Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

На підставі вихідних даних (див.розд.2) виконують гідравлічний розрахунок трубопро-водів системи водовідведення згідно із загально прийнятою методикою [3,4].

Загальна частина

Гідравлічний розрахунок водовідвідного колектора проводять у такій послідовності:

1. Намічають розрахункову трасу прокладки колектора, починаючи з найбільш віддале-ної точки забору стоків. Тобто, вибирають так звану головну магістраль.

2. Аналогічно водопроводу обраховують витрати води , л/с для кожної з ділянок. Витрати стоків qs на кожній ділянці, якщо £ 8 л/c, визначають за формулою:

, л/с (3.1)

де = 1,6 л/с – витрата стоків від одного унітазу.

В усіх інших випадках qs = .

3. По розрахунковій витраті підбирають (як і для водопроводів) “умовний” діаметр тру-бопроводу dу, мм (мінімальний діаметр внутрішньо квартальної мережі становить dу = 150 мм). Для цього діаметру труби значення ухилу i=i min=0,008, наповнення 0,3≤ h/d ≤0,6 (див. додаток 6), враховуючи, щоб швидкості були “незамулюючими” (V ≥0,7 м/с) та збільшувалися вздовж тра-си.

I = Δ h / l (3.2)

де Δ h – падіння ухилу лотка труби, м; l – довжина труби на розрахунковій ділянці,м при не-змінній витраті стоків; h/d – наповнення труби (відношення глибини потоку стоків до діаметру).

4. По трасі колектора визначають падіння ухилу Δ h = і · l для кожної з ділянок головної магістралі, а також на початку і в кінці кожної з них відмітки поверхні землі, лотка труби, гли-бини закладання труби (до лотка). Всі розрахунки виконують у табличній формі.

Приклад

Вихідні дані. Вихідні дані аналогічні прийнятим для розрахунку водопостачання будин-ків житлової групи. Відмітка лотка вуличного колектора у місці підключення колектора житло-вої групи – 94,50 м.

Вирішення.

1. Намічають трасу прокладки колектора 11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, де цифрами позначені всі намічені колодязі дворової мережі водовідведення. Розрахунковими будуть ділянки з постій-ною витратою стоків, тобто 11-10-8-5-4-3-1.

2. Для кожної з ділянок головної магістралі визначають величини N, NP, dу, qtot згідно з методикою, яка використовувалась при розрахунках водопровідної мережі. Витрату стоків qs обраховують за формулою (3.1), враховуючи, що на ділянках 4-3 та 3-1 qs = qtot (так як величина витрати qtot перевищує 8 л/с).

3. Розрахункові витрати води знаходяться в діапазоні 3,48…9,42 л/с, тобто можуть бути пропущені чавунним колектором dу = 150 мм. Ухил приймають згідно з додатком 6 таким чи-ном, щоб із усіх можливих він був мінімальним. Наприклад: для q11-10 = 3,58 л/с, приймають і = = 0,012, V = 0,72 м/с, h/d = 0,32; q4-3 = 8,745 л/с – і = 0,009, V = 0,81 м/с, h/d = 0,58.

4. Для кожної з ділянкок визначають падіння ухилу Δ h = i · l. Наприклад:

Δ h11-10 = 0,012 · 34 = 0,41 м;

Δ h8-5 = 0,008 · 117 = 0,94 м.

5. Відмітки поверхні землі беруть із плану траси. Мінімальне заглиблення колодязів hmin визначають за формулою: hmin = 0,7 + δтр + dу, м

де 0,7 – мінімальна відстань від поверхні землі до верху труби за умов експлуатації, м; δтр – товщина стінки труби, δтр = 0,015 м; dу –діаметр труби, dу = 0,15 м.

Тоді hmin = 0,7 + 0,015 + 0,15 = 0,865 м.

Глибину найвіддаленішого колодязя (ВВ-11) округлюють і приймають рівною 1 м. Тоді відмітка лотка першого колодязя буде 99,7 – 1 = 98,7 м. Відмітка лотка наступного за напрям-ком руху стоків колодязя буде Z10 - Δl11-10 = 98,7 - 0,41 = 98,29 м. Ця відмітка є відміткою лотка труби в кінці ділянки 11-10 і, водночас, відміткою лотка труби на початку ділянки 10-8. Таким же чином підраховують відмітки лотка труби по всій довжині колектора.

6. Маючи відмітки землі та лотка, визначають глибини закладання труби. Наприклад, для колодязя ВВ-5 вона становить 98,80 - 96,91 = 1,89 м.

В місці підключення внутрішньо квартального колектора до міських водовідних мереж влаштовується так званий “перепадний колодязь”, в якому стоки житлової групи з більш висо-кої відмітки попадають у вуличний колектор, що має більшу глибину закладання (згідно з ви-хідними даними для проектування (див. табл.2 [17]) відмітка лотка вуличного водовідвідного ко-лектора складає мінус 4.00 м відносно рівня землі). В прикладі – це колодязь ВВ-1. В ньому буде дві відмітки лотка і, як наслідок, дві глибини закладання труби.

Усі розрахунки мереж водовідведення житлової групи зведені у таблицю 3.1.

Таблиця 3.1

Гідравлічний розрахунок дворової водовідвідної мережі

Розрахункова ділянка S N P NP a qo, л/с , л/с л/с , л/с Довжина l, м Діаметр d, мм Ухил, i Швидкість V, м/с Наповнення, h/d Падіння укл. il, м Відмітки, м Глибина закладання труби, м
поверхні землі лотка труби
  на по-чатку   в кінці   на по-чатку     в кінці   на по-чатку   в кінці
                                         
11-10   0,010833 1,733 1,32 0,3 1,98 1,6 3,58     0,012 0,72 0,32 0,41 99,7 99,60 98,7 98,29 1,00 1,31
10-8   3,466 2,01 0,3 3,015 1,6 4,615     0,010 0,72 0,39 0,54 99,6 99,45 98,29 97,75 1,31 1,70
8-5   9,099 3,86 0,3 5,787 1,6 7,387     0,008 0,74 0,54 0,84 99,45 98,80 97,75 96,91 1,70 1,89
5-4   11,266 4,50 0,3 6,745 1,6 8,345     0,008 0,79 0,59 0,04 98,80 98,80 96,91 96,87 1,89 1,93
4-3   15,166 5,58 0,3 8,37 - 8,37     0,008 0,79 0,59 0,25 98,80 98,65 96,87 96,62 1,93 2,03
3-1   16,899 6,06 0,3 9,09 - 9,09     0,009 0,82 0,60 0,41 98,65 98,35 96,62 96,21 94,35 2,03 2,14 4,00

Примітки. 1. В гр. 19 і 21 в кінці ділянки 1-3 вказані дві відмітки: в чисельнику – відмітки лотка та глибини закладання внутрішньо квартального колектору, в знаменнику – відповідно, вуличного.

2. Як видно з даних, що наведені у гр.20, 21, для всієї внутрішньо квартальної мережі глибина за-кладання труби перевищує глибину промерзання грунту у даному населеному пункті, яка стано-вить 1 м.
ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.