Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМоделювання (рольові ігри) занять з розвитку зв’язного мовлення, їх аналіз.

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ:

1. Розробити 1 конспект заняття з розвитку зв’язного мовлення.

2. Розподілити ролі: вихователь, діти.

3. Розробити характеристику-легенду для кожної дитини з урахуванням стану розвитку її мовлення.

4. Підготувати наочний матеріал.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактики: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник / За ред.. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 2007. – 542 с. – С. 408 – 430.

2. Гавриш Н. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят / Н.В. Гавриш: [Навчально-методичний посібник]. – К.: Вид. дім „Шкільний світ”: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 119 с. – С. 64-76.

3. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч.посібник / За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 143-174.

4. Развитие речи детей дошкольного возраста / Под ред Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение, 1984. – 223 с. – С.139 – 144.

5. Дидактичні ігри та вправи з розвитку української мови у дітей дошкільного віку // Дитячий садок. – 2000. – лютий. - № 5. – Вкладка. – С. 1 – 4.

6. Богуш А.М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи. Навчально-методичний посібник / А.М. Богуш, Н.І. Луцан. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 256 с.

7. Зімакова Л.В. Теорія і методика розвитку мовлення у схемах, таблицях, тезах: Навчальний посібник / Л.В. Зімакова. – Полтава, 2007. – 48 с.

8. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН України, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с. – С. 71-78, 90-99.

9. Дитина. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – К.: Освіта, 1993. – 272 с. – Підрозділи “В країні граматики” в кожній віковій групі.

10. Малятко. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – К.: Освіта, 1999. – 272 с.11. Богуш А.М. Мова ваших дітей / А.М. Богуш. – К.: Радянська школа, 1989. – 130 с. – С. 5-11.

 

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Зразки розповідей, описів
Конспект заняття
Участь в обговоренні
Моделювання, дидактичний матеріал
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11

 

ТЕМА.Особливості засвоєння слова у дошкільному віці

МЕТА.З’ясувати сутність та значення лексичної роботи з дошкільниками. Засвоїти кількісну та якісну характеристики словника дітей дошкільного віку. Вивчити завдання та зміст словникової роботи в різних вікових групах дошкільного закладу.

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: лексика, лексичне значення, пряме та переносне значення, семантичний розвиток; тематичний словник, словник-мінімум.

ОБЛАДНАННЯ: Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Аналіз завдань і змісту роботи з розвитку словника дітей молодшого та старшого дошкільного віку за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

3. Укладання тематичного словника та словників-мінімумів, тлумачення значень висловів.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ:

1. Особливості засвоєння слова у дошкільному віці:

А) слово як одиниця мови;

Б) кількісна зміна лексичного запасу дітей на основних етапах дитинства;

В) якісний розвиток словника дошкільників.

2. Завдання словникової роботи.

3. Зміст слонової роботи.

4. Принципи словникової роботи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Дати визначення опорних понять теми, підготуватись до тестування.

ІІ. Практичні завдання:

1. Аналіз програмових вимог з розвитку словника дітей дошкільного віку.

2. Обговорення тематичного словника до теми «Поняття про час» для дітей старшого дошкільного віку.

3. Обговорення словників-мінімумів на теми «Одяг» - для дітей молодшого дошкільного віку (для 3-х занять) та «Транспорт» - для дітей старшого дошкільного віку (для 3-х занять).

4. Обговорення пояснень дітям переносного значення наведених висловів: свіжі сили, золоті руки, золоте серце, кам’яне серце, золота осінь, дощ стукає у віконце, прокинулось сонечко, хліб святий, шовкове волосся.

ІІІ. Самостійна робота:

1. Випишіть з Базової програми «Я у світі» завдання з розвитку словника. Порівняйте їх за принципом ускладнення завдань залежно від вікової групи, використайте таблицю:

Назва програми, місце і рік видання Назва розділу та підрозділу за програмою Завдання з розвитку діалогічного мовлення
молодша група середня група старша група підготовча група
Я у світі (Київ, 2008) Мовленнєвий розвиток.        

2. Складання тематичного словника до теми «Поняття про час» для дітей старшого дошкільного віку. Словничок розмістіть у таблицю.

Тема: Поняття про час

Іменники Прикметники Дієслова Прислівники Інші частини мови Приказки, прислів’я, фразеологізми

3 Складання словників-мінімумів на теми «Одяг» - для дітей молодшого дошкільного віку (для 3-х занять) та «Транспорт» - для дітей старшого дошкільного віку (для 3-х занять).

4. Прочитайте наведені вислови. Як ви поясните дітям переносне значення цих фраз: свіжі сили, золоті руки, золоте серце, кам’яне серце, золота осінь, дощ стукає у віконце, прокинулось сонечко, хліб святий, шовкове волосся.

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник / За ред. Богуш А.М. - К.:Вища школа, 2007. – 542 с. – С. 318-327.

2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч.посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 174-188.

3. Богуш А.М. Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку: Навчальний посібник. – Київ: Видавничий Дім “Слово”, 2003. – 344 с.

4. Богуш А.М. Мова ваших дітей / А.М. Богуш. – К.: Радянська школа, 1989. – 130 с.

5. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН україни, АПН України; наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

6. Зімакова Л.В. Теорія і методика розвитку мовлення у схемах, таблицях, тезах: Навчальний посібник / Л.В. Зімакова. – Полтава, 2007. – 48 с.

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА

7. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації. – Київ, 1997. – 112 с.

 

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Таблиця за програмою «Я у Світі» про зміст та завдання розвитку словника
Тематичний словник, словники-мінімуми, тлумачення значення висловів
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12

ТЕМА.Методика розвитку словника дітей дошкільного віку. Методи і прийоми збагачення словникового запасу.

МЕТА.З’ясувати сутність та особливості використання методів та прийомів збагачення словникового запасу. Засвоїти особливості їх використання у різних вікових групах. Закріпити знання завдань та змісту словникової роботи в різних вікових групах дошкільного закладу.

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ:екскурсія, екскурсія-огляд, спостереження, розповідь, бесіда, дидактична гра.

ОБЛАДНАННЯ: Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Розв’язання педагогічних задач.

3. Аналіз конспектів, дидактичних ігор, бесід.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ:

1. Характеристика методів на збагачення словника:

а) екскурсія, екскурсія-огляд;

б) спостереження;

в) розглядання предмета і бесіда про нього;

г) бесіда за картинами (дидактичними – сюжетними, предметними, серіями картин; репродукціями художніх картин).

2. Методика лексичної роботи в процесі ознайомлення з художнім словом.

3. Дидактичні ігри на збагачення словника дітей:

а) дидактичні ігри з предметами та іграшками;

б) ігри з картинками;

в) настільно-друковані ігри;

г) словесні ігри.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Дати визначення опорних понять теми, підготуватись до тестування.

ІІ. Практичні завдання:

1. Аналіз програмових вимог з розвитку словника дітей дошкільного віку.

2. Розв’язання педагогічних задач:

Педагогічна задача№ 1: діти середньої групи „Ромашка” у повсякденному житті не характеризують предмети навколишнього середовища за формою, кольором, величиною, кількістю та функціональним призначенням. Доберіть та змоделюйте дидактичну гру на закріплення знань дітей про осінній одяг, умінь правильно називати та описувати його, узгоджувати числівники з іменниками у множині в родовому відмінку; привчати вживати ввічливі слова: будь ласка, добрий день, до побачення.

Педагогічна задача: діти першої молодшої групи (третього року життя) вивчили назви іграшок. Доберіть та змоделюйте дидактичну гру на закріплення назв п’яти іграшок (котика, собачки, ведмедика, зайчика, поросятка). Використайте з цією метою твори художньої літератури.

ІІІ. Самостійна робота:

1. Укладіть конспект екскурсії-огляду телефону в кімнаті завідуючої (див. зразок екскурсії-огляду групової кімнати: Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч. посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 191-193.)

2. Укладіть конспект заняття на розгляд предметів та бесіду про них на тему «Розглядання літнього дитячого одягу» (див. зразок екскурсії-огляду групової кімнати: Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч. посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 195-196.)

3. Укладіть бесіду за предметною та сюжетною картиною (картина за вибором студента).

4. Укладіть конспект заняття за репродукцією художньої картини. Тематику репродукцій дивіться у підручнику (Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч. посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 203.)

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник / За ред. Богуш А.М. - К.:Вища школа, 2007. – 542 с. – С. 327-341.

2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч.посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 188-207, 210-216.

3. Богуш А.М. Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку: Навчальний посібник. – Київ: Видавничий Дім “Слово”, 2003. – 344 с.

4. Богуш А.М. Мова ваших дітей / А.М. Богуш. – К.: Радянська школа, 1989. – 130 с.

5. Богуш А.М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи. Навчально-методичний посібник / А.М. Богуш, Н.І. Луцан. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 256 с.

6. Зімакова Л.В. Теорія і методика розвитку мовлення у схемах, таблицях, тезах: Навчальний посібник / Л.В. Зімакова. – Полтава, 2007. – 48 с.

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН України, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

2. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації. – Київ, 1997. – 112 с.

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Розв’язання педагогічних задач. Добір дидактичних ігор та наочності до них.
Конспект заняття на розгляд предметів та бесіда про них на тему «Розглядання літнього дитячого одягу»
Бесіда за предметною та сюжетною картиною
Конспект заняття за репродукцією художньої картини
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13

 

ТЕМА.Методика розвитку словника дітей дошкільного віку. Методи і прийоми сприяння освоєнню дітьми смислу слова та активізації словника.

МЕТА.З’ясувати сутність та особливості використання методів та прийомів сприянню освоєнню дітьми смислу слова та активізації словника. Засвоїти особливості їх використання у різних вікових групах. Закріпити знання завдань та змісту словникової роботи в різних вікових групах дошкільного закладу.

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ:багатозначні слова, антоніми, синоніми; лексична вправа, дидактична розповідь, дидактична гра, загадка.

ОБЛАДНАННЯ: Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Аналіз завдань і змісту роботи з розвитку словника дітей молодшого та старшого дошкільного віку за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

3. Тестування за основними теоретичними положеннями.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ:

1. Методи і прийоми роботи над смислом слова:

а) лексичні вправи;

б) дидактична розповідь.

2. Методика ознайомлення дітей з багатозначними словами, синонімами, антонімами. Дидактичні ігри.

3. Методика лексичної роботи в процесі ознайомлення з художнім словом.

4. Загадування і відгадування загадок.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Аналіз підібраних методів.

ІІ. Практичні завдання:

1. Моделювання підібраних методів словникової роботи.

2. Аналіз ходу використання методу та підібраної наочності.

ІІІ. Самостійна робота:

1. Доберіть 5 лексичних вправ та підготуйтесь до їх моделювання.

2. Доберіть 2 дидактичні гри для ознайомлення дітей з багатозначними словами, синонімами або антонімами.

3. Укладіть пояснювальний текст на вираз «на всі руки майстер» або «сидіти склавши руки» (зразок див. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник / За ред. Богуш А.М. - К.:Вища школа, 2007. – 542 с. – С. 338).

4. Вивчіть 5 загадок, 5 фразеологічних зворотів, 5 прислів’їв.

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник / За ред. Богуш А.М. - К.:Вища школа, 2007. – 542 с. – С. 318-327.

2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч.посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 174-188.

3. Богуш А.М. Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку: Навчальний посібник. – Київ: Видавничий Дім “Слово”, 2003. – 344 с.

4. Богуш А.М. Мова ваших дітей / А.М. Богуш. – К.: Радянська школа, 1989. – 130 с.

5. Богуш А.М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи. Навчально-методичний посібник / А.М. Богуш, Н.І. Луцан. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 256 с.

6. Зімакова Л.В. Теорія і методика розвитку мовлення у схемах, таблицях, тезах: Навчальний посібник / Л.В. Зімакова. – Полтава, 2007. – 48 с.

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН України, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

2. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації. – Київ, 1997. – 112 с.

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Добір 5 лексичних вправ та їх моделювання
Добір 2 дидактичних ігор для ознайомлення дітей з багатозначними словами, синонімами або антонімами
Укладання пояснювального тексту на вираз «на всі руки майстер» або «сидіти склавши руки»
Розповідання напам’ять 5 загадок, 5 фразеологічних зворотів, 5 прислів’їв
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14

 

ТЕМА.Становлення граматичної будови мови у дітей.

МЕТА.Ознайомити з основними закономірностями засвоєння граматичних значень дітьми дошкільного віку; з дитячим словотворенням, його характеристикою, видами, типами.

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ:граматична будова мови, граматична правильність; граматичні помилки, попередження, виправлення, словотворення, словотворчість, словосполучення; граматична компетенція.

ОБЛАДНАННЯ: книга К.І. Чуковського «Від 2 до 5».

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Тестування за основними теоретичними положеннями.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ:

1. Загальне поняття про граматичну будову мови.

2. Особливості становлення граматичної будови мови у дітей:

1) пасивне та активне засвоєння;

2) О.М. Гвоздєв про періоди засвоєння граматичної будови мови;

3) особливості засвоєння дітьми речень, оволодіння флексіями, узгодження й керування.

3. Типові помилки в граматичній будові мови дітей та їх причини.

4. Дитяче словотворення, його характеристика, види, типи, причини цього явища. Книга К.І. Чуковського “Від 2 до 5”.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Аналіз підібраних методів.

ІІ. Практичні завдання:

1. Обговорення статті О.М. Гвоздєва “Формирование у ребёнка грамматического строя русского языка”;

2. Обговорення книги К.І. Чуковського “Від 2 до 5”.

ІІІ. Самостійна робота:

1. Опрацюйте теоретичні питання за підручником та текстом лекції.

2. Прочитайте працю О.М. Гвоздєва “Формирование у ребёнка грамматического строя русского языка” (С. 260 – 274.) Зверніть увагу на явище словотворення, його причини та періоди становлення граматичної будови мовлення дітей дошкільного віку, особливості засвоєння дітьми речень, оволодіння флексіями, узгодження й керування.

3. Прочитайте з книги К.І. Чуковського “Від 2 до 5” главу “Дитяча мова”. Зверніть увагу на пояснення автором існування явища словотворення, його причини, приклади.

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч.посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 235 – 253.

2. Гвоздєва А.М. “Формирование у ребёнка грамматического строя русского языка” / Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста: Учеб.пособие для студентов высших и средних пед.учеб заведений / Сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 560 с. – С. 260 – 274.

3. Чуковский К. Сочинения в двух томах. Том І. Сказки. От двух до пяти. Живой как жизнь. – Москва: Правда,1990. – 654 с. – С. 73 – 154.

4. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник / За ред. Богуш А.М. - К.:Вища школа, 2007. – 542 с. – С.346-375.

5. Богуш А.М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи. Навчально-методичний посібник / А.М. Богуш, Н.І. Луцан. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 256 с.

6. Зімакова Л.В. Теорія і методика розвитку мовлення у схемах, таблицях, тезах: Навчальний посібник / Л.В. Зімакова. – Полтава, 2007. – 48 с.

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН України, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

2. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації. – Київ, 1997. – 112 с.

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Аналіз статті
Аналіз книги
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 15

ТЕМА.Методика формування граматичної компетенції

МЕТА.Закріпити знання основних умов, методів, прийомів та форм формування граматичної будови мовлення дітей дошкільного віку.

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ:граматична будова мови, граматична правильність; граматичні помилки, попередження, виправлення, словотворення, словотворчість, словосполучення; граматична компетенція.

ОБЛАДНАННЯ: Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Аналіз завдань і змісту роботи з розвитку граматичної будови мови дітей молодшого та старшого дошкільного віку за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

3. Тестування за основними теоретичними положеннями.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ:

1. Аналіз програмових вимог формування граматичної будови мови.

2. Умови та шляхи формування граматичної правильності мовлення.

3. Специфіка занять, їх види та типи.

4. Принципи, методи і прийоми формування граматичної правильності.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Аналіз підібраних методів.

ІІ. Практичні завдання:

1. Розгляд та аналіз вимог Базової програми «Я у Світі» з формування граматичної правильності мовлення.

ІІІ. Самостійна робота:

1. Випишіть 1 дидактичну гру та 1 дидактичну вправу на формування граматичної правильності мовлення.

Зразок оформлення дид. гри: 1. Вікова група (див. програму) 2. Мета 3. Ігрове завдання 4. Правила гри 5. Матеріал 6. Хід гри Зразок оформлення дид. вправи: 1. Вікова група (див. програму) 2. Мета 3. Хід вправи

Підготуйтеся до їх проведення.

2. Складіть розповідь на 1 слово важке у граматичному відношенні (кіно, кафе, таксі, метро, лото; рука, нога, книга; сандаля (жін.рід), босоніжка (жін. рід), тюфтелька (тюфтельки), східець (східці)). Зразок див. Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч.посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 262.

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч.посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 253-264.

2. Дидактичні ігри та вправи з розвитку української мови у дітей дошкільного віку // Дитячий садок. – 2000. – лютий. - № 5. – Вкладка. – С. 1 – 4.

3. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник / За ред. Богуш А.М. - К.:Вища школа, 2007. – 542 с. – С. 375-387.

4. Богуш А.М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи. Навчально-методичний посібник / А.М. Богуш, Н.І. Луцан. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 256 с.

5. Зімакова Л.В. Теорія і методика розвитку мовлення у схемах, таблицях, тезах: Навчальний посібник / Л.В. Зімакова. – Полтава, 2007. – 48 с.

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН України, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

2. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації. – Київ, 1997. – 112 с.

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Добір 1 дидактичної вправи та їх моделювання
Добір 1 дидактичної гри
Аналіз програми
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 16

 

ТЕМА.Особливості становлення звукової культури мовлення дітей дошкільного віку

МЕТА.Ознайомити з основними закономірностями становлення звукової культури мовлення, закріпити поняття звукова культура, фонетична компетенція, чинники звукової культури.

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ:звукова культура, фонетична компетенція, фонетика, артикуляція, дикція, орфоепічна правильність мовлення, літературна вимова, мовленнєве дихання, сила голосу, висота голосу, тембр голосу, темп мовлення, ритм мовлення, фонематичне сприйняття; звук, голосний, приголосний звуки.

ОБЛАДНАННЯ: схема будови артикуляційного апарату

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Тестування за основними теоретичними положеннями.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ:

1. Поняття звукової культури мовлення:

2. «Фонетика» як наукова галузь лінгвістики про звуки мовлення і фонеми;

3. особливості голосоутворення, будова органів мовлення;

4. складові звукової культури: дикція, орфоепічна правильність, мовленнєве дихання; голос, сила голосу, висота голосу, тембр голосу, гнучкість голосу; темп мовлення, ритм мовлення; фонематичний слух, фонематичне сприйняття; інтонаційна виразність, фразовий і логічний наголос.

5. Особливості звуковимови дітей у різних вікових групах:

- особливості звуковимови дітей молодшого дошкільного віку;

- особливості звуковимови дітей середнього дошкільного віку;

- особливості звуковимови дітей старшого дошкільного віку;

6. Причини оволодіння неправильною вимовою звуків.

7. Наукові теорії усвідомлення дітьми дошкільного віку звукової системи рідної мови (О. Гвоздєв, В. Бельтюков, Д. Ельконін, Р. Левіна).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Прочитати та проаналізувати статтю О.М. Гвоздєва «Як діти дошкільного віку спостерігають явища мови».

ІІ. Практичні завдання:

1. Обговорення статті О.М. Гвоздєва «Як діти дошкільного віку спостерігають явища мови»;

ІІІ. Самостійна робота:

1. Опрацюйте теоретичні питання за підручником та текстом лекції.

2. Прочитайте працю О.М. Гвоздєва «Як діти дошкільного віку спостерігають явища мови» (С. 560-570).

3. У зошиті з практичних занять схематично зобразіть будову артикуляційного апарату. Розробіть комплект дидактичного матеріалу – артикуляційні профілі вимови звуків [ч, ш, ж, з, с, р, л].

4. У зошити з практичних занять занотуйте класифікацію голосних і приголосних звуків, вивчіть її напам’ять.

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник: А.М. Богуш, Н.В. Гавриш / За ред. Богуш А.М. - К.: Вища школа, 2007. – 542 с. – С.264-279.

2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч.посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 266-280.

3. Гвоздєв О.М. Як діти дошкільного віку спостерігають явища мови / Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Упорядник Богуш А.М. Частина І та ІІ. – К: Видавничий Дім «Слово», 2005. – 720 с. – С. 560-570.

4. Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» / В.Є. Бенера, Маліновська Н.В. – К : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с. – С.255-263.

5. Зімакова Л.В. Теорія і методика розвитку мовлення у схемах, таблицях, тезах: Навчальний посібник. – Полтава, 2007. – 48 с. – С.23-27.

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН України, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

2. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації. – Київ, 1997. – 112 с.

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Аналіз статті
Дидактичний матеріал – артикуляційні профілі вимови звуків [ч, ш, ж, з, с, р, л]
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 17

ТЕМА.Методика виховання звукової культури мовлення дітей дошкільного віку

МЕТА.Закріпити знання завдань та змісту роботи з виховання звукової культури. Ознайомити з основними формами, методами, прийомами виховання звукової культури.

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ:звукова культура, фонетична компетенція, фонетика, артикуляція, дикція, орфоепічна правильність мовлення, літературна вимова, мовленнєве дихання, сила голосу, висота голосу, тембр голосу, темп мовлення, ритм мовлення, фонематичне сприйняття; звук, голосний, приголосний звуки.

ОБЛАДНАННЯ: малюнки-символи для артикуляційної гімнастики.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Тестування за основними теоретичними положеннями.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ:

1. Завдання та зміст виховання звукової культури мови у ДНЗ (аналіз програми).

2. Дидактична гра – основний метод удосконалення всіх компонентів звукової культури мовлення.

3. Методи та прийоми формування правильної звуковоимови: артикуляційні вправи, ізольована вимова звука, показ та пояснення артикуляції звука, розучування чистомовок.

4. Методи та прийоми ознайомлення з артикуляційним апаратом: казочка про веселого Язичка, показ артикуляційних профілів та опис артикуляції, розгляд артикуляційного апарату у люстерко тощо.

5. Методика заучування скоромовок.

6. Методи та прийоми розвитку мовленнєвого дихання.

7. Рухливі та хороводні ігри.

8. Розповіді на звуконаслідування та методика їх проведення.

9. Методи та прийоми вправляння дітей у виразному мовленні.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

І. Теоретичні завдання:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповідей на теоретичні питання.

2. Проаналізувати вимоги Базової програми «Я у Світі» щодо мовленнєвого розвитку.

ІІ. Практичні завдання:

1. Здійснити аналіз вимог програми щодо виховання звукової культури мови.

2. Підібрати малюнки-схеми, люстерка та серветки для артикуляційної гімнастики, наочність для виконання вправ на мовленнєве дихання.

3. Підібрати рухливу та хороводну ігри на виховання звукової культури.

4. Прочитати напам’ять п’ять скоромовок та шість чистомовок.

ІІІ. Самостійна робота:

1. Опрацюйте теоретичні питання за підручником та текстом лекції.

2. Виготовить наочність.

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання рідної мови: Підручник: А.М. Богуш, Н.В. Гавриш / За ред. Богуш А.М. - К.: Вища школа, 2007. – 542 с. – С. 286-297, 447-451.

2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навч.посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 280-286.

3. Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» / В.Є. Бенера, Маліновська Н.В. – К : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с. – С.265.

4. Зімакова Л.В. Теорія і методика розвитку мовлення у схемах, таблицях, тезах: Навчальний посібник. – Полтава, 2007. – 48 с. – С.23-27

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН України, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

2. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації. – Київ, 1997. – 112 с.

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання
Читання скоромовок, чистомовок
Дидактичний матеріал – малюнки-символи для артикуляційної гімнастики
Підбір рухливої гри та хороводної ігор.  
Відмова від відповіді -1
Відсутність на занятті з неповажних причин -1

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 18

 

ТЕМА.Методика виховання звукової культури мовлення на заняттях

МЕТА.Закріпити знання завдань та змісту роботи з виховання звукової культури. Учити використовувати основні методами та прийоми виховання звукової культури під час укладання конспектів занять різних типів.

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ:звукова культура, фонетична компетенція, фонетика, артикуляція, дикція, орфоепічна правильність мовлення, літературна вимова, мовленнєве дихання, сила голосу, висота голосу, тембр голосу, темп мовлення, ритм мовлення, фонематичне сприйняття; звук, голосний, приголосний звуки.

ОБЛАДНАННЯ: схеми-структура занять з виховання звукової культури мови різних типів.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Обговорення головних теоретичних положень.

2. Укладання конспектів тематичного і комплексного занять.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ:

1. Завдання та зміст виховання звукової культури мови у ДНЗ (аналіз програми).

2. Орієнтовна структура комплексного заняття з виховання звукової культури (молодша, середня, старша група).

3. Орієнтовна структура тематичного заняття з виховання звукової культури мови (молодша, старша групи) та підсумкового.

4. Методика проведення індивідуально-групових та індивідуальних занять тематично-логопедичної спрямованості.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.