Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЦінова політика у сфері народних ремесел та промислів

Маркетингова цінова політика в галузі НРП, так само, як в інших галузях, передбачає формування, перегляд, узгодження цін і розроблення цінових стратегій. Втім специфіка галузі призводить й до особливостей цінової політики.

Найпростішим методом ціноутворення є метод "витрати плюс", що передбачає додавання наступних елементів:

1) економічних витрат (прямих та непрямих; постійних і змінних):

- зовнішніх (явних): витрати або грошові виплати стороннім зовнішнім постачальникам сировини, палива, машин, верстатів, заробітна плата найманих працівників тощо. Ці витрати фіксуються у бухгалтерських документах;

- внутрішніх (неявних, імплицітних): не фіксуються у бухгалтерських документах, але враховуються в господарській діяльності. пов’язані з використанням підприємством власних економічних ресурсів (приміщення, праці тощо). До цих витрат додається нормальний прибуток (плата за використання підприємницьких здібностей);

2) прибутку. Розрізняють бухгалтерський прибуток (різниця між загальним доходом та зовнішніми витратами) та економічний прибуток (різниця між загальним доходом та зовнішніми і внутрішніми витратами, в тому числі нормальним прибутком.

Особливість встановлення норми прибутку у галузі НРП полягає в тому, що вона є значно вищою ніж в більшості інших галузей (приблизно від 50 до 200 %).

 

Втім, окрім методу "витрати плюс", у сфері НРП існують специфічні методи ціноутворення, що враховують безліч факторів. Для прикладу розглянемо схему розрахунку ціни на вишиванки (Р) (формули 7.1, 7.2).

 

(7.1)

 

де кількість хрестиків у вишивці;

– ціна одного хрестика;

– вартість складних елементів (див. формулу 7.2).

 

(7.2)

 

де кількість кольорів (якщо даний показник складає більше 25 кольорів, то за кожні додаткові 5 кольорів нараховується +5%);

– розкид хрестиків у схемі (якщо у схемі значна кількість одиночних хрестиків, додається від 15 до 100% до ціни);

– колір канви (+25% за темну канву);

– розмір канви (чим канва дрібніша, тим складніша вишивка (+10 – 25%);

– час, протягом якого виконується замовлення (+50 – 100% за терміновість);

– робота групи (якщо вишивка виконується групою, додається 25 – 100%);

– розмір полотна (+15 – 25% за велике полотно);

– додаткові стібки (вузлики, гладь, бісер, стрічки тощо): додається від 5 до 25%;

– розроблення схеми (ціна за домовленістю, втім не менше 30% від );

– складність схеми (часта зміна кольорів, велика кількість кольорів на 100 хрестиків, багатошаровість схеми): +10 – 25%;

– витрати на матеріал (канва, нитки тощо).

 

Для коригування цін на вироби НРП в організованих формах (підприємства, салони) можна використовувати низку цінових стратегій:

- коригування норми прибутку;

- стратегія знижок та бонусів;

- стратегія мінімізації витрат;

- стратегія підвищення споживчої цінності (упаковка, дизайн тощо).

 

 

Політика розповсюдження у сфері народних ремесел та промислів

Існують три основні схеми розподілу у сфері продукції НРП (рис. 7.4):

- однорівневий канал;

- дворівневий канал;

- трирівневий канал.

 

Ремісник (виробник)
Кінцевий споживач
Ремісник (виробник)
Оптова торгівля
Роздрібна торгівля
Кінцевий споживач
Ремісник (виробник)
Роздрібна торгівля
Кінцевий споживач

 

 


Рис. 7.4. Схеми каналів розподілу виробів НРП

Найбільш оптимальними та поширеними для виробів НРП є перша та третя схема.

Функції учасників каналів розподілу:

1) здійснення досліджень;

2) стимулювання збуту;

3) налагодження контактів;

4) визначення придатності товару;

5) проведення переговорів;

6) організація руху товарів (транспортування, складування тощо);

7) фінансування;

8) прийняття ризику.

 

Створення каналів розподілу із прямими зв’язками доцільне у таких випадках:

- параметри матеріального потоку (потужність, напруженість) виправдовують витрати на створення таких каналів;

- кількість пунктів призначення (споживачів) невелика, і вони поглинають усі матеріальні потоки, які генерують виробники;

- товарний потік є вузькоспеціалізованим (складне устаткування, продукція, виготовлена за індивідуальним замовленням, продукція, що вимагає від виробника монтажних та налагоджувальних робіт тощо);

- матеріальний потік не потребує складської обробки;

- виробник має достатньо можливостей для створення і експлуатації маркетингової системи з прямими зв’язками.

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.