Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДо якої групи активів відносяться корови, бички, свиноматки, хряки, вівцематки, барани?

1. + Довгострокові біологічні активи тваринництва

2. Поточні біологічні активи тваринництва

3. Основні засоби

4. Додаткові біологічні активи

 

501. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: переведено молодняк тварин до основного стада, який оцінюють за справедливою вартістю, і зараховано до довгострокових біологічних активів:

1. Дт 212 Кт 163

2. Дт 976 Кт 164

3. + Дт 155 Кт 212; Дт 163 Кт 155

4. Дт 155 Кт 213; Дт 164 Кт 155

 

502. Кореспонденція рахунків за операцією на списання в реалізацію молодняку тварин за справедливою вартістю:

1. + Дт 901 Кт 212

2. Дт 901 Кт 213

3. Дт 361 Кт 701

4. Дт 233 Кт 212

 

503. Амортизацію довгострокових біологічних активів нараховують, виходячи з їх…

1. Справедливої вартості

2. + Вартості, що амортизується

3. Первісної вартості

4. Залишкової вартості

 

504. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: списано молодняк ВРХ на забій:

1. + Дт 233 Кт 212

2. Дт 901 Кт 213

3. Дт 212 Кт 212

4. Дт 947 Кт 213

 

505. Кореспонденція рахунків: списано загибель тварин внаслідок стихійного лиха:

1. Дт 233 Кт 212

2. Дт 232 Кт 212

3. + Дт 97 Кт 212

4. Дт 947 Кт 212

 

506. Кореспонденція рахунків: списано виявлену нестачу тварин на вирощуванні та відгодівлі, які оцінюють за первісною вартістю:

1. Дт 947 Кт 212

2. Дт 901 Кт 212

3. Дт 901 Кт 213

4. +Дт 947 Кт 213

 

507. Кореспонденція рахунків на оприбуткування приплоду робочих тварин:

1. + Дт 212 Кт 234

2. Дт 212 Кт 232

3. Дт 213 Кт 631

4. Дт 212 Кт 163

 

508. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції: оприбутковано молодняк тварин, придбаний у населення:

1. Дт 213 Кт 234

2. Дт 213 Кт 631

3. Дт 213 Кт 372

4. + Дт 213 Кт 685

 

509. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції: оприбутковано молодняк тварин, придбаний через підзвітну особу:1. Дт 213 Кт 234

2. Дт 213 Кт 631

3. + Дт 213 Кт 372

4. Дт 213 Кт 685

 

510. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції: оприбутковано молодняк, отриманий як внесок до статутного капіталу:

1. + Дт 212 Кт 46

2. Дт 213 Кт 631

3. Дт 212 Кт 718

4. Дт 213 Кт 685

 

511. Визначити кореспонденцію рахунків у операції на оприбуткування безкоштовно одержаного молодняку тварин:

1. Дт 212 Кт 46

2. Дт 213 Кт 631

3. Дт 213 Кт 372

4. + Дт 212 Кт 718

 

512. Вказати кореспонденцію рахунків на суму нарахованої оплати праці працівникам за доставку придбаного молодняку птиці:

1. Дт 213 Кт 651

2. + Дт 213 Кт 661

3. Дт 232 Кт 661

4. Дт 155 Кт 661

 

513. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: переведено молодняк тварин із групи в групу:

1. Дт 164 Кт 163

2. Дт 213 Кт 164

3. + Дт 212 Кт 212

4. Дт 212 Кт 163

 

514. Вказати регістр для ведення аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва:

1. + Відомість 8.2 с.-г.

2. Відомість 8.1 с.-г.

3. Відомість 4.1. с.-г.

4. Журнал - ордер 8 с.-г. та Головна книга

 

515. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції: одержано дохід від первісного визнання біологічних активів рослинництва:

1. + Дт 231 Кт 710

2. Д-т 271 К-т 710

3. Д-т 940 К-т 231

4. Д-т 940 К-т 271

 

516. До об'єктів бухгалтерського обліку поточних біологічних активів рослинництва відносяться:

1. + Види сільськогосподарських культур

2. Незрілі біологічні активи, що оцінені за первісною вартістю

3. Незрілі біологічні активи, що оцінені за справедливою вартістю

4. Багаторічні насадження

 


517. До об'єктів бухгалтерського обліку поточних біологічних активів тваринництва відносяться:

1. Тварини, що не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю

2. + Молодняк ВРХ, молодняк свиней , молодняк овець, молодняк кіз, ВРХ на відгодівлі, свині на відгодівлі, птиця, звірі, сім'ї бджіл

3. Робоча худоба

4. Продуктивна худоба

 

518. Поточні біологічні активи, придбані за плату, оприбутковують за …

1. + Первісною вартістю

2. Справедливою вартістю

3. Закупівельною вартістю

4. Цінами реалізації

Рівень складності

 

Підприємство безоплатно отримало об’єкт інших необоротних активів на суму 500 грн. Витрати на його установку склали 240 грн, зокрема ПДВ. На яку суму цей об’єкт буде введено в експлуатацію?

1. 500 грн

2. +700 грн

3. 240 грн

4. 740 грн

 

520. Підприємство отримало телефонний апарат як внесок до статутного капіталу на суму 2400 грн. затрати на підключення склали 180 грн, зокрема ПДВ. Яку суму буде зазначено в кореспонденції Дт 11 – Кт 153:

1. +2550 грн

2. 2400 грн

3. 2580 грн

4. 180 грн

521. Визначити рядок, у якому наведений правильний комплекс бухгалтерських проведень з придбання комбікорму для годівлі тварин на суму 2400 грн, зокрема ПДВ – 400 грн:

1. + Дт 208 Кт 631 – 2000 грн; Дт 641 Кт 631 – 400 грн

2. Дт 208 Кт 631 – 2400 грн; Дт 641 Кт 631 – 400 грн

3. Дт 208 Кт 631 – 2400 грн; Дт 631 Кт 641 – 400 грн

4. Дт 208 Кт 631 – 2000 грн; Дт 208 Кт 641 – 400 грн

 

522. Визначити рядок, у якому наведено правильний комплекс бухгалтерських проведень з придбання підзвітною особою фарби вартістю 120 грн, зокрема ПДВ – 20 грн:

1. + Дт 205 Кт 372 – 100 грн; Дт 641 Кт 372 – 20 грн

2. Дт 205 Кт 372 – 120 грн; Дт 641 Кт 372 – 20 грн

3. Дт 372 Кт 301 – 120 грн; Дт 205 Кт 372 – 120 грн

4. Дт 372 Кт 301 – 120 грн; Дт 205 Кт 372 – 100 грн

 

523. Визначити бухгалтерський запис у наведеній операції, за якою нараховано заборгованість постачальнику за придбані вулики на суму 4800 грн, зокрема ПДВ – 800 грн:

1. Дт 153 Кт 631 4800 грн; Дт 311 Кт 641 800 грн

2. Дт 641 Кт 631 800 грн; Дт 311 Кт 153 800 грн

3. + Дт 153 Кт 631 4000 грн; Дт 641 Кт 631 800 грн

4. Дт 631 Кт 311 4800 грн; Дт 153 Кт 641 800 грн

 

524. Реалізовані фінансові інвестиції, балансова вартість – 4000 грн, справедлива вартість – 5000 грн. Вказати правильний бухгалтерський запис на відображення доходу від реалізації фінансових інвестицій:

1. Дт 971 Кт 35 4000 грн

2. +Дт 377 Кт 741 5000 грн

3. Дт 311 Кт 377 5000 грн

4. Дт 741 Кт 79 5000 грн

 

525. Реалізовано необоротні активи, утримувані для продажу, первісна вартість – 20000 грн, сума зносу – 16000 грн, ціна реалізації – 6000 грн. Вказати правильний бухгалтерський запис на відображення доходу від їх реалізації:

1. Дт 286 Кт 10 4000 грн

2. Дт 13 Кт 10 16000 грн

3. + Дт 377 Кт 712 6000 грн

4. Дт 712 Кт 641 1000 грн

 

526. Оборот за дебетом 79 рахунка 60000 грн, за кредитом – 80000 грн, визначити та відобразити фінансовий результат на рахунках бухгалтерського обліку:

1. Дт 79 Кт 90 60000 грн

2. + Дт 79 Кт 441 20000 грн

3. Дт 442 Кт 79 20000 грн

4. Дт 70 Кт 79 80000 грн

 


527. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані придбані виробничі запаси від постачальників на суму 1200 грн, зокрема ПДВ – 200 грн:

1. Дт 20 Кт 685 1000 грн Дт 64 Кт 685 200 грн

2. Дт 20 Кт 631 1200 грн Дт 64 Кт 631 200 грн

3. + Дт 20 Кт 631 1000 грн Дт 64 Кт 631 200 грн

4. Дт 20 Кт 377 1200 грн Дт 64 Кт 377 200 грн

 

528. Нарахування заборгованості постачальнику за придбані основні засоби на суму 24000 грн, зокрема ПДВ – 4000 грн:

1. Дт 151 Кт 685 2 0000 грн Дт 641 Кт 685 4000 грн

2. Дт 10 Кт 631 24000 грн Дт 152 Кт 685 4000 грн

3. + Дт 152 Кт 631 20000 грн Дт 641 Кт 631 4000 грн

4. Дт 641 Кт 631 4000 грн Дт 10 Кт 631 20000 грн

 

529. Нарахування заборгованості підряднику за послуги зв’язку на суму
600 грн,зокрема ПДВ – 100 грн:

1. Дт 91 Кт 631 600 грн Дт 641 Кт 631 100 грн

2. Дт 641 Кт 631 100 грн Дт 91 Кт 631 600 грн

3. Дт 92 Кт 631 600 грн Дт 641 Кт 631 100 грн

4. + Дт 92 Кт 631 500 грн Дт 641 Кт 631 100 грн

 

530. Перерахування постачальнику за рахунок короткострокової позики банку за придбані виробничі запаси на суму 1800 грн, зокрема ПДВ – 300 грн:

1. Дт 631 Кт 313 1500 грн

2. + Дт 631 Кт 601 1800 грн

3. Дт 641 Кт 644 300 грн

4. Дт 631 Кт 601 1500 грн

 

531. Нарахування підряднику за виконані роботи з капітального будівництва корівника на суму 360000 грн, зокрема ПДВ – 60000 грн та відображений податковий кредит з ПДВ :

1. Дт 232 Кт 631 360000 грн Дт 641 Кт 631 60000 грн

2. Дт 912 Кт 631 300000 грн Дт 641 Кт 631 60000 грн

3. Дт 151 Кт 631 360000 грн Дт 641 Кт 631 60000 грн

4. + Дт 151 Кт 631 300000 грн Дт 641 Кт 631 60000 грн

 

532. Оприбуткування спецодягу від постачальника на суму 900 грн, зокрема ПДВ – 150 грн:

1. Дт 20 Кт 685 900 грн Дт 641 Кт 631 150 грн

2. Дт 20 Кт 631 750 грн Дт 641 Кт 631 150 грн

3. + Дт 22 Кт 631 750 грн Дт 641 Кт 631 150 грн

4. Дт 22 Кт 377 750 грн Дт 641 Кт 631 150 грн

533. Нарахування відсотків за кредитами банку на суму 1500 грн:

1. Дт 631 Кт 601 1500 грн

2. + Дт 951 Кт 684 1500 грн

3. Дт 373 Кт 733 1500 грн

4. Дт 684 Кт 311 1500 грн

 

534. Придбання підзвітною особою запасних частин на суму 600 грн, зокрема ПДВ – 100 грн:

1. Дт 205 Кт 372 600 грн; Дт 631 Кт 372 100 грн

2. + Дт 207 Кт 372 500 грн; Дт 641 Кт 372 100 грн

3. Дт 207 Кт 372 600 грн; Дт 641 Кт 372 100 грн

4. Дт 205 Кт 372 600 грн; Дт 641 Кт 372 100 грн

 

535. Укажіть правильну відповідь на відображення купівлі молодняку тварин у постачальників на суму 6000 грн, зокрема ПДВ – 1000 грн:

1. + Дт 213 Кт 631 5000 грн; Дт 641 Кт 631 1000 грн

2. Дт 213 Кт 631 6000 грн; Дт 641 Кт 631 1000 грн

3. Дт 213 Кт 631 1000 грн; Дт 641 Кт 631 6000 грн

4. Дт 155 Кт 631 5000 грн; Дт 641 Кт 631 1000 грн

 

536. Підприємство реалізувало продукцію 170 од. за ціною 3,60 грн. В обліку будуть виконані записи з нарахування доходу від реалізації:

1. +Дт 36 Кт 701 612 грн та Дт 701 Кт 641 102 грн;

2. Дт 36 Кт 701 612 грн та Дт 701 Кт 641 122 грн;

3. Дт 37 Кт 701 612 грн та Дт 641 Кт 701102 грн;

4. Дт 31 Кт 361 612 грн та Дт 641 Кт 701 102 грн.

 

537. У разі перерахування постачальнику авансу в сумі 12000 грн в обліку виконують записи:

1. + Дт 371 Кт 311 12000 грн та Дт 641 Кт 644 2000 грн;

2. Дт 371 Кт 311 12000 грн;

3. Дт 311 Кт 681 2000 грн;

4. Дт 311 Кт 681 12000 грн та Дт 643 Кт 641 2000 грн.

 

538. За простої погодинної оплати праці посадовий оклад головного економіста дорівнює 9320 грн. У жовтні – 23 робочі дні, він відпрацював
22 . Заробіток становитиме:

1.+ 8915 грн

2. 9743 грн

3. 9320 грн

4. 8543 грн

 

539. Посадовий оклад працівника бухгалтерії 4000 грн. За вересень він відпрацював 18 днів з 22 робочих. Заробітну плату буде нараховано:

1. 4000 грн

2. 3800 грн

3.+3273 грн

4. 3920 грн

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.