Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСітка розвитку товару / ринку для хлібопекарського підприємства

    Існуючі ринки Існуючі товари Нові товари
1. Глибше проникнення на ринок 2. Розвиток товару
Стати спонсором у проведені Дня Сім’ї на Хрещатику. * Розмістити телевізійну рекламу на каналах «Україна», «Новий», «НТН». * Розмістити рекламу продукції в журналах «Ліза», «Даша» та в газетах «Сорока», «Газета нашого району». Дати рекламу весільних короваїв у журналі «Весілля». * Покращити викладку кондитерських виробів в супермаркетах «Ашан», «Метро», «Фуршет». * Замінити упаковку всього асортименту хліба на паперову з маленьким віконечком посередині. * Створити новий виріб, який би міг стати «візитною карткою» підприємства – «Обідній ріжок» – рогалики з різними наповнювачами: шоколадним кремом, тірамісу, крем-брюле, сиром, твердим сиром і зеленню, твердим сиром і грибами. * Запровадити новий вид короваю з вмістом родзинок –«Святкова лоза». * Розширити асортимент наповнювачів для булочок – з шоколадом, абрикосом, твердим сиром. * Випустити низькокалорійне печиво «Вівсяночка» з вівсяного борошна.
    Нові ринки 3. Розширення меж ринку 4. Диверсифікація
* Відкрити фірмові магазини у сусідніх обласних центрах: Житомирі, Чернігові, Полтаві, Черкасах, Вінниці. * Укласти угоди на постачання булочок у їдальні, школи, дитячі садки, вищі навчальні заклади: НУХТ, НУ ім. Т.Г. Шевченка. Відкрити нову точку продажу продукції підприємства біля Центрального автовокзалу та залізничного вокзалу Київ-Пасажирський. * Укласти договори на сезонні поставки продукції на дитячі туристичні бази і санаторії, які знаходяться в зоні відпочинку «Пуща-Водиця». * Укласти договір на поставку продукції підприємства з дитячим будинком «Сонечко». * Запровадити виробництво хлібного квасу «Колосок». * Запровадити виготовлення сумішей та каш для дітей «Матуся». * Запровадити виготовлення макаронних виробів під ТМ «Пані-Господиня». * Запровадити виготовлення косметичної лінії з догляду за шкірою та волоссям на основі екстракту житнього хліба –«ЕкоШайн». * Запровадити фасування круп під ТМ «Пані-Господиня». * Організувати видання кулінарного журналу «Пані-Господиня». * Впровадити виготовлення сухих сніданків зі злаками «Добрий ранок».

Тестові завдання по темі 

1. Стратегія росту бізнесу згідно з моделлю І.Ансоффа, якапередбачає збільшення обсягу збуту завдяки виходу фірми на новий ринок з наявним товаром, називається:

а) стратегія глибокого проникнення на ринок;

б) стратегія розвитку ринку;

в) стратегія диверсифікації.

 

2. Стратегія зростання фірми, яка застосовується, коли фірма може одержати додаткові вигоди за рахунок переміщення в межах галузі (об'єднання зусиль з іншими фірмами з метою збільшення частки ринку та прибутку), називається:

а) інтенсивне зростання;

б) інтеграційне зростання;

в) диверсифікаційне зростання.

3. Метод стратегічного аналізу, який дозволяє визначити сильні і слабкі сторони фірми, а також її можливості та загрози, називається:

а) планування маркетингових стратегій;

б) SWOT-аналіз;

в) маркетинговий аудит.

 

4. Вид інтеграційного зростання, який застосовується у випадках, коли фірма об'єднує зусилля з посередником, називається:

а) стратегія прямої інтеграції;

б) стратегія зворотної інтеграції;

в) стратегія горизонтальної інтеграції.

5. Види діяльності і товарів, на яких спеціалізується фірма, називається:

а) бізнес-портфель фірми;

б) стратегічна бізнес-одиниця;

в) маркетингова стратегія.

 

6. Типовий шлях життєздатнього СБО такий:

а) "Дійна корова" – " Зірка" – "Важка дитина";

б) "Важка дитина" – "Зірка" – "Дійна корова";

в) "Зірка" – "Важка дитина" – "Дійна корова".

 

7. Вид диверсифікаційного зростання, який застосовується у випадках, коли фірма передбачає випуск нових товарів, які призначені для наявних клієнтів фірми, але не пов'язані з наявними товарами технологічно, називається:

а) концентрична диверсифікація;

б) горизонтальна диверсифікація;

в) конгломерантна диверсифікація.

 

8. СБО, яка перебуває на етапі зростання життєвого циклу, є лідером на даному ринку і потребує значних коштів для підтримки росту, називається:

а) "Зірка";

б) "Дійна корова";

в) "Собака".

 

9. Основна узагальнена довгострокова мета фірми, в якій задекларовано її призначення, називається:

а) місія фірми;

б) маркетингова ціль;

в) маркетинговий аудит.

 

10. Маркетингова конкурентна стратегія наступу (атаки) дляфірм, мета яких збільшити частку ринку і зайняти місце лідера, називається:

а) стратегії челенджера;

б) стратегії послідовника;

в) стратегії нішера.

 

Література [ 1, с.57–76; 2, с.681–711; 4, с.316–359; 5, с.161–198; 8, с.229–245; 13, с.148–163; 14, с.512–586].

Тема 11. Контроль маркетингу

 

Мета практичного заняття: дослідження сутності та типів контролю маркетингової діяльності.

 

Питання для обговорення

 

1. Розкрийте сутність контролю маркетингової діяльності.

2. Назвіть етапи процесу контролю результатів маркетингової діяльності.

3. Визначте типи контролю маркетингової діяльності.

4. Розкрийте сутність маркетингового аудиту, дайте характеристику його видів.

Тестові завдання по темі

 

1. Процес вимірювання і оцінювання результатів реалізації планів маркетингу, виконання дій, що коригують, забезпечують досягнення маркетингових цілей, називається:

а) управління відділом маркетингу;

б) контроль маркетингу;

в) планування маркетингу.

 

2. Процес контролю маркетингу починається з:

а) обґрунтування планових показників;

б) планування маркетингових заходів;

в) формування комплексу маркетингу.

 

3. Метою контролю за виконанням річних планів є:

а) з’ясування ефективності використання маркетингових можливостей;

б) переконання в досягненні запланованого;

в) визначення стратегічних напрямків розвитку.

 

4. Для контролю маркетингу використовують метод стратегічного аналізу, який називається:

а) АВС-аналіз;

б) метод Хітча;

в) дедуктивний метод.

 

5. Контроль маркетингу передбачає:

а) контроль результатів, маркетинговий аудит;

б) контроль конкурентів;

в) контроль частки ринку, аудит ціни.

 

Література [1, 2, 5, 8, 13, 14].

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги

Невід’ємною частиною засвоєння студентами заочної форми навчання дисципліни «Маркетинг» є виконання контрольної роботи.

Виконання контрольної роботи передбачає закріплення студентом набутих знань з дисципліни «Маркетинг», а також розвиває навички аналізу інформації, ведення спостереження, систематизації знань і фактів.

В контрольній роботі мають бути продемонстровані вміння студента працювати з джерелами інформації різного типу, відбирати та узагальнювати матеріал, обґрунтовувати свої висновки та пропозиції, логічно мислити, грамотно і послідовно викладати свої думки.

Для виконання контрольної роботи студент повинен ознайомитись із змістом роботи. Потім, опираючись на лекційний матеріал, який є тільки спрямовуючим, слід ретельно опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури, зробити необхідні виписки та підібрати ілюстративний матеріал.

Виконувати контрольну роботу потрібно самостійно, демонструючи власні міркування та ставлення до питань, що розглядаються.

Робота має бути виконана з точки зору виявлення можливостей практичного використання набутих теоретичних знань у практичній діяльності підприємств.

Контрольна робота повинна мати титульну сторінку, на якій вказуються: назва навчального закладу, дисципліна, прізвище, ім’я та по батькові студента, факультет, курс, група, номер залікової книжки, прізвище, ім’я та по батькові викладача, який видав завдання на контрольну роботу. Наприкінці роботи слід навести список використаної літератури, поставити підпис і дату виконання.

Робота виконується на стандартних аркушах паперу, які потім зшиваються, або в учнівському зошиті. Всі сторінки нумеруються.

Мова контрольної роботи – державна.

Контрольна робота має бути подана у термін, встановлений деканатом. Захист контрольної роботи проводиться перед екзаменом. Студенти, яким контрольна робота не зарахована, до екзамену з дисципліни не допускаються.

В контрольній роботі кожен студент повинен охарактеризувати підприємство (на вибір студента) за певним переліком питань, які відповідають функціям маркетингу.

Обсяг контрольної роботи – 12-15 друкованих сторінок.

 

 

Зміст контрольної роботи

 

Перелік питань для виконання контрольної роботи на тему:

«Дослідження маркетингової діяльності … (підприємства)»

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.