Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТри завдання податкової служби.

1. Сприяти зміцненню добровільного дотримання податкових законів. Працівники податкової служби повинні працювати з платниками податків, щоб вони своєчасно і добровільно заповнювали і подавали декларації. Чому це завдання на першому місті? Тому що, якщо платники податків будуть самі і добровільно виконувати ці норми, то податковим службовцям обійдеться це дешевше, чим якби б працівники податкової бігали за платниками.30-40 років тому був прийнятий закон, що роботодавець робить виплати із фонду заробітної плати своїх працівників, таким чином був піднятий добровільний рівень дотримання податкового закону до 80%. Така система називається добровільне заповнення декларацій і добровільна виплата податків. Багато платників податків вважають цю систему не добровільною.

2. Намагатися максимально задовольнити інтереси платників податків та зменшувати адміністративне навантаження на них. Максимум задовольнити потреби клієнтів і зменшити тягар, якій лежить на платниках податку в період сплати податків. Скоротити до мінімального час, який витрачає платник податку на заповнення декларації і на її подання, а також на сплату податків.

3. Забезпечити більшу ефективність служби за рахунок поліпшення податкової системи та підвищення кваліфікації персоналу. Тобто, збільшити ефективність роботи служби за рахунок якості виконання і кваліфікації службовців. Яким чином цього домагаються? Тепер подавати декларацію можна електронним способом. Спростили форми декларації. Взагалі, якість роботи податкової організації залежить від ступеня комп'ютеризації такої служби, що в свою чергу збільшить ступінь добровільного дотримання податкового законодавства.

По-перше, розробляються легкі і зрозумілі форми заповнення податкової декларації, прості процедури заповнення декларації, а також пошук альтернативних шляхів, щоб платники податків добровільно додержувалися норм податкового законодавства. По-друге, платники податку можуть зв'язатися із податковою службою по телефону в любий час, який влаштовує їх, для того, щоб отримати відповіді на питання, які стосуються податків. До речі, в усіх 50 штатах е безкоштовні телефонні номери і таким чином можна зв'язатися із центром роботи з платниками податків і отримати необхідну інформацію. На протязі року здійснюється 70 млн. таких дзвінків. В перелік таких питань входять питання такого плану: прохання вислати по пошті форму податкової декларації для заповнення, або запитують, яким чином вносити дані про придбану власність (нерухомість).

Одне з основних завдань, яке ставить податкова служба США на наступний рік: зробити так, щоб платник податку зміг отримати відповідь і зв'язатися з помічником, який відповідальний за його питання, здійснюючи при цьому не більше 5 дзвінків. Якщо платника податку викликано в податкову інспекцію, то він повинен чекати, поки його зв'яжуть, не більше однієї хвилини. У випадку, коли платник податку сам прийшов до податкової служби, то адміністрація домагається, щоб він отримав відповідь на своє питання за 30 хвилин.

Як вони це перевіряють? Коли платник податку приходить до податкової, він отримує талон, в якому спочатку записується о котрій годині він прийшов, а потім радник записує о котрій годині він прийняв цього відвідувача. Потім ці дані обробляються і робиться висновок, скільки платник податку чекав поки отримав відповідь.

Окрім того, що існує безкоштовний зв'язок із спеціалістами податкової служби, також проводиться робота в системі “Телетакс”. Що це таке? В цій системі набраний ряд питань і відповіді до них, які записані на стрічку і кожний бажаючий може набрати номер і отримати відповіді на питання, які виникають у нього. Така послуга надається 24 години на добу. Наприклад, платник податку хоче отримати відповідь, як заповнювати декларацію, то в такому разі він набирає відповідний номер і йому відповідає запрограмований голос. Такі записані відповіді дають часткову відповідь на питання. Коли платники податку звертаються безпосередньо до спеціалістів податкової, то вони вже мають основну базу знань і їм вже потрібно не так багато часу, щоб отримати відповідь.

Одним із завдань податкової служби є вирішення проблем платників податків. Податкова система розробляє концепцію: коли платник податків прийшов до податкової один раз, то за цей раз він повинен отримати вичерпні роз'яснення з багатьох питань.

Ще одне із завдань, яке стоїть перед податковою США - це конфіденційність даних податкової декларації. Платникам податків обіцяють, що ця інформація не буде розголошена.

Одна з послуг, яка надається податковою адміністрацією для платників інших національностей, які не володіють англійською мовою (сюди також включаються платники, які мають проблеми із зором і слухом): для тих.хто може слухати, існують телефонні номери, набравши які, платники одержують необхідну інформацію на різних мовах.

Ці всі задачі поставила перед собою податкова служба. США і вони повинні бути втілені в життя до 2001 року. Сюди також входить збільшення ступеня добровільного виконання норм податкового законодавства. Мета податкової служби - до 2001 року зібрати 90 % податкової заборгованості. На сьогоднішній день 85 % податків сплачується добровільно.

Планується покращити процес обробки даних. Збільшити кількість декларацій, які можна подавати за допомогою електронного зв'язку до 80 %. А також зменшити кількість декларацій, які присилаються в письмовому вигляді по пошті до 50 %.

Це ті задачі, які ставить податкова система США, щоб покращити послуги, що надаються нею.

Структура центрального апарата, регіональних і місцевих податкових.

Загальна кількість службовців податкової системи США становить 110-115 тисяч чоловік. Вони отримують 100 млн. декларацій від фізичних осіб. Крім цих декларацій, вони отримують спеціальні форми по відрахування до фонду заробітної плати, по акцизному збору. За рік приходиться переробити біля 204 млн. декларацій. Крім цього, приходиться виписувати за рік 89 млн. повідомлень про те, що платник податку чи недоплатив, чи переплатив свої податки. За рік біля 70 млн. дзвінків отримує податкова служба від платників податків по безкоштовних телефонних номерах. Робітники податкової пересилають поштою своїм платникам біля 300 млн. форм по податковому законодавству. З десяти центрів платникам податків пересилається біля 100 млн. в рік повідомлень і довідок.

В податковій системі США існують інформаційні документи, форми, які платники податків повинні заповнити з приводу:

- заробітна плата, яку отримує платник;

- доход, який платник отримує по дивідендах;

- доходи, які платник отримає по відсоткових ставках;

- доходів, які платник податку отримав від операцій з нерухомістю.

За рік приходиться переробляти біля 1 млрд. документів такого роду. Проводиться аудит біля 1 млн. 300 тис декларацій в.рік. Це менше ніж 1 % від загальної кількості поданих декларацій.

За останні роки податкова заборгованість збільшилася і складає біля 27 млрд. доларів. Кількість платників, які не сплачують податки збільшилася до 10 млн. чоловік.

Національний офіс (як наша ДПАУ) знаходиться в Вашингтоні. В центральному апараті працюють 10 тисяч спеціалістів. Більшість із 28 тисяч працюють в місцевих податкових органах. 18 тисяч працює в управлінні по примусовому стягненню податків, їх розглядають, як допоміжний матеріал для податкових інспекторів. 45 тисяч працюють податковими слідчими. 35 тисяч працюють над обробкою даних. 8 тисяч - по роботі з платниками податків.Загальна кількість кадровиків і спеціалістів, які проводять навчання - 16 тисяч.

Під центральним офісом знаходиться 4 регіональних. В теперішній час існує 10 центрів по обробці інформації (сюди надходять декларації, які заносяться до комп'ютера). Із цих 10 буде виділено тільки 3, що будуть займатися прорахунком, тобто проводити розрахунки і 5 центрів, де буде проводитися прийом декларацій і їх занесення до комп'ютера. В ці 5 центрів будуть надходити декларації на паперових носіях і заноситься до комп'ютера, а потім пересилатися на електронних носіях до цих 3 центрів. В цих 3 центрах існує загальна база даних і тут же роздруковується інформація, яка надсилається платникам податків по сумі, що треба сплатити.

Центральний апарат, регіони, райони.

Центральний апарат. Єдиним керівником, що призначається з політичних міркувань, є керівник центрального апарату. Існує перший заступник, це спеціаліст податкової, який піднімався по всіх щаблях службової драбини і добився цього положення самостійно. Він відповідає за всю роботу податкової системи.

При голові податкової е заступник, що відповідає за модернізацію податкової служби.

Ще при голові е головний юрист, але він працівник не податкової,а міністерства фінансів.

Начальник управління по малому бізнесу надає поради голові податкової служби по тенденціях, які відбуваються в малому бізнесі.

Також є національний директор по апеляціях, його управління займається спірними питаннями по сплаті податків.

4 начальники регіональних управлінь.

Управління по рівним можливостям. Це управління відслідковує, щоб всі кандидати на посади до податкової мали рівні шанси при прийнятті на роботу.

Управління стратегічного планування. Це управління займається розробкою довгострокових планів. Вони намагаються передбачити, як розвиватимуться відносини між працівниками податкової служби і платниками податків, які вимоги будуть до автоматизації податкової служби, їх можна назвати урядовим управлінням, тобто вони приймають до уваги всі нововведення в науці і техніці. Вони намагаються передбачити, яким чином науково-технічна еволюція торкнеться роботи податкової адміністрації через 5-10 років.

Є також головний інспектор. Він відповідає за своє управління, за проведення внутрішнього аудита. Вони проводять перевірку програм, що надходили із центрального до районного апаратів. Головний інспектор також охороняє податкових службовців, від того, щоб їм не давали взятки, від загроз з боку платників податків.

Начальник управління по рішенню спірних питань. Це службовець, який працює в податковій системі, але представляє інтереси платника податків.

Заступник з менеджменту. Це всі робітники центрального апарату. Багато управлінь знаходиться під кураторством заступників. Є заступник з фінансів. Є по роботі з платниками податків.

Заступник по добровільному дотриманню норм податкового законодавства. Його помічники е начальники управлінь з примусового стягнення податків, з проведення кримінальних розслідувань, з проведення аудиту.

Заступник по комп'ютеризації служби. Тут відбувається розробка основних програмних продуктів з обробки, вводу і поширення інформації по законодавству і податковій декларації.

Центральний апарат розробляє політику і стратегію роботи для регіональних і районних податкових служб. Також цей апарат проводить оцінку того, як точно ці районні і регіональні служби виконували керівні положення по стратегічних завданнях.

Що стосується 4 регіональних управлінь, то вони відповідають за впровадження тієї політики і стратегії, яка розроблена в центральному апараті, а також відповідають за контроль роботи нижчестоящих органів.

Районна податкова служба відповідає за виконання програм, які були запущені зверху.

Головний юрист районної податкової служби працює безпосередньо при начальнику податкової районної інспекції, але підкоряється регіональному, а той в свою чергу головному юристу центрального апарату.

Групи інспекторів, які займаються питаннями хабарництва і фізичним захистом податкових інспекторів, працюють в головних районних управліннях. Звітують регіональним інспекторам, а не напряму перед керівником свого району.

На районному рівні управління розбиті по функціональним напрямах.

Податкова служба США рухається до такої системи, коли платник податку сидячи у себе вдома, із свого персонального комп'ютера буде за допомогою електронних способів скидати до податкової свою декларацію. Проблема в тому, що не всі ще мають вдома персональний комп'ютер. Якщо б їх мали всі, то вже така система була б втілена в життя.

Інша система, за допомогою телефайлу - це коли можна подати декларацію за допомогою телефону.

В майбутньому планується подавати декларації через кабельне телебачення і відеотелефон.

Цими розробками займається управління по стратегічному розвитку податкової служби разом з управлінням по інформації. Вони слідкують за нововведеннями з тим, щоб подивитися, яким чином це застосування в житті відобразиться на відношеннях між платником податків і податковою системою.

 Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.