Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПротипоказання до призначення препаратів

Протипоказання до призначення препаратів 5 -АСК – підвищена чутливість до салицилатів, хвороби крові, тяжкі порушення функцій печінки та нирок, вік дитини до 2-х

років, пептична виразка шлунку та 12-типалої кишки.

Протипоказання до призначення глюкокортикостероїдів – пептична виразка шлунку та

12-типалої кишки, активний туберкульоз, системний остеопороз, ниркова недостатність,

інфекції (вітряна віспа, простий герпес, грибкова інфекція) та інші.

Протипоказання до призначення: азатіоприну – підвищена чутливість до препарату; до

меркаптопурину – абсолютних протипоказань немає.

Моноклональні антитіла до ФНО-α - інфліксімаб. Абсолютні протипоказання до

призначення інфліксімабу – туберкульоз, сепсис, абсцеси, опортуністичні інфекції, наявність в анамнезі реакції підвищеної чутливості до інфліксімабу.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ РОЗЛАДИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ТА СФІНКТЕРА ОДДІ Функціональні розлади біліарного тракту (ФРБТ) – функціональні порушення моторики жовчного міхура (ЖМ) та (чи) тонусу сфінктерного апарату внаслідок неузгодженого, несвоєчасного, недостатнього чи надмірного скорочення жовчного міхура та (чи) сфінктерного апарата. Захворювання поліетіологічне, генетично детерміновано. У структурі патології біліарного тракту ФРБТ складають за даними різних авторів 65-85 %, переважно при різних захворюваннях органів травлення у дітей шкільного віку. У дітей дошкільного віку найчастіше зустрічаються ізольовані ФРБТ.

Таким чином, ФРБТ - комплекс клінічних симптомів, що розвинулися у наслідок|унаслідок| моторно-тонічних дисфункцій жовчного міхура|пузиря| і жовчовивідних шляхів|колій|.

 

Етіологія і патогенез.

  1. Вегетоневроз: переважання тонусу блукаючого нерва сприяє збудженню моторики (гіперкінезія) жовчного міхура|пузиря| і гіпотонії (недостатності) сфінктерного апарату. Переважання тонусу симпатичної нервової системи пригноблює моторику жовчного міхура|пузиря| (гіпокінезія) і викликає|спричиняє| спазм сфінктерів.
  2. Гормональний механізм: порушення гормональної регуляції жовчовиділення. Наприклад, гастрин, холецистокінін, секретин, гормони гіпофіза підсилюють|посилюють| скоротливу|скорочувальну| активність жовчного міхура|пузиря| і розслабляють сфінктер Одді. В протилежність їм глюкагон|, кальциотонін|, антихолецистокінін гальмують моторику жовчного міхура|пузиря|.

Чинники|фактори|, сприяючі розвитку дискінезій:

  1. Порушення режиму харчування, переїдання, зловживання жирною або гострою їжею.
  2. Гіподинамія.
  3. Інфекційні захворювання (дизентерія, сальмонельоз, вірусний гепатит).
  4. Алергічний діатез.
  5. Обтяжена спадковість.

Залежно від причини дискінезії біліарного тракту, що викликала|спричиняла| їх

ділять на первині та вторині|повторних|. У основі первинних дискінезій лежать функціональні зміни біліарного тракту, що з'явилися наслідком порушень нейрогуморальних| механізмів регуляції моторики жовчного міхура|пузиря| на тлі|на фоні| неврозу або дисгормоноза|. Складають 10-15% випадків.

Вторинні|повторні| дискінезії виникають рефлекторно за типом висцеро-висцеральних| рефлексів і супроводжують багато захворювань травного тракту, а також системних захворювань – цукровий діабет, міотонії, гормональні розлади.

КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ ЖОВЧНОГО МІХУРА ТА

СФІНКТЕРА ОДДІ

(Римський III Консенсус, 2006)

Е. Функціональний розлад жовчного міхура та сфінктера Одді

Е1. Функціональний розлад жовчного міхура

Е2. Функціональний біліарний розлад сфінктера Одді

Е3. Функціональний панкреатичний розлад сфінктера Одді

За локалізацією:

А. Дисфункція жовчного міхура.

Б. Дисфункція сфінктера Одді.

За етіологією:

А. Первинні.

Б. Вторинні.

За функціональним станом:

А. Гіпофункція або гіперфункція жовчного міхура.

Б. Спазм або недостатність сфінктера Одді.

Клінічні форми ФРБТ:

• гіперкінетично-гіпертонічна

• гіперкінетично-гіпотонічна

• гіпокінетично-гіпотонічна

• гіпокінетично-гіпертонічна

(м.б. варіанти поєднання з нормальним тонусом сфінктерів або кінетикою жовчного міхура)

Клініка.

Клінічні симптоми при різних формах дискінезій у дітей

Форма дискіне-зії   Больовий синдром   Дані пальпації живота   Збільшення печінки   Диспепсичний синдром   Астено-вегетативний синдром  
Гіперкінетична   Після погрішності в дієті, фізичного навантаження, емоційного стресу – інтенсивна нападоподібна в області правого підребер'я, така, що ірадіює в праве плече, праву лопатку   Болісність у т.Кера у час і після нападу, поза загостренням – чутливість у правому підребер'ї   _ Тошно-та, блювота під час больового нападу   Емоційна нестабільність, ознаки вегето-дистонії  
Гіпокі-нетична   Постійна, неінтенсивна, ниючого характеру, тяжкість, розпирання в правому підребер'ї   Болісність в т.Кера   + Нудота, гіркота в роті, зниження апетиту   Емоційна нестабільність, ознаки вегето-дистонії  

ДІАГНОСТИЧНА ПРОГРАМА

Діагностичні дослiдження:

Анамнез – тривалість захворювання більше 3-х місяців, спадкоємна схильність, аномалії

розвитку жовчного міхура та жовчовивідних шляхів.

Скарги при гіперфункції: біль у правому підребер'ї, області пупка нападоподібний через 20-30 хвилин після прийому їжі, фізичного чи емоційного навантаження, зниження апетиту, стомлюваність, емоційна лабільність.

Скарги при гіпофункції: тупий, ниючий біль у правому підребер'ї після прийому їжі через 60- 90 хв., фізичного навантаження; нудота, блювота, гіркота в роті, стомлюваність, емоційналабільність, запаморочення та ін.

Об`єктивне дослідження: біль при пальпації у правому підребер'ї, області пупка, можливі позитивні міхурові симптоми, при гіпокінетичному типі – збільшення розмірів печінки (м'яка, рухлива, безболісна, швидко скорочується після застосування холекінетиків), можливо – дистальний гіпергідроз, патологічний дермографізм, схильність до артеріальної гіпертонії, функціональний систолічний шум.

Клінічні синдроми: диспептичний, больовий, астено-вегетативний, холестатичний.

Діагностика: діагноз ФРБТ (дискінезії або дисфункції біліарного тракту) визначається за

сукупністю скарг, клініко-анамнестичних даних, лабораторих та інструментальних методів

дослідження.

Лабораторні дослідження:

1. Копрограма – підвищення нейтрального жиру, значне підвищення кількості жирних

кислот, внутрішньоклітинного крахмалу, клітковини (недостатність жовчовідділення).

2. Біохімічне дослідження сироватки крові - підвищення рівня холестерину, лужної

фосфатази, ГГТП, загального білірубіну за рахунок прямої фракції (можливі зміни при

гіпофункції жовчного міхура, дисфункції СФО). Показники амілази /ліпази у межах норми.

Інструментальні дослідження:

1. УЗ дослідження. УЗД - ультразвукове дослідження ОБП – дозволяє визначити форму, розмір жовчного міхура|пузиря|, виявити наявність деформацій, аномалій розвитку, запальні зміни, конкременти, тип|типа| дискінетичнихеских| розладів.

Для оцінки моторної функції жовчного міхура та тонусу сфінктерів біліарного тракту використовується динамічна УЗ холецистографія з використанням холекінетичного сніданка (яєчні жовтки, розчин сорбіту, 1-2 пігул. холіверу та інш.). Вимірювання об´єму жовчного міхура (ЖМ) виконується натощак та після стимуляції через 5, 15, 30, 40, 60 хвилин. При УЗ холецистографії реєструються фази скорочення жовчного міхура. Перша фаза триває 4-6 хв., зумовлена станом СФО, подовження цієї фази свідчить про спазм СФО. Друга фаза триває приблизно 15 хв., зумовлена станом СФО, об’єм ЖМ зменшується на 29-31%. Третя фаза триває до 30 хв., зумовлена станом сфінктера Люткенса, об’єм ЖМ подальше зменшуєтьсян а 30-35%. Четверта фаза – подальше скорочення ЖМ на 33% – 65% у порівнянні з начальним обємом. При гіперкінетичному типі дисфункції ЖМ об’єм жовчного міхура скорочується більше, ніж на 65% на 60-90 хв. після прийому холекінетика; при гіпокінетичному типі - менше, ніж на 33%.

2. За показаннями - дуоденальне зондування з подальшим біохімічним дослідженням

(концентрація сумарних жовчних кислот, холестерину, фосфоліпідів, білірубіну, визначення індексів літогенності) та мікроскопією жовчі (виявлення кристалів холестерину, білірубінату кальція) для оцінки літогенності жовчі.

3. За показаннями - ФГДС – оцінка слизової оболонки стравоходу, шлунку, 12-ти палої

кишки; дуоденального сосочка.Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.