Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозробка стратегії діяльності АП.

Розробка програми діяльності компанії є першим етапом стратегічного планування.

Стратегічне планування - це управлінська діяльність по створенню й підтримці стратегічної відповідності між цілями фірми, її потенційними можливостями й шансами в сфері маркетингу.

Головне завдання компанії - створити господарський механізм, що забезпечує найбільш вигідну швидку адаптацію авіакомпанії до зовнішніх умов, що змінюються.

Це дозволяє зменшити невизначеність і ризик у господарській діяльності й забезпечити концентрацію ресурсів на обраних напрямках.

Зміст стратегічного планування складається:

1.Створення умов для стримування прагнення керівництва до максимізації поточного прибутку на шкоду досягненню довгострокової мети

 

Рисунок 9.2. – Стратегічна карта авіакомпанії

2.Орієнтування керівників більшою мірою на передбачення.

3.Створення умов для встановлення обґрунтованих пріоритетів розподілу завжди обмежених ресурсів.

В розділ також описується стратегія маркетингу, що полягає в приведенні можливостей підприємства у відповідність із ситуацією на ринку.

У широкому розумінні загальна стратегія маркетингу — це система конкретних стратегій щодо вибору і формування:

а) цільового ринку фірми;

б) номенклатури та асортименту авіа послуг та робіт;

в) системи збуту та реалізації послуг;

г) політики ціноутворення;

д) способів організації рекламної кампанії;

е) політики формування попиту та стимулювання збуту послуг авікомпанії.

У плані маркетингу повинні бути надані конкретні рекомендації щодо вдосконалення комерційної діяльності авіакомпанії у частині формування та задоволення попиту на авіаційні перевезення (роботи, послуги).Стратегічне планування — це управлінський процес створення і забезпечення стратегічної відповідності між цілями, потенційними можливостями, шансами авіакомпанії і результатами взаємодії зі своїми найчисленнішими маркетинговими агентами-посередниками з продажу авіаційних перевезень.

Етапи планування:

- цілі та завдання взаємодії авіакомпанії з агентами.

- програма роботи з агентами.

- плани щодо розвитку агентської мережі.

- стратегія підвищення ефективності співпраці

Реалізація загальної стратегії маркетингу здійснюється:

1) вибором відповідних каналів збуту продукції (послуг) фірми;

2) формуванням цінової політики;

3) вибором способів реалізації рекламної кампанії;

4) формуванням політики підтримки продукту (послуг) фірми.

Розробка товарної політики

Робота з вибору видів авіаперевезень і послуг, які повинні стати основою бізнесу компанії.

1.Необхідно дати опис всіх існуючих і нових видів авіаперевезень, робіт і послуг.

2.Які потреби (справжні або потенційні) покликані задовольняти пропоновані транспортні послуги (на внутрішньому й зовнішньому ринках).

3.На яких клієнтів розраховані перевезення й послуги.

4.Динаміка попиту (платоспроможна потреба) населення на даний вид перевезення.

5.Чому віддають перевагу даним видам перевезень. У чому основна перевага пропонованих послуг конкуруючих авіакомпаній.

6.Які технологічні й економічні особливості пропонованих послуг.

7.Рівень і передбачувана динаміка тарифів і цін на перевезення й послуги.

8.Техніко-економічні параметри перевезень і послуг.

9.Як організоване передпродажне й псляпродажне обслуговування пасажирів? Наявність вантажних терміналів.

Авіакомпанія проводить цілеспрямовану політику підвищення якості перевезень, представлених послуг і робіт 4 груп:

- продукція вищої якості (безпека послуг);

- конкурентоспроможна транспортна продукція;

- продукція зниженого рівня якості;

- продукція з низькою якістю (послуг).

При формуванні асортиментів транспортних послуг важлива маркетингова діяльність по дослідженню життєвого циклу тих або інших видів перевезень і послуг, і напрямків польотів.

 

Розробка цінової політики АП

Цінова політика авіакомпанії у бізнес-плані відображується за напрямками:

1. Міжнародний та внутрішній ринок авіа послуг та робіт.

2. Перевезення пасажирів та вантажів.

3. Чартерні та регулярні рейси.

4. Тарифи на авіаперевезення пасажирів у залежності від дальності маршруту та набору послуг.

5. Тарифи на вантажні перевезення у залежності від типу вантажу, протягу маршруту, додаткових умов замовника.

Цінова політка повинна відображати систему знижок, яку застосовуватиме авіакомпанія.

Стратегія преміальних цін (або знижок із цін) має багато варіантів. При цьому використання того чи того виду знижки визначається характером її спрямування.

Таблиця 9.1

Види та напрямки застосування знижок

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.