Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 7: ПОРІВНЯЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. РОЗВИТОК, БУДОВА І ФУНКЦІЇ ПРОВІЗИРНИХ ОРГАНІВ ХРЕБЕТНИХ.

 

Зміст

Провізорні органи хордових тварин. Особливості закладки провізорних органів у яйцеродних і хребетних. Формування позазародкових органів в еволюційному порядку. Жовтковий мішок, амніон, аллантоїс, хоріон, Сірозна оболонка і плацента: джерела розвитку, будова і функції. Типи плацент у ссавців і людини. Клонування тварин.

Контрольні питання

 1. Позазародкові органи.
 2. Жовтковий мішок, утворення, будова, функції.
 3. Алантоїс, утворення, будова, функції.
 4. Амніон, утворення, будова, функції.
 5. Сірозна оболонка, утворення, будова, функції.
 6. Хоріон, утворення, будова, функції.
 7. Пупковий канатик, утворення, будова, функції.
 8. Плацента, функції.

Самостійна робота студентів

 1. Типи плацент ссавців.
 2. Утворення, будова ворсин хоріону.
 3. Клонування тварин.

 

Основна література

1. Луцик О.Д. Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологія людини. Львів. Мир. 1992. С.378-383.

2. Юріна Н.А.,Торбек В.Е., Румянцева Л.С. Основні епапи ембріогенезу хребетних тварин і людини. М.: Вид-во УДН, 1984. С.33-43.

3. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 1989.С.72-96.

 

Додаткова література .

4. Лабораторні заняття по курсу гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Ю.И.Афанасьева. М.: Вища школа. 1990. С.56-64.

5. Напханюк В.К., Сервецкий К.Л. Практикум по цитології, загальній гістології і ембріології. Навчальний посібник. Одеса, 1999. С. .47-60 Практикум по гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Н.А.Юриної, А.И.Радостиної. М.: Вид-во УДН. 1989. С.39-52

6. Алмазов И.В., СутуловЛ.С. Атлас по гістології і ембріології. М.:Медицина,1978.

7. Напханюк В.К. Основи цитології, загальної гістології і ембріології (курс лекцій) .Одесса.1999. С.100-117.

 

Тестові завдання М1 см1 т7

1. В ході умовного експерименту у зародка ссавців пошкоджені клітини первинної (позазародковою) ентодерми. Утворення яких органів буде порушено у плоду?A. Шлунку і кишечника

B. Жовткового мішка і аллантоїса

C. Печінки і підшлункової залози

D. Хоріону

E. Амніотичної оболонки

 

2. При вивченні ембріогенезу ссавців виявлена структура, утворена позазародковою ентодермою і вісцелярним листком мезодерми, вростаюча в амніотичну ніжку і така, що сполучається із задньою кишкою плоду. Як називається ця структура?

А. Алантоїс

В. Жовточний мішок

С. Пупочний канатик

D. Хоріон

E. Сірозна оболонка

 

3. При вивченні ранніх стадій ембріогенезу ссавців був виявлений зачаток органу, що розвивається з трофобласта, з вираженою ендокринною функцією. Як називається цей орган?

А. Алантоїс

В. Жовточний мішок

С. Пупочний канатик

D. Плацента

E. Амніон

4. При вивченні ранніх стадій ембріогенезу ссавців визначається провізорний орган, порожнина якого заповнена рідиною, що оточує плід. Як називається цей орган?

А. Алантоїс

В. Жовточний мішок

С. Пупочний канатик

D. Плацента

E. Амніон

 

5. На ранніх стадіях ембріогенезу ссавців формується позазародковий орган амніон, що зберігається до моменту пологів. Яку функцію він виконує?

А. Дихательна

В. Трофічна

С. Ендокринна

D. Секреція навколоплідних вод

E. Кровотворна

 

6. При мікроскопічному дослідженні зародкового матеріалу птахів в препараті визначається жовтковий мішок. Вкажіть основну функцію даного органу.

А. Екскреторна

В. Трофічна

С. Захисна

D. Секреторна

Е. Дихательна

 

7. Позазародковий орган на ранніх етапах ембріогенезу вистилає одношаровим епітелієм, який бере участь в продукції навколоплідних вод. Назвіть цей орган.

А. Амніон

В. Жовточний мішок

С. Алантоїс

D. Пуповина

Е. Хоріон

 

8. При розвитку курчати пошкоджений орган, що виконує функцію газообміну і виділення метаболітів. Як називається цей орган?

А. Сірозна оболонка

В. Амніон

С. Алантоїс

D. Хоріон

Е. Жовточний мішок

 

9. При розвитку ембріона сформувався один з провізорних органів, що забезпечує зв'язок зародка з материнським організмом. Який це орган?

А. Сірозна оболонка

В. Амніон

С. Алантоїс

D. Хоріон

Е. Жовточний мішок

 

10. При розвитку ембріона ссавця сформувався один з провізорних органів, необхідний для утворення пупкових судин. Який орган сформувався?

А. Сірозна оболонка

В. Амніон

С. Алантоїс

D. Хоріон

Е. Жовточний мішок

 

11. При розвитку зародка ссавців відбувається формування плаценти – органу, що здійснює зв'язок між організмами плоду і матері. Якого типу плацент не існує у ссавцям?

А. Десмохоріальних

В. Гемохоріальних

С. Мезотеліохоріальних

D. Епітеліохоріальних

Е. Ендотеліохоріальних

 

12. У плазунів і птахів у зв'язку з розвитком зародка під шкаралупою з'являються нові провізорні органи, зокрема, сірозна оболонка. Яку функцію вона виконує?

А. Екскреторна

В. Дихательна

С. Захисна

D. Секреторна

Е. Трофічна

 

13. При розвитку зародка яйцеродних хребетних відбувається формування Сірозної оболонки, яку розглядають як провізорний орган. Яку функцію вона виконує?

А. Екскреторна

В. Дихательна

С. Захисна

D. Секреторна

Е. Трофічна

 

14. При розвитку зародка ссавців формуються провізорні органи, що забезпечують нормальне протікання всіх етапів ембріогенезу. Який з цих органів зберігає свої функції до моменту народження?

А. Сірозна оболонка

В. Амніон

С. Алантоїс

D. Трофобласт

Е. Жовточний мішок

 

15. При вивченні ранніх стадій ембріогенезу ссавців був виявлений зачаток провізорного органу, дном якого є первинна ектодерма. Стінка органу складається з позазародкової ектодерми і позазародкової мезенхіми, що формує його сполучну тканину. Як називається цей орган?

А. Алантоїс

В. Жовточний мішок

С. Пупковий канатик

D. Плацента

E. Амніон

 

16. При вивченні ранніх стадій ембріогенезу ссавців виявлений зачаток провізорного органу – пружний тяж, покритий амніотичної оболонкою, що оточує слизисту сполучну тканину. Як називається цей орган?

А. Алантоїс

В. Жовточний мішок

С. Пупочний канатик

D. Плацента

E. Амніон

 

17. При розвитку зародка ссавців формується пупковий канатик, що пов'язує плід з організмом матері. Які структури не входять в його склад.

А. Алантоїс

В. Жовточний мішок

С. Хоріон

D. Слизиста сполучна тканина

E. Судини

 

18. Амніон у всіх ссавців досягає значного розвитку, створюючи середовище, сприятливе для розвитку ембріона. Яку функцію він виконує?

А. Ендокринна

В. Захисна

С. Дихательна

D. Кровотворна

Е. Трофічна

 

19. У ряді хордових тварин позазародкові органи вперше з'являються у риб. Який провізорний орган у них утворюється?

А. Алантоїс

В. Хоріон

С. Жовточний мішок

D. Сірозна оболонка

E. Амніон

 

20. На ранніх етапах ембріогенезу ссавців закладається жовтковий мішок, в утворенні якого бере участь позазародкова ентодерма і мезодерма. Яку функцію виконує цей орган?

А. Вивідна

В. Захисна

С. Дихательна

D. Кровотворна

Е. Ендокринна

 

21. На ранніх етапах ембріогенезу птахів і плазунів закладається жовтковий мішок, в утворенні якого бере участь позазародкова ентодерма і мезодерма. Яку функцію виконує цей орган?

А. Вивідна

В. Захисна

С. Дихательна

D. Кровотворна

Е. Ендокринна

 

22. У яйцеродних хребетних сірозна оболонка утворюється одночасно з амніотичною оболонкою. Яку функцію вона виконує?

А. Вивідна

В. Захисна

С. Дихательна

D. Кровотворна

Е. Ендокринна

 

23. Розвиток цього провізорного органу починається в каудальном відділі зародка у вигляді виросту вентральної стінки задньої кишки, утвореного ентодермою і вісцеральним листком мезодерми. Який по зародковий орган формується?

А. Алантоїс

В. Жовточний мішок

С. Хоріон

D. Амніон

E. Сірозна оболонка

 

24. Розвиток алантоїса починається в каудальному відділі зародка птахів у вигляді виросту вентральної стінки задньої кишки, утвореного ентодермою і вісцеральним листком мезодерми. Які функції виконує цей позародковий орган у яйцеродних?

А. Трофічна і кровотворна

В. Газообмін і виділення

С. Захисна

D. Секреція навколоплідних вод

E. Трофічна і Дихальна

 

25. У китоподібних формируетмя плацента, у якої ворсини хоріону, вростаючи в отвори маткових залоз, контактують з їх епітелієм. Назвіть тип плаценти?

А. Епітеліохоріальна

В. Десмохоріальная

С. Ендотеліохоріальна

D. Мезохоріальна

E. Гемохоріальна.

 

26. У жуйних парнокопитних ссавців формується плацента, у якої хоріон частково руйнує епітелій маткових труб і ворсини вристают в сполучну тканину. Назвіть тип плаценти?

А. Епітеліохоріальна

В. Десмохоріальная

С. Ендотеліохоріальна

D. Мезохоріальна

E. Гемохоріальна.

 

27. У хижих і ластоногих ссавців формується плацента, у якої ворсини хоріону руйнують епітелій, сполучну тканину і контактують з ендотелієм судин. Назвіть тип плаценти?

А. Епітеліохоріальна

В. Десмохоріальная

С. Ендотеліохоріальна

D. Мезохоріальна

E. Гемохоріальна.

 

28. У приматів плацента при своєму утворенні руйнує стінку судин матки і ворсинки хоріону безпосередньо контактують з материнською кров'ю. Назвіть тип плаценти?

А. Епітеліохоріальна

В. Десмохоріальная

С. Ендотеліохоріальна

D. Мезохоріальна

E. Гемохоріальна.

 

18. При вивченні ранніх стадій ембріогенезу ссавців була виявлена структура плоду, що розвивається з трофобласта і вступаюча в контакт з капсулярною частиною децидуальної оболонки. Як називається ця структура?

А. Алантоїс

В. Гладкий хоріон

С. Пупковий канатик

D. Плацента

E. Амніон

 

20. При вивченні ранніх стадій ембріогенезу ссавців був виявлений зачаток провізорного органу, стінка якого складається з одношарового призматичного епітелію, що має на поверхні клітин мікроворсинки і сполучнотканинну строму, у складі якої виділяють щільний і губчастий шари. Як називається цей орган?

А. Алантоїс

В. Жовточний мішок

С. Пупковий канатик

D. Плацента

E. Амніон

 


 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.