Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНапроти кожної роботи проводиться суцільна риска, яка показує намічені терміни початку і кінця роботи.

Щоденно проти кожної роботи проставляється над рискою кількість відпрацьованих годин, під рискою - об'єм виконаних робіт. Не відкладні роботи складають до 20%.

По завершенню місяця дорожній майстер підраховує фактично відпрацьовані години кожної роботи (сума над рискою) і записує їх у колонку 11. У колонці 13 записується загальний фактичний об'єм кожної роботи (сума під рискою). Перемноживши фактичний об'єм на норму витрат (колонка 5) визначають нормувальні години (колонка 12). Процент виконання наряд-завдання встановлюється діленням нормувальних годин на фактично відпрацьовані. На основі отриманих відсотків встановлюється коефіцієнт коригування підрядної суми згідно таблиці 21 [2].

По відомості форми ПУ-75 визначається також середній тарифний розряд робіт, що виконує околодок (колонка 9).

 

6. РОЗРАХУНОК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПІДРЯДНОГО ПІДРОЗДІЛУ

З ПОТОЧНОГО УТРИМАННЯ КОЛІЇ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗПОДІЛУ

 

Порядок оплати праці робітників, зайнятих на поточному утриманні колії регулюється типовим положенням, затвердженим наказом Укрзалізниці №623-Ц від 28.12.2000 року [7].

Для оплати праці в колійному господарстві застосовуються наступні системи: оплата у формі колективного підряду, відрядна, погодинно-преміювальна. Вибір тієї чи іншої системи здійснюється дистанцією колії. Типовим положенням рекомендується застосування колективного підряду, законодавчою основою якого є договір між начальником дистанції колії та підрядним лінійним робочим відділенням (форма ПУ-23, додаток 2) [2].

Підрядний колектив, як правило, складається з монтерів колії, кількісний склад яких визначається нормативами наказу Укрзалізниці №263-Ц від 5.07.2000 року, бригадирів колії, дорожнього майстра (старшого дорожнього майстра), начальника дільниці, які безпосередньо відповідають за поточне утримання колії. В окремих випадках до складу підрядного колективу можуть бути включені машиністи пересувних електростанцій, водії автомобілів, оглядачі колії, чергові на переїздах та інші робітники. Їх кількість і професійний склад встановлюється начальником дистанції колії та підрядним колективом.У фонд оплати праці підрядного колективу входять:

- оплата праці монтерів колії ( );

- доплати і надбавки, які встановлені законодавством (за шкідливі умови праці, працю в нічний час, вихідні та святкові дні, збільшення обсягів виконуваних робіт та інші) ( );

- премій за якість поточного утримання колії ( );

- оплата з добавками та преміями керівників, спеціалістів і інших робітників, які входять до складу підрядного колективу згідно з договором ( ).

(6.1)

 

Оплата праці монтерів колії визначається виходячи з розрахункової чисельності ( ) лінійного робочого відділення (околодку), годинної тарифної ставки ( ), яка відповідає середньому тарифному розряду виконуваних робіт (таблиця 18) [2] та місячної норми робочого часу ( ).

 

(6.2)

Склад підрядного лінійного робочого відділення (околодку) формується таким чином, щоб його середній тарифний розряд наближався до середнього розряду виконуваних робіт, який визначається для кожного підрозділу в залежності від конструкції верхньої будови колії і складу робіт.

Середній тарифний розряд групи робітників визначається за формулою:

(6.3)

 

де – ближчий до середнього менший тарифний розряд;

– ближчий до середнього менший тарифний коефіцієнт;

– ближчий до середнього більший тарифний коефіцієнт;

– середній тарифний коефіцієнт, який дорівнює:

 

(6.4)

 

де – тарифний коефіцієнт і-го розряду, який показує у скільки разів тарифна ставка монтерів колії і-ого розряду більше ставки робітника 1-го розряду;

– кількість монтерів колії і-ого розряду в підрозділі.

Місячна норма робочого часу ( ) залежить від кількості робочих днів у місяці. Приймаємо її середню величину І68 годин.

Сума доплат та надбавок ( ) згідно законодавства планується на рівні фактичних виплат за минулий рік в розрахунку на місяць. З цієї суми окремою строкою виділяється частина на яку нараховується премія (Дп). Приймаємо:

 

а (6.5)

 

Премії (П) нараховуються на заробітну плату та частину доплат у розмірі встановленому договором між підрядним колективом та адміністрацією дистанції.

 

(6.6)

 

де – розмір преміювання у відсотках згідно договору при відмінному та доброму стані колії. В своїй більшості не перевищує 50%.

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.