Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтруктура і організація податкової системи Німеччини

Країна розбита на 16 регіонів, які називаються лендорами. До об'єднання західної і східної частин Німеччини, було 11 земель, як територіальних одиниць. Західній Німеччині прийшлося зіткнутися з тим, що прийшлося відкривати податкові адміністрації на місцевому рівні на території східної Німеччини. Відповідно східних податкових інспекторів треба було навчити працювати по-новому.

Розглянемо центральний апарат. На цьому рівні є Міністерство фінансів, яке поділено на департаменти. До структури Мінфіну входить федеральний департамент по державному боргу. Це є відмінністю між структурами Франції і Німеччини, тому що у Франції адміністрація по зовнішньому боргу, яка відповідає за позику іноземних коштів в країну знаходиться окремо від агентства, що займається податками.

Що стосується Німеччини, оскільки ці два департаменти входять до організаційної структури Міністерства фінансів, то вони працюють дуже близько.

Наступний департамент - це департамент по монополіях. В Німеччині е так звана монопольна плата - це плата, до якої входять податки на споживання алкоголю, тютюнових виробів, бензину. Ця плата розглядається, як тип податку.

Департамент по банківській діяльності - це регулятивне відомство. Він відслідковує фінансову стабільність банків. В Австрії є теж таке відомство.

Сама ідея, які департаменти будуть включені до міністерства фінансів, полягає в тому, що якщо одним із департаментів ми зробимо відомство по нагляду за діяльністю банківської системи, тоді банки будуть допомагати збирати податки. Але це не спрацювало. І зрозуміло чому. Звідки банки отримують гроші? Як від державного сектора економіки так і від приватного. Ось чому уряд намагається, щоб банки були на його боці. Але хто е клієнтами банків? Платники податків. І як будь-яка економічна одиниця, яка хоче вижити, банки повинні попереду ставити інтереси своїх клієнтів. В іншому разі, при такій конкуренції на ринку, вони не зможуть вижити.

Банки дуже обережно надають податковій адміністрації інформацію. Якщо отримана від них інформація не на 100 % відповідає закону, то клієнт банку, платник податків, може подати до суду.

На сьогоднішній день банки і банківська система є важливими для економіки. Неможливий економічний розвиток без добре функціонуючої банківської системи. Тому не треба покладати великі надії на те, що банки будуть співпрацювати із податковою адміністрацією.

Що стосується проведення перевірки, аудита, то тут задіяні три сторони: податковий інспектор, платник податку і його банк. Як можна дізнатись, яким чином були здійснені платежі? Просимо платника податку надати відомості про його банківські рахунки. Якщо платник податку не пред'являє такі дані, то податкові інспектори мають право натиснути на нього, чи знайти самі канали для одержання такої інформації, але в такому разі платника податку оштрафують і суми штрафу будуть значні. Ще податкова може реконструювати його можливий доход в разі, якщо він відмовляється пред'явити інформацію по його банківському рахунку.

Працівники податкової повинні мати інформацію по потоку грошових коштів. Але тут треба бути обережними.

Наприклад, податкова адміністрація отримала його банківський рахунок. Якщо платник податку представляє велику компанію, то це буде велика купа документів.

Платник податку може дозволити увійти до його комп'ютерної мережі і скористатися даними, які там е. Але ми не знаємо чи дає платник податку всі відомості і чи по всіх рахунках.

Не так просто розібратися у всіх банківських рахунках і не так просто відстежити потік грошових коштів. Тільки тоді, коли є достатній грунт, щоб брати під сумнів чесність платника податку,

Можна отримати дозвіл суду про використання інформації щодо банківського платежу без дозволу платника податку. З цим рішенням суду ви ідете до банку. Ви знаєте ім'я цієї юридичної чи фізичної особи, для того щоб перевірити їх банківські рахунки. Перед банком стоїть юридичний обов'язок надавати податковому інспекторові всі відомості по всіх банківських рахунках, які відкриті на ім'я цієї юридичної чи фізичної особи. При цьому працівник податкової служби не має право вимагати, щоб йому пред'явили всі рахунки цієї юридичної чи фізичної особи.

Наступний департамент - по страхуванню. Далі Федеральний податковий департамент. Він безпосередньо займається податками. Він має центральний апарат.

Розглянемо німецьку особливість. Німецька система, окрім сильного центрального апарату, має ще регіональний апарат (це податкові регіони, які е земельними). На рівні кожної із земель (регіонів) є своє міністерство фінансів. Відповідно, на сьогоднішній день Німеччина має 16 територіальних одиниць, які називаються землями і 16 таких же земельних міністерств фінансів. Звичайно на посаду міністра обирається політик, а не спеціаліст по податках. Людина, яка розбирається в податках і до погляду якої прислуховуються - сенатор чи перший заступник. Він е державним службовцем. Зазвичай на цю посаду обирають спеціаліста вищого класу. Можуть вибрати професора університету, який вийшов на пенсію чи високопоставленого працівника податкової служби. Сенатор відповідає за виконання податкового законодавства.

Кожна із земель має директорат, їх структура схожа із структурою центрального апарату. Чому схожа, а не ідентична? Тому що в кожній землі е свої особливості, які характерні для цього регіону.

Отже, центральний апарат представляє федеральний податковий департамент, а на рівні кожного регіону - земельний директорат.

Земельний директорат не зобов'язаний керуватися інструкціями, які видані федеральним департаментом.

З федерального рівня на земельний спускаються керівні вказівки, але вони повинні посилатися всім землям одразу. Тому, перед тим, як їх розробляти, іде довгий процес консультацій з усіма землями. Тільки в разі згоди половини земель з доцільністю цих керівних вказівок, вважається, що вони вступили в силу.

В Німеччині е така особливість, що по деяких податкових питаннях рішення приймає національна асамблея. З іншого боку є податки, питання по яких приймаються на рівні кожної із земель.

85 % - такий обсяг податків, що збираються на федеральному рівні. Це прибутковий податок, податок з прибутку підприємств, ПДВ, податки на подарунки і на спадщину, монопольні податки.

15 % - рішення по цих податках приймаються на регіональному рівні. Одним з таких податків е податок на страхування.

Більшість податків, що стосуються земель, приймаються на регіональному рівні. Рішення, що стосується ставок податку на якійсь конкретній землі, приймається також керівництвом регіонів.

Що стосується рівня міського муніципалітету, то встановлюються конкретні ставки податку. Базова основна ставка податку, яка встановлюється на регіональному рівні, складає 0,8 %. Це рішення приймається на регіональному рівні. Міські власті приймають рішення, що це треба помножити на 2,5. Відповідно податок складе 2 %.

Земельний рівень. Вони повністю незалежні від центрального рівня. Є свій директорат, якій має функції нагляду і спостереження.

Іде розбивка по відділах: податки і митниця. Вони мають загальну комісію, членами якої е представники податкової і митної служб, тому що податкові питання і митні питання тісно переплетені. Цей комітет не має свого статуту. Перша перевага, яку отримали від цього комітету - спеціалісти з податкової і митної служб пізнали один одного і після цього почали обмінюватися інформацією. Для цих служб обмін інформації дуже важливий.

Місцева податкова. Є керівник - директор. В залежності від розміру податкової, директор може приймати участь чи не приймати участі в виконанні адміністративної діяльності по цій податковій.

При керівнику працює секретар, якій відповідає за кадрові питання. Він повинен розбиратися в дисциплінарному законодавстві і в питаннях загальної організації роботи податкового офісу.

Також при керівнику працює ще декілька спеціалістів. В залежності від того, наскільки складна податкова система країни, люди які працюють там, будуть поділятися на тих, хто керівнику по прибутковому податку, або на тих, хто по податку дає поради по податку на прибуток підприємств. Для маленьких офісів це може бути один такий спеціаліст по двох податках. Крім того, буде помічник з питань ПДВ. Також помічник по податку на подарунки і на спадщину.

Податок на прибуток, ПДВ, прибутковий податок - це прямі податки. Що стосується податків на подарунки і на спадщину, то в цьому випадку, потрібно мати спеціальну освіту, щоб розбиратися в нарахуванні податку. Начальнику підпорядковані різні відділи.

Відділ оцінки. При укомплектуванні відділів кращих спеціалістів треба направляти сюди. Чим тут займаються? Розглядають декларації, а потім проводять стандартизовану процедуру контролю за заповненням декларації. Вони не перевіряють всю декларацію, а тільки окремі показники, які вкрай необхідні.

Приклад. Підприємство бере позику в банку і по ній повинно сплачувати процентну ставку до банку. Але банк автоматично із цієї процентної ставки наприклад 15 %, перераховує податок напряму до місцевої податкової адміністрації. Всі подібні показники, які відображаються в декларації підприємства, в обов'язковому порядку перевіряють спеціалісти відділу оцінки.

Крім того, працівники цього відділу дивляться на баланс підприємства і, відповідно, на дебіт і кредит. Наприклад, вони можуть відмітити амортизацію. Або вони дивляться на показники минулого року та теперішнього, які кидаються у вічі. Також вони можуть звернути увагу на суму податку по дивідендах відносно загального обсягу. Сама робота здається простою, але враховуючи який обсяг (декларацій необхідно розглянути (від 600 до 1000) то вони повинні проводити оцінку рутинним чином тобто знати на що звертати увагу в першу чергу. До того, щоб спеціалісти відділу оцінки змогли швидко провести оцінку, треба 2-3 роки їх цьому навчати.

Аудит на малих підприємствах проводиться один раз на 15-20 років. Тому на спеціалістах відділу оцінки лежить висока відповідальність. Вони повинні добре розбиратися в податковому законодавстві.

Відділ оцінки розбитий на підвідділи.

Один з таких підвідділів - підвідділ по найму. Якщо, наприклад, людина здає чи знімає одну квартиру, то інформація по цьому найму була перевірена спеціалістами із підвідділу по найму.

Відповідно є вибрані спеціально сфери виробничої діяльності, особливо важливі, по яким створені спеціальні підвідділи.

Взагалі, немає загальних правил розбивки на підвідділи, все залежить від рішення місцевої податкової адміністрації, але повинні бути підвідділи які розглядають справи, що пов'язані з готівкою. Що тут мається на увазі? Це декларації представників тих спеціальностей, де часто оплата відбувається готівкою. Це лікарі, адвокати.

Також повинні бути підвідділи по роботі з деклараціями, де все іде по методу нарахування. Це для тих платників податків, які повинні подавати баланс роботи свого підприємства.

Бухгалтерський відділ. Цей відділ відслідковує сплату податків. Бухгалтерський відділ повинен бути відокремлений структурно від відділу оцінки. Тому відділ оцінки визначає за допомогою комп'ютера суму податку, який повинен бути виплачений. Також бухгалтерський відділ встановлює, коли ця сума повинна бути оплачена і по яких податках оплата була вже здійснена.

З цих двох питань теж повинні бути підвідділи. Працівники, які працюють в підвідділі, що встановлює, коли повинен бути сплачений податок, не повинні мати доступу до інформації.підвідділу, який встановлює по яких податках була вже здійснена оплата.

Відділ примусового збору. Спеціалісти цього відділу повинні мати здібності до спілкування з людьми, тобто комунікативність. Вони повинні також мати багато терпіння і мати почуття гумору. Іноді ця робота дуже небезпечна. Існує також Відділ аудиту чи перевірок.Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.