Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗасоби масової інформації: характер, принципи застосування в рекламі

Важливим рішенням під час рекламування товару є вибір каналів поширення інформації. Важливо обрати такий канал поширення інформації, який максимально збільшить кількість рекламних контактів з потенційними покупцями, знижуючи до мінімуму витрати на один рекламний контакт. Щоб раціонально обрати канал поширення рекламних звернень, канали масової інформації аналізують за такими критеріями.

• охоплення — показник можливого числа адресатів, до яких вдасться донести повідомлення за звичайних умов;

• доступність — показник можливості використання певного каналу в будь-який потрібний момент;

• вартість — загальні витрати на одну публікацію (передачу) певного рекламного повідомлення, знижки на багаторазовість, вартість одного рекламного контакту з урахуванням тиражу (кількості глядачів, слухачів);

• керованість — показник можливості управляти каналом, наприклад передавати повідомлення конкретній цільовій групі;

• авторитетність — ступінь авторитетності каналу передачі інформації у цільової групи і довіри до нього;

• сервісність — можливість одержання рекламодавцем пакету відповідних послуг.

Реклама може поширюватися через такі основні канали, як преса, телебачення, радіо, пряма поштова реклама, зовнішня реклама, реклама на місці продажу, сувенірна реклама, реклама в Інтернеті.

Реклама в періодичній пресі поділяється на три види:

• реклама у звичайній газеті, переважно інформаційній. Покупець газети платить за інформацію, розміщену в газеті (журналі); до реклами він ставиться негативно, але вважає її необхідним до датком до інформації;

• реклама у спеціально призначеній для реклами газеті. Купівля такої газети означає свідоме бажання прочитати рекламу, тому жодних обмежень на обсяг реклами немає;• реклама у безплатній газеті, що є найоптимальнішим варіантом і для рекламодавців, і для покупців.

Телебачення є одним із найдосконаліших засобів передавання рекламного повідомлення. Основні його переваги:

• одночасний візуальний та аудіовплив;

• розгляд події у русі, що забезпечує високий ступінь участі глядача в тому, що відбувається на екрані;

• миттєвість передавання рекламної інформації, що дає змогу контролювати момент її отримання;

• можливість обирати конкретну цільову аудиторію в різноманітних тематичних програмах;

• широкі можливості створення цікавих незабутніх образів;

• досягнення заданої широти охоплення аудиторії.

Водночас телереклама — найдорожчий вид реклами, тому нею користуються в основному великі фірми і компанії для підтримання свого іміджу на ринку, створюючи позитивну думку споживачів про виготовлені ними товари. Телевізійна реклама більше ніж будь-який інший вид реклами потребує високої майстерності, знань і творчих здібностей.

Більшість радіорекламних контактів зі споживачами відбуваються незаплановано. Споживачі не планують слухати якісь рекламні радіозвернення, вони не займаються пошуками інформації, як це відбувається, коли вони звертаються до журналу або газети. Створюючи символічну упаковку для радіо, автори повинні зважати на те, що вони звертаються до аудиторії, яка відносно байдуже, а в багатьох випадках і вороже ставиться до появи реклами (до речі, таке саме може стосуватися й телереклами).

Перевагами радіо є використання найефективнішого засобу оповіщення — людського голосу, а також персоналізація звернення. Незважаючи на те, що радіослухачі є частиною величезної аудиторії, у кожного з них можна викликати відчуття, що реклама адресована тільки йому. Сьогодні, за наявності великої кількості радіостанцій, можливе звернення через радіо до певної цільової радіоаудиторії.

Рекламодавець може точно вибрати найзручніші години для охоплення найбільшої кількості потенційних покупців і здійснювати контроль за швидкістю передавання повідомлення. Він може обумовити, щоб текст читали швидше — для створення атмосфери хвилювання, безпосередності того, що відбувається, або повільніше — для надання йому відвертості, теплоти та довірливості. Надійно закріплюючи основну ідею, рекламу повторюють кілька разів. Привернути увагу, створити вдалий образ, полегшити запам'ятовування допомагають музика, пісні, звукові ефекти. Радіо дає можливість звертатися до аудиторії в будь-який час (цілодобово).

Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій: рекламний аспект.

Інтегровані маркетингові комунікації – це концепція планування маркетингових комунікацій, що виходить із необхідності оцінки стратегічної ролі кожного з її елементів (реклама, стимулювання збуту, ПР, особистого продажу тощо) у стратегії просування, пошуку їх оптимального сполучення для забезпечення чіткого й послідовного впливу комунікаційних програм компанії для просування конкретної марки.

Система ІМК включає: рекламу, ПР, стимулювання збуту, особистий продаж, прямий маркетинг, спонсорство, виставки, мерчандайзинг.

Одним з важливих елементів є реклама. Реклама – це неособиста форма демонстрації товарів/послуг через ЗМІ від імені рекламодавця з метою інформування, формування бажаного ставлення/іміджу марки, нагадування про характеристики або вигоди рекламованого товару.

При плануванні стратегії інтегрованих маркетингових комунікацій слід дотримуватись таких принципів:

- принцип послідовності, який вимагає узгодження всіх заходів та засобів просування;

- принцип зваженого підходу, який зумовлює дослідження та урахування зміни кон'юктури ринку, що може бути спричинена як змінами уставленні споживачів до марки, так і впливом зовнішнього ринкового середовища;

- принцип урахування витрат на комунікаційну програму, яка вимагає уточнення бюджету маркетингу та просування.

Отже, управління і координація всім процесом комунікації потребує інтегрованого підходу, коли оцінюють стратегічні ролі різноманітних комунікаційних засобів і поєднують ці засоби з метою забезпечення зрозумілості, узгодженості й максимального ефекту.

 

Креативний бриф: сутність, структура, алгоритм разробки.

Сутність:

Бриф (от английскогоbrief) — небольшая анкета согласительного плана между клиентом и исполнителем, в которой закрепляются важные параметры и данные разрабатываемого продукта или услуги. Бриф по сути является техническим заданием. Именно благодаря нему исполнителю становятся понятными исходные данные, в том числе маркетинговые, а также предпочтения заказчика, что позволяет создать продукт, полностью отвечающий требованиям рынка, а также целям и задачам, перед ним поставленным.

Оптимальный размер брифа определятся не объемом текста, а количеством вопросов и ответов для всестороннего изучения проблемы клиента. По большому счету, бриф должен быть частью контракта и относится к нему нужно соответственно.

Структура креативного брифу:

Официальные реквизиты предприятия-заказчика.

(Полное название фирмы-клиента; адрес, телефон, e-mail; название рекламируемой марки; фамилия, должность ответственного за продвижение торговой марки.)

Предмет креатива.

(Задание РА. Пример. Изменить логотип «Словяночки», не изменяя общей концепции: очеловечить лицо девочки, сделать его менее схематичным и минималистичным, используя старый логотип как шаблон, нарисовать человеческое лицо, возможно, нечто похожее на «Милую Милу». Предложить изменение шрифта).

Общая информация.

(Информация о предыдущих рекламных действиях предприятия по продвижению данной марки за последний период. Краткое изложение данных маркетинговых исследований.)

Цели рекламной кампании.

(К каким действиям должна побуждать реклама).

Цели рекламного ролика.

(Задание РА по конкретному рекламному продукту (аудио- видео клипу , макету и т.п.)

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.