Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВибір місця розташування підприємств.

Ключовим моментом розміщення кожного з підприємств є попит. Вибір дислокації підприємства здійснюється на основі державних розробок територіального аспекту індикативних (рекомендаційних) планів-прогнозів.

Найважливішим передпроектним документом є техніко-економічне обґрунтування доцільності і господарської необхідності проектування і будівництва підприємств. Є декілька рівнів рішень про місце розташування підприємства:

Макрорівень –вибір континенту, країни, міста;

Мікрорівень – вибір конкурентного майданчика або будівлі.

Основні чинники, що розглядаються на макрорівні:

Демографічні і економічні чинники, що впливають на розмір і розвиток основних ринків збуту операційної системи.

Джерела і транспортні витрати по доставці матеріалів, сировини;

Кількість і якість трудових ресурсів;

Наявність достатньої кількості енергії і води;

Політична стабільність;

Податкова політика і заохочення економічного розвитку;

Питання захисту навколишнього середовища;

Вартість земельної ділянки і будівництва;

Умови мешкання (клімат, система освіти, медичне обслуговування, культура (відпочинок, злочинність).

Чинники на мікрорівні:

Обмежувальні норми на розвиток виробничої зони, сумісність з об'єктами, що є сусідами.

Розмір, конфігурація і інші технічні аспекти майданчика.

Наявність переважних видів транспорту.

Об'єм транспортних перевезень у клієнтів, під’їзди.

Наявність і вартість енергопостачання, інших послуг, в т.ч. пожежної охорони, видалення відходів.

Зовнішній вигляд майданчика, його відповідність характеру підприємства.

Близькість до житлових масивів і інших об'єктів, необхідним для службовців.

Місцерозташування конкурентів, особливо для підприємств роздрібної торгівлі або за поданням послуг.

 

 

Автоматизація виробничих процесів.

Автоматизація потребує надзвичайно докладного опису завдання, для людини ж допустимий деякий ступінь невизначеності і навіть неточності в специфікації. Поки що ж у виробництві й сфері послуг застосовуються зовсім різні технології, тому розглядати їх треба окремо.

Автоматизація сервісу. Автоматизація інтерфейсу з покупцем має ряд переваг, а саме – сталість в обслуговуванні і більшу доступність послуги. І те й інше йде на користь якості послуги. Основні проблеми автоматизації сервісу пов’язані з тим, як покупець сприймає послугу і наскільки він уміє користуватися інтерфейсом.

Автоматизація виробництва. Впровадження автоматизації базуються на таких основних відкриттях:

Числове програмне управління (ЧПУ). Робота механічного устаткування контролюється заздалегідь складеною програмою.

Комп’ютерне числове програмне управління (ЧПУ типу CNC).

Гнучкий виробничий осередок. Робоча станція з комп’ютерним управлінням, здатна виконувати кілька різних операцій над різноманітними компонентами.

Транспортна лінія. Автоматизована система транспортування матеріалів у певній послідовності переміщує деталі між робочими місцями.

Гнучка транспортна лінія. Транспортна лінія з комп’ютерним управлінням, що переміщує деталі і заготівки відповідно до потреб і наявності вільних робочих місць.

Гнучка виробнича система. Комбінація з гнучких виробничих осередків і гнучкої транспортної лінії, здатна робити різноманітний асортимент виробів і здійснювати просте складання в будь-якій послідовності і з будь-яким рівнем якості.

Автоматизоване складання. Застосовується у вигляді, наприклад автоматичні зварювальні апарати, автоматичні апарати для паяння.

Автоматизований контроль якості й автоматичні випробування. Вимірювання фізичних параметрів: маси, характеристик поверхні, електронних характеристик.

Питання для обговорення

1. Якими є основні ознаки проекту?

2. Охарактеризувати основні різновиди проектів.

3. У чому полягає сутність управління проектами?

4. Чи можливо, на Ваш погляд, ототожнювати поняття «управ­ління проектами» та «управління операціями»?

5. Назвати, які сфери, крім управління часом, охоплює проектний менеджмент.

6. Охарактеризувати проектний менеджмент як інструмент уп­равління процесами проектування та створення операційної системи.

7. Назвіть фактори від яких залежить місцерозташування підприємства на мікро- та макрорівні.

8. Як визначається виробнича потужність та назвіть її різновиди.

9. Наведіть приклади автоматизації виробництва.

10. Які інструменти використовуються для планування виробничих процесів.

Практичні завдання

Задача 1.

Компанія випустила в 2010 році дві різні моделі автомобілів — А і Б. У таблиці наведено деякі дані про виробництво.

Таблиця

Дані про виробництво автомобілів

  Кількість Вартість у. о
Модель А Продано 4000 авто 8000/за авто
Модель Б Продано 6000 авто 9500/за авто
Витрати праці А 20 000 год. 12 за рік
Витрати праці Б ЗО 000 год. 14 за рік

Завдання. Визначте, якою буде продуктивність праці в трудовитратах і в грошах у процесі виготовлення кожної з цих моделей. Поясніть, які проблеми пов'язані з цими показ­никами.

 

Задача 2.

Аналіз не тільки технічної компетентності, а й можливості виконати замовлення й необхідний сервіс. По оціночній моделі VIU (Valua-in-use) «Вартість при використанні») розв’язується наступне завдання. Наприклад, хімічний завод використовує 200 кілець для змазування вентилів з метою захисту від корозії. Вартість такого кільця 5 грн. и кожне має бути замінено кожні 2 місяця при постійному використанні. При зміні кілець завод призупиняю свою діяльність. В результаті чого несе збитки у розмірі 5000 грн. Примітка: представники відділу збуту оцінюють можливість закупівлі нової моделі товару від нового постачальника. Запропоновані постачальником кільці для змазування удвічі краще захищають від корозії, тобто мають вдвічі довший, ніж попередні моделі, період експлуатації (4 місяця замість 2 місяців). Завдання: 1) проведіть вартісний аналіз нового виду товару;

2) зробіть висновки щодо максимально можливій ціні закупівлі.

Задача 3.

Розрахуйте виробничу потужність фабрики по випуску тканини і коефіцієнт її використання. Ткацька фабрика працює в дві зміни. Кількість ткацьких верстатів на початок року 700 одиниць. З першого квітня встановлено 80 верстатів, а з першого серпня вибули 60 верстатів. Число робочих днів у році 275, плановий відсоток простоїв на ремонт верстата – 6%, продуктивність одного верстата – 5 м тканини на годину, план випуску продукції 8 500 000 м.

 

Задача 4.

Визначте виробничу потужність машинобудівного підприємства і коефіцієнт використання потужності при наступних умовах: кількість однотипних верстатів у цеху 150 од., з першого листопада встановлено ще 46 од., а з першого липня вибуло 10 од., число робочих днів у році 256, режим роботи двозмінний, тривалість зміни – 8 годин, регламентований відсоток простоїв на ремонт устаткування – 5%, продуктивність одного верстата – 7 деталей у годину, план випуску за рік – 2500000 деталей.

 

Задача 5.

Технологічний процес виготовлення деталі складається з чо­тирьох операцій, кожну з який виконують на одному робочому місці (верстаті). Продуктивність верстата на першій операції 15 дет., другій - 10, третій - 20, четвертій - 15 дет. за зміну, при потребі 15. Визначте коефіцієнт пропорційності, запропонуйте заходи щодо підвищення пропорційності процесу.

Ситуація 1.

Використайте таблицю як модель і опишіть взаємозв'язок «вхід — перетворення — вихід» для таких типів виробничих систем: а)лікарня; б)ресторан; в) машинобудівний завод; г) універмаг.

При цьому слід мати на увазі, що виробничі перетворення можуть бути такими: фізичне перетворення як результат фізичного процесу; обмін як результат роздрібної торговельної операції; фізіологічне перетворення як результат медичного обслуговування; інформаційне перетворення як послуга.

Таблиця

Взаємозв’язок «вхід — перетворення – вихід» у типових виробничих системах

Система Основний вхід Ресурси Основне перетворення Типовий очікуваний вихід
Університет Випускники середніх шкіл Викладачі, підручники, аудиторії Передача знань та навичок Освічені фахівці
Лікарня        
Ресторан        
Завод        
Універмаг        

Ситуація 2.

Якими характеристиками має бути наділений проект, щоб до нього можна було застосовувати метод критичного шляху? Проекти якого типу традиційно аналізувались за допомогою даного методу.

Тести

1. Організація виробничих процесів підпорядковується певним принципам. Головні принципи раціональної організації виробничих процесів:

А. Плинний, партіями, одиничний;

Б. Концентрація, кооперування, спеціалізація;

В.Пропорційність, безперервність, прямоточність. ритмічність;

Г. Усі відповіді є правильними.

 

2. Який з коефіцієнтів характеризує тип виробництва і врахо­вує ступінь однорідності та повторюваності виготовлення продукції?

А. Пропорційності;

Б. Прямоточності;

В. Серійності;

Г. Інтегральний.

 

3. Тривалість виробничого циклу виготовлення виробу залежить від багатьох факторів. Один з них - тривалість опера­ційного никлу. Це означає:

А. Час виробництва виробу і час перерв;

Б. Час виконання технологічних операцій;

В. Час виконання технологічних операцій з урахуванням перерв партіонності.

 

4. При якій виробничій структурі основні цехи створюються за ознакою виготовлення коленим з них або певного виробу, або його частини?

А. Технологічній;

Б. Предметній;

В. Змішаній.

 

5. Виробничий цикл виготовлення виробів - це:

А. Час виконання технологічних операцій;

Б. Інтервал часу від початку до закінчення виробничого процесу виготовлення продукції;

В. Тривалість операційного циклу.

 

6. Який вид руху деталей за операціями технологічного процесу забезпечує найкоротшу тривалість оперативного циклу?

А. Паралельно-послідовний;

Б. Паралельний;

В. Послідовний.

 

7. Виробнича структура з неповним охопленням технологіч­них фаз - це:

А. предметна структура;

Б. Підприємства, що мають основні цехи з усіх стадій виробни­чого процесу;

В. Підприємства, що не мають фази основного виробничого процесу.

 

8. Який з методів організації виробничого процесу передбачає опрацювання однакової кількості виробів за однаковий відтинок часу в усіх частинах процесу?

А. спеціалізація;

Б. Пропорційність;

В. Ритмічність.

 

9. За рахунок чого досягається паралельність виконання робіт на окремому робочому місці?

А.Суміщення часу виконання операцій або багатоінструментальним опрацюванням деталей;

Б. Повною ліквідацією перерв;

В. Обмеженням різновидів виконуваних технологічних процесів.

 

10. Предметна виробнича структура спеціалізується:

А. На виконанні однорідних технологічних процесів;

Б. Виготовленні кожним цехом виробу або його частини;

В. Виконанні заготівельних операцій.

 

11. Що відносять до технічних факторів ресурсозбереження?

А. застосування технологій, що забезпечують мінімальні втрати ма­теріалів і вдосконалення технологічних режимів переробки сировини;

Б. Вдосконалення організації виробництва і праці з метою економії ресурсів;

В. Застосування до управління ресурсами наукових підходів менеджменту.

 

12. Визначте при якій виробничій структурі цехи і ділянки спеціалізуються на виконанні однорідних технологічних процесів з виготовлення різних виробів?

А. Предметній;

Б. Технологічній;

В. Змішаній.

 

13. Визначте, які критерії лежать в основі проектування ви­робів (ПВ), а які в основі проектування процесу вироб­ництва (ППВ):

А. Вартість, якість, економність експлуатації.

Б. Виробнича потужність та економічна ефективність.

В. Продуктивність, надійність, ремонтопридатність.

Г. Розмір, міцність, строк служби.

Д. Стандартизація та постійність результатів.

Е. Надійність в експлуатації, простота обслуговування.

Є. Безпека, промислова санітарія.

Ж. Універсальність використання, безпека експлуатації.

3. Задоволення життєвих потреб працівників.

 

14. Які з наведених ознак характеризують специфіку проек­тування продуктів і процесів у сфері послуг?

А. Споживач відсутній при створенні продукту.

Б.Виробництво вимагає вищого ступеня індивідуалізації продукту.

В. Місце розташування підприємства не залежить від вхідних матеріалів.

Г. Є можливість більш ефективно контролювати те, «що», «коли» і «як» виробляти.

Д.Входи, переробляються й споживаються більш-менш одночасно.

Е. Продукти не можуть бути виготовлені про запас.

Є. Календарне планування ускладнене.

Ж. Виробничі потужності розраховуються за "піком" по­питу, а не за середнім рівнем попиту.

3. Працівники володіють добрими навичками спілкуван­ня з людьми.

Й. Маркетинг і операції складно відрізнити одне від одного.

 

15. Які з наведених факторів належать до макро- і мікро-середовища при розв'язанні проблеми місцерозташування фірми?

А. Наявність доступних видів транспорту.

Б.Джерела сировини та транспортні витрати з доставки необхідних матеріалів.

В. Наявність і вартість енергозабезпечення.

Г. Наявність достатньої кількості енергії та коди,

Д. Кількість і якість трудових ресурсів.

Е. Політична стабільність, податкова політика та питання захисту навколишнього середовища.

Є. Розмір, конфігурація та відповідність місцевості розміру підприємства.

Ж. Близькість житла для працівників і наявність конку­рентів.

3. Вартість земельної ділянки, кошторис будівництва та умови проживання ( клімат, освіта, культура, злочинність тощо).

 

16. При проектуванні підприємства в основному застосову­ються три види планувань виробництва: поопераційно-функціональне, лінійно-поточне, фіксовано-позиційне. Які з наведених ознак характеризують кожну з них?(номери ознак поставте у відповідному стовпчику таблиці.

Таблиця

Поопераційно- функціональна Лінійно-поточна Фіксовано-позиційна
     

Типи виробничих планувань

1. Має місце в основному при дрібносерійному вироб­ництві.

2. Ресурси розташовуються за ознакою виконуваної роботи.

3. Характерна для масового або безперервного вироб­ництва.

4. Окремі вироби переходять з однієї ділянки на іншу.

5. Різні види обладнання розміщені на різних ділянках.

6. Кожен виріб проходить однакові операції.

7. Ресурси розміщені у вигляді послідовних робочих місць.

8. Має місце при виконанні проектів.

9. Операції мають послідовний характер.

10. Основна проблема — уникнення «вузьких» місць.

11. Вироби зафіксовані, до місця роботи подаються не­обхідні ресурси.

12. Планування тимчасове, основна проблема — чітка ко­ординація розміщення ресурсів.

 

17. Яка з наведених характеристик найбільш чітко відобра­жає суть поняття «стратегія»?

А. Стратегія — це набір правил і рішень, що формуються й розробляються вищим керівництвом певної участі всіх рівнів управління.

Б. Стратегія — це програма, що розробляється з точки зо­ру перспективи розвитку всієї корпорації, а не конкретного індивіда.

В. Стратегія — це всебічний комплексний план, призначе­ний для забезпечення реалізації місії організації та досягнення її цілей.

Г. Стратегія — це програма дій, яка надає фірмі визна­ченість, індивідуальності і дає можливість залучити відповідні типи працівників.

Д. Стратегія — це документ, який ґрунтується на науко­вих дослідженнях, має цілісний характер протягом тривалого періоду часу й одночасно є гнучким, допускає можливість мо­дифікації та переорієнтації.

 

18. Яка з наведених характеристик найповніше відображає суть поняття "проект"?

А. Проект - це одна з форм управління виробництвом, яке забезпечує найефективніше використання наявних ресурсів.

Б. Проект - це така форма організації праці, де кожна ро­бота може бути виконана незалежно від іншої.

В. Проект - це форма чіткого розподілу повноважень, пов’язаних з використанням кожного елемента проекту.

Г. Проект - це сукупність заходів з досягнення певної ме­ти, яка має неповторний характер.

Д. Проект - це комплекс заходів з реалізації специфічних завдань та досягнення визначених результатів у заданий час при обмеженості ресурсів.

 

19. До основних ознак проекту відносяться:

А.Непередбачуваність подій. "так", "ні"

Б.Детермінованість результатів. "так", "ні"

В.Часові та ресурсні обмеження. "так", "ні"

Г.Специфічність і неповторність подій. "так" "ні"

Д.Ризикованість і невизначеність робіт. "так", "ні"

Е. Можливість зміни комплексу заходів для виконання робіт.

"так", "ні"

 

20. При класифікації проектів за сферою діяльності до уваги беруться такі їх властивості:

А. Максимальність, складність, вартість. "так", "ні"

Б. Якість і тривалість виконання. "так", "ні"

В. Спрямованість на випуск і продаж нових продукті»

(так звані промислові проекти). "так", "ні"

Г. Спрямованість на реформування системи управління, створення нової організації тощо. "так", "ні"

Д. Здійснення приватизаційних процесів, розпиток ринку капіталів, реформування системи оподаткування. "так", "ні"

К. Здійснення операцій і робіт, що не "вписуються" у нормальний режим управління виробництвом. "так", "ні"

21. Яке з наведених визначень найповніше характеризує суть поняття «управління проектами»?

А. Один зі специфічних видів діяльності організаційних менеджерів.

Б. Спосіб установлення послідовності та взаємоузгодженості різних робіт і подій з реалізації певного завдання.

В. Процедура планування, розподілу та регулювання ре­сурсів з урахуванням усіх обмежень даного проекту.

Г. Процес координації всіх видів ресурсів протягом життєвого циклу проекту з метою виконання завдань за складом, обсягом, вартістю, часом та якістю робіт.

Д. Діяльність з реалізації комплексу завдань і а заходів, пов'язаних з досягненням запланованої мети, яка унікальною та неповторною.

 

22. Із наведених характеристик виділіть три основних фази управління проектами:

А. Визначення життєвого циклу проекту, аналіз розвитку проекту та робіт, що здійснюються на стадіях підготовки, ре­алізації та експлуатації проекту.

Б. Планування проекту з визначенням його користі, скла­дових частин, витрат та складу виконавців.

В. Аналіз проблеми, розроблення концепції та оцінювання використання результатів реалізації проекту.

Г. Відпрацювання розкладів, визначення необхідних ре­сурсів, послідовності дій, перегляд та коригування календар­них строків виконання робіт.

Д. Відпрацювання кваліфікаційних вимог, оформлення контракту з виконавцями, вибір та затвердження остаточного варіанту проекту.

Е. Контроль використання ресурсів, затрат, якості, пере­гляд і зміна планів, переміщення ресурсів.

 

23. Які елементи контролю характерні для реалізації про­ектної діяльності?

А. Контроль вищого і середнього керівництва за реалізацією відпрацьованих планів. "так", "ні"

Б. Інженерно-технічний контроль за виробничими потужностями, обладнанням, інфраструктурою та продукцією проекту. "так", "ні"

В. Контроль операційних менеджерів за чітким ходом виконання робіт. "так", "ні"

Г. Раціональне управління ресурсами, фінансовими витратами, якістю та бюджетом. "так", "ні"

Д. Використання зворотного зв'язку для оцінки стану справ та переміщення ресурсів за необхідними напрямками. "так", "ні"

 

24. У чому полягає значення методів сіткового планування та управління проектами?

А. Допомагають менеджерам у складанні розкладів та скороченні тривалості робіт над проектами. "так", "ні"

Б. Відстежують затрати на виконання проекту, "так", "ні"

В. Показують, коли буде завершений проект і чи буде він завершений у строк. "так", "ні"

Г. Дозволяють чітко спроектувати виріб і процес його виробництва. "так", "ні"

Д. Вказують, які роботи критичні, а які — некритичні. "так", "ні"

Е. Сприяють оптимальному визначенню місця розташування підприємства. "так", "ні"

Є. Дають відповідь на те, чи витрачаються кошти згідно з кошторисом, пере- чи недовитрачаються. "так", "ні"

 

25 Які є спільні риси (С) та відмінності (В) між методами критичного шляху і оцінки та перегляду планів? (Проставте в рамках букви "С" і "В").

А. Об'єктами аналізу є час, витрати, якість, наявні ресурси.

Б. Проекти розглядаються як мережі окремих робіт і подій.

В. Тривалість операцій оцінюється з досить високою визначеністю.

Г. Призначені для встановлення найтривалішого за часом шляху у ланцюгу робіт, який стає основним при плануванні та контролі за перебігом виконання робіт.

Д. Використовують три типи оцінки тривалості операцій (оптимістична, песимістична та імовірнісна).

Е. Відпрацьовуються для роботи зі складними проектами з високим мірою невизначеності.

Є. Відпрацьовуються для складання графіків рутинних операцій, пов'язаних із заводським технічним обслуговуванням.

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГІЇ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПЛАНУВАННІ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ.

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.