Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБухгалтерська й податкова звітність вчасно оновлюється, оперативно відображаючи всі істотні зміни законодавства.

В «1С:Бухгалтерії 8» реалізований сучасний зручний інтерфейс, що робить роботу в програмі комфортною як для початківців, так і для досвідчених користувачів. «1С:Бухгалтерія 8» відрізняється простим, інтуїтивно зрозумілим меню, пункти якого згруповані по розділах обліку.

Панель функцій допоможе швидко викликати необхідну дію, наприклад, відобразити потрібний довідник або журнал документів. Це особливо важливо для користувачів-початківців, які починають освоювати роботу в програмі.

Довідник кореспонденцій рахунків - це навігатор по програмі, який можна використовувати як при початковому освоєнні програми, так і в поточній роботі при реєстрації господарських операцій. Довідник кореспонденцій допоможе за кореспонденцією рахунків або змістом господарської операції зрозуміти, як саме потрібно відобразити операцію в програмі.

В демонстраційній базі програми вже введені документи, що описують господарську діяльність різних організацій. Для більш зручної навігації по документах демонстраційної бази призначений «Путеводитель по демонстрационной базе».

Можна створювати нові види субконто, додавати рахунки й субрахунки й використовувати їх у документах без зміни типової конфігурації.

Можна швидко заповнити документи, використовуючи нову функцію «ввод данных по строке». Варто ввести декілька перших букв найменування товару, і програма сама вибере його з довідника.

У різних списках, наприклад, у довіднику, можна задавати умови відбору й сортування, що дозволяє виводити на екран тільки потрібну інформацію. При цьому відбирати дані можна одразу за декількома умовами відбору.

Можна налаштувати зовнішній вигляд будь-якого списку, зазначаючи стовпчики, які будуть відображатися на екрані і їх послідовність. Крім того, для кожного стовпчика можна задати ширину, висоту, положення й інші параметри.

Будь-який список документів або довідник можна вивести в табличний документ і роздрукувати.

«1С:Бухгалтерія 8» дозволяє працювати з даними там, де це зручно. Ви можете працювати з даними однієї інформаційної бази «1С:Бухгалтерії 8» як в офісі, так і в будь-якому вилученому підрозділі організації або навіть вдома. Обмін даними між робочими місцями ніяк не відображається на роботі користувачів: у програмі зберігаються всі виконані операції.

В одній програмі можуть одночасно працювати користувачі всіх відділів і підрозділів організації. «1С:Бухгалтерія 8» готова до роботи в локальній мережі без додаткового налаштування. При цьому можна організувати роботу так, щоб найбільш об’ємні операції з обробки даних виконувалися на одному потужному комп’ютері (сервері), а комп’ютери користувачів одержували тільки результат. Завдяки цьому робота програми значно прискорюється.

«1С:Бухгалтерія 8» створена на сучасній технологічній платформі «1С:Підприємство 8».

За допомогою «1С:Бухгалтерії 8» автоматизується робота не лише бухгалтерії підприємства, але й інших служб, наприклад, відділу продажів (виписка рахунків на оплату, накладних, рахунків-фактур).

«1С:Бухгалтерію 8» можна використовувати разом з іншими програмами системи 1С:Підприємство 8: «Управление торговлей» і «Зарплата и Управление Персоналом».

«1С:Бухгалтерія 8» містить ряд засобів, які полегшать самостійне освоєння програми й дозволять швидше почати роботу.

Необхідно послідовно відповісти на запитання «Стартового помощника» й можна одразу приступати до введення поточних документів.

«Панель функций» допомагає користувачам-початківцям швидше освоювати програму, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Розділи обліку представлені на панелі функцій у вигляді схем роботи, що демонструють типову послідовність господарських операцій.

У поточній бухгалтерській роботі допоможе «Монитор бухгалтера».

«Монитор бухгалтера» дозволяє для обраної організації швидко й у зручній формі одержувати такі відомості:

1. Залишки на розрахункових рахунках і в касі.

2. Суми дебіторської й кредиторської заборгованості (з деталізацією по п’яти контрагентах з найбільшою заборгованістю).

3. Нагадування про терміни надання регламентованої звітності й сплати податків.

«Центр антикризисного управления» дозволяє одержувати інформацію про поточний фінансовий стан організації на підставі даних бухгалтерського обліку.

У період неспокійної фінансової ситуації у директора будь-якої компанії виникають потреби в оперативній управлінській звітності. Бухгалтер у цей момент може надати істотну допомогу керівництву й відповісти на найбільш суттєві питання:

1. Хто й скільки повинен заплатити?

2. Коли можна чекати надходження грошей?

3. Яка динаміка простроченої заборгованості?

4. Хто є найбільшими боржниками?

5. Які вільні кошти має компанія?

6. Чи зможе компанія вчасно провести платежі контрагентам і розрахуватися з податковими органами?

7. Яка динаміка продажів?

8. Які товари або напрямки приносять у поточних умовах найбільший дохід?

Відповісти на подібні питання допомагає спеціальний набір звітів «Центра антикризисного управления».

«Центр антикризисного управления» дозволяє одержувати інформацію про поточний фінансовий стан організації на підставі даних бухгалтерського обліку.

«Справочник корреспонденций счетов бухгалтерского учета» – навігатор бухгалтера по конфігурації.

Довідник допоможе бухгалтеру:

1. За змістом господарської операції зрозуміти, за допомогою якої кореспонденції рахунків відображається операція.

2. За кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку по дебету й (або) кредиту зрозуміти, яким документом необхідно відобразити операцію в конфігурації.

3. При відборі по документу зрозуміти, які господарські операції відображаються в обраному документі.

До складу системи включений план рахунків бухгалтерського обліку.

Склад рахунків, налаштування аналітичного, валютного, кількісного, податкового обліку, а також обліку по підрозділах, дозволяють врахувати вимоги законодавства.

Користувач може самостійно управляти методикою обліку в рамках налаштування облікової політики й створювати нові субрахунки. Зміни, внесені в план рахунків, зберігаються й після оновлення програми.

У традиційному бухгалтерському обліку проводки використовуються для відображення господарських операцій тільки на рахунках бухгалтерського обліку. У прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8» функції проводки розширені: проводка може використовуватися для відображення господарських операцій в аналітичному обліку. Це досягається шляхом використання в проводці додаткових реквізитів - субконто.

Субконто - це об’єкт аналітичного обліку, наприклад, контрагент, склад, працівник і ін. Види субконто прикріплюються до рахунків бухгалтерського обліку безпосередньо в плані рахунків.

Основним способом ведення обліку в «1С:Бухгалтерії 8» є реєстрація фактів господарської діяльності за допомогою документів.

Альтернативним способом ведення обліку є реєстрація господарських фактів з використанням типових операцій і введення операцій вручну.

Існують різноманітні способи для оптимізації поточної роботи бухгалтерів. До цих способів можна віднести «механизмы быстрого заполнения документов», «Центр антикризисного управления», «Монитор бухгалтера», «Панель функций», «Экспресс-проверку ведения учёта».

Для перегляду результатів поточної бухгалтерської роботи призначені стандартні звіти. Стандартні звіти є ефективним механізмом використання зведених і деталізованих даних бухгалтерського й податкового обліку в поточній роботі.

Основним способом ведення обліку в «1С:Бухгалтерії 8» є реєстрація фактів господарської діяльності за допомогою документів.

Для підвищення зручності роботи з документами додані журнали документів за основними розділами обліку: документи постачальників, документи покупців, складські документи й ін. Для швидкого переходу до потрібного розділу обліку призначена «Панель функций».

«1С:Бухгалтерія 8» має засоби, які дозволяють прискорити процеси заповнення документів і реєстрації господарських операцій:

1. «Персональные настройки пользователя» для підстановки значень за замовчуванням.

2. «Быстрое заполнение табличних частей документов» («автозаполнение», «подбор», «ввод на основании»).

3. «Автоматическая подстановка счетов учета» при введенні операцій.

В «персональных настройках пользователя» можна зазначити ряд значень, які він має намір використовувати найчастіше: організацію, склад, ставку ПДВ і ін.

Ці значення будуть автоматично проставлятися в документах при їх створенні або заповненні.

Для швидкого введення нових документів використовується механізм «ввод на основании»: всі можливі реквізити нового документа будуть автоматично заповнені на підставі вже введеного документа.

Табличну частину документа можна швидко заповнити за допомогою добору значень із довідника. При оформленні реалізації користувач може бачити кількість і ціну товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ).

При заповненні документів передбачене автоматичне заповнення рахунків обліку номенклатури і рахунків розрахунків з контрагентами.

Завдяки можливості автоматичної підстановки значень у документи, можна розділити роботу з обліку руху товарно-матеріальних цінностей і розрахунків з контрагентами між бухгалтерами й іншими співробітниками організації. Бухгалтери здійснюють загальне методичне керівництво й контроль. Інші співробітники, наприклад співробітники відділу матеріально-технічного постачання, вводять і заповнюють документи. При цьому проводки та інші облікові записи формуються автоматично за правилами, запропонованими бухгалтерами.

Для користувачів «1С:Бухгалтерії 8», які не є бухгалтерами, можна відключити відображення рахунків у формах документах.

Користувачі, яким при оформленні операцій незручно автоматично заповнювати рахунки обліку, можуть швидко вибрати рахунок обліку безпосередньо в документі. Наприклад, для вибору рахунку «41.01» досить набрати в полі вибору рахунку «4101».

Типова операція призначена для полегшення введення повторюваних операцій. Типова операція являє собою шаблон (типовий сценарій) введення даних про господарську операцію й формування проводок по бухгалтерському й податковому обліку.

Користувачі можуть створювати шаблони типових операцій самостійно.

Іноді бухгалтеру може знадобитися ввести проводки в інформаційну базу вручну. На цей випадок у конфігурації передбачене введення проводок вручну. Цей спосіб відрізняється великою трудомісткістю, тому не рекомендується застосовувати. При частому введенні повторюваних операцій вручну є сенс звернутися до альтернатив - використовувати відповідний документ конфігурації або використати типові операції.

Для відображення надходження й витрат наявних коштів можна оформити прибутковий і видатковий касовий ордер. Касова книга формується автоматично.

Автоматизовано облік грошових документів, передбачена можливість оформлення надходження й видачі грошових документів. Для контролю й аналізу руху грошових документів призначений спеціальний звіт.

Для відображення надходження й витрати безготівкових коштів призначений журнал «Банковские выписки». Форма журналу повторює форму реальної банківської виписки. Передбачена можливість заповнення платіжних доручень, а також їх вивантаження в програму типу «Клієнт-банк». Платіжні доручення на сплату податків у бюджет і платежів у позабюджетні фонди можна оформити автоматично.

Забезпечена взаємодія зі спеціалізованими банківськими програмами типу «Клієнт-банк».

Автоматизовано облік розрахунків з підзвітними особами. Передбачена можливість ведення розрахунків з підзвітними особами наявними коштами й за допомогою банківських карт. Можуть використовуватися як особисті банківські карти співробітників, так і корпоративні банківські карти.

Передбачена можливість автоматичного заповнення форми 4 «Звіт про рух грошових коштів». Для цього необхідно вести аналітичний облік коштів по статтях руху. Якщо форма 4 «Звіт про рух грошових коштів» організацією не надається, то облік по статтях можна відключити, що спростить роботу з касовими й банківськими документами.

Надходження та витрати наявних коштів оформляються за допомогою прибуткових і видаткових касових ордерів, можна одразу роздрукувати уніфіковану друковану форму касового документа. Касова книга формується автоматично.

Підставою для списання безготівкових коштів з розрахункового рахунку є виписка, отримана з банку. Для реєстрації операцій вступу коштів на розрахунковий рахунок організації й перерахування коштів з розрахункового рахунку призначений журнал «Банковские выписки».

У журналі показується список введених користувачем документів надходження й списання коштів.

У табличній частині журналу відображаються залишки й рух по обраному банківському рахункові на певну дату. Можна виконувати швидкий відбір по реквізитах.

Надходження та списання безготівкових коштів можуть відображатися в журналі автоматично за допомогою завантаження даних із програми типу «Клієнт-банк». Користувач також може відображати надходження і списання засобів вручну.

Для формування друкованої форми платіжного доручення, а також для підготовки інформації для вивантаження даних у програму типу «Клієнт-банк», призначене платіжне доручення. Якщо платіжне доручення оформляється для перерахування податку, то передбачений «режим упрощенного заполнения» - табличну частину документа можна заповнити автоматично на підставі шаблону.

Платіжні доручення на сплату податків у бюджет і платежів у позабюджетні фонди можна оформити автоматично на підставі залишків по відповідним субрахункам.

Для обміну інформацією з банками по електронних каналах зв’язку призначені спеціалізовані програми типу «Клієнт-банк», які дозволяють:

1. Формувати платіжні документи в інформаційній базі, потім вивантажувати їх у програму типу «Клієнт-банк» для передачі в банк по електронних каналах зв’язку.

2. Завантажувати в базу з програми типу «Клієнт-банк» інформацію, яка надійшла з банку про операції по розрахункових рахунках організації.

Обмін даними між конфігурацією й програмою типу «Клієнт-банк» здійснюється через файл обміну спеціального формату.

Розрахунки з контрагентом можна вести в гривнях, іноземній валюті або в умовних одиницях.

У документах надходження й реалізації можна обрати один зі способів заліку авансу:

1. Автоматично зараховувати всі аванси в рамках договору.

2. Зараховувати аванси по певному документу.

3. Не зараховувати аванси.

У документах оплати можна обрати один зі способів розподілу оплати:

1. Автоматичний розподіл суми оплати між погашенням боргів за договором і авансом.

2. Розподіл суми оплати між погашенням боргу по певному документу й авансом.

3. Не погашати борги, всю суму відносити на аванс.

Передбачена можливість автоматичного проведення заліку дебіторської й кредиторської заборгованості за різними договорами одного контрагента. Можна перенести заборгованість з одного контрагента на іншого контрагента, а також зареєструвати списання безнадійного боргу.

Акт звірки взаєморозрахунків з контрагентами формується автоматично й зберігається в програмі. Можна сформувати акт звірки за окремим договором контрагента, рахунку розрахунків, у гривневій і валютній сумі.

Реалізована можливість проведення інвентаризації дебіторської й кредиторської заборгованості організації.

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО.

Товарно-матеріальні цінності можуть враховуватися в розрізі позицій номенклатури, партій і складів. Додатково можуть враховуватися митні декларації й країна походження.

Автоматизовано операції надходження й списання товарно-матеріальних цінностей. Можна оформити переміщення цінностей між складами, продаж, передачу у виробництво.

Підтримуються способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті: за середньою собівартістю, за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО).

Найпростішим за реалізацією є спосіб - за середньою собівартістю. Даний спосіб не вимагає ведення обліку по партіях. При використанні способу ФІФО обов’язково ведеться партійний облік. Вартість списання товарно-матеріальних цінностей при реалізації (передачі у виробництво) у документі можна зазначити явно. Тоді при проведенні ця сума не може бути змінена. Це підвищує керованість програмою й поліпшує інтеграцію з торговельними системами. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації. При цьому в бухгалтерському й податковому обліку організації способи оцінки матеріально-виробничих запасів збігаються.

Передбачається проведення інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей в розрізі складів і матеріально-відповідальних осіб. За результатами інвентаризації автоматично підраховується різниця між обліковою кількістю й фактичною кількістю цінностей, виявлених в результаті інвентаризації. Після чого автоматично оформляються документи списання або оприбуткування.

Передбачена можливість комплектації й розкомплектування товарно-матеріальних цінностей.

Автоматизовані операції з обліку поворотної багатооборотної тари. Врахована специфіка оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками й покупцями. Ведеться кількісно-сумовий облік надходжень, відвантажень і залишків поворотної тари в розрізі контрагентів.

Передбачений облік спецодягу, спецобладнання, господарського інвентаря. Вартість спецодягу може бути списана одноразово або протягом терміну експлуатації. Облік ведеться в розрізі матеріально-відповідальних осіб.

Інформацію про залишки товарів, надходження, вибуття протягом певного періоду часу можна переглянути за допомогою стандартних звітів.

Особливим видом товарно-матеріальних цінностей, використовуваним при відвантаженні й транспортуванні товарів і готової продукції, є поворотна багатооборотна тара.

В «1С:Бухгалтерії 8» реєструються такі операції з поворотною багатооборотною тарою:

1. Передача поворотної тари покупцеві - цю тару покупець повинен повернути організації.

2. Повернення тари покупцем.

3. Одержання поворотної тари від постачальника - цю тару організація надалі повинна повернути постачальнику, до моменту повернення така тара обліковується на балансі організації за залоговою вартістю.

4. Повернення тари постачальнику.

Ведеться кількісно-якісний облік надходженя, відвантажень і залишків поворотної тари в розрізі контрагентів.

Поворотна багатооборотна тара вимагає відособленого обліку. Для цього відомості про переміщення поворотної багатооборотної тари зазначаються на спеціальних закладках «Тара документів».

Якщо ж тара продається покупцеві без умов повернення, то її передача аналогічна реалізації товарів або готової продукції. Така тара не вимагає відособленого обліку.

Схоронність майна організації забезпечується регулярним проведенням інвентаризацій.

Забезпечується можливість проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у розрізі складів і матеріально-відповідальних осіб.

За даними інвентаризації можна роздрукувати типові форми «Порівняльна відомість», «Інвентаризаційний опис товарів» і ін.

При виявленні надлишків (нестач) товарно-матеріальних цінностей можна автоматично сформувати документи оприбуткування (списання) цінностей на підставі інвентаризації.

Спецодяг і спецобладнання є різновидом товарно-матеріальних цінностей з особливим порядком списання на витрати.

Для кожної позиції спецодягу й спецобладнання встановлюються параметри списання: строк корисного використання в місяцях, спосіб погашення вартості у виробництві (лінійний, погашати вартість при передачі в експлуатацію, пропорційно обсягу продукції), спосіб відображення витрат у витратах.

Вартість спецодягу й спецобладнання може бути списана одноразово при передачі в експлуатацію або списуватися протягом термніу експлуатації. Якщо вартість списується протягом терміну експлуатації, то погашення вартостей виконується автоматично «регламентной операцией закрытия месяца».

При передачі спецодягу й спецобладнання в експлуатацію вона продовжує враховуватися на спеціальних позабалансових рахунках до моменту фактичного вибуття. Передбачена можливість повернення спецодягу й спецобладнання після їх експлуатації на склад, передача між матеріально-відповідальними особами, а також списання в зв’язку з повним зносом або за фактом псування.

Для організацій, які займаються оптовою торгівлею, автоматизовано облік операцій надходження й реалізації товарів і послуг. При продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні й рахунки-фактури. Для імпортних товарів враховуються дані про країну походження й номер вантажної митної декларації. Автоматизоване відображення реалізації без переходу права власності. Реалізована можливість пробивати чеки на контрольно-касовій машині, підключеної до комп’ютера в режимі фіскального реєстратора.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Роздрібні товари можуть враховуватися за покупними цінами або за цінами продажу. Підтримується оплата банківськими кредитами й використання платіжних карт. Надається можливість формувати звітність по торговельних операціях, у т.ч. товарний звіт.

Підтримується облік комісійної торгівлі як відносно товарів, взятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна одразу здійснити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Підтримується облік агентських послуг з боку агента (надання послуг від свого імені, але за рахунок принципала) і з боку принципала (надання послуг через агента).

У прикладному рішенні автоматизовані операції оптових придбань і продажів товарів.

При оформленні надходження товарів можна одразу одержати типові друковані форми, так як: товарна накладна, акт приймання товару, прибутковий ордер і інші.

На підставі документа надходження можна заповнити пов’язані операції, наприклад, оплату товарів постачальникові, а також ввести рахунок-фактуру, отриману від постачальника.

Користувач може оформити продаж товарів покупцеві за договором купівлі-продажу, а також зареєструвати відвантаження без переходу права власності. При цьому може нараховуватися податок на додану вартість, якщо це передбачене обліковою політикою.

Організація може вести роздрібну торгівлю з використанням однієї або декількох торгових точок. Забезпечується облік роздрібних продажів і товарних залишків на кожній торговельній точці. При цьому торговельні точки можуть бути забезпечені різними комплектами торгового обладнання, відрізнятися ступенем автоматизації й автономності.

В інтересах відображення роздрібних продажів в інформаційній базі торгові точки поділяються на такі дві категорії: автоматизовані торгові точки, неавтоматизовані торгові точки.

Передбачена можливість організувати облік за різними режимами оподатковування для різних торгових точок.

Підтримуються різні способи оплати. Можливий облік оплати платіжними картами, банківськими кредитами, готівкою.

Товари в роздрібі можуть враховуватися за покупними або продажними цінами.

Автоматизована торговельна точка припускає більш високу точність і оперативність обліку. З погляду «1С:Бухгалтерії 8» торгова точка вважається автоматизованою, якщо її засоби технічного забезпечення або специфіка торгової діяльності дозволяють щодня формувати детальний звіт про продані товари.

Продавець-касир оформляє завершення кожної касової зміни відповідно до чинних правил використання контрольно-касової техніки. При завершенні зміни в інформаційній базі оформляється звіт про продані товари.

Торгова точка вважається неавтоматизованою, якщо в ній не ведеться щоденної реєстрації проданих товарів. У неавтоматизованій торговій точці контрольно-касові машини використовуються тільки для реєстрації грошових сум, отриманих від покупців, що достатньо для дотримання чинних правил використання контрольно-касової техніки.

Передбачається, що контрольно-касові машини не пов’язані з інформаційною базою, оперативний облік відпуску товарів покупцям не ведеться. За великого товарного обороту це веде до того, що через деякий час реальні кількісні залишки товарів у торговій точці стають невідомими.

Для усунення розбіжностей між даними про залишки товарів, що зберігаються в інформаційній базі, і їх реальними залишками, періодично проводяться інвентаризації. Результати інвентаризації вносяться в інформаційну базу. Інвентаризацію можна проводити не тільки по торговим точкам, але й по матеріально-відповідальним особам.

Відхилення, виявлені інвентаризацією, як правило, означають обсяги продажів після попередньої інвентаризації. Тому на підставі документа інвентаризації можна автоматично зареєструвати роздрібний виторг, а за необхідності - нестачі або надлишки.

При оформленні операцій надходження й реалізації ціни товарно-матеріальних цінностей можуть заповнюватися автоматично. Для кожної позиції можна зберігати кілька видів цін (закупівельна, оптова й ін.). Типи цін, призначені для автоматичної підстановки в документи, для операцій оптової торгівлі зазначаються в договорах з контрагентами, для операцій роздрібної торгівлі - у реквізитах складів (торгових точок).

Відомості про ціни вносяться в інформаційну базу спеціальними документами, які можна автоматично формувати на підставі документів надходження.

Передбачена можливість автоматичної зміни цін, наприклад, у відсотковому вираженні. На підставі даних по одному типу цін можна ввести новий тип цін.

При заповненні документів надходження або реалізації товарно-матеріальних цінностей тип цін буде проставлятися автоматично.

Підтримуються розрахунки з контрагентами по договорах на комісії та субкомісії.

Вид торгових взаємин визначається у властивостях договору з контрагентом. Причому з одним контрагентом може бути укладено кілька договорів різних видів: купівлі-продажу або комісії (приймання або передачі на комісію).

При оформленні договору зазначається спосіб розрахунків комісійної винагороди:

1. Відсоток від суми продажу.

2. Відсоток від загального обсягу продажів комісійного товару.

3. Фіксована сума (не розраховується).

Облік комісійної торгівлі (надходження товарів на комісію або передача) відображається тими ж документами, що й облік оптової або роздрібної торгівлі.

Відповідно до умов договору організація періодично звітує перед комітентом, оформляється звіт комісіонера. Розрахунки винагороди проводяться автоматично відповідно до умов, зазначених у договорі, але можуть бути змінені безпосередньо в документі.

Підтримується облік агентських послуг з боку агента й з боку принципала.

Вид торгових взаємин визначається у властивостях договору: із принципалом або з агентом (у першому випадку організація надає послуги від свого імені, але за рахунок принципала, у другому - надає послуги через агента).

У договорі зазначається спосіб розрахунків комісійної винагороди. Є кілька способів визначення суми комісійної винагороди:

1. Відсоток від загального обсягу продажів комісійного товару.

2. Фіксована сума (не розраховується).

Відповідно до умов договору організація періодично звітує перед принципалом, оформляється звіт комітенту про продажі. Розрахунки винагороди проводяться автоматично відповідно до умов, зазначених у договорі із принципалом, але можуть бути змінені безпосередньо в документі.

При наданні послуг через агента на підставі даних звіту агента принципал оформляє звіт комісіонера про продажі, який реєструє факт надання послуг через агента й винагороду агента.

Передбачене автоматичне відображення таких господарських операцій, пов’язаних з виробничою діяльністю організації:

1. Надходження матеріально-виробничих запасів, використовуваних у виробництві, та послуг сторонніх організацій, які відносяться на витрати виробництва.

2. Передача матеріально-виробничих запасів у виробництво.

3. Оприбуткування на склад готової продукції й напівфабрикатів.

4. Відображення послуг, наданих власним виробничим підрозділом.

5. Розрахунки фактичної собівартості продукції (робіт, послуг).

6. Реалізація продукції (напівфабрикатів, послуг) власного виробництва.

7. Надання послуг стороннім замовникам.

8. Облік переробки давальницької сировини.

Виробничу діяльність може здійснювати основне або допоміжне виробництво.

Забезпечується реєстрація всіх етапів проходження матеріальних потоків (переділів) між підрозділами організації. Користувач може обрати спосіб розрахунків собівартості виробництва: по переділах або по підрозділах. Спосіб розрахунків по переділах припускає тверду послідовність проходження потоків матеріалів і напівфабрикатів через підрозділи організації.

Автоматизовано розрахунки собівартості продукції й послуг. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції й наданих послуг.

Надається можливість обліку прямих і непрямих витрат, які прямо не пов’язані з випуском продукції, наданням робіт, послуг. При автоматичному списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції або послуг (обсяг випуску, планова собівартість, оплата праці й ін.). Можна вказати свій спосіб розподілу для кожного підрозділу й кожної статті витрат.

Для обліку загальногосподарських витрат підтримується застосування методу «директ-костинг». Цей метод передбачає, що загальногосподарські витрати списуються в місяці їх виникнення й повністю відносяться на вартість реалізованої продукції. Якщо в організації метод «директ-костинг» не застосовується, то загальногосподарські витрати розподіляються між вартістю виготовленої продукції й незавершеним виробництвом.

Автоматизовано облік переробки давальницької сировини, реалізовані такі варіанти:

1. Організація надає послуги з переробки давальницької сировини, тобто виступає в ролі переробника.

2. Організація ухвалює послуги контрагентів з переробки власної сировини, тобто виступає в ролі давальника.

«1С:Бухгалтерія 8» дозволяє враховувати виробничі процеси від моменту передачі матеріалів у виробництво до випуску готової продукції.

«1C:Бухгалтерія 8» надає такі можливості:

1. Облік випуску готової продукції, витрати сировини й матеріалів, незавершеного виробництва.

2. Облік власної й давальницької сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції.

3. Облік виробничих витрат, розрахунки планової та фактичної собівартості з використанням методів розподілу непрямих витрат.

4. Облік діяльності допоміжного виробництва.

5. Облік поворотних відходів.

Надається можливість відобразити в обліку випуск і витрати як основного виробництва, так і допоміжних виробництв. При оформленні звіту виробництва за зміну можна відобразити:

1. Випуск готової продукції й напівфабрикатів.

2. Матеріали, використані на виробництво.

3. Послуги, надані іншому підрозділу організації.

4. Поворотні відходи.

Відомості про матеріали, використані у виробництві, можна заповнювати автоматично на підставі специфікації. Специфікація являє собою перелік матеріалів і інших складових, використовуваних при виробництві виробів.

Випуск готової продукції й напівфабрикатів протягом місяця відображається по плановій собівартості. Наприкінці місяця проводиться інвентаризація незавершеного виробництва для кожного виробничого підрозділу.

Розрахунок фактичної собівартості виготовленої продукції проводиться наприкінці місяця регламентною операцією «Закрытие счетов». При цьому автоматично формуються записи на різницю між плановою й фактичною собівартістю готової продукції й напівфабрикатів, розподіляються прямі й непрямі витрати по підрозділах.

Для аналізу результатів розрахунків собівартості продукції призначені довідки-розрахунки.

Виробниче підприємство може надавати послуги виробничого характеру з переробки давальницької сировини замовника. При цьому переробка давальницької сировини повинна враховуватися відокремлено від операцій з випуску готової продукції власними силами.

Організація також може замовити в іншого підприємства виробничу послугу - переробку давальницької сировини. Облік такої послуги в підприємства-замовника має свої особливості, оскільки в підприємства зберігається право власності на сировину, а також на всі напівфабрикати й готову продукцію, одержувані в процесі переробки.

В «1С:Бухгалтерії 8» автоматизовано обидві ситуації, коли підприємство виступає в ролі переробника й у ролі власника сировини.

Облік основних засобів ведеться відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Автоматизовані операції з обліку основних засобів: надходження, прийняття на облік, переміщення, модернізація, реалізація, списання. Надається можливість реєстрації додаткових витрат, пов’язаних із придбанням і монтажем основного засобу, і їх включення в первісну вартість основного засобу.

При прийнятті основного засобу до обліку в інформаційну базу вносяться відомості, необхідні для обліку основного засобу й наступного нарахування амортизації в бухгалтерському й податковому обліку. У податковому обліку можна зазначити єдиний спосіб нарахування амортизації майна, яке амортизується.

Суми нарахованої амортизації можна розподіляти між декількома рахунками витрат або об’єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можна зазначити графік нарахування амортизації.

Щомісячне нарахування амортизації основних засобів виконується автоматично регламентними операціями закриття місяця.

Для аналізу інформації з наявності й руху основних коштів в організації, а також сум нарахованої амортизації в бухгалтерському й податковому обліку, постійним і тимчасовим різницям призначений звіт «Ведомость амортизации основных средств». Інформація може бути згрупована й відібрана по підрозділах, матеріально-відповідальних особах, амортизаційних групах і іншим ознакам.

Облік нематеріальних активів ведеться відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи».

Автоматизовано операції надходження, вибуття й зміни стану нематеріальних активів. Нематеріальний актив може бути зареєстрований як результат науково-дослідної роботи, при цьому витрати на неї можуть бути враховані в первісній вартості об’єкта.

При прийнятті нематеріального активу до обліку в інформаційну базу вводяться відомості, необхідні для відображення нематеріального активу на рахунках обліку й подальшого нарахування амортизації в бухгалтерському й податковому обліку. У податковому обліку можна вказати єдиний спосіб нарахування амортизації.

Амортизація нематеріальних активів нараховується наприкінці кожного місяця автоматично регламентними операціями закриття місяця.

Автоматизований облік руху кадрів по кожній організації, включаючи оформлення документів (на<Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.