Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 3: ЦИТОЛОГІЯ. ПОВЕРХНЕВИЙ КОМПЛЕКС КЛІТИНИ.

Зміст

Поняття про клітину як елементарну живу систему. Еукаріотична клітина – як основа будови, функції, відтворення, розвитку, пристосування та відновлення багатоклітинних організмів. Похідні клітин як компоненти тканин багатоклітинних організмів.

Мета і завдання цитології її значення для медицини. Основні положення клітинної теорії на сучасному етапі розвитку науки.

Загальній план будови еукаріотичної клітини. Взаємозв’язок форми та розмірів клітин з їх функціональною спеціалізацією в організмі тварин та людини.

Сучасні уявлення про біологічну мембрану. Кластерно-мозаїчна модель будови біомембрани.

Мембрана, надмембранний і підмембранний компоненти цитолемми, їх структурно-хімічна і функціональна характеристика.

Трансмембранний транспорт речовин. Дифузія, полегшений транспорт. Ендо- і екзоцитоз. Пристінне травлення. Рецепторні функції цитолемми. Мікроворсинка, вія, джгутик, базальна інвагінація. Міжклітинні контакти, їх різновиди, будова і функції, міжклітинна взаємодія.

 

Контрольні питання

 1. Загальна організація клітини.
 2. Сучасні уявлення про біологічні мембрани.
 3. Кластерно-мозаїчна модель будови біомембрани.
 4. Мембрана, над- і підмембранні компоненти цитолеми, їх структурно- хімічна і функціональна характеристика.
 5. Трансмембранний транспорт речовин.
 6. Характеристика і види екзо- і ендоцитоза.
 7. Рецепторні функції цитолеми.
 8. Міжклітинні контакти, їх різновиди, будова і функциии.

 

Питання, винесені на СРС

 1. Неклітинні і постклітинні структури.
 2. Реакція клітин на пошкодження. Оборотні і необоротні зміни.
 3. Пристінне травлення.

4. Мікроворсинка, вія, джгутик, базальна інвагінація. 

Електронні мікрофотографії

1.Еукаріотична клітина.

2. Плазмолема.

3. Система міжклітинних контактів.

4. Фагоцитоз.

5. Піноцитоз.

6. Вії.

7. Мікроворсинки.

 

Основна література

 1. Луцик О.Д. Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологія людини. Львів. Мир. 1992. С.14-22.
 2. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 2001. С.49-56.
 3. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 1989.С.39-44.

Додаткова література

 1. Лабораторні заняття по курсу гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Ю.И.Афанасьева. М.: Вища школа. 1990. С.24-32 .
 2. Напханюк В.К., Сервецкий К.Л. Практикум по цитології, загальній гістології і ембріології. Навчальний посібник. Одеса, 1999. С. 24-26.
 3. Практикум по гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Н.А.Юриної, А.И.Радостиної. М.: Вид-во УДН. 1989. С.21-28.
 4. Алмазов И.В., СутуловЛ.С. Атлас по гістології і ембріології. М.:Медицина,1978. С.
 5. Напханюк В.К. Основи цитології, загальної гістології і ембріології (курс лекцій) .Одесса.1999. С.18-31.

Тестові завдання М1 см1 т3

*1. Хімічний чинник подіяв на плазматичну мембрану. В результаті клітина змінила свою форму. Який шар клітинної оболонки грає визначальну роль в цьому процесі?

A. Кортікальний

B. Глікокалікс

C. Біліпідний

D. Гідрофільний

E. Гідрофобний

 

*2. Шкідливі екологічні чинники привели до різкого падіння інтенсивності ендоцитоза і екзоцитозу в клітинах печінки. Який шар клітинної оболонки постраждав перш за все?

A. Кортікальний

B. Ліпопротеїновий

C. Надмембранний

D. Інтегральний

E. Глікокалікс

 

3. Дія мікробних токсинів на клітини зумовила значне пошкодження глікокалікса. Яка мембранна функція клітин помітно порушиться?

A. Контактоутворююча

B. Транспортна

C. Захисна

D. Рецепторна

E. Всі перераховані

 

4. За межами клітини знаходяться іони, концентрація яких в цитоплазмі більше позаклітинною. Які це іони? Чи можливе надходження цих іонів в клітину? Якщо можливо, то який механізм?

A. Na+, можливо шляхом активного транспорту

B. K+, можливо шляхом активного транспорту

C. Ca2+, можливо шляхом пасивного транспорту

D. K+, можливо шляхом дифузії

E. Н+, неможливо

 

* 5. Клітину обробили речовинами, що порушують конформацію білків, що входять до складу цитолемми. Які функції клітинної поверхні будуть порушені?

A. Транспортна і рецепторна

B. Захисна

C. Пластична

D. Дихальна

E. Трофічна

 

6. На препараті між плазмолемами поряд розташованих клітин відстань 15-20 нм. При цьому відбувається взаємодія шарів глікокалікса сусідніх клітин. Який це тип контакту?

A Синапс

B. Нексус

C. Десмосома

D. Щілинний

E. Простий

 

7. На препараті видно структура, представлена дископодібними потовщеннями обох контактуючих ділянок плазмолем сусідніх клітин. Ширина міжклітинної щілини близько 25-30 нм, заповнена електронний-щільною речовиною, в якій розрізняють особливі фіблярні структури. Який це тип контакту?

A Синапс

B. Нексус

C. Десмосома

D. Щілинний контакт

E. Простий контакт

 

8. Загальний принцип будови всіх мембран, що входять до складу різної органели клітини, однаковий. Чим пояснитки специфічні функції кожної органели?

A. Якісним складом, топографією і конформацією білків

B. Розмірами органели

C. Хімічним складом внутрішнього вмісту

D. Здібністю до фагоцитозу

E. Якісним складом ліпідів

 

9. Хімічними компонентами клітинних мембран є білки, ліпіди і вуглеводи. Скільки відсотків складаю білки?

A 5 – 10%

B. 60%

C. 40%

D. 0 -20%

E. 80 -90%

 

10. Клітинні оболонки виконують ряд функцій. Яка з функцій не характерна для них?

А. Відокремлення

В. Рецепція

С. Транспорт

D. Дихання

Е. Забезпечення міжклітинних контактів

 

11. На ЕМ-фотографії міокарду видно зона контакту двох сусідніх клітин протяжністю 0,5 мкм, де плазматичні мембрани розділені щілиною шириною 2-4 нм. У зоні контакту визначається іонний канал, сформований білковими комплексами. Який це тип контакту?

A. Нексус

B. Десмосома

C. Синапс

D. Щільний замикаючий контакт

E. Простий контакт

 

12. Плазмолема – бар'єрно-рецепторна і транспортна система клітини, що має рідинно-мозаїчну будову. Які структури входять в її склад?

A. Біліпідний шар

B. Кортікальний шар

C. Інтегральні, напівінтегральні білки

D. Гліколіпіди, глікопротеїни

E. Всі перераховані

 

13. Цей тип з'єднання характерний для нервової тканини і зустрічається в спеціалізованих ділянках контакту між двома нейронами. Назвіть цей тип контакту.

A. Простий контакт

B. Нексус

C. Синапс

D. Щілинний контакт

E. Адгезивний поясочок

 

14. До складу клітинної мембрани входить значна кількість білків, різних по функціональному призначенню. Яка функція не властива білкам мембрани?

А. Ферментативна

У. Рецепторна

С. Транспортна

D. Структурна

Е. Захисна

 

15.У експерименті відмічено виділення клітиною назовні власних структурних компонентів. Як називається це явище?

A. Секреція

B. Рекреція

C. Екскреція

D. Клазматоз

E. Ендоцитоз

 

16. Екзоцитоз - це виведення продуктів життєдіяльності клітини за межі цитоплпзми. Що не відноситься до різновидів екзоцитозу?

A. Секреція

B. Рекреція

C. Екскреція

D. Клазматоз

E. Піноцитоз

 

17. Виділення клітиною продуктів її синтетичної діяльності, необхідних для забезпечення фізіологічних функцій органів і систем організму це:

A. Секреція

B. Рекреція

C. Екскреція

D. Клазматоз

E. Ендоцитоз

 

18. Процес видалення з клітини з'єднань, які не міняють своєї хімічної структури в процесі внутріклітинного метаболізму (вода, мінеральні солі) називається:

A. Секреція

B. Рекреція

C. Екскреція

D. Клазматоз

E. Ендоцитоз

 

19. Процес виділення токсичних продуктів метаболізму, які підлягають виведенню за межі клітини називається:

A. Секреція

B. Рекреція

C. Екскреція

D. Клазматоз

E. Ендоцитоз

 

20. Макрофаги сполучної тканини беруть участь в клітинному імунітеті шляхом поглинання бактерій і інших мікроорганізмів. Яким чином це відбувається?

A. Секреція

B. Рекреція

C. Екзоцитоз

D. Фагоцитоз

Е. Клазматоз

 

21. Клітини тканин здатні захоплювати і переносити всередину мікромолекулярні з'єднання, які знаходяться в розчиненому вигляді. Як називається цей транспорт речовин?

A. Фагоцитоз

B. Рекреція

C. Екскреція

D. Екзоцитоз

Е. Піноцитоз

22. Хімічними компонентами клітинних мембран є білки, ліпіди і вуглеводи. Скільки відсотків складаю ліпіди?

A. 5 – 10%

B. 60%

C. 40%

D.10 -20%

E. 80 -90%

 

23. Хімічними компонентами клітинних мембран є білки, ліпіди і вуглеводи. Скільки відсотків складаю вуглеводи?

A. 5 – 10%

B. 60%

C. 40%

D.10 -20%

E. 80 -90%

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.