Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтруктура податкової служби Франції

Структура податкової служби Франції дуже ускладнена. Одна з причин цього - відповідна політика країни.

Податкова система Франції одна із найдавніших. Вона виникла більше 250 років тому і постійно обростала новими положеннями. Не секрет, що основною причиною існування податкової системи є необхідність збирати кошти для фінансування державних витрат. Але з іншого боку треба брати до уваги питання, які стосуються соціальної справедливості. Відповідно, чим більше намагаються зробити податкову систему країни соціальне справедливою для всіх верств населення, тим більш ускладненою стає ця система.

Ось чому в податковому законодавстві Франції тисячі різних виключень і пільг. Але взагалі структура податкової служби досить добра.

Наведемо декілька прикладів.

У Франції, як і в більшості європейських країн, процентні ставки по кредитах залишаються незмінними. Звичайно 15 % - така ставка оподаткування процентних ставок по кредиту. Наприклад, ви заробляєте 1000 $ на процентах з кредиту. Оскільки ставка оподаткування е 15 %, то 150 $ податку треба заплатити з цих 1000$.

Якщо ваша заробітна плата становить 1000 $, а податок становить 30 %, то, відповідно, сума податку складає 300 $.

Якщо ви отримуєте проценти, то звичайно, це проценти з тих грошей, на які податок вже був нарахований. Іншими словами, ви двічі сплачуєте податок, на один і той прибуток, який ви отримуєте. Це була причина для прийняття рішення, що оподаткування процентних ставок, по-перше, повинно бути менше ніж оподаткування заробітної плати і, по-друге, воно повинно бути встановлене на одному незмінному рівні.

Приклад працівника підприємства. В цьому випадку не має значення, чи його це підприємство і він сам приймає себе на роботу, чи він є найманим робітником. За перший рік роботи він отримав 10000$ і заплатив 3000$ податку (оскільки ставка податку становить 30 %). В наступному році він зустрічає розумного радника по податках, який йому пропонує зробити наступне: робітник бере кредит в банку 100 000$. Він передає цей кредит своєму підприємству з процентною ставкою 10 % річних, тобто 10 000$. Підприємство виплачує робітнику ці 10000$ за рік, як процентну ставку за кредит. Відповідно сума податку, яку робітник сплатить з цих 10 000$, але вже отримані з іншого джерела, становить 1500$ (оскільки податок з процентної ставки становить 15 %). З цього хитрого підходу працівник зекономив 1 500$, не сплативши податок.

Зрозуміло, що в реальному житті відбуваються ще більш витончені випадки ухилення від оподаткування. В наведеному випадку людина взагалі не сплатить податок, навіть 1500 $, тому що проценти він також повинен сплатити банку, у якого взяв кредит. Ці гроші, що він повертає банку у вигляді процентної ставки, в декларації записуються, як гроші, що підлягають поверненню. Так що в результаті замість сплачених 1500 $, як податок на прибуток, які він отримує з кредиту, що передає підприємству, він сплачує 200 чи 300$, оскільки він ту ж процентну ставку повинен сплатити банку, а ці гроші йому державою повертаються.

Отже, якщо є джерела отримання доходу, оподаткування якого має пільги, то люди намагаються весь свій доход списати за рахунок цих джерел, які обкладаються пільговими податками. У людей з'являється стимул використовувати пільгове оподаткування в своїх корисних цілях. Звичайно, якщо одна із груп, яка лобіює прийняття рішення по пільговому оподаткуванню якоїсь групи людей чи підприємства, домагається свого, тоді відповідно, виникає інша група, яка хоче домогтися для своїх таких же пільг.

Тобто діє загальне правило: податкові пільги, які були введені для того, щоб підтримати соціальну справедливість, завжди викликають проблеми в роботі податкової служби. Коли пільга введена, то її вже за політичними міркуваннями складно відмінити. Це якраз і відбулося з французькою податковою системою, що призвело до того, що вона стала складною для розуміння.

Податкова система не буде працювати ефективно поки податкове законодавство не буде написане в простій формі.

Практично країни Центральної Європи мають ідентичну структура податкової системи, але, звісно, що існують і відмінності.

Звичайно, податкова адміністрація має триступеневу структуру:

- центральний рівень (Міністерство фінансів). Мінфін займається не тільки податками, але здійснює контроль і розробку законодавства з питань банківської системи;

- регіональний рівень;

- рівень місцевих податкових.

Така структура характерна майже для всіх європейських країн. Франція відрізняється від них тим, що податкова організація там має чотириступеневу структуру:

- центральний рівень (один центральний апарат);

- регіональний рівень (20 регіональних служб);

- провінції (119 провінцій);

- місцеві податкові (близько 900 служб).

Податкова організація має вертикальну структуризацію.

На центральному рівні функціонує генеральний податковий директорат. Ця структура займається питаннями, що стосуються податків. Директорат розподілений на функціональні служби: •

Служба кадрів і бюджету - здійснює планування чисельності працюючих, підбір та розстановку кадрів в податковій системі та організацію оплати праці працівників податкового апарату. Така служба існує в кожній податковій системі європейських країн.

Управління по обробці інформації - це питання особливо важливе для Франції, тому, що, як вже відзначалося, законодавство Франції складне і заплутане, і тільки складна комп'ютерна програма може прорахувати, яку суму податку підприємство повинно сплатити. Для того, щоб прорахувати податки підприємства, необхідно ввести всі дані до комп'ютера і за спеціальною програмою здійснюються відповідні розрахунки.

Працівники із центрального апарату отримують необхідну інформацію від регіонів. Регіональні підрозділи отримують інформацію від провінцій, а провінції - від місцевих підрозділів. Ефективніше було б передавати інформацію прямо до центрального рівня. Тоді вона була б більш дієва.

Центральний апарат має доступ до комп'ютерних баз даних всіх рівнів. Але при передачі інформації на верхній рівень існує жорстка вертикаль - інформація з нижчого рівня повинна послідовно пройти через всі інстанції до центрального апарату, що потребує значних витрат часу.

Що стосується (Австрії,) то є можливість передавати інформацію із місцевого рівня безпосередньо до центрального апарату через спеціальні комп'ютерні канали. Але використовуються ці канали тільки в.разі необхідності швидкого прийняття важливого рішення.

Управління земельного податку.

Управління апеляцій. Особливістю Франції є те, що подана апеляція по нарахуванню суми податку по доходу і по прибутку проходить через три інстанції адміністративним шляхом. Ось чому деякі розгляди іноді тягнуться 10 років. У Франції найдовший розгляд відбувався на протязі 22 років.

Прослідкуємо процес розгляду апеляції.

Отже, ви подаєте апеляцію до місцевої податкової і вона дає незадовільну для вас відповідь. Тоді ви звертаєтеся до провінціального апарату. На провінціальному рівні перевіряється не тільки правильність виконання розрахунків на основі податкового законодавства, але й законність розгляду апеляцій на місцевому рівні. Ті ж самі проблеми виникають, коли апеляція надходить до регіонального рівня. Якщо апеляція дійшла до центрального апарату, то там розглядають питання, пов'язані з порушенням законодавства. В окремих випадках платник податків може звернутися до суду. Судова система також розподілена на рівні. Для того щоб скарга потрапила до верховного суду, вона повинна пройти крізь всі ці рівні. Одна скарга може пройти крізь 5 інстанцій. А це дуже багато. Що стосується судових розглядів, то тут будуть розглядатися питання, які пов'язані з порушенням законодавства.

Навчальний центр. Навчання повинно проходити на центральному рівні, для того щоб переконатися, що по всій території країни застосування законодавства і різних положень податкових законів є однаковим. На цих курсах повинні проводити навчання найкращі спеціалісти податкової системи. Проведення навчання поставлено на високий рівень.

В Австрії, наприклад, через таке навчання за рік проходить 3 тисячі спеціалістів при загальній кількості працюючих в податковій 20 тисяч.

Служба земельного реєстру. Питання що стосуються землі, повинні розглядатися на місцевому рівні.

Головне управління міжнародних аудитів. У Франції це управління проводить аудит 20 крупних підприємств, що займаються міжнародною діяльністю. Це якраз та відмінність, яку ви більше не зустрінете в країнах Європи. Спеціалісти податкової вважають, що аудит підприємства треба проводити на місцевому рівні. Тому, що провести перевірку підприємства можна тільки, коли податковий інспектор сам працює на території підприємства. При проведенні аудиту підприємств, податковий інспектор повинен знати все, що стосується виду діяльності цього підприємства. Спеціалісти з міжнародного аудиту повинні знати іноземні мови.

Управління централізованої перевірки груп підприємств. Групи підприємств, це підприємства, філіали якого розкинуті по всій країні. Таке управління може провести перевірки 10-20 таких крупних підприємств. Подібний аудит повинен проводитися на місцевому рівні. Що стосується особливо крупних підприємств, що працюють як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, то аудит там проводиться безперервно по перевірці документації цього підприємства. Всі ці перевірки проводяться, працюючи на території підприємства.

Статистичне управління. Вони пред'являють інформацію по здійснених перевірках підприємств на основі фінансових даних. Існують відповідні співвідношення, які з часом не змінюються. Одне з таких співвідношень, це прибуток по відношенню до обсягу продажу.

Ви знаєте, що люди подають неправильну інформацію, для того щоб платити менший податок. Молоді люди, які тільки почали свою кар'єру, не мають ще достатньої мужності, щоб відкрито обманювати державу по податках. Все починається з маленького. Потім, коли вони помічають, що їх не спіймали, до них приходить впевненість. Все це закінчується тим, що вони взагалі не хочуть сплачувати податки. Тому статистичні управління розраховують відповідні співвідношення показників діяльності підприємств, які можуть свідчити про викривлення звітності. При нормальних умовах ці співвідношення залишаються не змінні. Податкова служба може зібрати відомості по таких основних напрямах економічної діяльності підприємства. При роботі з малими і середніми підприємствами, аудит яких проходить раз в 15 років, зібрана інформація може допомогти вам у ваших підозрах щодо достовірності звіту та повноти сплати податків.

Це були структури центрального рівня. Структура регіональних і провінційних рівнів схожа з структурою центрального рівня.

У Франції дуже централізована структура податкової системи.Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.