Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСукупні видатки у відкритій економіці з державним сектором

 

Якщо в моделі „Доходи-видатки” з центру координат під кутом 45° провести пряму ОВ, то можна визначити, при якому значення національного доходу економіка досягне рівноваги. Кожна точка прямої ОВ відповідає стану рівноваги, оскільки у будь якій точці прямої видатки дорівнюють національному доходу, а, отже, забезпечують повну реалізацію національного продукту. Національна економіка досягає рівноваги у точці перетину кривої сукупних видатків АЕ з прямою ОВ. Цій точці відповідає рівноважний національний дохід (Yе ).

Зліва від точки рівноваги сукупні видатки перевищують величину національного доходу (національного продукту). Існує надлишковий попит, що викликає зростання цін. Зростання цін стимулює фірми збільшувати обсяги виробництва, внаслідок чого національний дохід зростає, аж поки не досягне рівноважного значення. Справа від точки рівноваги сукупних видатків недостатньо для повної реалізації національного продукту. Виникає затоварювання, що стимулює до скорочення виробництва. В результаті національний дохід зменшується аж поки не досягне рівноважного значення.

 
 


АЕ

В

 

АЕ

 

45°

О

Yе Y

 

Макроекономічна рівновага в моделі „Доходи-видатки”

Мультиплікатор видатків.

Обсяг національного доходу, за якого економіка досягає рівноваги, може змінитися внаслідок зміни у будь-якому з компонентів сукупних видатків. Зростання якогось із компонентів змістить криву сукупних видатків вгору, як наслідок, економіка відновить рівновагу при більшому значенні національного доходу. І, навпаки, зменшення видатків викличе зменшення рівноважного національного доходу. Зміна у розмірі сукупних видатків породжує економічну нестабільність, є причиною циклічних коливань, економічних спадів та депресій. З іншого боку, впливаючи на елементи сукупних видатків, держава може здійснювати антициклічне регулювання економіки, стимулювати економічне зростання. Держава має важелі впливу на усі складові сукупних видатків, й особливо потужним чинником сукупних видатків є державні закупки. Змінюючи їх обсяг, держава може зміщувати криву сукупних видатків досягаючи бажаного значення рівноважного національного доходу.Для здійснення такого регулювання важливим є визначення залежності між зміною сукупних видатків та розміром національного доходу. Особливість цієї залежності полягає у тому, що зміна сукупних видатків викликає дещо більшу зміну рівноважного національного доходу. Таку залежність називають ефектом мультиплікатора.

Ефект мультиплікатора– це багаторазовий вплив, який зміна сукупних видатків чинить на рівноважний національний дохід, в результаті чого первісна зміна примножується. (У буквальному перекладі з латини мультиплікатор – це множник). Мультиплікативний ефект властивий всім видаткам – споживчим, інвестиціям, державним закупкам та чистому експорту. Мультиплікативний ефект означає, що якщо хоча б один з елементів сукупних видатків зміниться на одну гривню, то це викличе зміну рівноважного національного доходу більше ніж на одну гривню.

 
 


АЕ

В

 

АЕ

АЕ2

АЕ

АЕ1

 

Y

45°

О

Y1 Y2 Y

Ефект мультиплікатора

Показником, який характеризує мультиплікативний ефект є мультиплікатор видатків. (вперше механізм мультиплікатора був описаний англійським економістом Р. Каном у 1931 році, а згодом був використаний Дж.М. Кейнсом як один з центральних механізмів його теорії). Мультиплікатор видатків(μ) – це числовий коефіцієнт, який показує, у скільки разів виросте національний дохід при даному збільшенні сукупних видатків:

.

Мультиплікаторце множник, на який потрібно помножити зміну сукупних видатків, щоб взнати на яку величину зміниться рівноважний ВВП.

∆Y = μ ∆AE.

Мультиплікатор залежить від факторів, які впливають на сукупні видатки, насамперед від граничної схильності до споживання. Для закритої економіки розраховують простий мультиплікатор:

,

де МРС – гранична схильність до споживання.

Для відкритої економіки розраховують повний мультиплікатор, який враховує діяльність держави та зовнішньоекономічну діяльність.

,

де, МТR – граничний податковий коефіцієнт,

МРМ – гранична схильність до імпорту.

Механізм мультиплікатора використовується у державній економічній політиці. Допустимо що у гіпотетичній економіці МРС = 0,8; МТR = 0,3; МРМ = 0,2. За таких параметрів значення мультиплікатора:

.

Це означає, що зміна сукупних видатків на 1 грошову одиницю викличе зміну національного доходу на 1,96 грошових одиниць. Отже, якщо уряд ставить за мету збільшити розмір національного доходу, наприклад, на 1,96 млрд. гр. од. йому необхідно збільшити державні закупки на 1,00 млрд. гр. од.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.