накладна, дорожня відомість):

,

де - кількість тонн у i-й відправленню вантажу;

- тарифна відстань перевезення i-го відправлення вантажу.

Тарифна відстань визначається як відстань між станцією відправлення і станцією призначення, зазначена у тарифному керівництві. Як правило, це найкоротша в межах залізниць відстань між станціями.

Експлуатаційний вантажообіг визначають за фактичним пробігом вантажу на основі маршрутного листа машиніста:

,

де - густота вантажних перевезень на j-й дільниці;

- довжина j-ї дільниці.

Як правило, експлуатаційний вантажообіг більше тарифного.

Вантажообіг брутто поділяється на вантажообіг брутто вагонів та вантажообіг брутто вагонів та локомотивів. Перший визначається як сума вантажообігу нетто експлуатаційного та вантажообігу тари вагонів. Для визначення другого - до названої суми додається вантажообіг тари локомтивів.

Вантажообіг тари вагонів можна визначития як добуток загального пробігу вагонів та середньої маси тари вагонів.

Вантажообіг тари локомтивів визначається як добуток лінійного пробігу локомотивів та середньої маси екіпірованого локомтива.Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.