Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКАФЕДРА ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ І ЕМБРІОЛОГІЇ

ЗБІРКА

КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ І ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

ПО ТЕМАХ МОДУЛЯ 1

«ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ОДЕСА - 2008

 

Ульянов В.А., Горянова Н.А., Кувшинова И.И., Ульянцева Е.А.

Арнаутова Л.В., Тирон О.И., Кузьменко В.А.

 

Методичний посібник для самостійної підготовки студентів до практичних занять по курсу гістології, цитології та ембріології. – Одеса, 2008. – 124 с.

 

Методичний посібник призначений для самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу, викладеного в підручниках по гістології, цитології і ембріології. Складено відповідно до нині чинної «Програми по гістології, цитології та ембріології для студентів медичних ВУЗів України (Київ, 2006)». Учбовий матеріал розподілений по темах згідно кредитово-модульній системі організації учбового процесу, містить перелік контрольних питань, мікропрепаратів і електронограм до кожного заняття, завдання для самостійної роботи студентів, а також тестові завдання, включаючи тести з банку «Крок-1», (відмічені *).

 

МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЯ 1

Тема Лекції Практичні заняття Самостійна робота Індивідуаль-на робота.
Змістовний модуль 1. Цитологія. Основи загальної ембріології.
1. Введення в курс гістології, цитології і ембріології. Мікроскоп, мікроскопічні прилади, гістологічна техніка.   Підготувати огляд наукової літератури, або провести дослідження по якійсь темі.
2. Цитологія.  
3. Загальна ембріологія.  
4. Діагностика мікропрепаратів 1    
Змістовний модуль 2. Загальна гістологія
5. Поняття про тканини. Епітелій. Підготувати огляд наукової літератури, або провести дослідження по якійсь темі.
6. Тканини внутрішнього середовища. Кров. Лімфа .  
7. Сполучна тканина.  
8. Скелетні тканини.  
9. М'язова тканина.  
10. Нервова тканина.  
11. Діагностика мікропрепаратів 2    
Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 (ПМК-1)      
Всього годин – 105  
Кредитів ECTS – 3,5        
           

Аудиторна робота – 67%, СРС – 33%. 

Тематичний план лекцій

№ п\ п ТЕМА Кількість часов.
1. Введення в курс гістоологии, цитології і ембріології. Історія розвитку науки. Цитологія.
2. Основи загальної і порівнядбної ембріології
3. Поняття про тканини. Ткани загального призначення. Епітеліальна тканина.
4. Тканини внутрішнього середовиша. Кров. Лімфа.
5. Власне сполучна тканина
6. Скелетні ткани.
7. Тканини спеціального призначення. М’язова тканина.
8. Нервова тканина.
  Всего

Тематичний план практичних занять.

№ п\ п ТЕМА Кількість часов.
Змістовний модуль 1
1. Введення в курс гістології, цитології и ембріології. Мікроскопи. Мікроскопичні прилади.
2. Гістологічна техніка.
3. Цитологія 1. Загальна організація клітини. Поверхностний комплекс.
4. Цитологія 2. Будова цитоплазми.
5. Цитологія 3. Ядерний аппарат клітини. Клітинний цикл. Поділі, дозрівання, старіння і смерть клітин.
6. Загальна ембріологія. Ранні етапи ембріонального розвитку хребетних.
7. Загальни ембріологія. Розвиток, будова і функції провізорних органів хребетних.
8. Діагностика мікропрепаратів 1.
Змістовний модуль 2
9. Поняття про тканини. Епітеліальна тканина. Види одношарових епітелів.
10. Багатошаровий і залозистий епітелій.
11. Тканини внутрішнього середовища. Кров. Еритроцити. Тромбоцити. Плазма.
12. Кров. Гранулярні лейкоцити.
13. Кров. Агранулярні лейкоцити. Лімфа.
14. Ембріональний и постембріональний гемоцитопоез.
15. Сполучна тканина. Клітини пухкої волокнистої сполучної тканини.
16. Міжклітинна речовина. Сполучна тканина щільна и з спеціальними властивостями.
17. Хрящова тканина. Хондрогістогенез.
18. Кісткова тканина. Будова.
19. Розвиток в ріст кістки.
20. М’язова тканина. Скелетна.
21. М’язова тканина. Серцева і гладка.
22. Нервова тканина. Нейрони. Нейроглія.
23. Нервні волокна і закінченя.
24. Діагностика мікропрепаратів 2.
  Підсумковий контроль засвоєння модуля 1.
  Всего

Завданія для самостійної (індивідуальною) роботи студентів.

№ п\ п Тема Кількість часов.
Мікроскопічні прилади. Фазово-контрастна, темнопольова, інтерферентна мікроскопия. Гістологічна техніка. Основні приципи приготування препаратів для електронної мікроскопії. Кількістні методи досліджень.
Цитологія. Позаклітинні і пост клітинні структури. Реакція клітин на пошкоджуючи дію. Зворотні і незворотні зміни. Адаптація. Апоптоз і його біологічне і медичне значення. Старіння і смерть клітин.
Загальна ембріологія. Ембріогенез ланцетника і нижчих хребетних. Ембріональний розвиток хребетних, нижчі і висчі хребетні. Клонування тварин.
Работа с мікропрепаратами.
Поняття про тканини. Закономірності виникнення і еволюції тканин, теорії паралелізму і дивергентної еволюції. Поняття про клетинну популяцію. Стовбурові клітини, їх властивості. Детерміація і диференціювання клітин, їх молекулярно-генетичні основи. Поняття про гістогенетичний ряд (діфферон).
Кров і лімфа. Вікові зміни крові. Теорії кровотворення. Стовбурова кровотворна клітина. Моно- та лімфопоез. Поняття про бласттрансформації. Лімфа.
Сполучні тканини. Система сполучних тканин як внутрішнє середоіище организму Поняття про макрофагічну систему організму.
Хрящові і кісткові тканини. Перебудова кісток під час росту організму. Фактори які впливають на ріст кісток. З’єднання кісток. Класифікація. Будова суглобів, суглобовий хрящ, суглобува капсула, її структура.
М’язова тканина. Червоні і белі м’язові волокна. Будова м’язу как органу. Регенерація різних видів м’язової тканини.
Нервова тканина. Процеси транспорту речовин в нейроні. Поняття про нейромедіатори. Секреторні нейрони. Де- і регенерація нервових волокон. Морфологічний субстрат рефлекторної діяльності нервової системи (поняття про просту и складну рефлекторні дугах). Нейронна теорія.
Работа с мікропрепаратами 2
  Всего

Розподіл балів, привласнених студентам

Порядковий номер Модуль 1 (текущее тестировані) Кількість баллов
Змістовний модуль1
  Тема1.
  Тема2.
  Тема3.
  Тема4.
  Тема5.
  Тема6.
  Тема7.
  Тема8.
Змістовний модуль 2
  Тема9.
  Тема10.
  Тема11.
  Тема12.
  Тема13.
  Тема 14.
  Тема 15.
  Тема 16.
  Тема 17.
  Тема 18.
  Тема 19.
  Тема 20.
  Тема 21.
  Тема 22.
  Тема 23.
  Тема 24.
  Разом змістовні модулі
Підсумковий тестовий контроль засвоєння модуля 1
РАЗОМ сума балів

Максимальна кількість балів, що привласнюються студентам при засвоєнні кожного модуля (залікового кредиту ECTS), - 200.

Номер модуля Кількість учбових часов/кількість кредитів Кількість змістов-них модулів, їх номера. Кіль-кість практичних занять. Балли, которі нараховуються студентам.   Мінімаль-ний текучий рейтинг   Максим. текущий рейтинг
За оценки на занятиях За виполнені индивиду альної работи
„5” „4” „3” „2”
  Модуль1 105 / 3,5 2 (№№ 1-2) -  
                                         

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.