Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВизначення конкурентного статусу підприємства

2.2.1 Оцінка характеру і ступеня використання підприємтвом умов зовнішнього середовища з використанням схеми детермінантів “національного ромба”

У процесі виконання цього підрозділу необхідно:

1. Проаналізувати схему детермінантів “національного ромба” (НР) і скласти перелік чинників зовнішнього середовища, формованих кожним детермінантом НР і впливаючих на стратегію підприємства.

2. Оцінити ступінь використання умов зовнішнього середовища за допомогою чинників, формованих детермінантами НР.

Для цього студент в наступній послідовності виконує ряд завдань:

1. Ознайомтеся з основними положеннями теорії “національного ромба”, викладеними нижче.

Для оцінки чинників зовнішнього середовища, що впливають на рівень конкурентної переваги і на формування стратегії підприємства, необхідно відзначити існування концепції конкурентної переваги країни, висунутої відомим економістом Майклом Портером. Основу цієї концепції складає ідея так названого “НР”, що розкриває чотири властивості (детермінанту) країни, що формують конкурентне середовище, в якому діють підприємства (рис. 1).

 

 
 

 


 

 

Рис. 1.1- Детермінанти конкурентної переваги країни (“національний ромб”)

 

НР характеризує систему детермінантів конкурентної переваги, компоненти якої (як і в будь-якій системі), знаходячись у взаємодії, створюють ефект цілісності, тобто або посилюють, або послабляють потенційний рівень конкурентної переваги підприємств країни.

Детермінант акладається з наступних елементів:

а) параметри чинників. Чинники являють собою матеріальні й нематеріальні умови, необхідні для формування конкурентної переваги в самому виробничому процесі підприємства або в процесі надвння підприємством послуги, а також у країні. Залежно від конкретних значень (параметрів) цих чинників підприємство може одержати або сприятливі, або несприятливі для створення і підтримки конкурентної переваги умови виробництва;

б) стратегії підприємства, їхня структура і суперництво. Мова йде про конкурентну боротьбу на “центральному рингу”, де акції і контракции підприємств-суперників призводять до створення нових умов функціонування підприємств;

в) параметри попиту. До них відносяться такі як вимогливість покупців до якості товарів і послуг; еластичність попиту за ціною; рівень прибутку, перехресна еластичність; ступінь усвідомлення різноманітними соціальними групами актуальності тієї або іншої потреби; національні традиції і звичаї; фази життєвого циклу попиту та інші параметри, що характеризують попит, розмір попиту і його динаміка;

г) родинні й підтримуючі галузі. Наявність у національній економіці розвитих родинних і підтримуючих галузей, тобто галузей, що забезпечують підприємство необхідними матеріалами, напівфабрикатами, комплектують виробами та іншими матеріальними засобами і необхідними інформаційними об'єктами, є неодмінною умовою створення і підтримки конкурентної переваги кожного окремого підприємства в країні в порівнянні з підприємствами інших країн. У систему детермінантів також включаються ще “випадкові події” і “дії уряду”, що можуть або посилювати, або послабляти конкурентну перевагу країни й істотно впливати на стратегію підприємств.

2. Вписав основні й додаткові (“випадок” і “дії уряду”) детермінанти НР у графу А табл. 1.1, заповнити графу Б, сформувавши в такий спосіб набір чинників зовнішнього середовища підприємства, формованих кожним детермінантом.

Таблиця 2.1 – Вибір детермінантів

Детермінант НР, g Чинники, формовані g-м детермінантом НР ag Qg
А Б    
1. ... ... ...
... ... ... ...
6. ... ... ...
    1,0  

 

3. Оцінити ступінь впливу чинників зовнішнього середовища, формованих детермінантами НР, за формулою:

,

де ag - коефіцієнт значущості g -го детермінанта для підприємств (вимірюють в частках одиниці);

Qg - коефіцієнт, що характеризує відношення числа сприятливих для підприємств чинників до загального числа чинників.

Значення Dнр проміжкове яке необхідне для обчислення конкурентного статусу підприємства. Нормативне значення показника Dнр відсутнє, однак за кожним елементам детермінанта ми можемо зробити визновок щодо сили позитивного впливу того чи іншого елемента.

Після цього підрозділу необхідно зробити висновок щодо отриманого значення та сили впливу того чи іншого елемента на аналізоване підприємство, проаналізувати особливості впливу детермінантів на обране підприємство.

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.