Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок складу бетонної суміші.

Здійснюють за методикою, наведеною в літературі: [3] стор. 77-81, 121-138; [8] стор. 66-88. Вихідні дані для розрахунку беруть з характеристики сировинних матеріалів, розділ 2.2, таблиці 2,3,4,5.

Вихідні дані:

Потрібний клас / марка / бетону з міцності на стиск

Rб =400мПа

 

Потрібна легкоукладальність бетонної суміші

ок см

або ж с

 

Характеристики сировинних матеріалів:

- цемент: марка Rц = 500 мПа

насипна густина ρнц = 1300 кг/л

середня густина ρц =3100 кг/л

- пісок: модуль крупності Мкр = 2,2

насипна густина Rнп =1800 кг/л

середня густина ρп =2800 кг/л

- щебінь: найбільший розмір зерен нк 20 мм

насипна густина ρнщнг) =1350 кг/л

середня густина ρщг) = 2650 кг/л

Підбір зернового складу крупного заповнювача.

Вміст фракцій у %: 5-10 = 40%

10-20 = 60%

Визначення легкоукладальності бетонної суміші.

Легкоукладальність при формуванні виробу на віброплощадці з висотою ребра понад 25 см дорівнює 3-4см.

Визначення цементно-водного відношення Ц/В.

Ц/В = = = = 2.23

Витрата води в л. на 1 м3 бетонної суміші.

П1 = 3-4см = 190л

Витрата цементу в кг на 1м3 бетонної суміші.

Ц=В*Ц/В = 190*2,23 = 424кг

Витрата щебню в кг на 1м3 суміші.

Щ = = = 1099кг

Витрата піску в кг на 1м3 суміші

П = (1000 - ( +В))*ρп = (1000 – ( + 190)) * 2,8 = 724кг

Визначення середньої густини бетонної суміші.

ρб.с = 424+724+1099+190=2437 кг/м3

Визначення еокфіціента виходу бетонної суміші.

β= = 1,34

Розрахунок потреби в сировинні,

матеріалах, енергетичних ресурсах.

Потребу за нижченаведеними формулами розраховують на рік. Потребу на добу, зміну, годину розраховують аналогічно розрахунку продуктивності цеху (див. формули 4 – 10). Одержані результати заносять до таблиці 12.

Бетонна суміш.

Пб.ср= Пфр*1.015 =16880*1,015 = 17133,2 (м3/рік) (20)

де 1,015 – коефіцієнт, що враховує 1,5% втрат бетонної суміші, що допускається при її транспортуванні та формуванні, [3], ст. 346.

 

Цемент.

Пцр= Пб.ср*Ц*1.01 = 17133,2 * 0,424*1,01 = 7337,12 (т/рік) (21)

де Ц – витрата цементу на 1 м3 бетонної суміші в тонах

1,01 – коефіцієнт, що враховує 1% втрат цементу, які допускаються при його зберіганні, [3] ст. 129.

 

3.4.4. Пісок.

Ппр= П б.ср*П* 1.02/ ρнп = 17133,2* 0,724*1,02/1,8 = 7029,2(м3/рік) (23)

де П – витрата піску в тоннах на 1 м3бетонної суміші

ρнп– насипна густина піску в т/м3

1,02 – коефіцієнт, що враховує 2% втрат заповнювачів, які допускаються при їх транспортуванні та зберіганні.

 

 

Щебінь (Гравій).

Пщр= П б.ср*Щ* 1.02/ ρнщ =17133,2 * 1,099*1,02/1,35 = 14226,65 (м3/рік)

де Щ (Гр) – витрата щебеню (гравію) в тонах на 1 м3бетонної суміші;

ρнщнг)– насипна густина щебеню (гравію) в т/м3.

 

 

3.4.6.Вода на технологічні потреби.

Для приготування бетонної суміші

Пв’р= П б.ср*В = 17133,2*1,9 = 32553,08 (м3/рік)

де В – витрата води в м3на 1 м3бетонної суміші.

Для поливання готових виробів в жарку пору року

П в’’рфд*Zдн*nвитв= 67*100*0,2 = 33500(м3/рік)

де Пфд– фактична виробнича потужність цеху за добу, м3/д;

Zдн– кількість днів, під час яких треба поливати вироби, 4 місяці по 25 днів = 100 днів;

nвитв– витрата води за добу на поливання 1 м3готових виробів, (0,2 – 0,25 м3).

Для охолодження верстатів арматурного цеху

Пв’’’рр*n*Zвер*nвит в.ох= 253*16*8*0,06 = 1943,04(м3/рік)

де Zвер– кількість верстатів арматурного цеху, які потребують охолодження проточною водою (при відсутності розрахунку можна умовно прийняти 6 – 10 верстатів);

nвитв.ох– витрати води охолодження на одну верстато-годину (за нормативами 0,06 – 0,08 м3).

 

Всього потреба в воді

Пвр= Пв’р+ П в’’рв’’’р = 32553,08+33500+1943,4 = 67996,12 (м3/рік)

Арматурна сталь.

За робочими кресленнями проективного виробу визначають витрату арматурної сталі різних видів на один виріб:

-напружуваної (пруткової або бухтової) 0,048 - Пна(тонн);

-пруткової (не напружуваної) 0,06546 -Ппра(тонн);

-бухтової (не напружуваної) 0,04214 - Пба(тонн);

-штабової або листової 0,00336-Пша(тонн).

Потребу арматури на рік визначають по кожному виду окремо:

Пнр= П ф.штр* Пна*1.06 = 10550*0,048*1,06=536,784 (т/рік)

Ппрр= П ф.штрпра*1.03 = 10550*0,06546*1,03 =711.321 (т/рік)

Пбр= П ф.штрба*1.03 = 10550*0.04214*1.03=444.577 (т/рік)

Пшр= П ф.штрша*1.02 = 10550*0.00336*1.02 = 36.157(т/рік)

де 1,06; 1,03; 1,02; 1,05 – коефіцієнти, що враховують втрати під час переробки арматурної сталі:

- напружуваної арматури всіх класів - 6%

- не напружуваної класів А-I (А240), А-II (А300), А-III (А400), АТС, В-І, В-П - 3%

- штабової (сортового прокату) - 2%

- листової - 5%

Всього потреба в арматурній сталі

Пармр= Пнрпррбр+ Пшр= 536.784+711.321+444.577+36.157 = 1728.839 (т/рік)

 

 

Мастило.

Спочатку, за робочими кресленнями проектованого виробу визначають площу поверхні виробу, яка прилягає безпосередньо до форми, тобто змащувану поверхню форми, Аф, м2. Згідно з нормами [3], ст..246, витрата мастила на 1 м2поверхні форми становить 200 г, тобто 0,0002 т. Отже, потреба в мастилі на рік

 Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.