Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНа акумуляцію тепла огороджуючими конструкціями камери, відповідно тепло з бетону, мінеральної вати, металу кришки.

Визначається витрата тепла на акумуляцію кожним шаром окремо, а потім вони додаються

кДж (128)

кДж (129)

кДж (130)

 

кДж (131)

– теплоємність металу (0,48 кДж/кг град)

– масова теплоємкості бетонну (0,75 кДж/кг град).

Смв– масова теплоємкості мінеральної вати (0,88 кДж/кг град).

 

4.3.2.8. Втрата тепла в навколишнє середовище:

кДж (132)

– поверхня огороджуючи конструкцій камери:

м2 (133)

– сумарний коефіцієнт тепловіддачі (11,16 Вт/м2К).

4.3.2.9. Втрата тепла з конденсатом:

кДж (134)

де – вільний об’єм камери, м3

м3 (135)

м3 (136)

м3 (137)

м3 (138)

– теплоємність конденсату (4,19 кДж/кг град).

4.3.2.10. На нагрівання пари, що займає вільний об’єм камери:

кДж (139)

густина і ентальпія пари. (додаток 14)

(140)

(141)

Це рівняння з одним невідомим Дп , розв’язавши його, отримаємо витрату пари за весь період теплової обробки.

Дані теплового балансу зводимо у таблицю.

Таблиця 17

№ п/п Найменування статей балансу Кількість тепла
Кдж %
1. 2. Прибуткова пара З парою Від екзотермічних реакцій твердіння цементу    
Всього    
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. На нагрівання сухої маси бетону На випарювання частини води На нагрівання води, що залишилась На нагрівання арматури і закладних деталей На нагрівання транспортних пристроїв На нагрівання форм На акумуляцію тепла огорож конструкціями камери В навколишнє середовище Втрата тепла з конденсатом На нагрівання пари, що займає вільний об’єм камери    
Всього    

 

Питома витрата пари:

кг/м3 (142)

Питома витрата нормальної пари:

кг/м3 (143)

Питома витрата тепла:

кДж/м3 (144)

Годинна витрата нормальної пари:

кг/год (145)

Річна витрата нормальної пари:

кг/рік (146)

Годинна витрата тепла:

кДж (147)

 

Річна витрата тепла

кДж (148)

Годинна витрата умовного палива:

кг/год (149)

=29300 кДж/кг;

– ККД котельної установки, 0.8.

Річна витрата умовного палива:

кг/рік (150)

 

Теплотехнічний розрахунок термоформи.

Розрахунок проводиться на одну термофору.

Прибуток тепла

Здійснюється згідно теплотехнічного розрахунку ямної пропарювальної камери.

Видаток тепла

Пункти 4.3.2.1. – 4.3.2.4. згідно розрахунку ямної пропарювальної камери.

2.5. Витрата тепла на нагрівання форми
Q5= Cф*G*(t2-t1), кДж (151)
Сф – теплоємність металу (0.48 кДж/кгºК);
G – вірогідна маса термоформи, кг;
G= mф*Vб, кг (152)
де mф – металоємність виробів, кг/м3

Vб – об’єм бетону в одному виробі, м3
2.6. Втрата тепла у навколишнє середовище:
Q6= 3.6*αсум*F*(tст-t1), кДж (153)
αсум – сумарний коефіцієнт тепловіддачі, (13.7 Вт/м2ºК)
tст – температура зовнішньої стінки форми (80÷60ºС)
F – поверхня, що огороджена формою, м2
F= lb*bb*2+bb*hb*2+lb*hb, м2 (154)
де lb, bb, hb – довжина, ширина, висота виробу, м (з каталогу).
2.7. Втрата теплоти з конденсатом:
Q7= Дпк*tк, кДж (155)
Ск – теплоємність конденсату (4.19 кДж/кгºК);
tк – температура конденсату (80ºС).
2.8. Невраховані тепловтрати:
приймаємо 20% від прибутку тепла
Q8= 0.2*Qприб= 0.2(Q1пр +Q2пр) (156)
Всього видаток тепла:
Qвид = Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8 (157)
Рівняння теплового балансу
Qприб = Qвид (158)

Продовження розрахунків дивись “ Теплотехнічний розрахунок ямної пропарювальної камери ”.

 

Розрахунок касетної установки.

Потрібна довжина формувальних відсіків для виконання заданої

програми:
Lвід=ΣLв/ kд, м (159)
де kд – коефіцієнт використання довжини відсіків, (0.92)
ΣLb – сумарна довжина виробів на задану програму, м
ΣLb=n lb/ Vб, м (160)
де n – річна продуктивність, м3
lb –довжина виробу, м
Vб – об’єм бетону у одному виробі, м3

Кількість оборотів касетної установки
m= (161)
де nвід – кількість відсіків у касетній установці, (6,8,10,12);
lвід – робоча довжина одного відсіку (lb),м.

Кількість годин роботи касетної установки
B = m*τц (162)
де τц – тривалість обороту касетної установки годин
τцnфт.ор, год. (163)
де τn – витрата часу на підготовку відсіків до формування, год.;
τф – тривалість формування, год.;
τр – тривалість розпалубки, год.;
τт.о – час теплової обробки, год.;
τт.о = τ123, год. (164) (додаток 17)
τ1 – час підіймання температури, год.;
τ2 – ізотермічне прогрівання з подачею пари, год.;
τ3 – витримка без подачі пари, год.; (табл. 11, 5 додатку)

Потрібна кількість касетних установок
nк.у =В/Чр, шт. (165)
де Чр – фонд робочого часу в годинах (дивись розрахунок робочого часу).

Фактична продуктивність касетної технологічної лінії:
Пф = (166)

Коефіцієнт використання касетних установок:
kвик = П/Пф (167)

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.