Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 4. Світовий фінансовий ринок.

Тема 4. Світовий фінансовий ринок.

План:

1. Поняття та функції світового фінансового ринку.

2. Структура світового фінансового ринку.

3. Основні тенденції міжнародних фінансових ринків.

 

1. Поняття та функції світового фінансового ринку.

Ефективне функціонування будь-якої ринкової економіки потребує добре розвинутого фінансового ринку.

С Фінансовий ринок – економічні відносини, що виникають між продавцями і покупцями фінансових активів, а також економічні відносини, пов'язані з їх емісією та обігом.

Фінансовий актив — це товар фінансового ринку. Таким товаром є гроші (національна й іноземна валюта), комерційні та фондові цінні папери, а також цінні папери (акції, облігації, сертифікати), що виражають безумовне боргове зобов'язання страхових компаній і пенсійних фондів (страхове свідоцтво, медичний поліс, пенсійний поліс), дорогоцінні метали у зливках (за винятком ювелірних і побутових виробів з них), об'єкти нерухомого майна тощо.

Міжнародні фінанси є сукупністю відносин зі створення і використання коштів, необхідних для здійснення зовнішньоекономічної діяльності державами, фірмами, іншими юридичними та фізичними особами.

Міжнародні фінансові ринки виникли в результаті, з одного боку, поширення фінансових відносин на світогосподарські зв'язки, а з іншого — стали наслідком появи та розвитку фінансової підсистеми світової економіки.

Основними компонентами світових фінансів є світовий фінансовий ринок, фінанси транснаціональних корпорацій, міжнародна банківська справа та міжнародні портфельні інвестиції. Усі складові світових фінансів перебувають у тісній взаємозалежності та взаємодії. Найбільш поширеним є тлумачення світових фінансових ресурсів як ресурсів, що їх використовують у міжнародних економічних відносинах, тобто у відносинах між резидентами і нерезидентами.Не всі елементи фінансових ресурсів світу перебувають в обігу на світовому фінансовому ринку. Так, фінансова допомога надається хоча і з урахуванням становища її реципієнтів на ньому, однак не за законами попиту й пропозиції, а за дотримання реципієнтами певних економічних умов.

Що стосується золотовалютних резервів, то вони лише в окремих випадках були в обігу на світовому фінансовому ринку, коли цього вимагало особливо складне фінансове становище їхніх власників. Однак останнім часом астральні банки ряду країн приступили до скидання частини своїх золотих активів, оскільки провідна роль у стабілізації національних валют дедалі більше переходить до інших фінансових інструментів. Часткові продажі (від 1/3 до 2/3 золотого запасу) здійснили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Канада, Австралія.

Особливість міжнародних (світових) фінансів на відміну від державних (публічних) фінансів, а також фінансів фірм і фінансів домогосподарств полягає в тому, що вони представлені безліччю суб'єктів, тобто споконвічно вони є багатосуб'єктною категорією. Це означає, що немає єдиного міжнародного фонду коштів, зосередженого у конкретному місці, і немає конкретного суб'єкта, що є власником світової економіки. Фінансові ресурси світу здебільшого перебувають в обігу, утворюючи світовий фінансовий ринок.

Забезпечення механізму викупу в інвесторів належних їм фінансових активів, підтримка ліквідності.

фінансові ринки забезпечують механізм викупу в інвесторів належних їм фінансових активів і тим самим підвищують ліквідність цих активів. Викуп в інвесторів фінансових активів забезпечують фінансові посередники — брокери ринку, які в будь-який момент, коли це потрібно інвесторам, викупають фінансові активи.

Слід зазначити, що з розвитком технологій поділ фінансових ринків на міжнародні, регіональні та місцеві набуває доволі умовною характеру, оскільки на всіх цих ринках можуть проводитись операції з активами, які широко використовуються у міжнародній сфері. Фактично фінансовий ринок набув відносної організаційної цілісності у глобальному масштабі.

Фінансовий ринок існує ще у двох формах: організованій та неорганізованій.Організований ринок функціонує за визначеними правилами, встановленими банками та біржами.

Організованим ринком є біржовий ринок. Біржа — це, як правило, не комерційне підприємство, оскільки її основне завдання полягає не в отриманні прибутку, а в організації торгів фінансовими активами та у мобілізації тимчасово вільних коштів. У деяких країнах (Японії, скандинавських державах, Франції тощо) функціями бірж є встановлення курсів на фінансові та валютні активи або фіксація довідкових курсів валют.

Неорганізований ринок являє собою сферу обігу фінансових активів (тобто їх купівлю-продаж) через інші канали — брокерів, інвестиційні компанії, інвестиційні магазини і т. п.

Переважна частина операцій здійснюється на неорганізованому — позабіржовому, або міжбанківському, фінансовому ринку, на якому дилери проводять операції з використанням електронного й супутникового зв'язку.Більшість фінансових операцій проводяться через банки, які виконують на договірній основі доручення іноземних банків кореспондентів. Це дає змогу здійснювати фінансові операції безготівковим шляхом. Серед комерційних банків чи інших учасників фінансового ринку є дилери, які грають на пониження («ведмеді») або на підвищення («бики») курсу фінансового активу.

Міжбанківський ринок поділяється на прямий та брокерський. Брокерські (маклерські) фірми, працюючи і конкретним банком, виступають як посередники між продавцем і покупцем фінансового активу. До переваг роботи через брокера можна віднести анонімність при здійсненні угод, безперервність, процесу котирування, можливість пропонувати власні ціни.

З розвитком електронних засобів міжбанківського зв'язку і здійснення фінансових операцій значення брокерських фірм на міжбанківському ринку зменшилося, хоча вони й надалі відіграють вагому роль в операціях приватних осіб та невеликих фірм.

Для багатьох фінансових активів (цінні папери усіх видів, капітал, нерухомість) існує дві форми розміщення: первинна реалізація і вторинний продаж. Тому розрізняють первинний і вторинний ринки. На первинному ринку здійснюється первинне розміщення щойно випущених в обіг фінансових активів. На вторинному ринку перебувають в обігу раніше випущені фінансові активи. Тут у процесі купівлі-продажу активу визначається його дійсний курс (ціна), тобто проводиться котирування курсу фінансового активу. Іноді вторинний ринок називають біржовим та вуличним (позабіржовим).

За спеціалізацією фінансові ринки можна підрозділити на:

- ринки процентових ставок на іноземні валюти;

- ринки конверсійних операцій;

- ринки окремих розрахункових одиниць. За видами операцій:

- спот-ринки;

- форвард-ринки;

- ф'ючерсні ринки;

- своп-ринки.

Тема 4. Світовий фінансовий ринок.

План:

1. Поняття та функції світового фінансового ринку.

2. Структура світового фінансового ринку.

3. Основні тенденції міжнародних фінансових ринків.

 

1. Поняття та функції світового фінансового ринку.

Ефективне функціонування будь-якої ринкової економіки потребує добре розвинутого фінансового ринку.

С Фінансовий ринок – економічні відносини, що виникають між продавцями і покупцями фінансових активів, а також економічні відносини, пов'язані з їх емісією та обігом.

Фінансовий актив — це товар фінансового ринку. Таким товаром є гроші (національна й іноземна валюта), комерційні та фондові цінні папери, а також цінні папери (акції, облігації, сертифікати), що виражають безумовне боргове зобов'язання страхових компаній і пенсійних фондів (страхове свідоцтво, медичний поліс, пенсійний поліс), дорогоцінні метали у зливках (за винятком ювелірних і побутових виробів з них), об'єкти нерухомого майна тощо.

Міжнародні фінанси є сукупністю відносин зі створення і використання коштів, необхідних для здійснення зовнішньоекономічної діяльності державами, фірмами, іншими юридичними та фізичними особами.

Міжнародні фінансові ринки виникли в результаті, з одного боку, поширення фінансових відносин на світогосподарські зв'язки, а з іншого — стали наслідком появи та розвитку фінансової підсистеми світової економіки.

Основними компонентами світових фінансів є світовий фінансовий ринок, фінанси транснаціональних корпорацій, міжнародна банківська справа та міжнародні портфельні інвестиції. Усі складові світових фінансів перебувають у тісній взаємозалежності та взаємодії. Найбільш поширеним є тлумачення світових фінансових ресурсів як ресурсів, що їх використовують у міжнародних економічних відносинах, тобто у відносинах між резидентами і нерезидентами.

Не всі елементи фінансових ресурсів світу перебувають в обігу на світовому фінансовому ринку. Так, фінансова допомога надається хоча і з урахуванням становища її реципієнтів на ньому, однак не за законами попиту й пропозиції, а за дотримання реципієнтами певних економічних умов.

Що стосується золотовалютних резервів, то вони лише в окремих випадках були в обігу на світовому фінансовому ринку, коли цього вимагало особливо складне фінансове становище їхніх власників. Однак останнім часом астральні банки ряду країн приступили до скидання частини своїх золотих активів, оскільки провідна роль у стабілізації національних валют дедалі більше переходить до інших фінансових інструментів. Часткові продажі (від 1/3 до 2/3 золотого запасу) здійснили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Канада, Австралія.

Особливість міжнародних (світових) фінансів на відміну від державних (публічних) фінансів, а також фінансів фірм і фінансів домогосподарств полягає в тому, що вони представлені безліччю суб'єктів, тобто споконвічно вони є багатосуб'єктною категорією. Це означає, що немає єдиного міжнародного фонду коштів, зосередженого у конкретному місці, і немає конкретного суб'єкта, що є власником світової економіки. Фінансові ресурси світу здебільшого перебувають в обігу, утворюючи світовий фінансовий ринок.

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.