Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРеєстрація встановлення батьківства

Реєстрація встановлення батьківства провадиться в органах реєстрації актів громадянського стану за місцем проживання одного з батьків або за місцем постановлення рішення суду про встановлення батьківства.

Реєстрація встановлення батьківства провадиться на підставі спільної заяви батьків або рішення суду про встановлення факту батьківства і факту визнання батьківства; в разі смерті матері, визнання матері недієздатною, позбавлення її батьківських прав чи неможливості встановити місце її проживання — за заявою батька дитини.

Реєстрація встановлення батьківства по довіреності або через представника не допускається.

Якщо один з батьків з поважних причин не може особисто з’явитись до органу реєстрації актів громадянського стану для реєстрації встановлення батьківства, його підпис на заяві повинен бути засвідчений у належному порядку (органом реєстрації актів громадянського стану, командуванням військової частини, адміністрацією місця позбавлення волі, начальником геологічної експедиції, головним лікарем лікарні, госпіталю).

Відповідно до закону реєстрація встановлення батьківства щодо осіб, які досягли на день подання заяви повноліття, допускається лише за їх згодою. У цих випадках до заяви батьків обов’язково додається письмова згода повнолітнього на встановлення батьківства. Така згода може бути виражена в окремій заяві цієї особи або в її підпису під спільною заявою батьків (заявою батька). Одночасно повнолітній зазначає, чи бажає він прийняти прізвище батька чи хоче залишитися на прізвищі матері. Про це робиться відповідна відмітка в графі 19 запису акта про встановлення батьківства.

До заяви про реєстрацію встановлення батьківства додається свідоцтво про народження дитини. У тих випадках, коли реєстрація встановлення батьківства провадиться одночасно з реєстрацією народження дитини, свідоцтво про народження дитини не додається.Якщо запис акта про народження знаходиться в іншому органі реєстрації актів громадянського стану, його копія повинна бути витребувана у триденний строк для уточнення зазначених відомостей і додана до заяви. В цьому разі заява реєструється в журналі в день її надходження в звичайному порядку, а встановлення батьківства провадиться в присутності заявників (заявника) негайно при одержанні копії актового запису про народження.

Реєстрація встановлення батьківства провадиться незалежно від того, чи перебуває батько дитини в шлюбі, тому згода його дружини на реєстрацію встановлення батьківства не потрібна.

У тому разі, коли в актовому запису про народження дитини батьком вказаний чоловік заявниці або інша особа (за винятком випадків, передбачених статтею 55 Кодексу про шлюб та сім’ю України (2006-07), в реєстрації встановлення батьківства має бути відмовлено до вирішення судом питання про виключення відомостей про батька з запису акта про народження дитини.

Не допускається встановлення батьківства за заявою особи, визнаної в судовому порядку недієздатною внаслідок душевної хвороби або недоумства, а також за заявою опікуна цієї недієздатної особи.

В рішенні суду про встановлення батьківства обов’язково повинні міститись такі відомості про батька дитини: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, а також його національність, місце постійного проживання і роботи.

При складанні запису акта про встановлення батьківства відомості про батька наводяться відповідно до рішення суду.

Якщо у судовому рішенні відсутні відомості про національність та громадянство батька, графи запису акта “Національність” і “Громадянство” заповнюються згідно з графами N 14 і N 15 запису акта про народження. Про це робиться відмітка у графі 18 запису акта про встановлення батьківства. Місце постійного проживання вказується зі слів заявника. Надалі зміни запису про національність батька дитини можливі лише у порядку, встановленому Положенням про порядок зміни, поновлення, анулювання записів актів громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг.

При одночасній реєстрації народження і встановлення батьківства в обов’язковому порядку складаються записи актів про народження і про встановлення батьківства. При цьому в запису акта про народження дитини прізвище дитини вказується за прізвищем матері, а по батькові і відомості про батька — відповідно до спільної заяви батьків про встановлення батьківства (заяви батька). Якщо ж батьки (батько) бажають присвоїти дитині прізвище батька, воно виправляється на підставі запису акта про встановлення батьківства.

На підставі складеного запису акта про встановлення батьківства відділ реєстрації актів громадянського стану вносить у встановленому порядку в запис акта про народження дитини відомості про батька та пов’язані з цим відповідні зміни і видає нове свідоцтво про народження.

У разі встановлення батьківства, якщо батьки уклали шлюб після народження дитини і при реєстрації шлюбу мати прийняла прізвище чоловіка, в запису акта про народження дитини провадиться виправлення прізвища матері.

Раніше видане свідоцтво про народження відбирається і знищується в порядку, передбаченому Інструкцією по обліку, зберіганню і витрачанню бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану в Україні.

Якщо запис акта про народження дитини знаходиться в іншому органі реєстрації актів громадянського стану, відділ реєстрації актів громадянського стану, який провадить реєстрацію встановлення батьківства, надсилає за місцем знаходження цього запису повідомлення про внесення необхідних змін та доповнень, пов’язаних зі встановленням батьківства.

На підставі вказаного повідомлення відділ реєстрації актів громадянського стану за місцем знаходження запису акта про народження вносить до першого примірника запису необхідні зміни та доповнення, висилає нове свідоцтво про народження, після чого пересилає це повідомлення до відповідного органу реєстрації актів громадянського стану України для внесення змін і доповнень до другого примірника запису акта про народження.

Виправлення прізвища матері, а в необхідних випадках і дитини в запису акта про народження дитини у випадках, якщо батьки дитини вступили в шлюб до або після встановлення батьківства і при укладенні шлюбу мати прийняла прізвище чоловіка, провадиться без складання висновку. Підставою для внесення виправлення є запис акта про одруження.

У випадках встановлення батьківства і внесення відомостей про батька в запис акта про народження дитини, в якому раніше було зазначено про видачу матері довідки до органів соціального захисту населення для одержання допомоги, відділ реєстрації актів громадянського стану, який вносить зміни, зобов’язаний повідомити про це органи соціального захисту населення за місцем проживання матері дитини. Такі повідомлення надсилаються у тих випадках, коли дитина не досягла 16-річного віку (учні, які не одержують стипендію, — 18 років).

На підставі реєстрації встановлення батьківства за бажанням особи, яка визнає себе батьком дитини, в документ, що посвідчує особу (паспорт заявника), органи реєстрації актів громадянського стану вносять відомості про дитину.

Якщо при реєстрації встановлення батьківства змінені прізвище і по батькові призовнику або військовозобов’язаному, відділ реєстрації актів громадянського стану, який вносить зміни в запис акта про народження, повинен надіслати про це повідомлення до районного (міського) військового комісаріату, в якому призовник чи військовозобов’язаний перебуває на обліку.

Запис акта про встановлення батьківства в разі скасування рішення суду про встановлення батьківства анулюється органом реєстрації актів громадянського стану.

При одержанні копії ухвали (постанови) суду про скасування раніше винесеного рішення про встановлення батьківства, а також судового рішення, що набрало законної сили, про анулювання запису акта про встановлення батьківства, про визнання запису недійсним орган реєстрації актів громадянського стану перекреслює його по діагоналі. При цьому на лицьовій стороні запису зверху зазначається: “Запис анульовано” і робиться відмітка в графі 18 запису акта про народження, де вказується, коли і яким судом постановлено рішення.

Про анулювання актового запису повідомляється відповідний архів реєстрації актів громадянського стану, який в такому ж порядку провадить анулювання другого примірника цього запису.

Про анулювання запису акта про встановлення батьківства в десятиденний строк повідомляється відділ реєстрації актів громадянського стану за місцем знаходження актового запису про народження дитини, який в той же строк повинен зробити відповідну відмітку, поновивши в актовому запису первинні відомості (змінюється прізвище дитини, якщо воно було змінено у зв’язку з встановленням батьківства, а також по батькові і відомості про батька). Про зроблену відмітку повідомляється обласний архів реєстрації актів громадянського стану за місцем знаходження другого примірника актового запису про народження.

При анулюванні запису акта про встановлення батьківства орган реєстрації актів громадянського стану видає матері дитини довідку для пред’явлення до відділу соціального захисту населення для одержання відповідної допомоги.

У вказаних випадках особі, раніше записаній батьком дитини, повторне свідоцтво про народження цієї дитини не видається.

Дивись додатки.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.