Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСлужба внутрішніх надходжень (податкова служба) США

Роль Конституції США: існує три гілки влади:

- Конгрес (законодавча влада),

- Виконавча влада і Президент,

- Судова влада.

Під законодавчою владою знаходиться офіс управління персоналом і офіс управління бюджетом, під виконавчою владою різні департаменти (як наші міністерства). В переліку цих департаментів є казначейство, яке є нашим міністерством фінансів. Главенствує над всім Конституція. Виконавча влада розбита на департаменти і міністерства, якраз казначейство і Мінфін е одним із них.

Структура казначейства, яке е еквівалентом нашого міністерства фінансів: до складу міністерства фінансів входять різні відомства і агентства. Є служба внутрішніх надходжень - це податкова служба США. Крім того, існує Федеральний правоохоронний учбовий центр, який е незалежним відомством. Він розташований в штаті Джорджія.

До складу Мінфіну входять секретні служби, монетний двір, валютний ревізор, митниця, бюро державного боргу, бюро тютюнових і алкогольних виробів, вогнепальної зброї.

Є заступник міністра фінансів по податковій політиці. Це людина, яка відповідає за розробку податкової політики. Він не є працівником податкової служби. Отже, не податкова служба розробляє політику податкової служби, а безпосередньо Казначейство і Мінфін.

Чому виникла необхідність розділення? Іноді в США виникали такі періоди, коли повинні були прийматися рішення, що йшли врозріз з тими поглядами політичних подій, які мало керівництво податкової служби. Звичайно керівництво і працівники податкової служби турбуються про те, скільки коштів вони принесуть до держбюджету. Це звичайно правильно і добре. Але з іншого боку в інших країнах можуть існувати конкуруючі обставини, які обумовлюють той факт, що збільшення надходжень до бюджету тільки погіршить стан в країні.

Що стосується правоохоронного центру, то там постійного персоналу 200-400 спеціалістів. Викладачі запрошуються туди із інших правоохоронних центрів, тому що він обслуговує 70 із 72 правоохоронних відомостей США. Там може бути 2000 викладачів, але постійних робітників близько 400. Що стосується податкової служби, то там чисельність працюючих робітників десь 110-115 тисяч. Це 2/3 загальної кількості від працюючих Міністерства фінансів.

Контроль податкової служби. Розробляє і координує процедуру управління.і всі цілісні програми різних міністерств, а також співробітництво з іншими федеральними міністерствами і відомствами.

Управління кадрами. Цей офіс відповідає за розробку і адміністрування системи вислуги і заохочень державних службовців. Вся ця система включає в собі прийом на роботу, проведення екзаменів, а також професійну оцінку працівників. Вони розробляють всі інструкції і керівні положення з кадрових питань, які обов'язкові для виконання всіма федеральними установами. Вони також відповідають за розробку положень прийому на роботу до таких федеральних установ, які повинні бути відкритими, не дискримінаційними, тобто люди різних рас, статей і походжень повинні мати однакові права при прийомі на роботу.

Адміністрація загальних послуг. Це як наше розпорядче управління, що відповідає за розробку політики, що стосується майна, будинків і допоміжних матеріалів, які використовують федеральні установи.

Законодавчій владі, Конгресу, що включає Палату представників і Сенат, підлягає генеральний офіс бухгалтерського обліку - це слідчий орган Конгресу. Він контролює, щоб державні програми виконувалися згідно з законом. Такий же нагляд проводить і за державними програмами, що розробляються для податкової служби, а також проводить державний аудит державних установ.

Ще одна влада - система федеральних судів. Є Верховний суд, який е найвищим органом в країні. Він інтерпретує положення Конституції.

Для того, щоб краще зрозуміти податкову службу США, звернімося до історичних передумов її виникнення. З 1789 року і 1908 федеральний уряд акцентував свою політику на акцизі і на митному зборі. В 1909 був втілений в життя податок на прибуток і в 1913 році прибутковий податок. Сама податкова служба почала свою діяльність 1 липня 1862 року.

В 1913 році відповідно з 16 поправкою до Конституції США, був введений прибутковий податок. В цей час прибутковий податок збирався з невеликої частини громадян. Ставка цього податку була 7 % від доходу, який перевищував 500 000 $.

Суттєві зміни в податковій службі США відбулися в 1952 році, коли було прийнято рішення про створення регіональних офісів і з компетенції податкової служби було забране прийняття рішень з політичних питань.

Яким чином це було зроблено? Була введена система підбору кадрів, яка ґрунтується на навичках працівників, а не на тому, що їм хтось допомагає влаштуватися на роботу. Якраз офіс кадрів повинен був відбирати працівників не з політичних міркувань, а по їх знаннях. До 1952 року міністри і директори були політичними фігурами. Відповідно виникали питання, як цей політик отримав цю посаду, якщо він не розбирається в цій роботі і чи правильно він використовує кошти відповідних установ. Тому було прийнято рішення в 1952 брати не за політичними мотивами на роботу до податкової служби, окрім тільки Голови структури.

В 1996 році відбулося укріплення (консолідація) малих районних адміністрацій. До 1996 року структура податкової складалася із 7 регіонів і 63 районів. В США адміністративний поділ країни - 50 штатів і практично в кожному штаті була районна адміністрація. Відповідно, чим більша кількість населення в штаті, тим на більшу кількість районів він поділявся. Наприклад, в Нью-Йорку три райони мають самостійний статус податкового району. Теж саме стосувалося і Каліфорнії, теж через велику кількість населення.

Що стосується того, що кожному штату по одному податковому району, вона не виправдала сподівань, тому що деякі штати по розмірам може і не відставали від інших але по значимості і по населенню вони не тягнули на те, щоб їм давати окремий податковий район. Візьмемо наприклад північну і південну частини Дакоти? Раніше вони мали свої районні податкові управління, в яких було 200-300 чоловік. В західній Вірджінії теж був свій район, там працювало 135 спеціалістів. Візьмемо, наприклад, район міста Нью-Йорка - Манхеттен де працівників податкової було 2000 чоловік. Тому постало питання: чи потрібно, щоб кожний штат мав окремий податковий район? Треба було укрупнити такі райони, але рішення відкладалося, тому що це політичне питання. Були сенатори штатів, які не погоджувалися з цим, тому що тоді вони були б сенаторами штату в якому не має свого податкового району. Але в результаті мудрість перемогла над політикою. Було прийнято рішення зменшити кількість районів з 63 до 33 і кількість регіонів з 7 до 4.

Служба внутрішніх надходжень США. На федеральному рівні (державному) е державні податки - прибутковий податок, який має дві ставки 15 і 28 %, податок на прибуток підприємств - ставка 34 %, податок на соціальне страхування (відрахування до фонду заробітної плати) ставка 15.3 %, податок на подарунки і на спадщину. Є акцизний збір на алкогольні і тютюнові вироби. Є податки на рівні штатів і місцеві податки. ПДВ відсутній на федеральному рівні, але такий податок існує в штатах і на місцевому рівні. На рівні штату є податок на прибуток з фізичних і юридичних осіб. Цей податок введений в 40 штатах. Ставки такого податку 4-10 %. Є податок з продажу, він існує в 45 із 50 штатів.

Місцеві податки (надходять до муніципального місцевого бюджету): податок на нерухомість, податок на подарунки. Якщо дітям зроблені подарунки більше ніж на 10 000 тисяч, то платиться податок, ставка якого 3-4 %.

Особливості системи податкової служби. Як фізичні так і юридичні особи повинні заповнювати декларацію. Що стосується виплати із заробітної плати, то це обов'язок роботодавця. Для підприємців, які працюють на себе, існують окремі форми, які вони повинні заповнювати і вони також здійснюють виплату податків за системою авансових платежів.

Прибутковий податок.існує з 1913 року і заповнювати декларацію тоді повинен був 1 із 271. Таке було співвідношення. Платити треба було 7 %, в разі коли заробітна плата перевищувала 500 000. З 1993 року співвідношення змінилося, тепер 1 до 2.Населення зараз 260 млн. Не кожний повинен заповнювати декларацію. На сьогоднішній день отримують 100 млн. декларацій від фізичних осіб, 1,5 млн. від зареєстрованих юридичних осіб. Для того щоб робітник сплачував федеральні податки, йому потрібно працювати хоча б 2 години на день і 126 днів із 365 в рік.

50 % прибуткового податку збирається з 10 % забезпеченого населення. В 1995 році надходження від податків до бюджету склали 1, 3 трильйона доларів. Бюджет, який був виділений на роботу податкової служби США складав 6,5 млрд. доларів. Це менше ніж 0,5% від того, що принесла податкова до бюджету.

Є так звана податкова заборгованість, яка виникає від того, що люди не платять податки. Примусове стягнення - це стягнення тих податків, що не були сплачені. Для того, щоб податкова служба працювала, повинна бути розроблена місія, чи ціль такої служби.

Задача податкової служби - зібрати якомога більше коштів до бюджету. Також служити задачам суспільства, постійно збільшувати якість наданих послуг, виконувати роботу таким чином, щоб добитися довіри з боку суспільства.

Робочі плани - розробляються конкретні завдання - надходження до бюджету, чи завдання, які ставляться в залежності від того, як сплачуються податки. Що стосується податкової заборгованості, то ставиться завдання зібрати якусь кількість не виплачених податків. Чи задача по боротьбі із невиплатою податків, завдання може ставитися провести розслідування і притягти до судової відповідальності тих платників, що ухиляються від сплати.

Переходимо до другого. План, що розробляється на довгостроковий період на декілька років наперед.

Бізнес плани і робочі плани підлягають постійним змінам. Бізнес-план розробляється на п'ять років. Це характерно не тільки для податкової, але і для державних підприємств.

Наступний -держбюджет: він іде після робочого чи бізнес плану, тому що треба визначити потрібність в ресурсах, щоб виконати ті задачі, які ви собі поставили. Що стосується бюджету і того, як вони отримують їхні асигнування до Конгресу, тому що любе федеральне відомство повинно подавати свої пропозицій по бюджету до Конгресу.

Іншими словами, вони починають підготовку такої пропозиції з тих сум, що витратили на сьогодні і дивляться, що треба зробити, яку кількість провести перевірок, аудитів. Чи відповідний об'єм діяльності, зв'язаний з примусовим стягненням. Якщо плани полягають в збільшенні цих об'ємів, чи в зменшенні, то відповідним чином вони обґрунтовують їх пропозиції по бюджету і ця інформація передається до Конгресу, де вони відстоюють свої позиції. Останнє слово за Конгресом, яке не завжди відповідає їх вимогам. Дуже часто їм приходиться спілкуватися по цьому питанню і проводити переговори з різними комісіями. За звичай робиться таким чином: подається пропозиція по бюджету на наступний рік в якій перевищує сума, яка насправді потрібна.В Конгресі про це знають. Ціль переговорів полягає в тому, щоб податкова добилася для себе суми, яка перевищує минулого року бюджет і недоотримала суму, яку просили для цього року. В любому разі Конгрес приймає рішення по бюджету.

Після того, як утрясуться питання з бюджетом, податкова служба починає займатися оперативними планами. Центральний апарат (вони називають його національним офісом) розробляє загальну політику роботи податкової служби. Податкова адміністрація звітує, на які задачі пішли асигнування. А також вказує категорії витрат, на які підуть асигнування. З іншого боку вони вимагають з районних місцевих податкових служб, щоб вони надали дані на наступний рік, скільки перевірок буде проведено за ті кошти що виділяє їм центральний апарат і яку кількість людей вони відвідають, щоб примусово стягнути з них податки і таке інше. Скільки сил вони витратять щоб знайти тих платників, які не заповнили і не здали декларації. Відповідно, цифри від районних податкових служб передаються до регіону, а регіон до центрального апарату. Потім кожний рік проводиться оцінка того як працювали в минулому році. Центральний апарат проводить оцінку регіональних і районних податкових служб. Існує система заохочень для керівного складу, а також існує заохочення за вислугу, яка сплачується простим інспекторам. Відповідно, спочатку проводиться перевірка керівників податкової служби, на скільки якісно вони проводили роботу. Якщо податкова справилася із завданнями, то будуть заохочення.

Це дає уяву про процес стратегічного управління, яке проводиться таким чином: спочатку ставляться задачі (місію), яку треба виконати, потім готують плани і завдання, шукають кошти і оцінка проведеної роботи.Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.