Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКадрово-контрактні документи

План

1. Загальна характеристика контрактно-кадрових документів.

2. Заява. Різновиди заяв. Основні реквізити заяв.

3. Характеристика,її види за призначенням.. Основні реквізити характеристики.

4. Автобіографія, її різновиди, мовні особливості, основні реквізити.

5. Резюме. Основні вимоги до написання резюме.

6. Трудова угода, трудовий договір, контракт, трудова книжка: специфічні риси документів, їх реквізити.

7. Рекомендаційний лист.

8. Особовий листок з обліку кадрів.

9. Наказ щодо особового складу.

 

Питання для самоконтролю:

1. За яким критерієм документи об’єднуються в групу контрактно-кадрових?

2. У якій заяві треба зазначити адресу та паспортні дані автора?

3. У скількох примірниках укладають характеристику? Хто підписує характеристику7

4.У вас можливе підвищення по службі. Який вид характеристики ви повинні надати?

5. Які існують автобіографії?

6. У якій автобіографії слід указувати дівоче прізвище матері, дружини?

7. До яких документів за рівнем стандартизації належить резюме?

8. Назвіть структурні компоненти резюме.

9. У чому полягає різниця між трудовою угодою, трудовим договором і контрактом?

10. У скількох примірниках укладаються трудова угода, трудовий договір і контракт?

11. Як оформлюється дата в особовому листі з обліку кадрів?

12. у чому виявляються мовні особливості наказу щодо особового складу?

 

 

.Література:

Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування/

А.П.Загнітко, І.Г.Данилюк . – Донецьк, 2004.

Плотницька І.М. Ділова українська мова/ І.М.Плотницька .– К.: Вид-во „Центр

учбової літератури”, 2008. –

Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення/М. Зубков. – Харків: Торсінг, 2001.-Мацько Л.І. Культура української фахової мови / Л.І.Мацько , Л.В.Кравець. – К.: Вид-

во „Академія”, 2007

Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В.Шевчук,

І.В.Клименко. – К.:Алерта, 2012

Універсальий довідник з ділових паперів та ділової етики/ – К.: Довіра,2003.– 623с.

(Б-ка держ. Службовця.Держ.мова і діловодство)

Практична частина

Прочитайте документи, назвіть реквізити, яких не вистачає. Прокоментуйте недоліки текстів документів. Знайдіть порушення мовних норм.

З'ясуйте, які це документи за: а) стадіями створення; б) технікою відтворення; в) місцем укладання.

АМоє прізвище Клименко О.П. Я народився 13.04.1989.

У 1996 р. пішов в перший клас середньої школи №15 м. Киева. Навчатися мені дуже подобалося. Особливо мене захоплювали історія, англійська та українська мови.

Мої знання з гуманітарних наук допомогли мені зайняти призові місця на районній і міській олімпіаді з англійської мови.

У 2006 р. я поступив до ВМУ "Україна".

2013 рік Підпис

 

БЯ, Семінько Галина Павлівна, народилась в м. Києві. Закінчила Київську середню школу № 221.

На протязі 2008-2013 рр. навчалась в педагогічному університеті. Призначили працювати лаборантом кафедри.

Приймаю участь в громадській роботі.

Одружена, маю сина.

Підпис

З’ясуйте помилки в адресуванні заяви. Запишіть їх правильні варіанти, розкриваючи дужки.

Директору (і)нституту (у)країнської (м) ови НАН України від (с)таршого (н)аукового (с)півробітника Майстренка Дмитра Петровича Голові профкому заводу (м)еханіка цеху готової продукції Аркадія Мельника   Начальнику тресту „Київміськбуд- 1” В. П. Товстому Чернецької В. К., проживаючої по адресу: Пр. Панфілова, 7, кв. 789  

Прочитайте документ, укажіть пропущені реквізити. Знайдіть помилки, визначте їх тип за класифікацією мовних норм. Відредагований варіант запишіть у зошит.

ХАРАКТЕРИСТИКА

випускниці філологічного факуль­тету Донецького Національного університету (спеціальність «Українська мова та література», денна форма навчання) Дащенко Ольги Євгенівни, 1991 року народження, освіта вища, спеціаліст.

 

Дащенко О. Є. є випускницею філологічного факультету ДонНУ, в якому навчалася з 2008 року по 2013 рік.

За п'ять років навчання в університеті зарекомендувала себе як пунктуальна та тактична студентка. Рівень навчання - середній, але за словами викладачів, могла б вчитися краще.

Участі у конференціях не брала, але сумлінно ставилась до виконання громадської роботи.

Спеціалізується на кафедрі «Українська мова та література». На протязі трьох років працювала над дипломною роботою, темою якої є «Функціонально-семантична парадигматика відмінкових форм локативів». Науковий керівник – Загнітко Анатолій Панасович.

Дащенко О. Є. протягом навчання пройшла фольклорну, діалектологічну, дві педагогічні практики, оцінкою яких є «відмінно». За ці роки студентка здобула міцну методичну базу.

В колективі вона дружелюбна, чутлива дівчина. Користується повагою друзів, у неї велике коло спілкування.

Напишіть українською мовою біографію людини або резюме (на вибір), використавши подані словосполучення. Вивчіть ці словосполучення.

Автобіографія

В течение ... года вступить в брак (с кем) выйти замуж (за кого)   диплом с отличием до сего (до настоящего) времени жениться (на ком) занимать (какое) место по итогам соревнований находиться по адресу (о юридическом лице) по истечении срока по сей день по специальности получить образование поступить в университет поступить на работу привлекаться к работе (над чем) принимать участие (в чем) приобрести квалификацию приобрести специальность проживать по адресу состоять в браке   протягом ...року узяти шлюб /одружитися(із ким) вийти заміж (за кого), одружитися (із ким), узяти шлюб(із ким) диплом із відзнакою до цьогочасу (дотепер) одружитися(із ким), узяти шлюб(із ким) посідати(котре) місце за підсумками змагань розташовуватисяза адресою після закінченнятерміну до сьогодні; дотепер за фахом(зі спеціальності) здобутиосвіту вступитидо університету (в університет) статина роботу залучатисядо роботи (над чим) братиучасть (у чому) здобутикваліфікацію набутифах(у) мешкатиза адресою бути одруженим(одруженою)    
Резюме  
В круг моих обязанностей входит ... водительские права женатый замужем личные достижения печатные труды рабочий телефон сильные и слабые стороны претендента состояние здоровья управлять автомобилем учебное заведение холостой до моїх обов'язків належить права водія одружений заміжня, одружена особисті здобутки друковані праці службовийтелефон сильні й слабкі сторонипретендента станздоров'я . керуватиавтомобілем навчальнийзаклад неодружений

 

5. Виберіть правильний варіант відповіді:

У зовнішній особистій заяві обов’язково зазначають

А відомості про те, які саме документи додано до заяви

Б повну поштову та юридичну адресу установи, підприємства

В повну домашню адресу

Трудова книжка зберігається

А у керівника фірми, організації, установи

Бу відділі кадрів фірми, підприємства, установи

Ву її власника

Дія договору припиняється

Аза вимогою однією із Сторін

Бякщо виконання Стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до договору

Вза рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору

Контракт укладають

Атільки на певний термін

Бна період виконання певної роботи

Вна невизначений термін

5.5. Складні заяви містять

А висновки, підтвердження певної дії.

Б зауваження, оцінку окремого питання.

В запис про якийсь факт.

Г додаток, перелік документів.

5.6. Документ, у якому коротко викладають особисті, освітні та професійні відомості про особу з метою зацікавити потенційних роботодавців, – це

А довідка.

Б службова записка.

В резюме.

Г заява.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.