Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСукупна пропозиція і фактори, що на неї впливають.

Сукупна пропозиція – той обсяг реального національного продукту, який буде вироблено за кожного можливого рівня цін.

Крива пропозиції відрізняється в короткостроковому та довгостроковому періоді. В короткостроковому – це крива з позитивним нахилом (AS): підвищення рівня цін пов’язане зі збільшенням обсягів виробництва. В довгостроковому сукупна пропозиція – вертикальна пряма (LAS), яка відповідаю природному рівню ВВП й не залежить від рівня цін.

РLAS

AS

ВВП

Короткострокова та довгострокова криві сукупної пропозиції

Позитивний нахил короткострокової кривої сукупної пропозиції пояснюється негнучкістю цін на ресурси у короткостроковому періоді. Це означає, що на зміну рівня цін економіка буде відповідати обсягом задіяних ресурсів, а значить, обсягами виробництва. Вертикальне положення довгострокової кривої сукупної пропозиції пояснюється абсолютною гнучкістю цін на ресурси у довгостроковому періоді. Це означає, що у довгостроковому періоду ціни на ресурси змінюються пропорційно цінам на готову продукцію, а отже зайнятість ресурсів буде повною, а обсяг виробництва за будь якого рівня цін буде відповідати природному.

Кут нахилу короткострокової кривої сукупної пропозиції змінюється. При низьких обсягах виробництва він близький до горизонтального (кейнсіанський відрізок); при високих, які перевищують природний – крива набуває вертикального положення (класичний відрізок). Між ними лежить проміжний.

Рівновага сукупних попиту і пропозиції. Модель AS-AD.

Базова модель сукупного попиту і сукупної пропозиції використовується для аналізу відновлення рівноваги в економіці. Рівновага встановлюється в точці перетину кривих сукупного попиту і пропозиції. В цій точці встановлюється рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг виробництва. В разі зміни сукупного попиту, в короткостроковому періоді можливе встановленні рівноваги при будь яких обсягах виробництва, при цьому механізм встановлення рівноваги залежить від того, на якому відрізку кривої сукупної пропозиції знаходиться економіка. Економічна рівновага на горизонтальному відрізку встановлюється за рахунок зміни обсягу виробництва при незмінних цінах. На вертикальному відрізку сукупної пропозиції економічна рівновага встановлюється за рахунок зміни цін при незмінних обсягах виробництва. На проміжному відрізку сукупної пропозиції економічна рівновага встановлюється за рахунок одночасної зміни і ціни і обсягу виробництва. 
 


Р AS

 

 

AD6

 

AD5

 

 

AD4

 

AD1 AD2 AD3

 

 

ВВП

 

Економічна рівновага на різних відрізках кривої AS

 

В довгостроковому періоді рівновага встановлюється в точці перетину кривих сукупного попиту, короткострокової та довгострокової сукупної пропозиції. Рівноважний обсяг виробництва в довгостроковому періоді відповідає природному ВВП, а рівень цін відповідає очікуваному рівню цін на ресурси. Будь яке збурення сукупного попиту і сукупної пропозиції приводить до зміни положення кривих сукупного попиту і короткострокової кривої сукупної пропозиції, а точка рівноваги зміщується по довгостроковій кривій сукупної пропозиції до очікуваного рівня цін на ресурси. Таким чином, рівновага в довгостроковому періоді відновлюється лише через зміну рівня цін, а обсяги виробництва залишаються нечутливими до збурень сукупного попиту й короткострокових факторів пропозиції й відповідають природному ВВП.

 
 


Р LASAS2

 

 

AS1

 

P2

 

AD2

 

P1 AD1

 

ВВПп ВВП

 

Економічна рівновага у довгостроковому періоді

Тема 7. Грошовий сектор та монетарна політика.

1. Суть та функції грошей. Грошові системи.

2. Попит та пропозиція на грошовому ринку. Процентна ставка.

3. Банківська система та пропозиція грошей. Грошовий мультиплікатор.

4. Цілі, зміст та інструменти монетарної політики.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.