Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДИСТАНЦІЇ КОЛІЇ

Планування і організація утримання та ремонтів колії

Пояснювальна записка до проекту

 

 

Виконала ст. гр. 553

Семенюк Я.М.

Перевірив:

доц. Циганенко в.в.

 

Дніпропетровсь 2013р.

ЗМІСТ

Вступ.. 4

1... Розробка організаційної структури дистанції колії 5

2... Визначення групи дистанції колії 9

3... Розрахунок чисельності монтерів на поточне утримання колії 11

3.1 При застосуванні засобів малої механізації та ручного інструменту.. 11

3.2 При використанні колійних машин.. 13

4... Визначення складу, об'ємівробіт і витрат праці на поточне утримання колії 15

5... Планування робіт з поточного утримання колії 19

6... Розрахунок фонду оплати праці підрядного підрозділу з поточного утримання колії та порядок його розподілу.. 23

7... Встановлення періодичності ремонтів колії 30

8. Визначення обсягів ремонтних робіт ……………………………………………..38

9... Визначення річної продуктивності механізованих виробничих баз КМС.. 39

ЛІТЕРАТУРА... 41

 

 

ВСТУП

Конструкція колії, методи її утримання та ремонту, а також організація ведення колійного господарства повинні розвиватися та удосконалюватися в тісному зв'язку з розвитком інших галузей залізничного транспорту.

За останні роки змінились показники роботи залізниць України в порівнянні з періодом коли щорічно росли об'єми перевезень. Відбувся і процес оновлення технічного стану колійного господарства. Розширився полігон укладання залізобетонних шпал на перегонах та станціях і залізобетонних брусів на стрілочних переводах. Використання високопродуктивних колійних машин підвищило якість ремонту колії, забезпечило її стабільність і безпеку руху поїздів. Разом з тим поточне утримання колії залишається найбільш складною ланкою в системі ведення колійного господарства.Ремонти залізничної колії займають важливе місце в системі утримання колії. Склад робіт при різних видах ремонтів колії, періодичність, якість їх виконання в значній мірі впливають на технічний стан колії, безпеку руху поїздів, обсяги робіт з поточного утримання та витрати на експлуатацію колії. Виходячи з цього, плануванню та організації ремонтів повинна бути приділена значна увага.

Високий рівень механізації та своєчасне виконання всіх видів ремонтних робіт, перенесення частини обсягів робіт з перегонів на індустріальні виробничі бази дозволяють значно знизити затрати праці та матеріальних ресурсів на поточне утримання колії.

 

 

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДИСТАНЦІЇ КОЛІЇ

На цей час поточне утримання і контроль стану колії здійснюється дистанціями колії, які в господарському, організаційному, технічному та фінансовому відношенні підпорядковані службам колії доріг. При реформуванні організаційної структури управління залізничним транспортом можливі і інші форми, наприклад: об'єднане підприємство колійного господарства, де під єдиним керівництвом функціонують дистанції колії, захисних лісонасаджень та колійні машинні станції.

Згідно з [1] межі дистанції колії (ПЧ) встановлюються на основі розрахунку приведеної довжини ( ) в відповідності з якою на двоколійних та багатоколійних ділянках приведена довжина складає 200...300 км, а на одноколійних – 150 - 200 км. В свою чергу дистанція ділиться на:

-лінійні робочі відділення приведеною довжиною 6-12км, які очолюються

бригадирами колії (ПДБ);

-околодки у складі 2-4 лінійних робочих відділень приведеною довжиною

В умовах, коли роботи виконуються переважно із застосуванням ручних

Механізмів та інструментів, може використовуватись організаційна структура

механізованих дистанцій колії з такими формами:


На перегонах і малих станціях:

Форма №1 - на околодку створюються дві бригади - збільшена механізована

(17-20 чол.) і мала (5-8 чол.), залежно від розрахункового контингенту з поточного утримання колії. Механізована бригада під керівництвом звільненого бригадира колії виконує планові роботи з поточного утримання колії і споруд. Мала бригада, якою керує звільнений бригадир, виконує негайні роботи.

Умови застосування зазначеної структури - колія і земляне полотно оздоровлені, категорія колії відповідає вантажонапруженості, осьовим навантаженням і швидкостям руху поїздів, виконуються норми періодичності ремонтів; в межах околодку є можливість використання автотранспорту чи рейкового транспорту для перевезення бригад, механізмів і інструменту; наявність, як правило, житла і необхідних побутових умов в одному пункті.

Форми №2 - на околодку створюються 2-4 механізовані відділкові бригади у складі 10-12 чоловік на кожному лінійному робочому відділенні, що здійснюють весь, комплекс робіт з поточного утримання колії в межах цього структурного підрозділу. Роботою бригади керує звільнений бригадир колії.

І2—16 чоловік чи механізована ланка з п'яти і більше чоловік під керівництвом звільненого бригадира колії у межах лінійних робочих відділень. На цих відділеннях зберігаються бригади у складі не менше п'яти чоловік на чолі зі звільненими бригадирами колії.

У складі 17-20 чоловік на чолі зі звільненим бригадиром колії та спеціалізовані бригади по утриманню стрілочних переводів і ізолюючих стиків у складі 5-6 чоловік під керівництвом звільнених бригадирів колії.

Форма №2ст - на околодку створюється 2-3 робочих відділення з бригадами по 5-6 чоловік на чолі зі звільненими бригадирами колії, а також механізована бригада під керівництвом звільненого бригадира колії. Ця бригада, незалежно від робіт, що проводяться лінійними бригадами, за графіком виконує планові роботи на стрілочних переводах. При необхідності виконання негайних робіт механізована околодкова бригада може бути використана на цих роботах по розпорядженню дорожнього майстра.

У відповідності з прийнятою формою (або формами) організації поточного утримання колії у курсовому проекті розробляється графік адміністративного розподілу дистанції колії на якому дається характеристика дистанції, показуються межі всіх структурних підрозділів та приводяться відповідні розрахунки.

- приведена довжина станції X, O та станції F:

;

;

 

- приведена довжина проміжних станцій та перегону:

 

;

 

- приведена довжина перегону:

 

;

;

 

Загальна приведена довжина складатиме:

 

.

 

Приймаємо форму №2 організації поточного утримання колії і розробляю графік адміністративного розподілу дистанції колії (рис.2) на якому дається характеристика дистанції, показую межі всіх структурних підрозділів та привожу відповідні розрахунки.

Дистанція складається із чотирьох лінійних дільниць по три околодки. Перший околодок ПД-1 обслуговує станцію Х, приведена довжина 23,8 км. На околодку три робочих відділення. ПДБ-1 обслуговує всі стрілочні переводи станції Х. ПДБ-2 обслуговує 24 км станційних колій. ПДБ-3 обслуговує 23 км станційних колій.

Другий околодок ПД-2 починається з 0 км і закінчується на 17 км. Всього 18 км головних колій. В його складі також три робочих відділення. ПДБ-1 обслуговує 8 км головних колій. ПДБ-2 обслуговує 8 км головних колій. ПДБ-3 займається поточним утриманням роздільного пункту П1 та 2 км головних колій.

Третій околодок ПД-3 починається з 18 км і закінчується на 34 км. ПДБ-1 обслуговує 8 км головних колій. ПДБ-2 займається поточним утриманням 8 км головних колій. ПДБ-3 обслуговує роздільний пункт П2 і 1 км головних колій.

Четвертий околодок ПД-4 починається з 35 км і закінчується на 52 км. Всього 18 км головних колій. В складі три робочих відділення. ПДБ-1 обслуговує 8 км головних колій. ПДБ-2 обслуговує 8 км головних колій. ПДБ-3 займається поточним утриманням П3 та 2 км головних колій.

П'ятий околодок ПД-5 починається з 53 км і закінчується на 69 км. ПДБ-1 займається поточним утриманням 7 км головних колій. ПДБ-2 обслуговує 7 км головних колій. ПДБ-2 обслуговує П4 і км головних колій.

Шостий околодок ПД-6 починається з 70 км і закінчується на 87 км. Всього 18 км головних колій. В його складі три робочих відділення. ПДБ-1 обслуговує 8 км головних колій. ПДБ-2 обслуговує 8 км головних колій. ПДБ-3 займається поточним утриманням П5 та 2 км головних колій.

Сьомий околодок ПД-7 починається з 88 км і закінчується на 98 км. ПДБ-1 займається поточним утриманням 8 км головних колій. ПДБ-2 обслуговує стрілочні переводи марки 1/11 станції О, приведена довжина складає 7,2 км. ПДБ-3 обслуговує 3 км головних колій, стрілочні переводи марки 1/9, приведена довжина яких 3,1 км, станції О та 7 км станційних колій станції О.

Восьмий околодок ПД-8 розташований на станції О. В його складі три робочих відділення, кожне з яких обслуговує 25 км станційних колій.

Дев’ятий околодок ПД-9 починається з 99 км і закінчується на 113 км. Всього 15 км головних колій. В його складі три робочих відділення. ПДБ-1 обслуговує 14 км станційних колій та 3 км головних колій. ПДБ-2 та ПДБ-3 обслуговують по 6 км головних колій.

Десятий околодок починається з 114 км і закінчується на 125 км. Всього 15 км головних колій. В його складі три робочих відділення. ПДБ-1 обслуговує П6 та 3 км головних колій. ПДБ-2 та ПДБ-3 обслуговують по 6 км головних колій.

Одинадцятий околодок починається з 126 км і закінчується на 141 км. Всього 16 км головних колій. В його складі три робочих відділення. ПДБ-1 обслуговує П7 та 3 км головних колій. ПДБ-2 обслуговує 6 км головних колій. ПДБ-3 обслуговує 7 км головних колій.

Дванадцятий околодок починається з 142 км і закінчується на 152 км. Всього 11 км головних колій. В його складі три робочих відділення. ПДБ-1 обслуговує 6 км головних колій. ПДБ-2 обслуговує 25 км станційних колій та 1км головної колії. ПДБ-3 обслуговує стрілочні переводи станцій А та 4 км головних колій.

Рис 1. Схема ділянки залізниці

Таблиця 2.2 – Показники та кількість балів для визначення групи дистанції колії

 

№ п/п Показники Одиниця виміру Наявність показників Кількість балів
За одиницю Всього
1. Протяжність кривих дільниць головних колій радіусом: від 351 до 650м менше 350м     1км 1км   36,54 9,24     0,3 0,5     10,96 4,62  
2. Один переїзд: - що охороняється - що охороняється   переїзд       0,2 0,1   2,8
3. Приведена довжина колії при середній вантажо- напруженості головних колій дистанції (в млн. ткм брутто/км за рік): - понад 25 до 40   1км   328,8   1,8   591,84
4. Штучні споруди: - мости, віадуки - тунелі залізничні - пішохідні мости - труби, лотки, акведуки, галереї   100м 100м 100м   100м       1,8 1,5 1,0   0,5   27,0 10,5 7,0   11,0
5. Снігозаносні та піскоза-носимі колії, огородженні: - постійними заборами - переносними щитами     1км 1км         0,2 0,3     7,0 6,0
6. Наявність станцій: - сортувальних, пасажирських, позакласних 1 класу     1станція         25,0     50,0
8. Протяжність дільниць колії зі швидкістю руху пасажирських поїздів: - понад 120 до 140 км     1 км         0,15     8,4
7. Земляне полотно: - кювети, нагорні і водовідвідні канави, лотки поздовжні - ділянки земляного полотна, що деформується     1км   1 км           0,1   0,6     7,0   8,4
Всього

 

Отже група дистанції колії – ІІ.

 
 

Середня вантажонапруженість на дистанції, яка має кілька напрямків з різною вантажонапруженістю, визначається за формулою:

 

де Г1, Г2,….,Гn – вантажонапруженість на окремих напрямках (або на окремих коліях) дистанції колії, млн. ткм брутто/км на рік;

l1гол, l2гол,…..lnгол – довжина окремих напрямків (або окремих колій), км.

Г1 =61 млн. ткм брутто/км на рік l1гол =56 км

Г2 =44 млн. ткм брутто/км на рік l2гол =56 км

Г3 =3 млн. ткм брутто/км на рік l3гол =98 км

 
 

 

Штат керівництва та інженерно-технічних працівників дистанції колії для ІІ групи приведений в таблиці2.3.

 

 

Таблиця 2.3-Штат керівництва дистанції колії

  Посада Штат керівництва дистанції колії
  II
Керівництво дистанції:  
Начальник дистанції
Заступник нач. дистанції
Головний інженер дистанції
Головний механік
Інженер з охорони праці
Інженер з організації та нормування праці  
Економіст
Працівники з кадрів Визначається за окремим розрахунком
Секретар (друкарка)
Виробничо-технічний відділ:  
Начальник відділу
Інженер-технолог
Інженер
Інженер з підготовки кадрів
Технік дистанції
Економіст з матеріально-технічного забезпечення  
Технік дільниці Один на дільницю
Бухгалтерія  
Головний бухгалтер
Бухгалтер
Касир
Завідувач гуртожитку
Технік (змінний) 1 в зміну
Працівники з ремонту і обслуговування машин, механізмів та устаткування:
Начальник майстерні один на дистанцію
Майстер з експлуатації та ремон- ту машин важкого типу   один на дистанцію
Майстер з експлуатації та ремон- ту засобів малої механізації, електрообігріву і повітрообдувки   один на дистанцію
Майстер один на дистанцію

Нормативи чисельності монтерів на поточному утриманні колії залежать від конструкції колії, вантажонапруженості, швидкостей руху, експлуатаційних умов, колійних машин, які використовуються і вимірюються кількістю чоловік на рік на

Норми диференційовані в залежності від швидкостей руху поїздів і вантажонапруженості для найбільш розповсюдженої конструкції колії: тип рейок Р65, баласт щебеневий, довжина рейок 25 м і плітей безстикової колії до 900 м, шпали дерев’яні і залізобетонні.

Норми приведені в таблиці 5 [2] для головних колій, в таблиці 7 для станційних колій і в таблиці 6 для стрілочних переводів. Якщо вантажонапруженість ділянки колії не співпадає з наведеною в таблицях 5-7 то норми витрат праці визначаються методом інтерполяції.

Для всіх інших конструкцій колії і умов експлуатації розроблені поправочні коефіцієнти, які приведені в таблиці 8[2].

В курсовому проекті розрахунок контингенту монтерів колії ведеться для околодку ПД – 5 окремо для головних і станційних колій, з урахуванням їх розгорнутої довжини, потім для стрілочних переводів, які обслуговує околодок.

Всі головні, станційні колії та стрілочні переводи згруповуються в залежності від характеристик дільниць і верхньої будови колії. Для кожної групи визначається розрахункова норма витрат робочої сили за формулою:

 

(3.1)
   

де – таблична норма витрат робочої сили, люд./км на рік, яка приймається по таблицях 5,6,7[2];

– коефіцієнти зменшення і збільшення, значення яких приведені в таблиці 8.

Розрахункова чисельність монтерів колії для кожної групи колій чи стрілочних переводів при застосуванні засобів малої механізації визначиться як:

 

(3.2)

 

де – розгорнута довжина головних, станційних колій в км, або кількість стрілочних переводів.

Розрахунок ведемо в табличній формі (див.табл.3.1)

 

Таблиця 3.1 – Розрахунок контингенту монтерів колії для околодку

Розрахунок зменшення чисельності монтерів колії при використанні машин приведений в таблиці 4. Вихідні дані взяті для околодку з таблиці 3. Машини використовуються тільки на головних коліях і на стрілочних переводах.

Загальна чисельність монтерів колії для околодку визначиться:

 

(3.4)

 

Потім розрахунковий контингент розподіляється на бригади в залежності від прийнятої структурної форми утримання колії.

 

 

Таблиця 3.2 – Розрахунок зменшення чисельності монтерів колії

При використанні машин

Тоді загальна чисельність монтерів колії для околодку:

 

 

Приймемо 27 монтерів колії по 9 чол. на кожному ПДБ.

 

НА ПОТОЧНЕ УТРИМАННЯ КОЛІЇ

 

Склад робіт на поточне утримання колії перед усім залежить від конструкції верхньої будови колії, вантажонапруженості, часу, який пройшов після ремонту, кліматичних умов та ін. При визначенні складу робіт приймають до уваги характер деформацій та розладу колії, а також окремих елементів верхньої будови. В курсовому проекті при визначенні складу робіт скористуємось переліком, який приведений в додатку 1 [2]. Після визначення складу робіт знаходимо їх об'єми та затрати праці на їх виконання.

Всі роботи з поточного утримання колії можуть бути розділені на три групи:

І - роботи, об'єми яких залежать від вантажонапруженості, навантаження на вісь, пропущеного тоннажу і виконання їх пов'язане з рухом поїздів. До цих робіт відносяться: виправка колії в профілі підбивкою шпал чи вкладанням карточок, рихтовка колії, перешивка колії, регулювання зазорів, одиночна заміна рейок, скріплень та шпал, ремонт шпал в колії, утримання баластної призми;

II - роботи, об'єми яких не залежить від вантажонапруженості і їх виконання не зв'язане з рухом поїздів. Це такі роботи, як утримання земляного полотна, підготовка колії до зими, пропуск весняних вод, вивантаження і навантаження матеріалів на базах та інші роботи;

III - роботи, об'єми яких не залежать від вантажонапруженості, але виконання їх пов'язане з рухом поїздів. До них відносяться: розрядка температурних напружень в безстиковій колії, змащування стикових болтів, очищення рейок і скріплень від бруду, виправка колії на пучинах, перевозка на візках матеріалів верхньої будови колії при виконанні робіт, контроль за станом колії.

Об'єми попереджувальних робіт І групи на 1 км колії в розрахунковому році можна визначити за формулою:

 

(4.1)
   

де – річний об'єм попереджувальних робіт на 1 км колії в розрахунковому році;

- коефіцієнт пропорційності, який характеризує довжину колії що підлягає виправленню після проходу 1 млн. т. брутто для і-го виду робіт;

- коефіцієнт, який враховує вплив епюри шпал на накопичення залишкових деформацій в колії. Для епюри шпал 1840 шт/км і плану лінії - прямих 70%, кривих 30% ;

- коефіцієнт, який враховує вплив довжини рейок на накопичення залишкових деформацій, що усуваються підбивкою шпал (враховується тільки при визначенні об'ємів виправки колії ). Для рейок 25м .

- коефіцієнт, який враховує вплив баласту. Для щебеню .

 

Коефіцієнти для основних робіт І групи приведені в таблиці 13 [2].

1) Виправка колії:

 

2) Рихтовка колії:

 

 

3) Перешивка колії:

 

кінець шпали;

 

4) Регулювання зазорів:

 

 

Об’єм робіт по одиночній заміні рейок визначиться за формулою:

 

(4.2)

 

де kр – коефіцієнт, який залежить від типу рейок і дорівнює для рейок Р65 – 0,0158.

kдр – коефіцієнт, що враховує довжину рейок ;

kж – коефіцієнт, який враховує жорсткість основи і дорівнює для дерев’яних шпал 1,0;

kя – коефіцієнт, що враховує якість рейкової сталі: для незакалених рейок kя=1.0;

е – основа натурального логарифму е=2,71;

Т1 – тоннаж, який пропустили рейки після модернізації до розрахункового року, млн. ткм брутто/км на рік, Т1 =264, Т1 =183;

Т2 – тоннаж, який пропустили рейки після модернізації включно з розрахунковим роком, млн. ткм брутто/км на рік, Т2=308, Т2 =244.

 

Об’єм робіт з одиночної заміни шпал на протязі року при поточному утриманні колії залежить від їх середнього строку служби в колії і
дорівнює для дерев’яних шпал

 

; (4.3)

 

t – рік експлуатації після капітального ремонту, tІ=1 рік, tІІ=3 роки;

- число шпал на 1 км;

- середній строк служби дерев’яних шпал , ;

 

 

Річний об'єм робіт з утримання баластної призми залежить від вантажонапруженості, вантажів, які перевозяться, віддаленості дільниць колій від місць навантаження розсипчастих вантажів. Для курсового проектування приймаємо слідуючи значення при вантажонапруженості в млн. ткм брутто/км на рік: більше 15

 

м/км за рік;    

Об'єми робіт з одиночної заміни елементів верхньої будови колії можна визначити в відповідності до норм витрат матеріалів на поточне утримання.

Роботи II групи враховуються у вигляді витрат праці в люд. год./км колії на рік. Затрати праці люд. год. на утримання земляного полотна за рік в залежності від строків експлуатації після капітального ремонту визначаються:

 

до третього року(включно) експлуатації:

в наступні роки експлуатації: (4.3)

 

– рік експлуатації колії після капітального ремонту;

 

люд.год./км;

люд.год./км.

 

Затрати праці на підготовку колії до зими та пропуску весняних вод приймається рівними 100 люд.год./км на рік.

Затрати праці в люд. год./км на рік на інші роботи (утримання переїздів, колійних та сигнальних знаків та ін.) визначаться:

 

(4.2)

люд.год./км на рік;

люд.год./км на рік;

Об'єми робіт III групи визначаються таким чином:

- річний об'єм робіт з розрядки температурних напружень в рейках безстикової колії .колії./км на рік, при необхідності виконання сезонних розрядок;

- річний об'єм робіт по змащуванню болтів визначається виходячи з того, що стикові болти змащуються один раз на рік, а клемні і закладні - два рази на рік;

- об'єми робіт з навантаження, вивантаження та перевозу матеріалів визначають, виходячи з необхідних об'ємів по заміні елементів верхньої будови колії з врахуванням підвозу нових матеріалів та збирання старих.

 

ПЛАНУВАННЯ РОБІТ З ПОТОЧНОГО УТРИМАННЯ КОЛІЇ

 

У дистанціях колії розробляються сезонні та, місячні плани робіт з поточного утримання колії.

Сезонні плани розробляються на весняний, літній, осінній та зимовий періоди для дистанції в цілому, для дільниці, околодку, робочого відділення. Ці плани передбачають об'єми і строки виконання робіт, а також порядок і організацію використання машин та механізмів. В сезонних планах річні об'єми робіт розподіляються по сезонах з урахуванням своєчасного та якісного їх виконання в повному обсязі та при забезпеченні безпеки руху і дотриманні правил особистої безпеки, застосуванням прогресивних технологій, передових методів праці з максимальним використанням машин і механізмів. Обов'язковою умовою є також рівномірний розподіл витрат праці по сезонах (з урахуванням їх тривалості). Ця умова виконується при рівності приведених затрат праці на 1 робочий день в кожному сезоні. Тривалість сезонів приймаємо з таблиці 15[2], яка складає для Львівської залізниці 82; 101; 85; 96 днів, відповідно до сезонів, весна; літо;осінь; зима.

Для кожного сезону визначимо об'єми робіт:

Весна

люд-год./км

Літо

люд-год./км

Осінь

люд-год./км

Зима

люд-год./км

Розробимо сезонний план для околодку у табличній формі (табл.5.1).

 

Норми витрат праці приймаються з додатку 1 [2], який складений на основі технолого-нормовочних карт [5].

Перелік робіт з поточного утримання колії при сезонному плануванні повинен відповідати вимогам інструкції по устрою та утриманню колії залізниць України [6], який приводиться нижче.

В весняний період, по мірі розморожування баластної призми, замінюються непридатні шпали, проводяться роботи по упередженню розрідження баластного шару і появи виплесків, регулюються зазори, виправляється та рихтується колія в місцях з відхиленнями від норм. При настанні відповідних температур виконується розрядження температурних напружень в рейкових плітях безстикової колії там, де це потрібно для введення їх в розрахунковий температурний інтервал. Весною також зачищають задирки на дерев'яних шпалах і брусах, очищуються від бруду і сміття рейки, скріплення, поверхня баластної призми, змащуються стикові, клемні і закладні болти, опоряджуються водовідвідні пристрої після проходу весняних вод.

На літо і осінь план сезонних робіт складається так, щоб до замерзання баластного шару були виконані такі основні роботи: виправлення, підбивання і рихтування колії, одиночна заміна шпал, перевідних брусів і їх ремонт, очищення щебеню від забруднювачів чи заміна баласту в місцях виплесків, видалення засмічувачів з-під рейок, поповнення баластної призми. В цей період також повинні бути виконані роботи по одиночній заміні зношених рейок, регулюванню стикових зазорів, повторному змащенню стикових, клемних і закладних болтів, добиванню костилів та докручування шурупів. Восени повинні бути очищені кювети, нагірні канави, лотки, водовідводи, зрізане і сплановане узбіччя, відремонтовані колійні та сигнальні знаки. Крім того, восени колію готують до роботи снігоприбиральних машин і снігоочищувачів, встановлюють снігові кілки, щити тощо.

Взимку виконуються такі основні роботи: виправлення колії на картки при костильному скріпленні і на регулювальні прокладки при роздільному скріплені, перешивання і регулювання ширини колії, виправлення колії на пучинах, заміна пучинних підкладок, що вийшли з ладу, регулювання зазорів, підкріплення стикових, клемник і закладних болтів. Під час завірюх і снігопадів виконуються

роботи по попередженню снігових заносів та прибиранню снігу з колій. У кінці зими розкриваються кювети, канави, водовідводи, завчасно очищується від снігу баластна призма, в першу чергу, в місцях можливих виплесків.

Основним документом з виконання планових робіт на поточному утриманні колії і колійного обладнання є відомість форми ПУ-75. Відомість складається за результатами оглядів колії, а також на основі сезонного планування. Форма відомості приведена в таблиці 6.1.

На перші дні місяця плануються невідкладні роботи: усунення неполадок, які безпосередньо загрожують безпеці руху поїздів, в тому числі відступи V ступеню, або тих, що потребують обмеження швидкостей руху; заміна гостродефектних рейок, порушення роботи рейкових кіл та ін. За ними плануються роботи мета яких усунути неполадки, які швидко наростають: відступи ІV ступеню, що значно погіршують взаємодію колії і рухомого складу, виплески, ослаблення елементів скріплень, неполадки в утриманні стрілочних переводів, виявлені при комісійних оглядах та ін.

В інші дні місяця виконуються планово-попереджувальні роботи метою яких є попередження розладів колії і появи грубих неполадок. До цих робіт відносяться: суцільна виправка колії з підбивкою шпал, суцільна рихтовка прямих та кривих, регулювання зазорів, перешивка колії, підтягування та змащування стикових, клемних і закладних болтів та ін.

Загальний об'єм робіт у відомості форми ПУ-75 планується виходячи з завдання в чол.-год. на розрахунковий контингент. Фактичний контингент 22 чол., а місячна норма робочого часу 168 год., то завдання складає 3696 люд.-год. Сума витрат у колонці 8 повинна дорівнювати завданню.

Підрядний колектив, як правило, складається з монтерів колії, кількісний склад яких визначається нормативами наказу Укрзалізниці №263-Ц від 5.07.2000 року, бригадирів колії, дорожнього майстра (старшого дорожнього майстра), начальника дільниці, які безпосередньо відповідають за поточне утримання колії. В окремих випадках до складу підрядного колективу можуть бути включені машиністи пересувних електростанцій, водії автомобілів, оглядачі колії, чергові на переїздах та інші робітники. Їх кількість і професійний склад встановлюється начальником дистанції колії та підрядним колективом.

У фонд оплати праці підрядного колективу входять:

- оплата праці монтерів колії ( );

- доплати і надбавки, які встановлені законодавством (за шкідливі умови праці, працю в нічний час, вихідні та святкові дні, збільшення обсягів виконуваних робіт та інші) ( );

- премій за якість поточного утримання колії ( );

- оплата з добавками та преміями керівників, спеціалістів і інших робітників, які входять до складу підрядного колективу згідно з договором ( ).

(6.1)

 

Оплата праці монтерів колії визначається виходячи з розрахункової чисельності ( ) лінійного робочого відділення (околодку), годинної тарифної ставки ( ), яка відповідає середньому тарифному розряду виконуваних робіт (таблиця 18) [2] та місячної норми робочого часу ( ).

 

(6.2)

Склад підрядного лінійного робочого відділення (околодку) формується таким чином, щоб його середній тарифний розряд наближався до середнього розряду виконуваних робіт, який визначається для кожного підрозділу в залежності від конструкції верхньої будови колії і складу робіт.

Середній тарифний розряд групи робітників визначається за формулою:

(6.3)

 

де – ближчий до середнього менший тарифний розряд;

– ближчий до середнього менший тарифний коефіцієнт;

– ближчий до середнього більший тарифний коефіцієнт;

– середній тарифний коефіцієнт, який дорівнює:

 

(6.4)

 

де – тарифний коефіцієнт і-го розряду, який показує у скільки разів тарифна ставка монтерів колії і-ого розряду більше ставки робітника 1-го розряду;

– кількість монтерів колії і-ого розряду в підрозділі.

Місячна норма робочого часу ( ) залежить від кількості робочих днів у місяці. Приймаємо її середню величину І68 годин.

Сума доплат та надбавок ( ) згідно законодавства планується на рівні фактичних виплат за минулий рік в розрахунку на місяць. З цієї суми окремою строкою виділяється частина на яку нараховується премія (Дп). Приймаємо:

 

а (6.5)

 

Премії (П) нараховуються на заробітну плату та частину доплат у розмірі встановленому договором між підрядним колективом та адміністрацією дистанції.

 

(6.6)

 

де – розмір преміювання у відсотках згідно договору при відмінному та доброму стані колії. В своїй більшості не перевищує 50%.

Кошти, які виникли за рахунок зниження підрядної суми, направляються до централізованого фонду дистанції колії і використовуються для стимулювання підрозділів, які досягли високих результатів, а також для стимулювання працівників, які обс

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.