Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПрибутковий податок з фізичних осіб

Відповідно до законодавства Білорусі іноземні громадяни і особи без громадянства, Республіки Білорусь, які постійно знаходяться на території, або одержують доходи, з джерел в Республіці Білорусь сплачують прибутковий податок. (Далі іноземні громадяни і особи без громадянства матимуть назву «іноземні громадяни».)

Термін «іноземні громадяни, Республіки Білорусь», що постійно знаходяться на території, застосовується тільки з метою оподаткування, на відміну від термінів «постійно проживаючі в Республіці Білорусь іноземні громадяни» і «іноземні громадяни, які тимчасово проживають в Республіці Білорусь». Ці терміни використовуються в законодавстві про правовий статус іноземних громадян і в міграційному законодавстві.

I. Іноземні громадяни, які постійно перебувають на території Білорусі

Іноземні громадяни, які знаходяться на території Республіки Білорусь більше 183 днів в календарному році, розглядаються як такі, що постійно знаходяться на її території.

Як підтвердження знаходження іноземного громадянина на території Республіки Білорусь приймаються дані відміток пунктів пропускного контролю, що проставляються при перетині державного кордону Республіки Білорусь в документі, який засвідчує їх особу, визнаються в якості документів, що підтверджують кількість днів перебування на її території.

Іноземні громадяни, які постійно знаходяться на території Білорусі, сплачують прибутковий податок в порядку і розмірах, передбачених для громадян Республіки Білорусь (стаття 12 Закону «Про прибутковий податок з фізичних осіб»). Податок сплачується з доходів, одержаних як з джерел походження в Республіці Білорусь, так і з джерел за межами Республіки Бєларусь.

У разі отримання вказаною категорією осіб доходів з джерел за межами Республіки Білорусь виникає необхідність подачі як декларації про доходи, одержані за кордоном, так і декларації про сукупний річний дохід за відповідний рік.

Суми прибуткового податку, сплачені за кордоном відповідно до законодавства іноземних держав іноземними громадянами, які постійно знаходяться на території Республіки Білорусь, зараховуються при сплаті ними прибуткового податку в Республіці Білорусь при умові, якщо представлені висновок або довідка, засвідчені податковою службою (іншою компетентною службою держави, в функції якої входить стягування податку) відповідної іноземної держави.

Іноземні громадяни, які не відносяться до тих, що постійно знаходяться на території Республіки Білорусь, можуть тимчасово знаходитись на території Республіки Білорусь (тобто менше 184 днів в календарному році) або може бути відсутнім на території Білорусі в календарному році. Ці особи сплачують податок тільки з доходів, одержаних від джерел походження в Республіці Білорусь.

Іноземні громадяни, які не відносяться до тих, що постійно знаходяться на території Республіки Білорусь і не одержують доходи з джерела походження в Республіці Білорусь, не сплачують прибутковий податок.

Іноземні громадяни, що не відносяться до тих, які постійно знаходяться на території Республіки Білорусь, не користуються пільгами, передбаченими Законом, за винятком звільнення від оподаткування:

— доходів, одержаних в результаті отримання подарунків від близьких родичів, незалежно від їх розміру; доходів, одержаних в результаті дарування від інших фізичних осіб, які постійно знаходяться на території Республіки Білорусь, в межах 500 базових величин в рік; доходів, одержаних в результаті дарування від юридичних осіб, — в межах 150 базових величин в год;

— доходів від банківських рахунків, внесків (депозитів) в установах банків, що знаходяться на території Республіки Білорусь, якщо такі банківські рахунки, внески (депозити) не використовуються для діяльності, при здійсненні якої фізична особа виступає як підприємець.

Об'єкт оподаткування є сукупний річний доход фізичної особи.

Ставки

Громадяни Республіки Білорусь, іноземні громадяни, Республіки Білорусь, що постійно знаходяться на території, а також інші іноземні громадяни, які одержують доходи за трудовими договорами, укладеними на території Республіки Білорусь, сплачують прибутковий податок по ставках, що розраховуються за прогресивною шкалою, відповідно до якої сума податку залежить від розміру одержаного доходу. Розмір ставки податку може змінюватися від 9 до 30 %.

Для деяких видів доходів встановлений особливий порядок оподаткування. Для таких видів доходів встановлені пропорційні ставки податку, і вони не включаються до сукупного річного доходу.

- 15 % оподатковуються доходи у вигляді дивідендів і інші доходи, одержані при розподілі прибутку юридичної особи, а також доходи, що утворюються в результаті ліквідації, реорганізації юридичної особи і в результаті зміни частки (паю) фізичної особи.

- 20 % за заявою платника податку доходи, одержані не за місцем основної роботи (служби, навчання), можуть оподатковуватися за (у разі відсутності заяви) ставкою 9-30 %.

Іноземні громадяни, які не відносяться до тих, що постійно знаходяться на території Республіки Білорусь і одержують доходи від джерел їх походження в Республіці Білорусь (окрім доходів за трудовими договорами), сплачують прибутковий податок за ставкою 20 %.

- 40 % оподатковуються доходи у вигляді авторських винагород, повторно (неодноразово), які виплачуються спадкоємцям авторів і спадкоємцям осіб, що були суб'єктами суміжних прав.

Деякі види доходів оподатковуються у фіксованій сумі: доходи від здачі в оренду (суборенду), найму (піднайму) житлових приміщень. Іноземні громадяни, як правило, не одержують доходи, оподатковувані податком в фіксованій сумі.

Порядок подачі декларації:

Відповідно до статті 18 Закону «Про прибутковий податок з фізичних осіб» після закінчення календарного року не пізніше 1 березня білоруські громадяни і іноземні громадяни, Республіки Білорусь, що постійно знаходяться на території, зобов'язані подавати декларації про сукупний річний дохід за минулий календарний рік.

Отже, від подачі декларації звільняються іноземні громадяни, які не відносяться до тих, що постійно знаходяться на території Білорусі.

Від подачі декларації звільнені особи:

— одержали в минулому календарному році доходи тільки за місцем основної роботи (служби, навчання), що хоч би і міняли протягом календарного року місце основної роботи (служби, навчання);

— доходи, одержані тільки з одного джерела (юридичної особи або підприємця) за цивільно-правовими договорами;

— що одержали тільки ті доходи, що не підлягають оподаткуванню;

— що одержали тільки доходи, які оподатковуються за ставками 15, 20, 40 відсотків.

Особи, які одержали доходи, одержані за кордоном, зобов'язані подати дві декларації про такі доходи: ad hoc декларацію (негайно після отримання доходу або після повернення з-за кордону) і декларацію про сукупний річний доход.

Якщо платник податків до часу подачі декларації про сукупний річний доход знаходиться за кордоном, це не звільняє його від подачі декларації в встановлений термін, оскільки він може зробити це через довірену особу або поштою (відповідні графи передбачені у формі декларації про сукупний річний доход.

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість (ПДВ) - найважливіше прибуткове джерело, за рахунок якого формується більше 25 % доходів бюджету Республіки.
Об’єкт оподаткування: ПДВ обкладаються обороти з реалізації товарів (робіт, послуг) і товари, що ввозяться на митну територію Республіки Білорусь. З 2000 року в Республіці Білорусь застосовується заліковий метод нарахування ПДВ.

Основна ставка - 20 %; - 10 % – встановлена окремі види товарів і послуг, тваринництва (за винятком хутрового звірівництва), рибальства і бджільництва, продовольчих товарів і товарів для дітей, послуг з виготовлення і ремонту одягу і взуття, ремонту годинника, складної побутової техніки і радіоелектронної апаратури, послуг перукарень, тощо. При цьому податкова ставка у розмірі 10 % застосовується тільки при оподаткуванні вказаної продукції, яка реалізується на території Республіки Білорусь.
За нульовою ставкою оподатковуються товари на експорт, будівельні роботи, транспортні послуги, послуги з виробництва товарів з давальницької сировини (матеріалів).

 

ЛЕКЦІЯ № 6

(2 години)Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.