Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВ системі «1С:Бухгалтерію 8» входить регламентована бухгалтерська звітність, податкова звітність, звітність по фізичних особах, звітність у фонди, статистична звітність, різноманітні довідки.

«Календарь бухгалтера» призначений для завчасного оповіщення про настання передбачених законодавством термінів сплати податків і представлення регламентованих звітів.

На кожен день «Календар бухгалтера» видає інформацію про терміни сплати податків і подачі звітності, які вже настали, а також список подій, настання яких незабаром очікується, сортуючи їх за терміном настання.

Для доступу до всіх регламентованих звітів призначений журнал «Регламентированная и финансовая отчетность»

Список регламентованих звітів можна налаштовувати самостійно: розставляти звіти в списку, переносити їх з групи в групу. Якщо організація не представляє які-небудь форми звітності, то їх можна забрати зі списку, а згодом за необхідності відновити. У список можна додати новий звіт, який не передбачений у типовій конфігурації й був розроблений силами партнерів або власних фахівців.

Якщо регламентований звіт складається з декількох розділів, то його форма буде містити закладки. Надається можливість додаткових налаштувань такого звіту, наприклад, можна відключити відображення у формі деяких закладок.

Можна додавати й видаляти рядки бланка звіту. При цьому система простежить за розміщенням даних на друкованих сторінках і за необхідності автоматично додасть сторінку формату А4.

Для форм звітності, які можуть заповнюватися автоматично за даними інформаційної бази, існує можливість показати алгоритм формування комірок звіту.

Дані розшифрування можна деталізувати за допомогою стандартних бухгалтерських звітів. При збереженні звіту зберігаються також і дані розшифрування, тому після повторного відкриття збереженого звіту розшифрування можна викликати без повторного заповнення звіту.

Правильність заповнення регламентованих звітів можна автоматично перевірити: перевіряється взаємоузгодженість показників звіту, зазначених у різних розділах або за різні періоди, а також з іншими регламентованими звітами.

Звіт можна надрукувати без попереднього перегляду або вивести підготовлену друковану форму для попереднього перегляду й редагування.

При підготовці друкованої форми звіт автоматично розбивається на сторінки, проводиться нумерація сторінок.

Можна зазначити кількість копій, які виводяться на друк, змінити порядок виводу аркушів на друк.

Надається можливість групової роботи з підготовленими регламентованими звітами. Груповий режим дозволяє для групи обраних звітів показати друковані форми, вивести звіти на друк без попереднього перегляду, перевірити можливість вивантаження або вивантажити звіти. При цьому не потрібно відкривати форми самих звітів.

Сформовані звіти зберігаються безпосередньо в інформаційній базі в журналі регламентованих звітів. Заповнений регламентований звіт також можна відредагувати як окремий табличний документ і зберегти на диску у вигляді файлів.

З журналом регламентованих звітів можна працювати як зі звичайним журналом документів системи «1С:Підприємство 8». У журналі відображається список всіх раніше сформованих і збережених звітів. Якщо в журналі зберігається занадто велика кількість звітів, то для зручності перегляду можна встановити відбір по виду звіту й по періоду.

З журналу можна відкрити кожен раніше сформований звіт, внести в нього зміни й заново зберегти з уже внесеними змінами. Якщо форма регламентованого звіту згодом змінилася, то звіт буде відкриватися у відповідній «старій» формі. Можна повторно роздрукувати звіт, вивантажити його в електронному вигляді, вилучити старі або неправильно заповнені звіти.

Форми регламентованої звітності періодично змінюються рішеннями державних органів. Для відновлення форм використовується ефективний механізм відновлення регламентованих звітів.

За наявності підключення до мережі Інтернет «Помощник обновления конфигурации» може одержувати нові версії конфігурації з користувацького сайту. Перевірку наявності нових версій можна робити вручну, дотримуючись вказівок програми, або доручити помічникові перевірку наявності відновлень автоматично при кожному запуску програми.

Після одержання оновлення з Інтернету, помічник автоматично оновлює версію конфігурації. При роботі в клієнт-серверному режимі оновлення конфігурації можна відкласти, наприклад, на ніч. Система проведе оновлення в точно зазначений час.

Регламентовані звіти, для яких нормативними документами передбачене вивантаження в електронному вигляді, можуть бути вивантажені в електронному вигляді.

Перед вивантаженням виконується автоматична перевірка підготовленого звіту на повноту заповнення й коректність відповідно до вимог нормативних документів. При недотриманні яких-небудь вимог на екран виводиться інформаційне повідомлення. З повідомлення можна перейти безпосередньо до неправильно заповненої або незаповненої комірки звіту.

Програмний комплекс «Спринтер» компанії «Такском», з яким може бути інтегрована система, дозволяє передавати в податкові органі податкові декларації, бухгалтерську звітність і інші документи, необхідні для розрахунку й сплати податків і зборів, в електронному вигляді без дублювання на папері. При цьому використовується звичайний доступ в Інтернет. Звітність, яка надійшла до Державної податкової адміністрації за безпаперовою технологією, має юридичну чинність.

Програми системи «1С:Підприємство 8» включають режим надання податкової, бухгалтерської звітності та звітності по страхових внесках через Інтернет з використанням електронного цифрового підпису: до Державної податкової адміністрації, до Пенсійного фонду.

Режим представлення звітності через Інтернет дозволяє безпосередньо з програм системи «1С:Підприємство 8» виконувати відправлення на сервер спеціалізованого оператора зв’язку, а також відслідковувати проходження звітом усіх стадій електронного документообігу, встановлених нормативними документами, аж до одержання результату обробки звіту відповідним контролюючим органом.

Крім надання звітності програми системи «1С:Підприємство 8» дозволяють здійснювати обмін неформалізованими документами (листами) між платником податків і податковим органом, між страхувальником і відділенням Пнсійного фонду.

Програми системи «1С:Підприємство 8» також дозволяють відправляти в податкові органи запити на інформаційне обслуговування і одержувати відповіді на запити у вигляді таких видів документів:

1. Довідка про стан розрахунків з бюджетом.

2. Виписка операцій з картки «Розрахунки з бюджетом».

3. Перелік бухгалтерської й податкової звітності.

4. Акт звірки.

5. Довідка про виконання обов’язків по сплаті податку.

В «1С:Бухгалтерії 8» реалізовані всі вимоги чинного податкового законодавства. Для різних організацій і підприємців в інформаційній базі можна зазначати різні системи оподатковування.

У підсистемі розрахунків заробітної плати забезпечене формування паперової й електронної звітності по податках, пов’язаних із заробітною платою. Реалізований персоніфікований облік внесків до Пенсійного фонду. Для розрахунків податків і зборів і формування податкових декларацій використовується регламентована звітність.

Реалізовані вимоги податкового законодавства з обліку податку на додану вартість. Облік податку на додану вартість забезпечує відображення поточних розрахунків по податку на додану вартість на рахунках бухгалтерського обліку, формування рахунків-фактур, книги покупок і книги продажів.

В конфігурації реалізований податковий облік податку на прибуток в рамках загальної системи оподатковування. Податковий і бухгалтерський облік ведеться по єдиному плану рахунків. За даними податкового обліку автоматично заповнюються податкові регістри.

В «1С:Бухгалтерії 8» забезпечений облік доходів і витрат, який відповідає вимогам спрощеної системи оподаткування. Податкова звітність формується автоматично.

В «1С:Бухгалтерії 8» враховані вимоги законодавства, що стосуються податку на додану вартість. Вимоги законодавства дотримуються завдяки використанню спеціальної підсистеми обліку податку на додану вартість.

У процесі поточної роботи суми податку на додану вартість реєструються автоматично на підставі операцій, які вводяться користувачами в інформаційну базу. По завершенню періоду, виконується ряд регламентних операцій. У ході проведення регламентних операцій відбувається підготовка звітності по податку на додану вартість і здійснюються розрахунки суми податку, які підлягають сплаті до бюджету. Такий порядок обліку податку на додану вартість в «1С:Бухгалтерії 8» називається повним обліком податку на додану вартість.

Якщо організація не здійснює операції реалізації без податку на додану вартість або за ставкою 0%, то вона може вести спрощений облік податку на додану вартість. При веденні спрощеного обліку податку на додану вартість книга покупок, книга продажів і податкова декларація по податку на додану вартість заповнюються за фактом відображення господарських операцій в обліку або ручних операцій. Використання регламентних документів не потрібно. Проте, можна використовувати обробку для автоматичного введення рахунків-фактур на попередні оплати.

Автоматизований облік податку на додану вартість по придбаних товарах, реалізованих із застосуванням ставки податку на додану вартість 0% (для експортних операцій і подібних випадків) і не оподатковуваних податком на додану вартість. Можливий розподіл суми податку на додану вартість, пред’явлених постачальниками придбаних цінностей, оподатковуваним і звільненим від його сплати.

Автоматизований облік сум податку на додану вартість, сплачених на митниці по імпортних операціях.

Враховані вимоги законодавства про особливий порядок відрахування податку на додану вартість по будівельно-монтажних роботах. Облік податку на додану вартість по будівельно-монтажних роботах ведеться в розрізі об’єктів будівництва, рахунків-фактур, ставок податку на додану вартість, способів формування витрат по будівництву (господарський або підрядний спосіб).

Передбачена ситуація, коли організація виступає як податковий агент по сплаті податку на додану вартість. Ознака того, що організація є агентом, встановлюється в договорах з контрагентами-постачальниками.

За великого й складного документообігу на підприємстві наприкінці звітного періоду слід виконати ряд регламентних операцій з обліку податку на додану вартість, які автоматично оброблять дані інформаційної бази, введені різними документами. Для виконання регламентних операцій доцільно використовувати «Помощник по учету НДС».

«Помощник по учету НДС» спрощує роботу, підвищує наочність і контролює послідовність дій.

«1С:Бухгалтерія 8» забезпечує автоматичне формування й виведення на друк спеціалізованих форм податкової звітності - книги покупок і книги продажів.

При формуванні книги покупок і книги продажів можна відбирати й групувати дані по контрагентах.

Податкові декларації по податку на додану вартість також заповнюються автоматично. Податкові декларації включені до складу регламентованої звітності.

Податковий облік в «1С:Бухгалтерії 8» вирішує такі завдання: автоматичне заповнення «Декларації по податку на прибуток організацій», ведення аналітичних регістрів податкового обліку.

Методики обліку й механізми зберігання інформації бухгалтерського й податкового обліку максимально наближені. Основу систем бухгалтерського й податкового обліку в конфігурації становить єдиний план рахунків бухгалтерського обліку.

В програмі автоматично ведеться спеціальний допоміжний облік постійних і тимчасових різниць в оцінці вартості активів і зобов’язань.

Після проведення регламентних процедур формується декларація по податку на прибуток.

Відповідно до вимог законодавства стосовно обліку розрахунків по податку на прибуток необхідно враховувати різниці між величиною податку на прибуток, обчисленої в бухгалтерському обліку, і величиною податку на прибуток, обчисленої в податковому обліку. Причина виникнення таких різниць полягає у відмінностях порядку обліку активів і зобов’язань, який встановлений нормативними правовими актами для бухгалтерського й податкового обліку.

В програмі автоматично ведеться спеціальний допоміжний облік постійних і тимчасових різниць в оцінці вартості активів і зобов’язань.

Проаналізувати дані по постійним і тимчасовим різницям в оцінці активів і зобов’язань можна за допомогою стандартних бухгалтерських звітів.

Звіти дозволяють одночасно одержати оцінку вартості об’єктів і зобов’язань у бухгалтерському й податковому обліку й постійні й тимчасові різниці, зафіксовані й не зафіксовані в обліку.

Для організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподатковування, організований облік доходів і витрат відповідно до вимог законодавства.

Після запису в інформаційну базу всіх документів звітного періоду й проведення регламентних документів автоматично формується «Книга обліку доходів і витрат».

В «1С:Бухгалтерії 8» організований окремий облік витрат і доходів за видами діяльності.

Витрати, які не можна віднести до певного виду діяльності в момент їх здійснення, розподіляються при проведенні регламентних операцій завершення місяця.

Можна задати фіксований відсоток витрат, які належать до діяльності, оподатковуваної єдиним податком. Наприклад, для керівників можна зазначити частку зарплати, яка належить до діяльності, оподатковуваної єдиним податком. Зазначена частка нарахувань по зарплаті працівників буде виключатися з витрат по діяльності, яка не оподатковується єдиним податком.

Після запису в інформаційну базу всіх документів звітного періоду й проведення регламентних документів автоматично формується «Книга обліку доходів і витрат».

 

Глава 8.15. Автоматизація операцій бухгалтерського обліку в системі «Галактика»

План

1. Автоматизація обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, праці та заробітної плати, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, фінансово-розрахункових операцій, фінансових результатів і власного капіталу

2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності

 

ERP система «Галактика» - складова частина комплексу бізнес-рішень корпорації. Система ERP адресована середнім і великим підприємствам і має широку функціональність для інформаційної підтримки всього спектра завдань стратегічного планування й оперативного управління.

Система «Галактика ERP» розроблена для застосування в умовах вітчизняної економіки з її яскраво вираженою специфікою, постійними змінами законодавства.

Система Галактика ERP має компонентну структуру й складається з функціональних модулів, які поєднуються в контури. Це дає можливість замовникам отримувати тільки потрібну конфігурацію. Апробовані технології розгортання проектів автоматизації сприяють тому, що впровадження ERP системи проходить у стислий термін, з фіксованим бюджетом і мінімальними для підприємства ризиками. Це дозволяє підприємствам-замовникам швидко окупити витрати на інформаційні технології.

Система «Галактика ERP» дозволяє вести облік господарської діяльності корпорації (холдингу), до складу якої входять кілька юридичних осіб (філій), в одній базі даних. При цьому не допускається несанкціонований доступ з однієї філії до інформації інших філій. У той же час є можливість одержання консолідованої звітності по корпорації в цілому з можливістю групувати й фільтрувати дані в розрізі філій.

Розробка й впровадження ERP системи «Галактика» ведеться з використанням найбільш передових технологій і інструментів. Додаткові можливості для інтеграції Галактики ERP з продуктами сторонніх виробників дає реалізація в системі сервіс-орієнтованої архітектури (SOA) і технологій web-сервісів.

Система «Галактика ERP» - це повномасштабна управлінська інформаційна система, розроблена спеціально для великих і середніх підприємств.

Основними функціональними можливостями системи «Галактика ERP»:

1. Побудова системи обліку й формування різних видів звітності.

2. Управління матеріальними й фінансовими потоками (логістика).

3. Фінансове планування й оперативний фінансовий менеджмент, управлінський облік.

4. Виробниче планування й управління виробництвом, контролінг.

5. Управління персоналом і кадровою політикою.

6. Управління технічним обслуговуванням і ремонтами обладнання.

7. Управління якістю продукції.

8. Управління взаєминами з клієнтами.

9. Управління нерухомістю.

Система «Галактика ERP» забезпечує узагальнення й аналіз інформації з усіх розділів господарської діяльності підприємства:

1. Позаоборотні активи: наявність і рух активів, які належать до основних фондів, нематеріальних і інших позаоборотних активів, а також облік операцій, пов’язаних з їх будівництвом, придбанням, вибуттям.

2. Виробничі запаси: наявність і рух предметів праці, призначених для обробки, переробки або використання у виробництві (або для господарських потреб), а також засобів праці, відповідно до встановленого порядку обігових коштів, і облік операцій, пов’язаних з їх заготівлею (придбанням).

3. Витрати на виробництво: витрати за видами діяльності підприємства.

4. Готова продукція й товари: наявність і рух готової продукції (продуктів виробництва) і товарів.

5. Кошти: наявність і рух грошових коштів у національній і іноземній валютах, які знаходяться в касі й на розрахункових (валютних) рахунках, відкритих у кредитних організаціях на території країни та за її межами, а також цінних паперів, платіжних і фінансових документів.

6. Розрахунки: всі види розрахунків з різними юридичними й фізичними особами (у т.ч. внутрішньогосподарські розрахунки).

7. Капітал: стан і рух капіталу.

8. Фінансові результати: доходи й витрати, а також виявлений кінцевий фінансовий результат діяльності організації за звітний період.

Система «Галактика ERP» дозволяє:

1. Забезпечити зберігання й розрахунок даних про нарахування й погашення сум тимчасових і постійних різниць, що виникають між бухгалтерським і податковим обліком.

2. Відобразити в бухгалтерському обліку й звітності взаємозв’язок прибутку або збитку, визначених за нормами бухгалерського обліку й податкової бази з податку на прибуток, визначеного відповідно до законодавства про податки й збори.

3. Відобразити в бухгалтерському обліку відмінність податку з бухгалтерського прибутку або збитку від податку з оподатковуваного прибутку, сформованого в бухгалтерському обліку й відображеного в податковій декларації по податку на прибуток.

Для витрат (доходів), які приймаються до обліку одночасно й у податковому, й в бухгалтерському обліку, налаштовується типова господарська операція, що формує проводки одночасно та в різних планах рахунків на суми, відповідні настройкам алгоритмів у типових господарських операціях. Якщо визнання в обліку відбувається в різні моменти часу або сума приймається до обліку тільки в одному обліковому методі, типова господарська операція налаштовуються для кожного плану рахунків.

Податковий облік реалізується:

1. Реєстрацією сум для податкового обліку в первинних документах з обліку основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних запасів, робіт, послуг, цінних паперів, коштів та ін. в «податкових» довідках.

2. Відображенням доходів і витрат, що визначають оподатковувану базу.

Комплект готових форм податкових регістрів, сформованих на основі параметрів первинних документів, і форма декларації включені в модуль «Налоговый учет» системи «Галактика ERP». У модулі міститься понад 30 готових регістрів податкового обліку (регістри-розрахунки й регістри-стани щодо майна, яке підлягає амортизації, витрат на оплату праці, руху грошових коштів, фінансових результатів по типах операцій і т.п.).

Крім того, модуль «Налоговый учет» надає спеціалізовані можливості для документування операцій по витратах майбутніх періодів, прийнятих до обліку протягом декількох звітних інтервалів. Для податкового обліку можна використовувати план рахунків, розширений синтетичними й аналітичними рахунками для цілей податкового обліку. Податкова звітність будується за даними первинних документів і сформованими на їх основі проводкам.

Реалізація в системі «Галактика ERP» вимог податкового обліку забезпечує:

1. Відображення в обліку сум податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, сум зайво сплачених, а також сум, здатних вплинути на величину податку на прибуток у наступних звітних періодах.

2. Документування оподатковуваної бази по податку на прибуток.

Реалізовані в «Контуре логистики» системи «Галактика ERP» функції дозволяють автоматизувати такі процеси, як:

1. Формування господарських зв’язків по поставках товарів або наданню послуг.

2. Визначення обсягів і напрямків матеріальних потоків.

3. Управління просуванням товарів до місць складування.

4. Розвиток, розміщення й організація складського господарства.

5. Здійснення перевезень, а також усіх необхідних операцій на шляху проходження вантажів до пунктів призначення.

6. Виконання пакування, маркування, навантаження й розвантаження.

7. Управління складськими операціями: надходження й приймання вантажів, зберігання, підготовку необхідного покупцям асортименту, організацію доставки дрібними партіями і т.д.

Величезна кількість одержуваних звітних документів і форм дозволяє здійснювати оперативний контроль виконання календарних планів, надходження і відвантаження товарно-матеріальних цінностей, руху вантажів на шляху проходження до споживачів, вести облік вантажів, від яких відмовились, і їх реалізацію, одержувати інформацію про стан розрахунків з контрагентами та ін.

Контур логістики системи «Галактика ERP» містить у собі такі основні модулі: «Управление договорами», «Управление снабжением», «Управление сбытом», «Складской учёт», «Расчёты с поставщиками и получателями», «Управление консигнационным товаром».

«Контур планирования и управления финансами» системи «Галактика ERP» - це надійний інструмент для управління фінансовими ресурсами компанії. Він адресований керівникам і фахівцям фінансових і планово-економічних служб. З його допомогою можна виконувати планування фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснювати моделювання й узгодження фінансових планів, проводити аналіз їх фактичного виконання, вести оперативний фінансовий менеджмент. Контур складається з трьох модулів - «Управление бюджетом», «Платёжный календарь» і «Финансовый анализ».

Засоби виробничого планування, вбудовані в «Галактику ERP», дозволяють розраховувати:

1. Плани виробництва готової продукції на підставі договірних зобов’язань, замовлень клієнтів і прогнозів збуту продукції.

2. Номенклатурні плани цехів, графіки запуску предметів виробництва та графіки міжцехових передач.

3. Операційні плани виробництва.

4. Потреби в матеріальних і трудових ресурсах, інструментах та обладнанні, виробничих потужностях.

5. Планову собівартість продукції.

«Контур планирования и управления производством» системи «Галактика ERP» допомагає аналізувати відхилення фактичної собівартості від планової за статтями витрат і економічним елементам. Джерелом даних для планування є нормативно-довідкова база, що включає маршрутні карти й виробничі специфікації. У свою чергу, нормативно-довідкова база може доповнюватися інформацією PDM- і CAD-систем, для інтеграції з якими в «Галактиці ERP» передбачені різні механізми (XML-файли, прямий доступ до даних, API-функції й т.п.).

Використання підсистеми планування дозволяє оперативно управляти:

1. Запуском предметів виробництва.

2. Складанням вузлів і виробів.

3. Змінно-добовими завданнями.

4. Виробничою й складською логістикою.

На підставі номенклатурних планів цехів і графіків запуску/випуску деталей і складальних одиниць ухвалюються рішення про запуск предметів виробництва. Залежно від виду предмета (деталь або складальна одиниця) система підтримує різні функції в рамках процедури запуску.

Для деталей процедура запуску включає такі функції:

1. Одержання матеріалів за лімітно-забірною картою зі складу або з цехової комори відповідно до норм витрат.

2. Генерація партій запуску, код кожної з яких буде супроводжувати деталі протягом усього технологічного й життєвого циклу.

3. Формування маршрутно-супровідних карт (маршрутних листів) на партію запуску відповідно до маршрутно-операційної технології.

4. Коригування маршрутно-супровідних карт (маршрутних листів), пов’язане зі зміною технологічної послідовності обробки деталей, виключенням «необов’язкових» операцій або їх об’єднанням в одну операцію.

5. Облік на матеріальному балансі цеху матеріалів і деталей, які запускаються, у вигляді незавершеного виробництва на першому цехо-заводі.

Функціональні можливості «Контура управления персоналом и кадровой политикой» адресовані таким категоріям користувачів, як:

1. Керівництво компанії - одержує будь-яку інформацію, пов’язану зі структурою підприємства, штатним розкладом, відомостями про співробітників.

2. Директор, менеджер по персоналу - здійснює стратегічне планування й управління трудовими ресурсами (штатне планування, набір персоналу, навчання й підготовка кадрів, атестація, кадровий резерв підприємства).

3. Фахівці відділу кадрів, бухгалтерії - ведуть картотеки співробітників, кадровий документообіг, звітність, розрахунки заробітної плати й інших виплат.

4. Керівники підрозділів - здійснюють оперативне планування, контроль і управління (відпустки, відрядження, навчання, підвищення кваліфікації, суміщення, заміщення, переміщення й т.п.).

Контур дозволяє автоматизувати такі процеси:

1. Облік, планування й контроль трудових ресурсів підприємства.

2. Працевлаштування: приймання на роботу, переміщення по службі (переводи, висування й т.п.), звільнення.

3. Ведення документації з кадрових питань.

4. Персоніфікований облік.

5. Розрахунки заробітної плати й податків.

6. Облік робочого часу й аналіз його ефективного використання.

7. Формування статистики, форм і різноманітних звітів для зовнішніх і внутрішніх потреб.

До складу контуру входять три модулі: «Управление персоналом», «Расчёт заработной платы», «Табельний учёт».

«Контур бухгалтерского учёта» системи «Галактика ERP» - надійний інструмент для ведення бухгалтерського й податкового обліку. Його характерними рисами є:

1. Підтримка нормативних правил і вимог законодавства в області бухгалтерського й податкового обліку.

2. Підтримка ведення обліку та формування звітності в міжнародних стандартах (IAS, US GAAP).

3. Гнучке настроювання аналітичного обліку.

4. Бухгалтерська звітність в електронному форматі.

5. Підтримка паралельного обліку в декількох планах рахунків бухгалтерського обліку.

У системі «Галактика ERP» передбачено два окремі модулі, які дозволяють вести облік основних засобів і нематеріальних активів. Більшість функцій у модулях однотипні, але в силу специфіки обліку об’єктів нематеріальних активів в модулі «Нематериальные активы» відсутня класифікація по групам і видам, не проводиться переоцінка, не формуються відомості руху, існують також деякі відмінності в способі нарахування зносу.

Функціональні можливості модулів дозволяють:

1. Створювати й вести картотеку.

2. Вести облік декількох однотипних об’єктів основних засобів за допомогою однієї (групової) інвентарної картки.

3. Вести облік складних ієрархічних об’єктів основних засобів.

4. Вести паралельний облік основних фондів на основі різних методів, які характеризуються різною валютою обліку, використовуваним планом рахунків бухгалтерського обліку, алгоритмами нарахування зносу, типових господарських операцій для формування проводок.

5. Здійснювати всі операції з обліку основних фондів (надходження, нарахування амортизації, зміна вартості, переоцінка основних засобів, вибуття, внутрішнє переміщення, зміна параметрів).

6. Здійснювати розрахунок амортизації як по всій картотеці, так і по групі обраних об’єктів обліку.

7. Здійснювати розрахунок амортизації основних засобів як залежно від терміну їх використання, так і залежно від їх виробітку, пробігу й т.п.

8. Вести облік складу об’єкта за матеріалами, переглядати ієрархічну структуру всіх елементів, що становлять інвентарний об’єкт, виконувати переміщення складових (або частини матеріальної цінності) з одного об’єкта в іншій.

9. Вести облік вмісту дорогоцінних металів і каменів в основних засобах.

10. Враховувати розміщення об’єктів по території країни з метою розрахунків податку на майно територіально розподілених підприємств.

11. Переходити на новий звітний період і повертатися до попереднього лише в рамках даного модуля, окремо від інших бухгалтерських модулів.

12. Зберігати історію змін і нарахування зносу й на її основі повертатися до попередніх звітних періодів для проведення коригувань і виправлення помилок.

13. Прогнозувати суми амортизаційних відрахувань за будь-який майбутній період часу з розбивкою по місяцям і кварталам на основі даних попередніх періодів. Прогноз будується як з врахуванням прискореної амортизації, так і без неї.

14. Одержувати різні налаштовувані статистичні і бухгалтерські звіти з урахуванням необхідного групування/сортування даних, різним ступенем деталізації обмежень. Система дозволяє побудувати звіти в інтерактивному режимі з технологією виконання, яка індивідуально настроюється,.

Налаштування типових господарських операцій, що відображають надходження, знос, рух, вибуття й інші операції по об’єктах основних засобів і нематеріальних активів, може проводитися як у модулях «Основные средства» й «Нематериальные активы», так і в модулі «Хозяйственные операции».

Формування документів-підстав на закупівлю/продаж об’єктів обліку й накладних здійснюється в системі з використанням модулів «Управление снабжением», «Управление сбытом». Якщо попередньо укладаються договори на покупку/продаж, то використовується модуль «Управление договорами».

У модулі «Финансово-расчетные операции» проводиться оформлення й обробка всіх видів фінансових документів, що супроводжують рух грошових коштів по об’єктах обліку.

Наявні на підприємстві матеріальні цінності можна перевести до складу основних засобів. Формування таких операцій здійснюється в модулі «Складськой учет» за допомогою накладних на передачу. Крім того, при вибутті об’єктів обліку (реалізація на сторону) можна прибуткувати матеріальні цінності на склад і формувати необхідні документи оперативного обліку, що підтверджують їх продаж.

Рухомий склад у модулі «Управление транспортом» може формуватися вибором з картотеки основних засобів, створеної в модулі «Основные средства».

Дані модуля «Основные средства» використовуються також у модулі «Управление ремонтами». Крім того, з цього модуля (на підставі актів виконаних робіт) для основних засобів може бути перенесена загальна сума витрат з ремонту.

У модулі «Управление строительством» передбачені функції введення готових об’єктів в експлуатацію з формуванням інвентарної картки в модулі «Основные средства» або зміною вартості основного засобу в результаті будівництва.

Результати роботи з модулями «Основные средства» та «Нематериальные активы» використовуються для складання Балансу й податкових форм звітів, декларацій і т.п. у модулі «Бухгалтерская отчетность».

У модуль «Налоговый учёт» передається вся необхідна інформація про стан показників об’єктів обліку, а також суми амортизаційних відрахувань по об’єктах для формування регістрів податкового обліку.

Модуль «Бухгалтерская отчетность» дозволяє проаналізувати всі рахунки бухгалтерського обліку, виконати процедуру автоматичного закриття тимчасових рахунків, сформувати типові форми для звітності й розрахунків податків (модуль поставляється з комплектом готових звітних форм по зведеному балансу й податкам, відповідних законодавству й вимогам податкових органів). Крім типових форм користувачу надається можливість створювати власні звіти довільної форми й включати в них розрахункові алгоритми. Звіти можна одержувати як у текстовому форматі, так і у форматі MS Excel. Реалізована технологія підготовки податкової звітності для представлення на магнітних носіях, що використовує в якості графічного редактора пакет «Fastreport».

У процесі функціонування модулів системи «Галактика ERP» у базі даних накопичується вся інформація, необхідна для складання бухгалтерських і економічних звітів.

Склад вихідної бухгалтерської звітності, форма представлення даних у ній і методики розрахунків періодично вимагають коригування в зв’язку зі зміною чинного законодавства, специфіки діяльності й структури підприємства, вимог статистичних і податкових органів. Вплив перерахованих факторів приводить до необхідності доробки звітів. Ця проблема вирішується шляхом використання вбудованого «Языка проектирования расчетных форм», який дозволяє скоригувати будь-яку існуючу або створити нову форму необхідного звіту. Даною мовою виконані всі системи «Галактика ERP», вихідні форми бухгалтерської звітності й документи, що відображають економічні показники.

«Язык проектирования расчетных форм» досить простий в освоєнні, наближений до бухгалтерської термінології й дозволяє користувачам оперативно адаптувати свої звіти до зовнішніх вимог, що змінилися.

За допомогою таких понять як «Период расчетов», «Вид оборота», «Счет», «Субсчет», «Аналитика», «Проводка», «Обороты», «Сальдо» і стандартних математичних операцій можна створити алгоритм розрахунків бухгалтерського документа будь-якої складності.

Модуль «Ведение налоговых расчетов» призначений для автоматизованого формування документів реєстрації й оплати податків в організаціях з більшою кількістю відособлених структурних підрозділів. Документи формуються в розрізі філій, бюджетів і податків.

При заповненні податкових платіжних документів філій необхідні функції, не властиві іншим платіжним документам. Наприклад, у реквізитах платника потрібно відображати найменування й індифікаційний номер головної організації і т.д.

Модуль «Ведение налоговых расчетов» забезпечує коректне формування всіх реквізитів платіжних документів, а також дозволяє:

1. Формувати акти реєстрації нарахованих податків, розрахованих поза системою «Галактика ERP».

2. Формувати акти звірки розрахунків з податковою інспекцією в розрізі філій, податків, бюджетів з групуванням за типами нарахувань і оплат.

3. Повністю блокувати документи, підтверджувані актом звірки.

4. За результатами акту звірки формувати сальдо, що враховується при наступних розрахунках.

Такі можливості досягнуті завдяки використанню спеціального класифікатора «Структура налоговых расчетов предприятия». Він є таблицею, що акумулює нарахування і платежі у відповідному розрізі (бюджет, податки, податкові органи, типи платежів і нарахувань). Структура взаємодій формується один раз - на початку експлуатації модуля, а потім коригується або доповнюється при зміні схем розрахунків.

Важливою особливістю модуля є взаємозв’язок між структурними підрозділами й податковими платежами. Такий підхід спрощує заповнення платіжних документів у випадку великої кількості підрозділів (наприклад, 300 і більше).

Розмежування прав доступу до документів використовується для поділу податків на нараховані й сплачені, а також блокування оплачених документів (платіжних дорученЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.