Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 14. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

(2 години)

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

ВСТУП.

1. Принципи і загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України (ст. 65 КК).

2. Обставини, які пом'якшують, та обставини, які обтяжують покарання (ст.ст. 66 і 67 КК).

3. Призначення покарання за незакінчений злочин та злочин, вчинений у співучасті (ст. 68 КК), пом’якшення покарання (ст. 69, 69-1 КК).

4. Призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків (ст.ст. 70-71 КК).

5. Правила складання покарань, зарахування строку попереднього ув'язнення та обчислення строків покарання (ст.ст. 72, 73 КК).

ВИСНОВКИ.

 

рекомендована література:

1. Горох О. П. Покарання за "наркотичні" злочини за кримінальним законодавством деяких європейських та азійських країн / О. П. Горох // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Запоріжжя, 2010. - Вип. № 1. - С. 152-161

2. Коновалова, А. Ю. Щодо вдосконалення визначення ступенів суворості штрафу та громадських робіт у КК України / А. Ю. Коновалова // Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф. (м. Харків, 15 травня 2009 року). - Харків, 2009. - С. 88-91

3. Шамара, О. В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень / О. В. Шамара // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спец. вип. №6. У 3-х ч., Ч. 1 : Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. - С. 72-77

4. Шуляков, В. Гуманізація покарань за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / В. Шуляков // Юридична наука та правоохоронна діяльність : Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та слухачів (м. Дніпропетровськ, 15 травня 2009 р.). - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 10. - С. 258-261

5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. - К.: Атіка, 2001. –160 с.

6. Омельчук О. М. Поняття та межі призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом: сучасний стан і перспективи удосконалення [Електронний ресурс] / О. М. Омельчук // Університетські наукові записки . - 2013. - № 3. - С. 401-407. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2013_3_56.pdf

7. Дудоров О. Спеціальні засади призначення покарання (продовження) [Електронний ресурс] / О. Дудоров // Слово Національної школи суддів України . - 2013. - № 1. - С. 67-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cln_2013_1_10.pdf

8. Ященко А. М. Призначення узгодженого покарання у випадку укладення угоди про примирення [Електронний ресурс] / А. М. Ященко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право . - 2013. - № 1077, вип. 15. - С. 121-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhIPR_2013_1077_15_32.pdf

9. Давидович І. І. Особливості призначення покарання за незакінчений злочин за наявності інших підстав для пом’якшення покарання [Електронний ресурс] / І. І. Давидович // Бюлетень Міністерства юстиції України . - 2013. - № 5. - С. 94-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bmju_2013_5_16.pdf

10. Омельчук О. М. Загальні засади призначення покарання: законодавче регулювання та практика застосування [Електронний ресурс] / О. М. Омельчук // Університетські наукові записки . - 2013. - № 4. - С. 360-366. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2013_4_45.pdf

11. Задоя К. П. Проблеми призначення покарання за нововиявлені "епізоди" "розірваної" злочинної поведінки особи в судовій практиці України [Електронний ресурс] / К. П. Задоя // Наше право . - 2013. - № 8. - С. 105-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nashp_2013_8_21.pdf

12. Коломієць Н. В. Правовий аналіз поняття заміни невідбутої частини покарання більш м’яким [Електронний ресурс] / Н. В. Коломієць // Форум права . - 2014. - № 1. - С. 254–258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_45.pdf

13. Демченко І. Загальні норми щодо призначення покарання за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн [Текст] / І. Демченко // Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. - 2014. - № 6. - С. 76-80

14. Ященко А. М. Деякі аспекти індивідуалізації покарання при його призначенні (пункт 3 частини 1 статті 65 КК України) [Текст] / А. М. Ященко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - N 1(электр). - С. 78-90

15. Давлатов Ш. Б. Окремі аспекти призначення додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністью [Текст] / Ш. Б. Давлатов // Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право" : науковий журнал. - 2014. - № 1. - С. 127-132.

16. Маньковський Л. К. Варіанти призначення неповнолітньому більш м’якого виду покарання, ніж передбачено законом [Електронний ресурс] / Л. К. Маньковський // Юридична наука . - 2014. - № 5. - С. 93-102.

17. Ященко А. М. Призначення більш м’якого покарання ніж передбачено законом: деякі аспекти законодавчої регламентації та практичної реалізації [Електронний ресурс] / А. М. Ященко // Наше право . - 2014. - № 3. - С. 128-133.

18. Масол Д. І. Вплив мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості на призначення покарання засудженому [Електронний ресурс] / Д. І. Масол // Європейські перспективи . - 2014. - № 6. - С. 127-132.

19. Андрушко П. П. Питання призначення покарання на підставі угод (про примирення та визнання винуватості) [Електронний ресурс] / П. П. Андрушко, М. М. Васюк // Форум права . - 2014. - № 3. - С. 12–15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_3_4.pdf

20. Міщук І. П. Порівняльно-правове дослідження призначення покарання за незакінчений злочин в Україні та деяких європейських державах [Електронний ресурс] / І. П. Міщук // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби . - 2014. - № 2. - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvikrvc_2014_2_6.pdf

21. Євдокімова О. В. Проблемні питання призначення покарання при укладенні угоди про примирення або визнання винуватості [Електронний ресурс] / О. В. Євдокімова // Право і суспільство . - 2014. - № 1.2. - С. 217-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2014_1.2_53.pdf

 

Мета лекції:

допомогти студентам опанувати принципи та загальні засади призначення кримінального покарання в Україні, пізнати, правильно визначати та застосовувати обставини, що впливають на вирішення питань щодо призначення покарання, а також правила призначення покарання за незакінчені злочини та злочини, вчинені у співучасті, за сукупністю злочинів та сукупністю вироків, правил складання покарань і зарахування строку ув'язнення, а також призначення покарання більш м'якого, ніж передбачено законом. Крім того, метою цієї лекції є також показати курсантам та студентам гуманізм кримінальної політики України в питанні призначення покарання за скоєні злочини, а також взаємозв’язок цієї теми з попередніми та з іншими науками.

 

ВСТУП

На попередній лекції ми розглянули, що таке покарання, яка його мета та які види покарань існують за діючим Кримінальним кодексом України.

Сьогодні ми зупинимося на призначенні покарань.

Призначення покарання в кримінальному праві України є одним із центральних і найважливіших його інструментів, який забезпечує втілення в життя завдань, які поставлені у ст.1 КК. Від правильного вирішення питання про призначення покарання залежить дотримання його принципів та досягнення мети. Саме на це звертається увага в Указі Президента України “Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян” (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1227/2003 р. від 29.10.2003 р.).

В розділі XI Загальної частини КК встановлені загальні засади призначення покарання, обставини, які пом'якшують або обтяжують покарання, встановлюються правила призначення покарання за незакінчений злочин, злочин, вчинений у співучасті, а також за сукупністю злочинів, правила складання покарань та обчислення строків покарання.

 
Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.