Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОСНОВИ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

 

ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I–II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.130106 “ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ

ВЕДЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА”

 

 

 
 

 

 


2008

Укладачі: Терновик В.Я., викладач вищої категорії,

Терновик І.В., викладач першої категорії.

 

 

Рецензент: Коротун В.Ф., викладач вищої категорії.

 

 

В даному посібнику висвітлено основні питання електрифікації та автоматизації: електричні кола постійного та змінного струму, електричні вимірювання і прилади, електричні машини, напівпровідникові та фотоелектричні прилади, датчики систем автоматики, питання застосування електричної енергії та автоматичного керування технологічними процесами в сільськогосподарському виробництві, основи енергозбереження в агропромисловому комплексі. Велику увагу приділено апаратам курування і захисту, електронагрівальним установкам та установкам для електричного освітлення та опромінення, заходам щодо безпеки праці при експлуатації електроустановок.

Рекомендовано для студентів денної та заочної (дистанційної) форм навчання.


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Науково-технічний прогрес у сфері енергокористування і енергоозброєння провів людство від первісного вогнища до сучасних атомних енергоустановок. Віхами на цьому шляху були водяне колесо, парова машина, електрика, тощо.

Енергетична проблема, яка сьогодні є надзвичайно актуальною практично для всіх країн світу, особливо гостро відчувається в Україні. Традиційні шляхи і ставлення до енерговикористання надалі стають неможливими. Необхідно шукати нові шляхи ефективного використання енергоресурсів та забезпечення потреб суспільства в енергоносіях. Тому розв'язання вказаної проблеми пов'язано з підготовкою для країни висококваліфікованих спеціалістів, якіб орієнтувалися в усіх питаннях електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва.Програма навчальної дисципліни "Основи електрифікації і автоматизації" передбачає вивчення основних понять загальної електротехніки, електроніки і автоматики, електричних вимірювань, питань електрифікації, автоматизації і експлуатації електроустановок, що використовуються в сільськогосподарському виробництві.

Програмний матеріал слід вивчати з урахуванням сучасного рівня розвитку агропромислового комплексу, на основі досягнень національної і зарубіжної науки, передової практики.

Під час вивчення навчального матеріалу необхідно включати питання безпеки праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища та енергозберігаючим технологіям.

Після вивчення курсу студенти повинні знати: фізичні процеси, що відбуваються в лінійних електричних і магнітних колах постійного і змінного струму, елементарні методи їх розрахунку, будову і принцип дії силового електрообладнання, яке використовується в сільському господарстві, принцип роботи і конструкцію електричних приладів, схеми електронних пристроїв, що використовуються в автоматиці і автоматизованих системах управління сільськогосподарським виробництвом, та вимоги безпеки праці, електробезпеки і пожежної безпеки при експлуатації електроустановок сільськогосподарського виробництва.

Студенти повинні уміти: розраховувати прості лінійні електричні кола, проводити ремонт, монтаж, настроювання і необхідне регулювання електротехнічного обладнання, проводити обслуговування, виявляти й ліквідуватинеполадки в силових іосвітлювальних установках та електроприводах.

ВСТУП

В історії людства завжди існували проблеми, від розв'язання яких залежало їх існування і перспективи розвитку. З огляду на історичний шлях, яке пройшло людство, в розвитку виробництва, можна побачити певну взаємозалежність між його прогресом і збільшенням енергооснащення у виробництві та побуті. Ні в кого не виникає сумніву в тому, що науково-технічний прогрес міцно взаємопов'язаний з обсягами використання енергії. При цьому кожен наступний етап розвитку цивілізації вимагає збільшення кількості використання енергії.

Науково-технічний прогрес у сфері енергокористування і енергоозброєння провів людство від первісного вогнища до сучасних атомних енергоустановок. Віхами на цьому шляху були водяне колесо, парова машина, електрика, тощо.

Енергетична проблема, яка сьогодні є надзвичайно актуальною практично для всіх країн світу, особливо гостро відчувається в Україні. Традиційні шляхи і ставлення до енерговикористання надалі стають неможливими. Необхідно шукати нові шляхи ефективного використання енергоресурсів та забезпечення потреб суспільства в енергоносіях. Тому розв'язання вказаної проблеми пов'язано з підготовкою для країни висококваліфікованих молодших спеціалістів, які б вміли вирішувати всі проблеми пов’язанні з енергетикою.

Програма навчальної дисципліни " Основи електрифікації і автоматизації сільськогосподарського виробництва" передбачає вивчення основних понять електротехніки, електроніки, електричних вимірювань, питань електрифікації, автоматизації і експлуатації електроустановок, що використовуються в сільськогосподарському виробництві.

Програмний матеріал слід вивчати з урахуванням сучасного рівня розвитку агропромислового комплексу, на основі досягнень національної і зарубіжної науки, передової практики сільськогосподарського виробництва.

Після вивчення курсу студенти повинні знати: фізичні процеси, що відбуваються в лінійних електричних і магнітних колах постійного і змінного струму, елементарні методи їх розрахунку, будову і принцип дії силового електрообладнання, яке використовується в сільському господарстві, принцип роботи і конструкцію електричних приладів, схеми електронних пристроїв, що використовуються в автоматиці і автоматизованих системах управління сільськогосподарським виробництвом, та вимоги безпеки праці, електробезпеки і пожежної безпеки при експлуатації електроустановок сільськогосподарського виробництва.

Студенти повинні уміти: розраховувати прості лінійні електричні кола, проводити ремонт, монтаж, настроювання і необхідне регулювання електротехнічного обладнання, проводити обслуговування, виявляти й ліквідуватинеполадки в силових іосвітлювальних установках та електроприводах.

 

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.