Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТуристичний ринок: основні риси та суб'єкти

 

Основні риси сучасного туристичного ринку:

1) посилення конкуренції, в тому числі у міжнародному масштабі;

2) особливе значення творчих ідей та інтелекту;

3) диктат споживача;

4) збільшення кількості туристичних компаній.

Серед суб’єктів туристичного ринку можна виділити дві групи:

1) представники пропозиції туристичного продукту;

2) представники попиту на туристичний продукт.

Представниками попиту в основному є кінцеві споживачі. Вони будуть детальніше розглянуті в наступному питанні.

Зараз зупинимося на представниках пропозиції.

Виробники туристичних послуг – це значна кількість незалежних, різних за профілем і спеціалізацією підприємств, що виконують відповідні функції (туроператори, тур агенти, ресторани, готелі тощо).

Учасники туристичного ринку, які представляють пропозицію, включають наступні суб’єкти:

1) туроператори – юридичні особи, що займаються створенням, комплектуванням і реалізацією туристичних продуктів та гарантують обслуговування туристів;

2) турагенти – юридичні або фізичні особи, які здійснюють посередницьку діяльність, реалізуючи продукти туроператорів за комісійну винагороду;

3) установи самостійного туризму:

- туристські клуби;

- клуби альпіністів;

- клуби водного самодіяльного туризму тощо;

4) підприємства, що надають послуги розміщення:

- готелі, мотелі, кемпінги;

- пансіонати, приватні квартири і будинки;

- туристичні бази, бази відпочинку тощо;

5) підприємства індустрії розваг і спорту;

6) транспортні організації:

- автопідприємства;

- авіаційні підприємства;

- залізничні підприємства;

- підприємства морського, річкового транспорту тощо;

7) підприємства, що надають послуги харчування:

- ресторани, їдальні;

- кафе, бари;

- кейтеринг і т. ін.;

8) виробничі туристичні підприємства:

- підприємства, що виробляють туристичне спорядження;

- меблеві фабрики;

- фабрики сувенірів та ін.;

9) підприємства торгівлі:

- магазини, що реалізують туристичне спорядження;

- магазини, що реалізують сувеніри;

- пункти прокату тощо.

 

Підходи до сегментації ринку туристичних послуг

Підходи до маркетингових досліджень у туристичній сфері не мають явної відмінності від таких, які діють у інших сферах матеріального і нематеріального виробництва. Це ж саме стосується і політики просування.

Щодо сегментації ринку, окрім загальноприйнятих підходів (географічного, демографічного, соціально-культурного, соціально-економічного, поведінкового, психографічного тощо), у туризмі існують свої специфічні методи сегментації. Їх ми розглянемо нижче.

За віком споживачів сегменти туристичного ринку класифікують наступним чином:

- молодіжний туризм;

- туризм середнього віку;

- туризм третього віку.

Всесвітня туристична організація виокремлює наступні сегменти ринку за віковим критерієм:

1) діти (до 14 років): подорожують з батьками та самостійно;

2) молодь (15 – 24 роки);

3) відносно молоді, економічно активні люди (25 – 44 роки): подорожують в основному сім'ями (з дітьми);

4) економічно активні люди середнього віку (45 – 60 років): подорожують в основному без дітей;

5) туристи третього віку (60 років і страші).

За спонукальними мотивами виділяють такі сегменти:

1) спортивно-оздоровчий;

2) маршрутно-пізнавальний;

3) діловий;

4) курортний, лікувальний;

5) мисливський;

6) екологічний;

7) фестивальний;

8) шопінг;

9) релігійний;

10) навчальний;

11) етнічний тощо.

Сегментація споживачів за методом А.Р. Вінклера

(за стилем життя)

У 1991 р. А.Р. Вінклер у складі компанії "Europanel-GFK" (GFK – Gesellschaft für Konsumforschung – Товариство споживчих досліджень, Німеччина) запропонував метод сегментації ринку, виділивши типологію стилів життя в Європі. В основі типології покладено два вектори:

1) схильність до руху чи осілості;

2) переважанням матеріальних чи духовних цінностей.

Матриця Вінклера подана на рис. 6.9.

Рух
Осілість
Матеріальні цінності
Духовні цінності
Обережні
Оборонці
Пильні (чутливі)
Забуті
Романтики
Команда
Новобранці
Денді
Бізнес-акули
Громадяни
Піонери
Скаути
Протест
Моралісти
Благородні
Суворі

 


Рис. 6.9. Сегментація за Вінклером (типологія стилів життя в Європі)

Перший квадрант характеризується осілим способом життя та переважанням матеріальних цінностей над духовними. Сюди відносять наступні стилі життя:

1) "Обережні" – пенсіонери, що скорилися долі і прагнуть стабільності;

2) "Оборонці" – молоді мешканці невеликих міст, що шукають захист і підтримку в традиційних структурах;

3) "Пильні" ("Чутливі") – незадоволені промислові робітники, які прагнуть зберегти свою індивідуальність;

4) "Забуті" – пенсіонери та домогосподарки, які відчувають себе "забутими", відчувають загрозу через зростаючу складність суспільства та шукають захисту;

5) "Романтики" – сентиментальні молоді "будівники гнізд", які прагнуть прогресу й стабільного життя своїх родин.

Другий квадрант характеризується мобільністю, тобто схильністю до руху, та переважанням матеріальних цінностей. Сюди належать такі сегменти:

1) "Команда" – молоді пари із передмість, які прагнуть стабільного життя, спорту та дозвілля;

2) "Новобранці" – працююча молодь, яка відчуває себе відірваною і прагне до інтеграції в суспільство за допомогою заробітку грошей та подальшого споживання відповідних благ;

3) "Денді" – гедоністи та "показушними" із помірним доходом, заклопотані тим, яке враження вони справлять на оточуючих;

4) "Бізнес-акули" – амбіційні добре освічені молоді люди, що прагнуть до лідерства в конкурентному суспільстві, втім характерним для цього сегменту є марнотратство.

Третій квадрант характеризується мобільністю, тобто схильністю до руху, та переважанням духовних цінностей над матеріальним. Сюди належать такі сегменти:

1) "Протест" – інтелектуальні молоді критики, які прагнуть революціонізувати суспільство;

2) "Піонери" – молоді, забезпечені, толерантні інтелектуали, які прагнуть соціальної справедливості;

3) "Скаути" – терпимі літні консерватори, прагнуть упорядкованого соціального прогресу.

Четвертий квадрант характеризується осілим способом життя та переважанням духовних цінностей над матеріальними. Сюди відносяться наступні сегменти:

1) "Громадяни" – організатори громадського життя, які прагнуть до лідерства у соціальній сфері;

2) "Моралісти" – спокійні, релігійні громадяни, які шукають мирне майбутнє для своїх дітей;

3) "Благородні" – прихильники законності й порядку, які належать до еліти, що давно склалася;

4) "Суворі" – репресивні пуритани.

 

Сегментація споживачів турпродукту за методом Г. Гана

(за комбінацією ознак)

 

В основі даної сегментації лежить комбінація наступних ознак:

1) мотивація до здійснення туру;

2) обсяг витрат;

3) стереотип поведінки;

4) лояльність до культури інших народів.

Виходячи з вищеназваних ознак, Г. Ган виділив шість типів туристів (рис. 6.10).

F-тип
S-тип
A-тип
W1-тип
B-тип
W2-тип
Типи туристів

 

 


Рис. 6.10. Сегментація туристів за методом Г. Гана

S-тип (від нім. Sonne, Sand, See – сонце, піщаний пляж, море): туристи, що віддають перевагу типовій відпустці, пасивному відпочинку на морських курортах, спокій і комфорт. Ці люди уникають метушні під час відпочинку, але не проти контактувати із приємними людьми.

F-тип (від нім. Fernr- und Flirtorientierter, Erlebnisurlauber – відпустка, що передбачає поїздки на далекі відстані і флірт): туристи, що надають перевагу поїздки на далекі відстані, різноманітні враження та флірт. Їм потрібно суспільство, події, задоволення та зміна вражень.

W1-тип (від нім. Wald- und Wanderorientiert – лісові прогулянки та походи) – туристи, що надають перевагу активному відпочинку, пішим походам, фізичній активності на свіжому повітрі незалежно від погоди (хоча професійно спортом не займаються).

W2-тип – на відміну від попереднього типу перевага надається значним, навіть екстремальним, фізичним навантаженням. При виборі туру такі туристи перш за все керуються наявністю умов для заняття хобі (а це, як правило, екстремальний вид спорту: альпінізм, стрибки з парашутів тощо).

А-тип (від нім Abenteure – пригоди) – туристи, що надають перевагу новим враженням, ризику, випробуванню своїх сил у неочікуваних ситуаціях.

В-тип (від нім Bildung- und Besichtigung – освіта та огляд визначних місць (пам'яток)) – туристи, що надають перевагу новим враженням, ризику, випробуванню своїх сил у неочікуваних ситуаціях. Ця група поділяється на три підгрупи:

- В1-тип – експерти-любителі, які систематично відвідують пам’ятки культури, можуть колекціонувати сувеніри;

- В2-тип – емоційні любителі культури і природи;

- В3-тип – спеціалісти, які поглиблюють свої знання у певних сферах культури, історії, мистецтва.


Сегментація споживачів турпродукту за рівнем мобільності

(або за рівнем доходу та освітою) (рис. 6.11)

Тип споживача (сегмент)
Мобільний тип
Кочовий тип
Осіло-мобільний тип  
Осілий тип

 


Рис. 6.11. Сегментація споживачів туристичного продукту за рівнем доходу та освітою (або за рівнем мобільності)

Осілий тип: рівень доходу середній або відносно низький; мета туру - переважно пасивний відпочинок, бажано біля найближчого моря; шукають оптимального поєднання "низька ціна – висока якість" та мінімального відхилення від звичайної обстановки.

Осіло-мобільний тип: люди з вищою освітою та освітою вищу за середню; головний мотив вибору туру – пізнавальний інтерес до культури і звичаїв країни відвідування; перевага надається активному відпочинку з насиченою програмою: екскурсії, театр, музеї, спорт тощо.

Мобільний тип: високий рівень доходу та переважно вища освіта. Мета туру – зміна вражень та пізнання нового в далеких екзотичних країнах. Зі віком це як правило люди середнього віку (подорожують індивідуально або групами) та третього віку (подорожують переважно групами).

Кочовий тип – високоосвічені люди різного віку та рівня доходів. головна мета туру – набуття особистого досвіду шляхом вивчення природи, культури, способу життя і звичаїв інших народів під час проживання у відповідному середовищі. Даний сегмент поки що невеликий, але останнім часом має тенденцію до зростання.

 

Сегментація споживачів турпродукту за С. Плогом (рис. 6.12)

Даний підхід базується на критеріях схильності до змін, готовності до пригод та ризику, рівня консерватизму.

Тип туриста
Психоцентрики
Аллоцентрики

 


Рис. 6.12. Сегментація споживачів туристичного продукту за С. Плогом

Психоцентрики: традиціоналісти, що надають перевагу готовим пекидж-турам до відомих туристичних центрів на відносно невеликі відстані; виявляють низький рівень активності та високі вимоги до комфорту.

Аллоцентрики: "першовідкривачі", вибирають тури з гнучкою програмою і можливістю відкрити для себе нові віддалені райони; характеризуються високою активністю та бажанням розвиватися.

 

Сегментація споживачів турпродукту за методом М. Мухіної

Дана класифікація стосується лише жінок-туристів, серед яких М. Мухіна пропонує виділяти наступні типи:

1) жінки, що подорожують без чоловіка чи друга у більш чи менш тривалі та дальні тури з подругою чи групою туристів;

2) шукачки пригод – сміливі, впевнені в собі туристки, що використовують будь-як можливість подорожувати;

3) любительки шоп-турів – заможні жінки, що здійснюють тур з метою придбання певних товарів;

4) прихильниці спортивних та оздоровчих турів.

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.