Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозробка технологічної схеми виробництва.

Технологічний, процес виробництва збірних залізобетонних виробів складається з окремих операцій, взаємозв'язок яких визначає послідовність розробки, зміст елементних процесів. Операційна структура процесу може бути представлена у вигляді графічної, умовної або функціональної технологічної схеми. Найнаочнішою з них є графічна схема, але для багатоопераційних процесів вона не використовується через підвищену складність зображення. Умовна схема простіша та детальніше характеризує технологічний процес, проте не дає можливості виділити операції за їх функціональним призначенням.

Якщо ж зобразити основні види дій з оброблюваними предметами певними графічними позначеннями (символами), то можна одержати функціональну технологічну схему.

 

Таблиця 19

Символ Зміст операцій, визначення символу
  Обробка: зміна фізичних або хімічних властивостей матеріалів чи напівфабрикатів; складання напівфабрикатів або деталей; підготовка до чергової обробки, транспортування, контролю або зберігання
  Транспортування: переміщення матеріалу, напівфабрикату, виробу, форми, устаткування чи робітника з місця на місце.
  Контроль: визначення якості або якої-небудь властивості матеріалу, напівфабрикату чи виробу вимірюванням, оглядом чи випробуванням
  Пристрої: перебування матеріалу, напівфабрикату, форми або готового виробу в очікуванні наступної операції
  Складування: зберігання матеріалів, напівфабрикатів, форм або готових виробів на складах

 

 

На такій схемі чітко виділяються основні, допоміжні та транспортні операції. Такий спосіб зображення дає можливість порівняно просто та чітко відобразити операційну структуру процесу.

Виконують технологічну схему на аркуші формату А1 (841 х 594). Для схеми арматурного чи бетонозмішувального цеху можна використати формат А2 (594 х 420). В правому нижньому куті аркуша розміщують кутовий штамп (основний напис) за формою 8 (див. додаток). Символи виконують олівцем, розміром біля 20 мм. Елементні процеси (приготування бетонної суміші, виготовлення арматурних каркасів, формування, доведення, опорядження та зберігання виробів) позначають римськими цифрами, розташованими всередині символів. Поряд з ними, через дефіс, арабськими цифрами позначають порядкові номери операцій процесу.

Допускається замість номерів писати поряд з символами зміст відповідної операції, а замість римських цифр позначати елементні процеси ілюмінуванням символів акварельними фарбами з наведенням відповідних умовних позначень, (наприклад, зелений колір - приготування бетонної суміші, червоний - виготовлення арматурних каркасів, блакитний - приготування та нанесення мастила тощо).

 

2. Виконання креслення плану та розрізів цеху.

2. 1. Компонування устаткування на плані цеху.

Метою раціонального компонування устаткування технологічної лінії є забезпечення умов безпечної та високопродуктивної праці робітників, рівномірної та продуктивної роботи устаткування, економії виробничої площі та зручності експлуатаційного обслуговування машин та механізмів.

Оптимальним є таке розташування устаткування, при якому забезпечується найповніше використання та найкраща взаємодія робітників та машин, найкоротші шляхи переміщення предметів праці, розташування устаткування у відповідності з послідовністю виконання операцій процесу, а також пристосовуваність лінії до нових умов виробництва.

Технологічний план лінії проектують у такій послідовності: розробляють схеми постів та, виходячи з вимог техніки безпеки та експлуатаційного обслуговування машин, визначають ширину проходів та проїздів між ними; у відповідності з технологічною схемою розміщують пости з урахуванням проїздів, проходів та допоміжних площ; встановлюють необхідні технологічні розміри ліній в плані та по висоті; вибирають ширину прогону, довжину та висоту будівлі і розташування технологічної лінії.

Розрахункову схему постів складають, використовуючи [2], рис. 11.7, с. 276. З метою уніфікації об'ємно-планувальних вирішень технологічні лінії рекомендують розташовувати в уніфікованих типових прогонах: ширина прогону 18 м, крок колон 12 м. Схему уніфікованого прогону приймають, використовуючи [2], рис. 11.8.

Устаткування розташовують так, щоб не перетинались технологічні та вантажні потоки, щоб здійснювати послідовне переміщення виробів по постах найкоротшим шляхом, без зустрічного та зворотного руху. Слід прагнути до утворення спеціалізованих зон в прогоні (зона підготовки форм, зона армування, зона формування, зона теплової обробки тощо).

Довжину цеху визначають як суму довжин виробничих та допоміжних дільниць, розташованих вздовж осі технологічної лінії, та ширини поперечних проходів та проїздів. Вона має бути кратною кроку колон 12 або 6 м. Висоту цеху приймають відповідно до технологічно необхідної висоти цеху, розрахованої в будівельній частині проекту.

При розташуванні технологічного устаткування можна використати такі рекомендації:

Віброплощадки встановлюють на початку цеху, паралельно поздовжнім осям будинку та одна одній, вздовж прогону на відстані 9-12 м. від торцевої стіни. На цьому проміжку розташовують естакади для подачі бетонної суміші. Якщо бетонну суміш доставляють в цебрах, відстань до віброплощадки можна зменшити до 7-9 м. З метою запобігання руйнування підвалин будівлі слід встановлювати віброплощадки вантажопідйомністю до 10 тонн - не ближче 2-2,5 м. від стіни, а понад 10 тонн - 2,5-3,5 м. Відстань між віброплощадками до 10 тонн - 2,5-3 м., а понад 10 тонн - 3,5-4 м.

Ямні пропарювальні камери розташовують вздовж цеху на відстані 3-4 м. від формувальних агрегатів. Відстань між камерами - не менше 0,8-1,2 м., а між камерою та стіною - 1,2-1,5 м.

На відстані 1-2 м від камер тверднення розташовують пост розопалублення форм. Відстань від поста до стіни - не менше 1,5 м. Далі на відстані 1,5-2 м. розташовують пости підготовки форм, стенди контролю та ремонту форм і виробів. Вздовж стіни на відстані від неї 0,8-1,5 м. встановлюють установки для електронагрівання стержнів.

Вироби на склад готової продукції вивозять візком, колія якого може входити в цех на 12-30 м. Ширина воріт при ширині виробів 2,5-3,0 м. повинна бути 4,0 м. Відстань між стіною та візком у воротах повинна бути не менше 1 м.

У разі конвеєрного способу устаткування розташовують відповідно до послідовності виконання операцій технологічного процесу по постах конвеєрної лінії.

2. 2. Виконання креслення плану та розрізів цеху.

Креслення виконують на аркуші А1 (841 х 594), як правило в масштабі 1:100. довжину аркуша можна збільшувати. При великій довжині цеху для плану та поздовжнього розрізу можна використати М 1:200, а при виконанні проекту БЗВ - М 1:50. В будь-якому випадку заповнення аркуша повинно бути не менше 70%. При необхідності на вільному місці аркуша можуть бути накреслені в більшому масштабі вузли та деталі будівлі цеху, устаткування, механізми, використовувані прилади та пристосування.

Поперечний розріз формувального чи арматурного цехів повинен: бути виконаний у масштабі не менше 1:100. в правому верхньому куті аркуша розташовують специфікацію устаткування.

 

3 .Виконання робочого креслення виробу.

Виконують на аркуші формату А1 згідно з альбомом робочих креслень. На аркуші розташовують опалублювальне креслення виробу, армування його, характеристику виробу, вибірку арматури, креслення всіх сіток, каркасів, закладних частин, специфікацію арматури.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.