Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСкладання проектів документів щодо реєстрації народження, шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення, установлення батьківства, смерті, зміна прізвища, ім’я, по батькові.

Реєстрація народження

Реєстрація народження дитини провадиться державним органом реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові дитини.

Реєстрація народження дитини провадиться за місцем її народження чи за місцем проживання її батьків або одного з них за усною чи письмовою заявою, в разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження – за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, у якому народилася дитина або в якому на даний час вона перебуває.

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки повинні подати невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження дитини, а заклади охорони здоров’я при народженні мертвої дитини – не пізніше трьох діб.

Якщо реєстрація народження дитини провадиться за місцем проживання її батьків або одного з них, то місцем народження дитини в запису акта про народження, на бажання батьків, може бути зазначено фактичне місце народження дитини, яке підтверджується документом, що посвідчує факт народження або місце проживання батьків.

Якщо батьки чи один з них не досягли 18-річного віку, то народження дитини реєструється у звичайному порядку. Згода батьків (опікунів) неповнолітніх батьків або матері на реєстрацію дитини при цьому не потрібна.

Якщо мати дитини, яка перебуває у зареєстрованому шлюбі, під час реєстрації народження заявляє, що її чоловік не є батьком цієї дитини, і у зв’язку з цим просить не вказувати його батьком в актовому записі про народження дитини, то її прохання може бути задоволено лише за наявності спільної заяви самої матері та її чоловіка про невизнання його батьком дитини. За заявою матері прізвище батька зазначається за прізвищем матері, а ім’я та по батькові – за бажанням матері.Реєстрація народження дитини провадиться при пред’явленні:

- медичного свідоцтва про народження форми № 103/о-95. у разі народження дитини не в лікарні без надання медичної допомоги, факт і час народження підтверджується підписами двох свідків, присутніх при пологах, а також медичною довідкою про пребування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103/о-96).

- паспорта або паспортних документів, що посвідчують особи батьків (одного з них).

- документа, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини, заява батька про визнання батьківства).

При реєстрації народження близнят про кожного з них складається окремий запис акта про народження і видається окреме свідоцтво про народження.

Спільна заява матері та батька дитини, які не перебувають між собою у шлюбі, може бути подана як до, так і після народження дитини до державного органу реєстрації актів цивільного стану. Уразі подання такої заяви до народження дитини до неї додається довідка медичного закладу про вагітність жінки.

У тих випадках, якщо смерть дитини настала незабаром після її народження (навіть якщо вона прожила хоч декілька хвилин), складаються два записи – про народження (ф. № 103/о-95), про смерть (лікарське свідоцтво про перинатальну смерть ф. № 106/о-95). При народженні мертвонародженої дитини свідоцтво про народження не видається.

Після реєстрації народження батькам дитини видається довідка для виплати допомоги, про що робиться відповідна відмітка і проставляється підпис заявника.

 

Реєстрація смерті

Реєстрація смерті провадиться державним органом реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання.

Реєстрація смерті провадиться за заявою родичів померлого, його сусідів, за повідомленням адміністрації лікувального закладу, де сталася смерть. Особа, яка звернулася щодо реєстрації смерті, повинна мати при собі своє посвідчення, паспорт, паспортний документ. Відсутність даного документу не є підставою для відмови в реєстрації смерті, але про це робиться відповідна відмітка в актовому записі про смерть.

Заява про реєстрацію смерті повинна бути зроблена не пізніше трьох діб з дня смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть форми 106/о-95 або фельдшерської довідки про смерть форми 106-1/о-95, чи висновку судово-медичної експертизи, прокурора – не пізніше п’яти діб.

Реєстрація смерті особи, оголошеної судом померлою, а також факту смерті, установленого в судовому порядку, провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника. Датою смерті особи, оголошеної судом померлою, вважається день набрання рішенням суду законної сили, якщо інше не зазначено в рішенні суду.

Підставою для реєстрації смерті є: лікарське свідоцтво про смерть (форми № 106/о-95), фельдшерської довідки про смерть (форми 106-1/о-95), видані лікувальним закладом, рішення суду про встановлення факту смерті чи оголошення громадянина померлим, а також повідомлення з місць позбавлення волі, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть.

Якщо заява про смерть надійшла після закінчення року з дня смерті, то реєстрація провадиться за місцем проживання заявника за наявності лікарського свідоцтва або фельдшерської довідки про смерть але після перевірки наявності реєстрації смерті за місцем настання смерті, проживання померлого, чи виявлення трупа або за місцем поховання.

Реєстрація шлюбу

Жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву за встановленою формою до будь-якого органу реєстрації актів цивільного стану на їхній вибір.

Якщо жінка чи чоловік не можуть особисто через поважні причини подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, то таку заяву, справжність підписів на якій буде нотаріально посвідчено, можуть подати їх представники згідно з нотаріальним посвідченим дорученням.

Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб лише пред’явивши документи, які підтверджують припинення попереднього шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, судове рішення або висновок відділу реєстрації цивільного стану про визнання шлюбу недійсним).

Особи, які бажають зареєструвати шлюб, повинні надати на посвідчення їх особи паспорт чи паспортний документ. Якщо обидві особи, які бажають зареєструвати шлюб, або один з них не досягли 16 років то реєстрація може бути проведена на підставі свідоцтва про народження, у якому робиться запис про проведену реєстрацію.

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити національний паспорт або паспортний документ з відміткою про реєстрацію уповноваженого органу щодо законності їх перебування в Україні, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Шлюб реєструється в органах реєстрації актів цивільного стану після спливу одного місяця від дня подання заяви особами, які бажають укласти шлюб. У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, або якщо є реальна загроза життю нареченого чи нареченої, шлюб реєструється в день подання відповідної заяви.

Реєстрація розірвання шлюбу

Реєстрація розірвання шлюбу провадиться за місцем проживання подружжя або одного з них. Відділ реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в реєстрації розірвання шлюбу, якщо один з подружжя звернувся з заявою про реєстрацію розірвання шлюбу до відділу реєстрації актів цивільного стану не за своїм місцем проживання, а за місцем проживання другого з подружжя. Шлюб вважається припиненим у день винесення відділом реєстрації актів цивільного стану відповідної постанови про розірвання шлюбу, а в разі розірвання шлюбу судом – у день набрання чинності рішення суду про розірвання шлюбу. До заяви про розірвання шлюбу повинно бути додано свідоцтво про шлюб.

Той з подружжя, який бажає, щоб йому було присвоєно дошлюбне прізвище, повинен заявити про це письмово відділу реєстрації актів цивільного стану. Про це робиться відповідний запис у паспорті заявника.

Якщо один з подружжя через поважну причину не має можливості з’явитися для подання заяви про розірвання шлюбу, то той хто з’явився, повинен подати від імені подружжя спільну заяву. При складанні актового запису про розірвання шлюбу відомості щодо відсутнього з подружжя зазначаються лише до розірвання шлюбу у графах “Прізвище”, “Ім’я”, “По батькові”.

Відділом реєстрації актів цивільного стану, який склав постанову або отримав рішення суду про розірвання шлюбу, повинен у десятиденний термін надіслати повідомлення про припинення шлюбу до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцемзнаходженням актового запису про шлюб.

У паспортах чи паспортних документах, що посвідчують осіб розлученого подружжя, проставляється штамп про реєстрацію розірвання шлюбу, де зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, з якою розірвано шлюб, час, місце реєстрації.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.