Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДокументальне оформлення кредитної заявки

 

Одним з основних питань, яке цікавить кредиторів ініціатора інвестиційного проекту, є можливість і порядок погашення його заборгованості перед ними. Ключові параметри процесу кредитування фіксуються в кредитній угоді, яка укладається між банком та позичальником, а саме:

¨ цільове призначення кредиту;

¨ сума наданого кредиту;

¨ термін повернення кредиту;

¨ умови і порядок його видачі (одноразово в повній сумі чи частками за певним графіком; переказуванням на розрахунковий або на депозитний рахунок; з використанням чекової або акредитивної форми безготівкових розрахунків і т.п.);

¨ умови і порядок погашення кредиту (починаючи з моменту одержання фінансових ресурсів чи через певний пільговий період, протягом якого виплати не здійснюються);

¨ процентні ставки за кредит;

¨ забезпечення зобов’язань позичальника перед банком (застава, гарантії і т.п.);

¨ права та відповідальність сторін.

Заспособом погашення кредити поділяються на:

¨ такі, що погашаються поступово;

¨ такі, що погашаються одноразовим платежем після закінчення строку кредитування;

¨ такі, що погашаються згідно з особливими умовами, зафіксованими в кредитній угоді (наприклад, за наявності пільгового періоду).

За характером та способом сплати процентів виділяють кредити:

¨ з фіксованою процентною ставкою;

¨ з процентною ставкою, яка коригується залежно від рівня інфляції та відповідних змін облікової ставки центрального банку (ставки рефінансування НБУ);

¨ зі сплатою позичальником процентів протягом періоду використання позичених коштів (щомісяця, щокварталу);

¨ зі сплатою позичальником процентів одночасно з одержанням позичкових коштів (так звані дисконтні кредити).Орієнтовний пакет документів, необхідний для одержання кредиту, включає:

1. Для приватного підприємця:

· Заява на одержання кредиту.

· Копія паспорта.

· Копія свідоцтва приватного підприємця.

· Копії патентів, ліцензій (за наявності).

· Документи, що підтверджують право власності на заставне майно.

· Договори оренди (за наявності).

· Чинні господарські договори (за наявності).

· Договори, на оплату яких будуть використані кредитні кошти (за наявності).

2. Для юридичної особи:

· Заява на одержання кредиту.

· Копія установчого договору.

· Копія статуту.

· Копія свідоцтва про реєстрацію підприємства.

· Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ.

· Протокол зборів засновників про намір узяти кредит.

· Копії паспортів керівника і головного бухгалтера.

· Копії наказів про призначення директора і головного бухгал­тера.

· Копії патентів, ліцензій.

· Документи, що підтверджують право власності на заставне майно.

· Договори оренди (за наявності).

· Чинні господарські договори (за наявності).

· Договори, на оплату яких видаються кредитні засоби (за наявності).

· Картка зі зразками підписів директора і головного бухгалтера.

При цьому слід пам’ятати, що «надання громадянином-підприємцем або засновником чи власником суб’єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб’єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації ...банкам ...з метою одержання ...кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності — карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбав­ленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди, — караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обій­мати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років» («Кримінальний кодекс України» ст. 222).

Кредити юридичним особам та приватним підприємцям можуть надаватися:

· за рахунок власних коштів комерційних банків (овердрафт, кредити в національній та іноземній валюті);

· за рахунок міжнародних кредитних ліній.

У табл. 2.2 наведено матрицю вибору оптимальної форми кредитування.

Відповідно до базових умов кредитної угоди, укладеної за надання ініціатору інвестиційного проекту фінансових ресурсів, складається графік повернення кредиту, тобто розклад виплат, пов’язаних з обслуговуванням заборгованості в межах строку кредитування (помісячно, поквартально, по роках).

Таблиця 4.2

Вибір оптимального напрямку кредиту залежно від параметрів бізнес-проекту

Параметр Вид діяльності
Торгівля Послуги Виробництво
Сума, дол. США  
До 10 тис. 1, 3, 6, 7, 8 1, 2, 3, 6, 7, 8 1, 2, 3, 6, 7, 8
10—20 тис. 3, 6, 7, 8, 9 2, 3, 6, 7, 8, 9 2, 3, 6, 7, 8, 9
20—75 тис. 4, 6, 7, 8, 9 4, 6, 7, 8, 9 4, 6, 7, 8, 9
75—100 тис. 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9
100—125 тис. 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8, 10
понад 125 тис. 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8, 10
Строк  
До 1 року 1, 3, 6, 7, 8 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10
До 2 років 1, 4, 6, 8, 9 1, 2, 4, 6, 8, 9 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10
До 3 років 6, 8, 9 5, 6, 8, 9 5, 6, 8, 9
До 5 років  
Мета кредитування  
Поповнення оборотних коштів 1, 3, 6, 7, 8 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Капітальні (реальні) інвестиції 1, 4, 6, 8, 9 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
           

 

Позначення кредитів
НУФ до 15 000 DM (мікрокредити)
НУФ до 50 000 DM (кредити для малого бізнесу)
ЄБРР до 20 000 дол. США
ЄБРР до 75 000 дол. США
ЄБРР понад 125 000 дол. США
Кредит у гривнях (власні кошти комерційного банку)
Овердрафт (власні кошти комерційного банку)
Валюта (власні кошти комерційного банку)
Фонд «Євразія»
НУФ до 500 000 DM (кредити для спільних підприємств)

Резюме

1. Розробляючи стратегію фінансування бізнес-проекту, необхідно орієнтуватися на найдешевші фінансові ресурси з наявних на ринку. До таких належать, зокрема, кредити, які надаються в межах кредитних ліній, відкритих міжнародними фінансовими організаціями, а також інвестиції створених за їхньої підтримки венчурних фондів.

2. Бізнес-проект, шанси якого на фінансування міжнародними організаціями є найвищими, має відповідати таким вимогам: передбачати розширення існуючого або суміжного бізнесу, бути ініційованим конкурентоспроможним підприємством, мати інноваційну спрямованість та високоякісне маркетингове обґрунтування, забезпечувати сталі фінансові потоки.

3. Бізнес-план для подання міжнародним фінансовим організаціям має бути структурованим за певними стандартами, уміщувати переважно табличну та текстову інформацію, ураховувати у фінансовому розділі лише приріст грошових потоків унаслідок реалізації проекту, а не грошові потоки компанії в цілому, передбачати мінімально необхідний обсяг інвестицій в основні засоби та реконструкцію підприємства, реалістично оцінювати терміни реалізації проекту, ураховувати потребу підприємства в додатковому оборотному капіталі.

4. Для одержання кредиту юридичною особою необхідний такий пакет документів: заява, копія установчого договору, копія статуту, копія посвідчення про реєстрацію підприємства, посвідчення про реєстрацію платника ПДВ, протокол зборів засновників про намір узяти кредит, копії паспортів керівника і головного бухгалтера, копії наказів про призначення директора і головного бухгалтера, копії патентів, ліцензій, документи, що підтверджують право власності на заставне майно, договори оренди (за наявності), чинні господарські договори (за наявності), договори, на оплату яких видаються кредитні засоби (за наявності), картка зі зразками підписів директора і головного бухгалтера.

5. Відповідно до базових умов кредитної угоди, укладеної за надання ініціатору інвестиційного проекту фінансових ресурсів, складається графік повернення кредиту, тобто розклад виплат, пов’язаних з обслуговуванням заборгованості в межах строку кредитування (помісячно, поквартально, по роках).

6. За розробки бізнес-плану необхідно приділити значну увагу гарантуванню безпеки капіталу, який передбачається залучити у формі інвестицій або кредитів. Система способів гарантування прав інвесторів та кредиторів може розглядатися як корпоративне управління у вузькому розумінні цього поняття. Отже, у бізнес-плані треба висвітлити питання, які стосуються організації корпоративних відносин у процесі реалізації підприємницького проекту.

 

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.