Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКласифікація пакувальних матеріалів.

Пакувальний матеріал-це матеріал з якого виробляють тару і який забезпечує можливість повторного використання тари чи екологічно чистого її знищення. Вони повинні захищати товари від шкідливого впливу, втрат, пошкоджень, поліпшувати ефективну доставку, транспортування, реалізацію та споживання товару, захищати навколишнє середовище.

Пакувальні матеріали класифікують за такими ознаками:

призначення, походження, станом конфігурацією матеріалу, технологією виробництва, декором матеріалу.

-За призначенням виокремлюють: тароматеріали, основні і допоміжні пакувальні матеріали (ДМП);

-За походженням- природні (деревяні, металеві, паперові та ін.),

Синтетичні (полімерні, синтетичні смоли, ін.),

Комбіновані (паперополімери, метало полімери, ін.)

За станом і конфігурацією матеріалу- порошкоподібні, пастоподібні, гранульовані, рідкі, метали з певною конфігурацією та ін.

За технологією виробництва- пилені, стругані, вилиті, ексрудовані, пресовані, прокатні.

За декором матеріалу - текстура, фактура, колір, оформлення.

Критеріями якості пакувальних матеріалів є: об’єктивно вимірювальні (розмір, маса), об’єктивно спостережувані, але не вимірювальні (здатні до склеювання, закручування), суб’єктивно сприятливі, але не вимірювальні (колір, якість друку).

 

113. Класифікація та загальна характеристика пакувальних матеріалів на основі паперу і картону.

Пакувальні матеріали, які використовуються для виготовлення картонної упаковки, можна класифікувати за кількома основними ознаками:

• призначення (мета застосування пакувального матеріалу);

• походження (джерело отримання, природа матеріалу);

• стан і конфігурація (стан і будова пакувального матеріалу);• технологія (способи, ступінь і особливості оброблення);

• декор (колір, фактура, текстура, оброблення, зовнішнє оформлення).

За призначенням пакувальні матеріали поділяють на два класи: основні — тароматеріали — і допоміжні пакувальні матеріали.

Тароматеріали є основною сировиною для виробництва картонної тари й упаковки. До них відносяться різні види картону і комбінованих матеріалів на основі картону.

Допоміжні пакувальні матеріали використовують у різноманітних конструкціях картонної упаковки для відкривання, закупорювання, амортизації, інформування, попередження несанкціонованого відкривання тощо.

За походженням тароматеріали і допоміжні пакувальні матеріали умовно поділяють на три підкласи: природні, синтетичні і комбіновані

Класифікація упаковки із картону

За призначенням (мета застосування) упаковка поділяється на класи: споживча, транспортна, виробнича, консервна.

Споживча (товарна) упаковка є невід'ємною частиною і неподільною одиницею при реалізації у роздрібній торгівлі. Вона входить у вартість товару, а після реалізації переходить з упакованим у неї товаром у власність споживача.

Транспортна упаковка утворює самостійну транспортну одиницю, або частину укрупненої транспортної одиниці та використовується без її відкриття для проведення різних транспортних операцій .

Виробнича упаковка використовується для переміщення сировини, напівфабрикатів, готових виробів

 

114. Характеристика основних матеріалів, що використовуються для виробництва металевої тари.

Металеві пакувальні матеріали займають вагому частку в загальному виробництві. Перші відомості про організацію виробництва білої жерсті в Німеччині беруть початок з XIV століття. Захисні олов'яні покриття на залізному листі були відкриті ще наприкінці XI століття у Богемії. Промисловий випуск тари з білої жерсті розпочався після 1810 р.

Для пакування продовольчих і непродовольчих товарів у великій кількості використовується біла жерсть, частка якої досягає 93 % усієї жерсті. Біла жерсть — це тонкий, м'який сталевий лист, який покрито тонким шаром олова з обох боків. Чорна жерсть без олова використовується тільки у виготовленні ящиків чи банок для різних технічних масел або мастил. З інших видів жерсті можна виділити хромовану, яка не може використовуватись для контакту з харчовими продуктами.

Основні матеріали у виробництві металевої тари

Для виготовлення металевої тари використовують основні матеріали підприємств чорної та кольорової металургії.

Підприємства чорної металургії випускають такі види жерсті:

• чорна холоднокатана лакована;

• біла холоднокатана гарячого лудження;

• біла холоднокатана електролітичного лудження;

• електролітично-хромована лакована;

• алюмінірована.

Жерсть чорна холоднокатана лакована буває чорна (звичайна) і чорна тонка, які поділяються на марки: ЧЖ-1 (чорна жерсть нормальної твердості), ЧЖ-2 (чорна жерсть підвищеної твердості) та ЧЖ-3 (чорна жерсть загального призначення).

Жерсть білу гарячого лудження отримують шляхом занурення листів жерсті у розплавлене олово. їх класифікують за ступенем твердості стальної основи залежно від товщини покриття олова.

115.Класифікація металевої тари.

Основними класифікаційними ознаками металевої тари є: функціональне призначення, матеріал, з якого виробляється тара, конструкція і технологія виробництва.

За функціональним призначенням металева тара поділяється на транспортну, споживчу, виробничу, спеціальну. До транспортної відносять ящики, бочки, барабани, фляги, каністри, контейнери, піддони; споживчої — пляшки, туби, банки, коробки; виробничої — ящики, піддони, лотки, контейнери; спеціальної — збірна, штампована, комбінована тара.

За матеріалом виготовлення тара буває: із чорної лакованої жерсті, із білої жерсті гарячого лудження, із білої жерсті електролітичного лудження, із хромованої лакованої жерсті, із алюмінію і його сплавів, комбінована.

За особливостями конструкцій металева тара буває прямокутна, циліндрична, кругла і фігурна.

За особливостями технології виробництва — збірна і суцільна (штампована).

За станом захисного покриття — нелакована, лакована і літографована.

Найбільша частка на ринку металевої тари належить банкам для напоїв і герметично упакованим стерилізованим продуктам. Виробляється також велика кількість інших не менш важливих різновидностей металевої тари.

Банки жерстяні для консервів виготовляються з таких видів жерсті:

• білої листової марки ЖК;

• білої лакованої листової або рулонної марки ЖК;

• білої електролудженої;

• білої електролудженої лакованої;

• чорної лакованої.

Консервні банки виготовляють двох типів:

• І тип — циліндричні, збірні, збірні з язичком і цільноштамповані;

• II тип — фігурні, цільноштамповані прямокутні, овальні та еліптичні.

Залежно від розмірів і типів банок для виготовлення жерстяної тари застосовують різні номери жерсті.

Зовнішня і внутрішня поверхні банок можуть бути лаковані й нелаковані.

Цільноштамповані банки №8, які використовують для розфасовки стерилізованих рибних консервів, мають бути з лакованою внутрішньою поверхнею.

 

116.Класифікація полімерних матеріалів.

Полімерні матеріали класифікують за такими ознаками:

• за походженням — природні (целюлоза, бітуми тощо) і синтетичні (поліолефіни, полістирол, полівінілхлорид тощо);

• за стійкістю до температури — термопластичні, які при нагріванні чи охолодженні змінюють свої властивості у зворотному напрямку та термоактивні. Останні при зміні температури набувають незворотних властивостей;

• за методами синтезу виділяють полімеризаційні та поліконденсаційні;

• за складом основного ланцюга бувають карболанцюгові, що складаються з атомів вуглецю, гетероланцюгові — крім вуглецю, включають атоми металів та елементоорганічні сполуки, які містять атоми металів, бору, кремнію тощо;

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.